Bài 13 Công dân với cộng đồng(t2) THAO GIẢNG

44 55 0
  • Loading ...
1/44 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 22:05

Bài giảng môn Giáo dục công dân 10 Bài 13 Công dân với cộng đồng (t2) THAO GIẢNG 2018. Bài giảng môn Giáo dục công dân 10 Bài 13 Công dân với cộng đồng (t2) THAO GIẢNG 2018. Bài giảng môn Giáo dục công dân 10 Bài 13 Công dân với cộng đồng (t2) THAO GIẢNG 2018. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH THAM DỰ TIẾT HỌC! Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hà KIỂM TRA BÀI CŨ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG *** ` TRƯỜNG THPT ĐƯỜNG AN MÔN: GDCD Bài 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (Tiết 2) Cộng đồng vai trò cộng đồng xã hội a Cộng đồng gì? b Vai trò cộng đồng xã hội Trách nhiệm công dân với cộng đồng a Nhân nghĩa b Hòa nhập c Hợp tác Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2) Trách nhiệm cơng dân với cộng đồng b Hòa nhập Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2) Trách nhiệm cơng dân với cộng đồng b Hòa nhập - Sống hòa nhập sống gần gũi, chan hòa, khơng xa Thế sống lánh người hòangười nhập? - Khơng gây mâu thuẫn, bất hòa với khác - Có ý thức tham gia hoạt động chung cộng đồng Hình ảnh Bác Hồ với nhân dân Hoạt động niên tình nguyện Khám sức khỏe cho người dân Dạy chữ cho em nhỏ Giải tình Để có tiền tiêu xài, An Dũng rủ trộm xe máy Hai bạn phân công người nhiệm vụ: An đứng canh chừng, Dũng trực tiếp vào lấy xe Nếu lấy xe mang bán, số tiền thu chia đơi Theo em, hành động có xem hợp tác khơng? Vì sao? 36 c Hợp tác Tiêu chí Nội dung Khái niệm Hợp tác chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn công việc, lĩnh vực mục đích chung Biểu - Cùng bàn bạc, phối hợp nhịp nhàng với - Biết nhiệm vụ - Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ cần thiết Ý nghĩa - Tạo nên sức mạnh trí tuệ, tinh thần thể chất - Đem lại chất lượng hiệu cao cho công việc chung  Là phẩm chất quan trọng người lao động mới, yêu cầu người công dân xã hội đại Nguyên tắc -Tự nguyện, bình đẳng, bên có lợi - Khơng làm phương hại đến lợi ích người khác Mức độ, cấp độ - Hợp tác song phương, đa phương - Hợp tác lĩnh vực, hoạt động toàn diện tất mặt, lĩnh vực - Hợp tác cá nhân, nhóm, cộng đồng, dân tộc, quốc gia Những việc cần làm để rèn luyện tinh thần hợp tác Cùng bàn bạc, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ Nghiêm túc thực kế hoạch, nhiệm vụ Biết phối hợp chia sẻ, hỗ trợ hoạt động Biết đánh giá, rút kinh nghiệm sau lần hoạt động 32 Em hiểu câu nói:“ Việt Nam bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế.”? 33 Cộng đồng Vai trò cộng đồng Khái niệm Trách nhiệm cá nhân Nhân nghĩa Hòa nhập Hợp tác Cộng đồng phát triển BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu Thế sống hòa nhập? A Là sống gần gũi, chan hòa, khơng xa lánh người; khơng gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác; có ý thức tham gia hoạt động chung cộng đồng B Là sống vui vẻ, biết đem lại niềm vui hạnh phúc cho người khác; khơng gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác C Là sống chân thành, gần gũi, không xa lánh người; có ý thức tham gia hoạt động chung cộng đồng D Là sống tốt với tất người có ý thức tham gia hoạt động chung cộng đồng BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu Hợp tác phải dựa nguyên tắc nào? A.Tự nguyện, bình đẳng, có lợi khơng phương hại đến lợi ích người khác B Chỉ tự nguyện hợp tác cần thiết phải thật bình đẳng hợp tác C Tự nguyện, bình đẳng có lợi D Có lợi cho thân được, không cần biết gây hại cho BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu Xây dựng học tốt, biểu A hạnh phúc B hợp tác C sống nhân nghĩa D pháp luật Câu Câu tục ngữ sau nói sống hòa nhập? A Chia sẻ bùi B Một miếng đói gói no C Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn D Nhường cơm sẻ áo BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu Câu ca dao “Một làm chẳng nên non, ba chụm lại nên núi cao” nói vấn đề gì? A Nhân nghĩa B Hòa nhập C Hợp tác D Tương trợ Cảm ơn quý thầy em tham dự tiết học! Câu 1. Tồn thể người chung sống, có điểm giống nhau, gắn bó thành khối sinh hoạt gọi A tập thể B cộng đồng.  C dân cư.      GO HOME D làng xóm Cuốn sổ tay Câu 2. Tập thể cộng đồng? A Nhân dân khu dân cư C Tổ học tập GO HOME B Người Việt Nam nước D Trường học Một tràng pháo tay Câu Nhân nghĩa thể suy nghĩ, tình cảm hành động cao đẹp A quan hệ tầng lớp nhân dân C quan hệ giai cấp khác GO HOME B quan hệ địa phương D quan hệ người với người Chiếc bút kute Câu Nhân nghĩa giúp cho sống người trở nên A hoàn thiện B tốt đẹp C tự D may mắn GO HOME Thanh kẹo Câu Câu tục ngữ sau nói nhân nghĩa? A Chung lưng đấu cật C Thương người thể thương thân GO HOME B Nhiều tay vỗ nên kêu D Đồng cam cộng khổ Điểm 10 ... hội Trách nhiệm công dân với cộng đồng a Nhân nghĩa b Hòa nhập c Hợp tác Bài 13: CƠNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2) Trách nhiệm công dân với cộng đồng b Hòa nhập Bài 13: CƠNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết... đồng Hình ảnh Bác Hồ với nhân dân Hoạt động niên tình nguyện Khám sức khỏe cho người dân Dạy chữ cho em nhỏ Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2) Trách nhiệm cơng dân với cộng đồng b Hòa nhập...KIỂM TRA BÀI CŨ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG *** ` TRƯỜNG THPT ĐƯỜNG AN MÔN: GDCD Bài 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (Tiết 2) Cộng đồng vai trò cộng đồng xã hội a Cộng đồng gì? b Vai trò cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13 Công dân với cộng đồng(t2) THAO GIẢNG, Bài 13 Công dân với cộng đồng(t2) THAO GIẢNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn