BẢNG NGUYÊN TỐ HÓA HỌC TRUNGANHVIỆT

4 700 25
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 14:19

BẢNG NGUYÊN TỐ HÓA HỌC TRUNGANHVIỆT, có tên các nguyên tố bằng tiếng Trung dạng chữ giản thể, phồn thể, có phiên âm, ký hiệu quốc tế và tên tiếng Việt, thuận tiện cho việc đối chiếu tên các nguyên tố hóa học giữa tiếng Trung và tiếng Việt www.luyendichtiengtrung.com Soạn lại theo TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT PHỔ THƠNG TRUNG-ANH VIỆT ***** BẢNG NGUN TỐ HĨA HỌC 化学元素表 化學元素表 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TIẾNG TRUNG GIẢN THỂ PHỒN THỂ PHIÊN ÂM 氢 氦 锂 铍 硼 碳 氮 氧 氟 氖 钠 镁 铝 硅 磷 硫 氯 氩 钾 钙 钪 氫 鋰 鈹 鈉 鎂 鋁 矽 氯 氬 鉀 鈣 鈧 Qīng Hài Lǐ Pī Péng Tàn Dàn Yǎng Fú Nǎi Nà Měi Lǚ Guī Lín Liú Lǜ Yà Jiǎ Gài Kàng KÝ HIỆU QUỐC TẾ TIẾNG VIỆT H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Hydro Hêli Liti Beri Bo Cacbon Ni-tơ Ô-xy Flo Neon Natri Ma-giê Nhôm Silic Phốt-pho Lưu huỳnh, sunfua Clo Agon Kali Can-xi Scandi 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 钛 钒 铬 锰 铁 钴 镍 铜 锌 镓 锗 砷 硒 溴 氪 铷 锶 钇 镐 铌 钼 锝 钌 铑 钯 银 铬 铟 锡 锑 碲 碘 氙 铯 鈦 釩 鉻 錳 鐵 鈷 鎳 銅 鋅 鎵 鍺 銣 鍶 釔 鎬 鈮 鉬 鍀 鐐 銠 鈀 銀 鉻 銦 錫 銻 銫 Tài Fán Gè Měng Tiě Gǔ Niè Tóng Xīn Jiā Duǒ Shēn Xī Xiù Kè Rú Sī Yǐ Gǎo Ní Mù Dé Liǎo Lǎo Bǎ Yín Gè Yīn Xī Tī Dì Diǎn Xiān Sè Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Titan Vanadi Crôm Mangan Sắt Coban Kền, niken Đồng Kẽm Gali Gecmani Asen Sêlen Brôm Kriton Rubidi Stronti Ytri Zrconi Niobi Molipden Tecnêxi Ruteni Rôđi Palađi Bạc Cađimi Inđi Thiếc Antimoan; Stibi Telu I-ốt Xenon Xêri 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 钡 镧 铈 铺 钕 钷 钐 铕 钆 铽 镝 镝 铒 铥 镱 镥 铪 钽 钨 铼 锇 铱 铂 金 汞 铊 铅 铋 钋 砹 氡 钫 镭 锕 鋇 鑭 鈰 鋪 釹 鉕 釤 銪 錷 鋱 鏑 鈥 鉺 銩 鐿 鉿 鉭 鎢 錸 鋨 銥 鉑 鉈 鉛 鉍 釙 鈁 鐳 錒 Bèi Lán Shì Pù Nǚ Pǒ Shān Yǒu Gá Tè Dī Huǒ Ěr Diū Yì Lǔ Hā Tǎn Wū Lái É Yī Bó Jīn Gǒng Tā Qiān Bì Pō Ài Dōng Fāng Léi Ā Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg TL Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac Bari Lantan Xeri Prazêođi Nêôđi Prômêti Samari Ơrôpi Gađôli Tecbi Điprôzi Honmi Eribi Tuli Ytecbi Lutexi Hafini Tantan Vonfram Reni Osimi Iriđi Platin; bạch kim Vàng Thủy ngân Tali Chì Bitmut Poloni Atatin; Astati Rađon Franxi Rađi Actini 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 钍 镤 铀 镎 钚 镅 锔 锫 锎 锿 镄 钔 锘 铹 釷 鏷 鈾 鎿 鈈 鎇 鋦 鐦 鎄 鐨 鍆 鐒 Tǔ Pú Yóu Ná Bù Méi Jū Péi Kāi Āi Fèi Mén Nuò Láo Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Ku Ns E-W E-Re Thori Protatini Uran Neptuni Phuteni Amerixi Curi Bekeli Califoni Ensteni Femi Menđelevi Nobeli Lorenxi Kusatovi Ninsbori Eka-Vonfram Eka-Rêni
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG NGUYÊN TỐ HÓA HỌC TRUNGANHVIỆT, BẢNG NGUYÊN TỐ HÓA HỌC TRUNGANHVIỆT