Luận văn Trách nhiệm xã hội của Apple khi Outsource tại Trung Quốc

23 294 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2019, 22:30

Luận văn phân tích những bê bối về Trách nhiệm xã hội (CSR) của các nhà máy sản xuất các sản phẩm của Apple tại Trung Quốc, cách xử lý của Apple đối với những khủng hoảng này và đề xuất một số giải pháp nâng cao Trách nhiệm xã hội của Apple khi thực hiện Outsource trong tương lai. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH =============== TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ Thực trạng thực thi trách nhiệm hội Apple outsource Trung Quốc giai đoạn 2010 - 2019 Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Trang Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu MSV: 1612210088 Hà Nội, tháng 3/2019 LỜI MỞ ĐẦU Doanh nghiệp ngày không đại diện cho mà đại diện cho quốc gia giới Với vai trò trụ cột kinh tế, hết, doanh nghiệp có hội trách nhiệm chứng tỏ vị thiết chế kinh tế, thực thể, chủ thể quan trọng việc tạo cải vật chất cho hội, tăng trưởng đất nước, số lượng việc làm tương đối lớn, tham gia giải vấn đề hội, đem lại thịnh vượng cho hội Tuy nhiên, hành vi kinh doanh thiếu trách nhiệm doanh nghiệp gây hậu như: nguy kiệt quệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, khủng hoảng kinh tế, quyền lợi người lao động không bảo đảm, gian lận kinh doanh, hàng giả, hàng nhái ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng,… Những hậu ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống hội, môi trường sống hệ sau mà khơng thể khơng kiểm sốt Trách nhiệm hội doanh nghiệp (TNXH DN) đời nhằm định hướng, kiểm soát điều chỉnh hành vi kinh doanh chủ thể doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho hội phát triển bền vững Ngày nay, khách hàng tồn cầu khơng quan tâm tới giá cả, chất lượng hàng hoá sản phẩm, mà họ quan tâm ngày nhiều đến cách thức sản phẩm sản xuất điều kiện mơi trường làm việc người lao động có phù hợp hay khơng Apple Inc đóng vai trò ví dụ sáng giá cho tầm quan trọng việc làm tròn trách nhiệm hội doanh nghiệp, đặc biệt có hoạt động nước ngồi khơng kiểm sốt toàn Bởi vậy, người viết định chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng thực thi trách nhiệm hội Apple outsoure Trung Quốc giai đoạn 2010 – 2019” nhằm tìm hiểu thực trạng làm tròn khía cạnh trách nhiệm hội Apple, điểm làm tốt, điều chưa làm từ có biện pháp phát huy khắc phục phù hợp MỤC LỤC Chương I: Cơ sở lí luận th ngồi (Outsourcing) trách nhiệm hội doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) 1.1 Thuê (Outsourcing) 1.1.1 Định nghĩa Từ đời đến nay, hoạt động outsourcing định nghĩa thuật ngữ khác nhiều phương diện khác Tuy vậy, ta hiểu outsourcing cách ngắn gọn súc tích qua định nghĩa sau: “Outsourcing hoạt động chuyển nhiều chức năng, nhiệm vụ doanh nghiệp cho đơn vị bên doanh nghiệp đảm nhận.” 1.1.2 Các hệ outsourcing a Thế hệ outsourcing thứ Ở giai đoạn này, doanh nghiệp triển khai outsourcing với hoạt động cốt lõi (non-core) Những hoạt động trước vốn thực bên doanh nghiệp sau lí thiếu nhân lực hay nhằm mục tiêu giảm chi phí, doanh nghiệp định thuê bên thứ ba đảm nhận Bên cạnh đó, bên nhận outsourcing khơng bị u cầu q khắt khe tính đồng với hoạt động bên thuê outsourcing Ngoài ra, xem xét tương quan bên thuê – nhận outsourcing giai đoạn này, dễ dàng nhận thấy bên th ngồi thường có quy mơ tiềm lực vượt trội hẳn so với bên nhận outsourcing Lợi ích bên th ngồi tính phần chi phí tiết kiệm thực outsource b Thế hệ outsourcing thứ hai Ở giai đoạn thứ hai, hoạt động doanh nghiệp mang thuê chức gần cốt lõi (near-core), đóng vai trò quan trọng với thành bại doanh nghiệp có tính chiến lược cao Vì lí mà hoạt động outsourcing hệ thứ hai thường chứng kiến hợp tác chặt chẽ kết hợp nguồn lực hai bên Bên cạnh đó, mức độ quan trọng hoạt động thuê ngoài, doanh nghiệp thuê giữ nguồn lực cần thiết bên nhằm tăng mức độ quản lí chức năng, nhiệm vụ outsource Hợp đồng outsourcing lúc có tính linh hoạt cao để tạo điều kiện cho việc bổ sung vốn cải tiến công nghệ kịp thời cần thiết Ngoài giai đoạn này, tổ chức thuê outsource thường tìm kiếm nhiều đối tác nhằm mục đích tìm kiếm tương hợp chiến lược mối quan hệ hợp tác linh hoạt Hiệu hoạt động outsourcing lúc không đo khoản chi phí tiết kiệm hệ thứ mà đánh giá qua hiệu trình kinh doanh, cụ thể qua mức độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp c Thế hệ outsourcing thứ ba Chuyển sang giai đoạn thứ ba, doanh nghiệp bắt đầu tiến hành thuê hoạt động cốt lõi (core) sản xuất Nike, Apple, Samsung hay chăm sóc khách hàng Amazon Hơn nữa, việc doanh nghiệp giao hoạt động chủ chốt cho bên thứ ba thực chứng tỏ thay đổi lớn quan điểm đánh giá lực cốt lõi doanh nghiệp 1.1.3 Quy trình outsourcing Quy trình outsourcing doanh nghiệp thường trải qua bước: Chuẩn bị Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Chuyển giao Quản lý mối quan hệ Xem xét lại Bước 1: Chuẩn bị Trong bước thứ quy trình outsourcing, doanh nghiệp hoạch định chiến lược cần triển khai mục tiêu cần đạt thực outsourcing Ngồi ra, tìm kiếm lên danh sách lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ - đơn vị nhận outsourcing nhiệm vụ quan trọng bước Đồng thời, doanh nghiệp cần thăm dò, xem xét đối tác mối quan hệ tiềm phục vụ cho mục tiêu outsource tới Bên cạnh đó, yếu tố liên quan tới hợp đồng thời gian hay phác thảo cần chuẩn bị giai đoạn Bước 2: Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Tại bước tiếp theo, doanh nghiệp công bố nhu cầu outsource lựa chọn hay nhiều nhà cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu đáp ứng tiêu chuẩn đề Sau liên hệ đặt vấn đề với bên nhận outsource này, hai bên tiến hành đàm phán nhanh chóng hồn thành hợp đồng Bước 3: Chuyển giao Ở bước này, doanh nghiệp thuê outsource tiến hành chuyển giao nguồn lực cần thiết cho bên nhận outsource, bao gồm: tài sản hữu hình, vơ hình, nguồn nhân lực, thơng tin, cơng nghệ,… Bước 4: Quản lý mối quan hệ Những hoạt động củng cố nâng cao mối quan hệ hai bên thuê – nhận thực liên tục trình hoạt động outsource diễn ra, thường bao gồm việc trì mối quan hệ qua liên lạc thường xuyên, qua buổi gặp mặt, liên tục theo dõi hiệu thực hoạt động outsource áp dụng biện pháp khuyến khích hay hình phạt kịp thời, thích hợp Ngồi ra, q trình hợp tác chắn phát sinh vấn đề nảy sinh xung đột, đòi hỏi hai bên phải có thương lượng, đến thống để giải điểm tồn đọng kịp thời nhằm hướng tới lợi ích chung Bước 5: Xem xét lại Bước cuối quy trình outsource thường diễn sau hoạt động thuê outsource kết thúc hai bên nhận thức kết hợp tác Tại giai đoạn này, doanh nghiệp thuê dựa kết hoạt động để đưa định như: Có nên outsource hay khơng? Nếu tiếp tục outsource có hợp tác với đối tác không? … 1.1.4 Ưu điểm nhược điểm hoạt động outsourcing a Ưu điểm Ưu điểm có lẽ lớn outsourcing lợi ích chi phí mang lại cho doanh nghiệp thuê Điểm mạnh bắt nguồn từ khác biệt tự nhiên (địa hình, tài nguyên,…) hay hội (quy mơ nguồn lao động, trình độ dân trí, mức độ phát triển kinh tế khu vực,…) Cụ thể, thực tế, Trung Quốc hay quốc gia đông dân khác Việt Nam, Ấn Độ thường chọn địa điểm để outsource sản xuất tập đoàn lớn từ Mỹ hay châu Âu nguyên nhân nguồn lao động phổ thông dồi dào, giá rẻ, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất cho doanh nghiệp thuê Mặc dù sản phẩm sản xuất quốc gia chất lượng khơng tốt hàng sản xuất nội địa Mỹ hay châu Âu, lợi ích chi phí lớn khiến nhiều doanh nghiệp sẵn sàng thực đánh đổi Ưu điểm thứ hai không kể đến thực outsourcing, doanh nghiệp thuê tận dụng nguồn lực đặc biệt bên cung cấp dịch vụ Những nguồn lực nhân lực có chun mơn hiếm, chất lượng cao, công nghệ đại,… Bằng việc chuyển hay nhiều nhiệm vụ quan trọng cho bên ngồi đảm nhiệm, nguồn lực bên doanh nghiệp giải phóng để tập trung vào hoạt động nòng cốt, tạo giá trị cao b Nhược điểm Mặc dù nhiều doanh nghiệp áp dụng với nhiều lợi ích đáng ý, outsourcing mang số nhược điểm mà doanh nghiệp phải nhận thức Thứ nhất, outsourcing trình hợp tác hai hay nhiều bên nên doanh nghiệp thuê phải đầu tư nhiều cho vấn đề quản lí mối quan hệ Làm việc với người xử lí xung đột liên quan tới người ln nhiệm vụ khó khăn đơi tốn với nhiều doanh nghiệp Thậm chí, có trường hợp chi phí mà doanh nghiệp thuê outsource phải bỏ để trì củng cố mối quan hệ với đối tác vượt lợi ích chi phí mà doanh nghiệp thu lại thuê ngoài, dẫn tới làm triệt tiêu hoàn toàn lợi mà outsourcing mang lại Thứ hai, thực outsourcing có rủi ro khiến doanh nghiệp thuê kiểm sốt với hoạt động mang th ngồi Một cơng việc có ảnh hưởng tới thành bại doanh nghiệp giao vào tay đơn vị bên ngồi đảm nhiệm, ln có tỉ lệ định cơng việc khơng hoàn thành doanh nghiệp mong muốn, tệ hoàn toàn đổ bể dẫn tới gây nguy hại nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh bên th Ngồi ra, có vấn đề nảy sinh q trình hợp tác cần nhanh chóng chỉnh sửa giải quyết, doanh nghiệp thuê phải làm việc với hay nhiều thành viên doanh nghiệp khác (bên nhận outsource), vốn nhóm đối tượng khó kiểm soát chỉnh sửa nhiều so với làm việc với nhân nội Thứ ba, outsourcing làm rò rỉ bí mật kinh doanh doanh nghiệp thuê, đồng thời có khả tạo thêm đối thủ cạnh tranh Trong trình hợp tác thực outsourcing, doanh nghiệp thuê hoạt động từ gần cốt lõi tới cốt lõi thường phải chia sẻ chuyển giao nhiều thông tin quý giá, tài sản sở hữu trí tuệ hay cơng nghê, dây chuyền sản xuất cho bên nhận outsource Đây rủi ro lớn bí kinh doanh bị lộ lại chìa khóa để dẫn đầu thị trường bên thuê, dẫn tới đối tác học hỏi nhăm nhe trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp tương lai 1.2 Trách nhiệm hội doanh nghiệp (CSR) 1.2.1 Định nghĩa Trách nhiệm hội doanh nghiệp (CSR) thuật ngữ để nhận thức doanh nghiệp vấn đề chính: - - Đảm bảo quyền lợi cho tất bên liên quan tới hoạt động bao gồm người lao động, khách hàng, nhà cung cấp, chi nhánh, cộng đồng địa phương, …chứ không phục vụ cổ đông Hoạt động định hướng phát triển bền vững (sustainable development), đưa định ln phải cân lợi ích kinh tế mang lại tác động tới môi trường hội 1.2.2 Các lĩnh vực bao trùm Một doanh nghiệp thực trách nhiệm hội cần quan tâm tới lĩnh vực chính: Kinh doanh mơi trường Con người • • • • • • • • • Xử Xử lí lí chất chất thải thải Sản Sản xuất xuất bền bền vững vững Tái Tái chế chế Bình Bình đẳng đẳng cơ hội hội Khuyến Khuyến khích khích phát phát triển triển Đa Đa sắc sắc tộc tộc Sức Sức khỏe khỏe và an an toàn toàn lao lao động động Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn làm làm việc việc Chính Chính sách sách về gia gia đình đình Cộng đồng Danh tiếng • Xây Xây dựng dựng các chương chương trình trình giao giao lưu lưu với với cộng cộng đồng đồng địa địa phương phương • • Truyền Truyền tải tải các thông thông điệp điệp về công công ty ty Quan Quan hệ hệ công công chúng chúng Chương II: Thực trạng hoạt động outsourcing Apple Trung Quốc hệ kinh doanh trách nhiệm hội doanh nghiệp giai đoạn 2012 - 2019 2.1 Tổng quan Apple 2.1.1 Thông tin chung Apple Inc tập đồn lớn cơng nghệ, thành lập năm 1976 thành viên gồm: Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne tên Apple Computer Inc Sau 40 năm hoạt động, Apple khẳng định vị ‘Big Four’ lĩnh vực công nghệ, với Amazon, Facebook Google Hiện tại, trụ sở Apple đặt California với quy mô khoảng 132.000 nhân viên đạt doanh thu 265 tỉ USD vào năm 2018 Lĩnh vực hoạt động Apple bao gồm thiết kế, phát triển phân phối sản phẩm phần cứng, phần mềm máy tính, thiết bị điện tử, vật liệu bán dẫn,…Ngồi ra, Apple đầu tư vào nhiều start-up cơng nghệ Nhắc tới Apple, hẳn khơng lạ lẫm với sản phẩm mang lại tên tuổi cho ông lớn điện thoại thông minh Iphone, máy tính bảng Ipad, đồng hồ thơng minh SmartWatch,… Hình 1: Một số sản phẩm tiếng Apple Để đạt thành tựu đáng ngưỡng mộ nay, Apple suốt trình hoạt động hợp tác với nhiều đơn vị toàn giới Theo số liệu từ Apple vào năm 2018, thời điểm công bố hãng hợp tác với 200 đơn vị tồn cầu, kể đến 3M Company Mỹ, Alps Electric Company Nhật Bản đặc biệt nửa số lượng đối tác đến từ Trung Quốc Đài Loan, bao gồm Foxconn, Cheng Loong, Foxlink, Coilcraft,… 2.1.2 Chuỗi cung ứng Apple Tổng quan, sản phẩm Apple từ nguyên vật liệu thô đến kết thúc vòng đời trải qua 05 bước sau đây: lắp ráp Trung Quốc Nguyên vật liệu thô Apple mua từ nhiều nguồn khác bao gồm Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc số quốc gia Châu Á khác, sau tập trung nhà máy sản xuất • Từ nguyên liệu thô, sản phẩm lắp ráp hoàn thiện nhiều nhà máy khắp Trung Quốc Đây khâu outsource chủ đạo Apple • Các sản phẩm Apple sau chuyển đến kho hàng đơn vị vận chuyển UPS, FedEx chuyển kho Apple Elk Grove, California • Khách hàng mua sản phẩm Apple từ nhiều kênh khác gồm: Cửa hàng online, cửa hàng bán lẻ, nhà bn lực lượng bán hàng trực tếp, • Sản phẩm sau hết vòng đời khách hàng gửi trả tới Apple Store gần • thô thô Mua nguyên nguyên vật vật liệu liệu Mua Sản xuất Lưu kho kho Lưu Phân phối phối Phân Đổi trả trả Đổi Như ta thấy bí Apple chuỗi cung ứng outsource hoạt động cốt lõi (core) sản xuất sang Trung Quốc, thân đảm nhiệm hoạt động liên quan tới R&D, thử nghiệm sản phẩm, nghiên cứu thị trường, dự báo nhu cầu,… 2.2 Thực trạng thực thi trách nhiệm hội Apple outsource sản xuất Trung Quốc giai đoạn 2010 – 2019 Theo tài liệu công bố Apple 2018, hoạt động sản xuất công ty outsource rộng khắp gần 30 quốc gia với nhiều đối tác lớn, tên bật Foxconn Như trình bày phần sở lý luận , doanh nghiệp thực thi trách nhiệm hội cần quan tâm tới 04 phạm trù bao gồm: Kinh doanh mơi trường, Con người, Cộng đồng, Danh tiếng Tuy nhiên, luận tập trung phân tích thực trạng việc thực thi trách nhiệm hội 02 khía cạnh Kinh doanh & Môi trường Con người Apple outsource sản xuất Trung Quốc từ năm 2010 đến 2.2.1 Thực trạng thực thi trách nhiệm hội Kinh doanh & Môi trường Bảo vệ môi trường kinh doanh từ trước tới vấn đề dư luận doanh nghiệp đặc biệt quan tâm Xét khía cạnh trách nhiệm hội, doanh nghiệp muốn làm tốt trách nhiệm khía cạnh Kinh doanh & Mơi trường cần đáp ứng tiêu chí như: Xử lí tốt rác thải, Hướng tới sản xuất bền vững, ví dụ qua sử dụng lượng xanh (gió, mặt trời, sóng,…) Tái chế Đầu năm 2011, nhóm tổ chức phi phủ Trung Quốc công bố báo cáo mang tên “The Other Side of Apple” – “Mặt trái Apple” chứa hàng loạt chứng cho thấy nhiều nhà máy sản xuất Apple outsource có hành vi gây ô nhiễm môi trường xung quanh trình hoạt động Tuy nhiên, Apple nhanh chóng bác bỏ cáo buộc này, dẫn tới việc nhóm tổ chức phi phủ dành thêm tháng để điều tra sâu trách nhiệm đối tác sản xuất Apple với môi trường cho đời phần báo cáo nêu mang tên “The Other Side of Apple II” Các hành vi gây ô nhiễm môi trường đề cập phát nhiều công ty khác bao gồm Foxconn, Ibiden Electronics, Meiko Electronics, Kaeder Electronics Unimicron Electronics Sau số trích dẫn từ báo cáo: “Qua q trình điều tra, phát số nhà cung cấp Apple gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường Một số đơn vị nhà máy Meiko Electronics Quảng Châu, đối tác cung cấp bảng mạch điện sử dụng sản phẩm Apple Nhà máy trước bị Cục Bảo vệ Mơi trường phát có âm mưu che giấu hành vi gây ô nhiễm môi trường Chỉ vòng vài tháng, đơn vị bị phạt 10 lần cho vi phạm liên quan tới mơi trường Khơng có vậy, nhà máy Meiko Vũ Hán chứng kiến mức độ vi phạm quy định bảo vệ môi trường lớn nhiều so với nhà máy Meiko Quảng Đông Hồ Nam Thông bên cạnh nhà máy, qua khảo sát cho kết bị ô nhiễm nghiêm trọng Theo kết từ đơn vị thứ ba, nguồn nước thải sản xuất nhà máy chứa hàng loạt kim loại nặng đồng hay niken, vốn chất gây ô nhiễm thường thấy nhà máy sản xuất bảng mạch điện Tuy nhiên khảo sát bùn đáy hồ Nam Thông, lượng đồng tìm thấy đạt tới 4270mg/kg bùn, tức gấp từ 56 đến 193 lần số đo vùng trung lưu sơng Dương Tử Hình: Nhà máy Meiko Vũ Hán (dấu đỏ) hồ Nam Thông (hướng Đông Nam) Khối lượng lớn chất thải từ nhà máy nằm chuỗi cung ứng Apple đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏa an tồn cộng đồng Qua q trình nghiên cứu, nghe nhiều lời phàn nàn đến từ cộng đồng cư dân địa phương số nhà máy Điển hình kể đến 02 đơn vị Kaedar Electronics Unimicron Electronics tọa lạc Côn Sơn, Tô Châu, Trung Quốc, nhà máy nhận nhiều trích từ phía cư dân địa phương lượng khí thải Dân cư nói họ lo lắng cho sức khỏe Nghiêm trọng nữa, ngơi làng vùng lân cận chứng kiến tỉ lệ người dân bị ung thư tăng đột biến Nhà máy Foxconn Electronics tọa lạc Thái Nguyên, Sơn Tây, Trung Quốc tiếng với công suất sản xuất khổng lồ đồng thời dính líu tới nhiều bê bối liên quan tới ô nhiễm môi trường Trong năm trở lại đây, dân cư địa phương nhiều lần gửi cáo buộc tới quyền việc nhà máy thải khí thải có mùi khó chịu khiến họ mắc nhiều bệnh hô hấp, chảy nước mắt hay nhiều không dám mở cửa sổ mức độ nhiễm q kinh khủng Về vấn đề này, quyền địa phương nhiều lần yêu cầu nhà máy kiểm sốt lượng khí thải mình, nhiên vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng tới sống người dân chưa giải triệt để Chúng tơi trình điều tra phát lượng chất thải độc hại lớn bắt nguồn từ nhà máy đối tác Apple, cộng thêm tình trạng nhiều nhà máy số không xả thải quy định Mỗi ngày, công ty Ibiden Electronics Beijing thải hàng chục rác thải độc hại chứa nhiều kim loại nặng đồng, niken xyanua Tuy nhiên qua trình kiểm tra, quan bảo vệ môi trường phát có quy định nghiêm ngặt kiểm sốt vận chuyển chất thải tất bị công ty bỏ qua Ngoài ra, Trạm xử lý rác thải đô thị độc hại Thâm Quyến - nơi chịu trách nhiệm xử lý rác thải công nghiệp cho nhiều công ty công nghệ bị phát xả thải trái quy định Chất thải độc hại không hiểu hóa chất gây hại trực tiếp tới người động vật mà gây nhiễm nguồn nước bao gồm: sơng ngòi, hồ chứa, biển đại dương, Những chất có nguy làm nhiễm độc đất mạch nước ngầm gây hậu lâu dài khó khắc phục triệt để Việc Apple từ chối phơi bày vụ việc tiếp tay cho nhà máy đối tác tiếp tục xả chất thải công nghiệp độc hại chưa xử lý triệt để môi trường, gây thiệt hại lâu dài cho môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng” Qua phân tích báo cáo trên, đồng ý khía cạnh Xử lý thải, Apple thiếu sát vấn đề quản lý, dẫn tới tạo hội cho nhiều đối tác sản xuất có hành vi gây tổn hại nghiêm trọng với môi trường Tuy nhiên, Apple có hành động chứng tỏ quan tâm đồng thời thể nỗ lực việc làm tròn trách nhiệm hội Mơi trường Một số kể đến việc The Institute of Public and Environmental Affairs - số tổ chức thực điều tra nhận email từ Apple ngày cơng bố báo cáo, nói Apple hứng thú biết thêm kết trình điều tra nhóm, đồng thời khẳng định Apple ln đảm bảo tiêu chuẩn trách nhiệm hội cao tất đối tác nằm chuỗi cung ứng Tổng kết lại khía cạnh Kinh doanh & Mơi trường, dù Apple chứng tỏ doanh nghiệp top đầu việc tiết kiệm nhiên liệu sử dụng lượng xanh, hướng tới sản xuất bền vững, nhiên thành tựu phần lớn giới hạn đơn vị trực tiếp Apple quản lý, thực trạng việc thực trách nhiệm hội Kinh doanh & Môi trường đơn vị đối tác, đặc biệt nhà máy sản xuất Trung Quốc Apple outsource nhiều điểm cần cải thiện, đòi hỏi quan tâm sát từ phía Apple 2.2.2 Thực trạng thực thi trách nhiệm hội Con người Nếu truy cập vào website thức Trách nhiệm hội Apple https://www.apple.com/supplier-responsibility, ta dễ dàng bị ấn tượng vô số hiệu lời khẳng định quan tâm đề cao lợi ích người doanh nghiệp Tuy nhiên, thực tế chứng minh Apple không làm tốt nhiệm vụ hứa Hình: Khẩu hiệu Con người trang web Trách nhiệm hội Apple Quyền lợi ích nhiều công nhân làm việc nhà máy sản xuất lắp ráp sản phẩm Apple thuộc Foxconn, hay biết đến Tập đồn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải, bị ảnh hưởng Phần lớn công nhân làm việc khu công nghiệp dân cư địa phương từ khu vực lân cận, chủ yếu người lao động có học thức thấp Theo thông tin từ 02 báo gồm “The undercover internship: what it’s like to work in Chinese factory assembling iPhones” đăng tải news.com.au vào tháng năm 2017 “Life and death in Apple’s forbidden city” đăng tải tờ The Guardian vào tháng năm 2017, yếu tố Con người nhà máy Foxconn Apple outsource sản xuất chưa quan tâm mức Cụ thể, phần lớn công nhân phân xưởng Foxconn đồng ý công việc họ vừa nhàm chán lại vừa mệt mỏi, đồng thời thường xuyên phải làm ca dài làm thêm Một tuần lao động công nhân kéo dài từ Thứ hai Thứ bảy, với tiếng làm việc Thứ bảy 12 tiếng làm việc ngày lại, ngày nghỉ Chủ nhật Với gần 70 tiếng làm việc tuần, cơng nhân trung bình nhà máy Foxconn, khơng làm thêm trả khoảng 3000 NDT tháng tức xấp xỉ 10 triệu VND, trừ tiền ăn công nhân Hơn nữa, công nhân làm việc 12 tiếng ngày tuần lại nhận lương 10,5 tiếng, lại làm sống công nhân thêm khó khăn Minh chứng cho vấn đề này, 35.000 công nhân khảo sát Hiệp hội Cơng Lao động (FLA) có tới 64% cho biết mức lương không đủ để đáp ứng nhu cầu sống Trong q trình làm việc hàng ngày, cơng nhân nhà máy phải chịu áp lực khổng lồ với ngược đãi với tần suất dày đặc từ quản đốc phân xưởng Theo hai báo nêu trên, công nhân cho biết họ thường xuyên bị quản đốc quát tháo với hiệu “Every second counts” – “Mỗi giây quý giá!” với mục tiêu thúc đẩy tối đa tiến độ làm việc người lao động Những quản đốc miêu tả cục cằn, thô lỗ, có thái độ tồi tệ thường xuyên có hành động hay lời nói mang tính bạo hành tinh thần cao với công nhân Các công nhân cho biết có trường hợp dây chuyền yêu cầu dừng hoạt động để quản đốc phê bình mắng nhiếc nhân viên chưa bắt kịp với tốc độ làm việc Ngồi ra, kể việc cơng nhân xin phép vệ sinh làm việc làm quản đốc đóa trút giận lên người lao động Bên cạnh đó, cơng nhân sợ bị mắc lỗi, kể lỗi nhỏ họ biết phải chịu khiển trách cơng khai trước tồn đồng nghiệp khác sau Đơi khi, cơng nhân mắc lỗi gây thiệt hại nghiêm trọng, người bị quản lý yêu cầu viết thư xin lỗi trang trọng đọc to trước toàn thể đồng nghiệp, với lời hứa không tái phạm Khi hỏi cảm nhận môi trường làm việc căng thẳng hình phạt nặng nề nêu trên, nhiều công nhân cho biết họ thường xuyên cảm thấy bị xúc phạm tủi hổ ngày làm việc Không phải chịu đựng nhiều tủi nhục làm việc, người lao động Foxconn phải đối mặt với nhiều khó khăn khác sống sinh hoạt 12 tiếng phân xưởng Các công nhân sau nhận vào làm việc thường xếp cho người phòng nhỏ khoảng 30m ngổn ngang đồ dùng sinh hoạt, cá biệt có trường hợp 12 người phải chung phòng Mỗi cơng nhân cung cấp tủ đồ nhỏ, chẳng đủ chứa hết đồ dùng cá nhân Phòng tắm giặt vệ sinh phòng tập thể, bất tiện Hình: Một cơng nhân phòng kí túc nhà máy Foxconn Quảng Đơng, Trung Quốc Hình: Nơi vệ sinh công nhân nhà máy Foxconn Quảng Đông, Trung Quốc Bên cạnh vấn đề nơi ở, bữa ăn công nhân nhà máy Foxconn Quảng Đông gây nên nhiều ý kiến trái chiều Từ phía ban quản lý công ty, họ khẳng định 04 nguyên tắc ăn uống áp dụng gồm: An toàn, Sạch sẽ, Giàu dinh dưỡng Ngon miệng Thoạt nhìn qua ảnh báo “Inside Foxconn #5: Food” tác giả James Fallow đăng tải tờ The Atlantic tháng 10 năm 2012, hầu hết người cảm thấy Foxconn làm tốt cơng việc khía cạnh ăn uống cho nhân viên bữa ăn chuẩn bị có phần đầy đủ lượng chất, đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ ăn uống kèm khác Hình: Một số hình ảnh hoạt động ăn uống công nhân viên nhà máy Foxconn Quảng Đông, Trung Quốc Tuy nhiên, thực tế lại chứng minh điều ngược lại Theo báo “Food At Apple Contract Manufacturer Foxconn Panned By Workers” đăng tải tờ Forbes năm 2012, 70% công nhân làm việc nhà máy Foxconn Quảng Đông phàn chất lượng đồ ăn phục vụ Hơn 1/3 số nhân viên hỏi thứ mà họ muốn cải thiện nơi làm việc nói họ muốn chất lượng đồ ăn cần phải tốt Một nghiên cứu từ FLA vào năm 2012 đưa số bàn cãi chứng minh yếu chất lượng đồ ăn phục vụ nhà máy này, cụ thể: 71.8% số công nhân khảo sát phàn nàn đồ ăn, 26.1% cho đồ ăn phục vụ căng tin công ty không đạt yêu cầu tới 45.4% cho đồ ăn “không thể chấp nhận được” Chỉ có chưa tới 1/5 số cơng nhân hỏi hài lòng với chất lượng đồ ăn! Bên cạnh quan tâm khía cạnh ăn công việc, Foxconn Quảng Đông ý tới hoạt động giải trí thư giãn sau ngày làm việc vất vả cho công nhân viên Nhiều sở vật chất phục vụ cho mục đích công ty đáp ứng bể bơi hay phòng xem TV, phòng chiếu phim,… Hình: Bể bơi tiêu chuẩn Foxconn Thâm Quyến, Trung Quốc Qua thực trạng phân tích trên, khơng q khó để ta dự đoán hậu thương tâm xảy đến với nhiều công nhân làm việc Foxconn Trong năm 2010, tổng cộng có tới 16 vụ tự sát diễn nhà máy Foxconn Quảng Đông làm 13 người chết người lại bị thương nặng Nhà máy sau phải cho lắp đặt lưới chống tự sát đồng thời yêu cầu nhân viên ký cam kết “Không tự sát”, nhiên làm cho tình hình xấu Hình: Lưới chống tự tử Foxconn Quảng Đông, Trung Quốc Đến đầu năm 2012, tình trạng tồi tệ gần 150 công nhân tụ tập tầng thượng nhà máy đe dọa tự tử tập thể Nguyên nhân vụ việc cho biết phần bắt nguồn từ việc 600 công nhân quản lý yêu cầu tham gia vào dây chuyền lắp ráp máy tính cho Acer khơng huấn luyện trước, làm việc nhà máy bụi bặm, tối tăm trả mức thù lao thấp không tưởng Bên cạnh đó, ngun nhân khác khiến cơng nhân “khơng thể chịu nổi” phải biểu tình việc Foxconn hứa trả tháng lương tiền bồi thường cho cơng nhân có nguyện vọng nghỉ việc sau lại khơng thực May mắn thay, khơng có thương vong người biểu tình Kết quả, 45 cơng nhân nghỉ việc số lại quay lại làm việc sau cơng ty có biện pháp giảng hòa Người phát ngơn cho Foxconn sau cho biết vụ việc xử lý êm đẹp hòa bình sau đàm phán lãnh đạo cơng ty, đại diện quyền địa phương cơng nhân Người khẳng định quyền lợi công nhân mối quan tâm hàng đầu Foxconn công ty thực biện pháp đảm bảo công nhân đối xử công Tưởng chuyện êm đẹp, tới tháng năm 2013, Foxconn tiếp tục chứng kiến vụ tự sát công nhân thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc Vụ việc khiến công nhân thiệt mạng, bao gồm nam công nhân 30 24 tuổi nữ cơng nhân 23 tuổi Ngun nhân xác vụ việc chưa khẳng định, nhiên ta dễ dàng suy luận nguyên nhân phần chắn đến từ đối xử có phần ngược đãi với công nhân Foxconn Nối tiếp chuỗi việc tai tiếng, năm 2016 lại chứng kiến vụ đe dọa tự tử tập thể công nhân Foxconn Quảng Đông với quy mô 100 công nhân Tới tháng năm 2017, nhóm khoảng 10 cơng nhân đe dọa nhảy lầu tự tử Foxconn không trả đủ tiền lương cho họ thời hạn hứa Hầu hết vụ việc Foxconn giải giảng hòa hứa tăng lương thưởng, tình trạng trường hợp biểu tình cơng nhân liên tiếp diễn chắn làm cho người đọc phải nghi ngờ mức độ thực lời hứa có phần hoa mỹ cơng ty Khi hỏi cảm nhận khó khăn sinh hoạt làm việc Foxconn suy nghĩ vụ việc tự tử xảy ra, công nhân cho biết họ Apple mà cho phần lỗi thuộc Foxconn Khi hỏi họ có ý định tiếp tục làm việc điều kiện lao động sinh hoạt Foxconn cải thiện không, công nhân trả lời thẳng thừng: “Sẽ chẳng có thay đổi đâu!” Về phần vụ biểu tình hay tự sát, công nhân cho biết chúng xảy cơm bữa họ dường phải học cách làm quen với điều muốn tiếp tục làm việc Về phía Apple, cụ thể cố CEO Steve Jobs, hỏi tình trạng tự tử công nhân nhà máy sản xuất lắp ráp iPhones lớn giới buổi vấn truyền hình vào năm 2010 cho biết ông xem tình không dễ chịu Ngồi ra, ơng có phát biểu mang tính bảo vệ Foxconn điển hình như: “Foxconn đâu phải giống kiểu xưởng may tồi tàn đâu, nhà máy nơi bạn đến làm việc trời đất họ (cơng nhân) có cửa hàng ăn, rạp chiếu phim, bệnh viện bể bơi nữa! Tơi thấy nhà máy tuyệt chứ.” Ngồi ra, ơng cho Apple số cơng ty lĩnh vực nói riêng tồn giới nói chung nắm rõ điều kiện lao động công nhân làm việc cho mình, đồng thời ln quan tâm sát đến đối tác nhánh nhỏ chuỗi cung ứng kết luận “We are all over this!” - “Chúng ta cho qua việc rồi!” Dù sau lần phản hồi qua email với khách hàng Steve đính câu nói mang ý “Chúng tơi tồn lực điều tra vụ việc này!” câu nói nhiều phát ngôn khác ông xuất gây nên nhiều phản đối toàn giới Phần lớn dư luận đồng tình người đứng đầu Apple đương thời thể thiếu trách nhiệm với công nhân ngày đêm sản xuất sản phẩm coi nhẹ vụ việc đau thương xảy Apple sau cử Tim Cook – CEO Apple từ 2011 đến – tới thăm nhà máy Foxconn Quảng Đông đồng thời bàn bạc với lãnh đạo nhà máy chun gia phòng chống tự tử để có giải pháp cải thiện tình hình vấn đề tương lai Tuy nhiên, với việc vụ tự tử tiếp tục xảy năm sau với quy mô từ vài người tới vài chục người cho thấy giải pháp Apple Foxconn đưa không đủ hiệu quả, Apple thiếu quan tâm đến vấn đề Dù trường hợp ta kết luận Apple làm chưa tốt trách nhiệm hội khía cạnh Con người thực outsourcing Trung Quốc, mà phần lớn nhà máy Foxconn Chương III: Đề xuất số giải pháp giúp Apple nâng cao hiệu thực trách nhiệm hội hai khía cạnh Kinh doanh & Mơi trường Con người 3.1 Giải pháp khía cạnh Kinh doanh & Mơi trường Trên khía cạnh này, thân Apple qua báo cáo Trách nhiệm hội thường niên cho thấy cơng ty tập trung chủ yếu vào khía cạnh bao gồm ứng dụng lượng xanh, giảm lượng CO2 thải hay tiết kiệm điện Apple cho biết tăng cường kết hợp hỗ trợ đối tác chuyển đổi sang sử dụng lượng xanh, hướng tới mục tiêu 100% đối tác lượng xanh tương lai gần Đây tín hiệu đáng mừng, nhiên chưa phải giải pháp cho toàn vấn đề nêu phần nghiên cứu thực trạng Vấn đề xử lí chất thải độc hại dạng lỏng khí nhiều đơn vị Apple outsource Trung Quốc tốn khó chưa Apple quan tâm mức Thực trạng đặt yêu cầu với công ty thực thuê outsource Apple cần phải quan tâm sát sao, chí gây áp lực hay trực tiếp tham gia giám sát trình xử lý thải đơn vị thuê outsource, nhằm mục tiêu đảm bảo hoạt động xử lý xả thải tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật đề 3.2 Các giải pháp khía cạnh Con người Giải vấn đề liên quan tới Con người tốn khó, đòi hỏi doanh nghiệp phải cân nhắc nhiều yếu tố trước đưa áp dụng giải pháp Trong trường hợp này, vấn đề cốt lõi cần giải điều kiện lao động, sinh hoạt mức thù lao không tương xứng làm nhiều cơng nhân khơng hài lòng, đơn vị trực tiếp quản lý Foxconn khơng có giải pháp triệt để Thực trạng đỏi hỏi đơn vị chịu trách nhiệm gián tiếp Apple có hành động cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho công nhân Một giải pháp Apple áp dụng tăng mức thù lao cho đơn vị nhận outsource để đổi lại gia tăng tính minh bạch hợp tác phúc lợi cho cơng nhân Ngồi ra, Apple nên tiếp tục trì chương trình kết hợp với đối tác nhằm cải tiến liên tục, nâng cao điều kiện làm việc, kiểm tra thường xuyên hướng tới tính minh bạch cao hoạt động hợp tác KẾT LUẬN Như vậy, qua trình nghiên cứu, ta phần hiểu thêm thực trạng tình hình thực trách nhiệm hội tập đồn cơng nghệ quan tâm nhiều Apple Những vụ việc vi phạm quy định pháp luật, bê bối liên quan tới môi trường quyền lợi người lao động cho thấy giai đoạn năm 2010 – 2019 Apple nhiều điểm cần khắc phục làm tốt để làm tròn trách nhiệm hội mình, khơng với đối tượng trực tiếp quản lý mà cần quan tâm tới lợi ích tất đối tượng liên quan Trong tương lai, Apple cần cố gắng nữa, cần có giải pháp thiết thực, chí mạnh tay cần thiết để phòng ngừa giải trường hợp bê bối tương tự xảy sau Vì dung lượng thời gian nghiên cứu có hạn, luận khơng tránh khỏi sai sót Người viết hi vọng nhận lời góp ý tồn thể bạn đọc để hồn thiện sản phẩm Xin chân thành cảm ơn! ... nghiên cứu “Thực trạng thực thi trách nhiệm xã hội Apple outsoure Trung Quốc giai đoạn 2010 – 2019” nhằm tìm hiểu thực trạng làm tròn khía cạnh trách nhiệm xã hội Apple, điểm làm tốt, điều chưa... thiện, đòi hỏi quan tâm sát từ phía Apple 2.2.2 Thực trạng thực thi trách nhiệm xã hội Con người Nếu truy cập vào website thức Trách nhiệm xã hội Apple https://www .apple. com/supplier-responsibility,... thi trách nhiệm xã hội cần quan tâm tới 04 phạm trù bao gồm: Kinh doanh mơi trường, Con người, Cộng đồng, Danh tiếng Tuy nhiên, luận tập trung phân tích thực trạng việc thực thi trách nhiệm xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Trách nhiệm xã hội của Apple khi Outsource tại Trung Quốc, Luận văn Trách nhiệm xã hội của Apple khi Outsource tại Trung Quốc, Chương I: Cơ sở lí luận về thuê ngoài (Outsourcing) và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR), Chương II: Thực trạng hoạt động outsourcing của Apple tại Trung Quốc cùng những hệ quả về kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp giai đoạn 2012 - 2019

Từ khóa liên quan