ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 2 toán 9

1 91 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 06:49

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC MƠN TỐN Bài Giải hệ phương trình sau: 2 x − y =  a  x − y = −7 3 x + y = 10  b  x + y = Bài 2: a Giải phương trình: x + 3x − = b Giải phương trình: x4 – 8x2 + 16 = Bài 3: a.Tìm giá trị m để phương trình 2x2 – (4m + 3)x + 2m2 –1 = có nghiệm ? b Với giá trị m phương trình: x2 -2(m +1)x + m2 = có hai nghiệm phân biệt Bài 4: Một xe khách xe du lịch khởi hành lúc từ A đến B Xe du lịch có vận tốc lớn vận tốc xe khách 20 km/h, đến B trước xe khách 25 phút Tính vận tốc xe, biết khoảng cách AB 100 km Bài 5: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O Gọi E, D giao điểm tia phân giác ngồi hai góc B C Đường thẳng ED cắt BC I, cắt cung nhỏ BC M Chứng minh: a Ba điểm A, E, D thẳng hàng b.Tứ giác BECD nội tiếp đường tròn c BI IC = ID IE Bài 6: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD Hai đường chéo AC BD cắt E Kẻ EF vng góc với AD F Chứng minh rằng: a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp b) Chứng minh: Tia CA tia phân giác BCˆ F Bài 7: Cho hàm số y = f (x) = 2x a, Tính f(0); f (2) ; f ( −4) b, Vẽ đồ thị hàm số cho
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 2 toán 9, ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 2 toán 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn