SKKN khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “lực đẩy ác si mét sự nổi vật lí 8”

31 146 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2019, 07:41

SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” Phần MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Để đào tạo người phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu thách thức trình đổi khoa học kĩ thuật, cần phải cải tiến đại hóa phương pháp giảng dạy cấp học, ngành học Trong môn khoa học giáo dục, dạy học trình phạm tổng thể, trình tác động qua lại giáo viên học sinh, học sinh với học sinh học sinh với tài liệu học tập nhằm tiếp thu lĩnh hội tri thức khoa học Nhưng phương pháp dạy học truyền thống đáp ứng nhu cầu lĩnh hội kiến thức cho học sinh, đồng thời mang tính chất chiều, khơ khan tạo cảm giác chán nản cho người học Điều đòi hỏi phải có thay đổi phương pháp công tác giảng dạy người giáo viên, phương pháp trực quan phương pháp thực hành phương pháp dạy học tích cực nhiều giáo viên quan tâm áp dụng Đặc biệt phương pháp sử dụng kênh hình dạy học Vật lý môn khoa học gắn liền với đời sống, tập hợp tất mối quan hệ,liên hệ biểu vật tượng giới tự nhiên Chính thế, mơn học có nhiều đặc điểm phù hợp với phương pháp dạy học hình ảnh Trong chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật lý 8”, có đề cập đến nhiều tượng vật thí nghiệm mơ tả tượng Nhưng hệ thống hình ảnh sách giáo khoa sách tham khảo chứa số hình ảnh mơ tả khái quát tượng vật lý Một số trường hợp ta ghi nhận kết tượng mà không quan sát tượng xảy Đặc biệt sách giáo khoa khơng thể có video clip, hình ảnh động để mơ tả cụ thể thí nghiệm tượng quay vật rắn Việc giáo viên dùng lời nói học sinh khó hình dung, việc tiếp thu em trở nên hạn chế Ngồi học sinh có niềm đam mê, có khả tưởng tượng có nhiều học sinh gặp nhiều khó khăn việc hình dung tượng, q trình diễn thí nghiệm Chính vậy, việc đưa hình ảnh, đặc biệt hình ảnh động video clip cụ thể, chi tiết vào giảng việc quan trọng, khơng truyền tải kiến thức đến học sinh cách nhanh chóng, xác mà giúp em nhớ được, hiểu học lâu hơn, vận dụng cách sáng tạo, khoa học vào giải tập Các em nắm rõ chất trình diễn GV: Nguyễn Xuân Diệu TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” tượng vật lý, tạo hứng thú, niềm đam mê môn học khơng khí sơi động tiết học Tơi hy vọng rằng, việc giảng dạy có kết hợp với hệ thống kênh hình mang lại hiệu cao cho trình học tập em Xuất phát từ tơi chọn đề tài: Khai thác, sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật8” Đối tượng nghiên cứu: Kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét Sự - Vật8” Phạm vi nghiên cứu: Tồn khối 8, trường THCS Lê Q Đơn từ tháng 12 năm học 2017-2018 đến tháng 12 năm học 2018-2019 II Mục đích nghiên cứu Khai thác, sử dụng kênh hình dùng cho dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét Sự nổi- Vật lý 8”, nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh, xây dựng tư liệu kênh hình phù hợp dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật8” GV: Nguyễn Xuân Diệu TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” Phần GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở luận vấn đề Khái niệm kênh hình Kiến thức sách giáo khoa (SGK) Vậtnói chung SGK Vật lý lớp nói riêng trình bày nhiều loại ngơn ngữ: ngơn ngữ văn học, ngơn ngữ đồ hoạ, ngơn ngữ tốn học Ngơn ngữ văn học trình bày thơng qua kênh chữ, ngơn ngữ tốn học trình bày thơng qua cơng thức, bảng biểu, số liệu ngơn ngữ khác trình bày thơng qua kênh hình Kênh hình kênh thơng tin đối tượng cần chuyển tải hình ảnh bao gồm tồn hệ thống hình vẽ, ảnh chụp, video clip, bảng biểu, sơ đồ, đồ thị… với chức chủ yếu nguồn tri thức, phương tiện minh họa cho học, có giá trị tương đương với kênh chữ Trong mơn khoa học xã hội nói vật lý môn học cần trợ giúp kênh hình với hai chức lớn: vừa phương tiện trực quan sinh động vừa nguồn tri thức cốt lõi người học Những hình ảnh đa màu sắc từ SGK đến tranh ảnh, hình vẽ, hình PowerPoint… không giúp HS nhận thức vật tượng vật lý cách thuận lợi mà nguồn tri thức để em khai thác, phát kiến thức vật lý mẻ ẩn giấu kênh hình Điều đòi hỏi học vật lý, HS phải có nhiệm vụ khai thác kiến thức từ kênh hình GV dạy phải tổ chức, hướng dẫn cho HS làm việc với kênh hình để thu nhận kiến thức từ Nếu biết cách làm việc với kênh hình thuận lợi để HS nắm bắt kiến thức, tự học tập vật lý từ tài liệu, giúp tổ chức tốt hoạt động dạy học vật lý GV Do vấn đề sử dụng kênh hình cần nhà giáo nhà nghiên cứu trình bày sáng kiến kinh nghiệm để người học tập áp dụng Các loại kênh hình Chúng ta biết rằng, loại kênh hình có vai trò khác việc tạo hình ảnh trực quan đối tượng nhận thức, hiệu sử dụng loại kênh hình có khác q trình nhận thức đặc điểm vật tượng vật lý Sau loại kênh hình kỹ làm việc, cách rèn luyện kỹ cho HS: - Kỹ khai thác thơng tin từ tranh ảnh, hình vẽ: Tranh ảnh SGK vật lý chứa đựng lượng thông tin cô đọng cần thiết việc vận dụng kiến thức vào thực tế sống, mang tính thơng tin, tính tư hình ảnh trực giác cao Việc khai thác thông tin từ tranh ảnh nên bắt đầu GV: Nguyễn Xuân Diệu TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐƠN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” từ việc quan sát toàn cảnh tranh, tiếp đến điểm nhấn tranh, từ dùng phản xạ, kinh nghiệm tư trực giác kết hợp với lĩnh vực kiến thức đề cập tới để phát thơng tin liên quan tới tranh ảnh Hình ảnh với tư cách đặc tả phản ánh khái quát thực khác quan nguồn tri thức công cụ dạy học quan trọng vậtHình ảnh tạo nên biểu tượng chân thực tạo điều kiện để hình thành cách vững khái niệm, kiến thức Hình ảnh đẹp nhiều màu sác giáo dục thẩm mỹ có tác dụng kích thích hứng thú học tập học sinh Hình ảnh trực quan đối tượng mà học sinh quan sát trực tiếp tạo biểu tượng ban đầu vật, tượng từ việc hình thành kiến thức em diễn dễ dàng Thực tế kinh nghiệm dạy học cho thấy, học sinh thích thú với tranh vẽ hình ảnh Học sinh khơng đọc kênh chữ, nhiên em tỏ thích thú với kênh hình Những ảnh em quan sát kỹ hơn, dừng lại lâu hơn, ảnh có khả lưu lại trí nhớ học sinh cách dễ dàng hệ thống kênh chữ Hình ảnh đa dạng phong phú từ ảnh vẽ, ảnh đen trắng, ảnh màu vật tượng đưa vào sách giáo khao tài liệu tham khảo Ảnh giáo khoa nghệ thuật mô tả đối tượng khách quan thông tin nhằm tác động vào thị giác người Đối tượng ghi máy chụp ảnh Đặc điểm ảnh mô tả vật tượng trạng thái tĩnh, thời gian không gian định Ảnh giáo khoa cung cấp tư liệu cho thầy trò thực tốt nội dung học Khác với tranh ảnh phản ánh trực tiếp đối tượng mang tính chân thực Ảnh chứng minh vật kiện đó, cảnh đó, kiện có thật sống Vì có sức thuyết phục giúp học sinh có niềm tin vào đối tượng nghiên cứu Tranh ảnh chân dung có giá trị tư liệu lịch sử giúp học sinh hình thành biểu tượng người, giúp học sinh hiểu thêm về nững công trình, cống hiến nhà khoa học nhân loại Một số lưu ý sử dụng tranh Để sử dụng hình ảnh có hiệu trước lên lớp, giáo viên cần chẩn bị: + Nghiên cứu kỹ nội dung kết tranh ảnh sử dụng: Chuẩn bị, tìm tình cho học sinh khai thác thông tin từ nội dung tranh ảnh +Tìm hiểu tập hợp thơng tin tư liệu để hướng dẫn học sinh suy nghĩ, thảo luận + Xác định thời điểm sử dụnghiệu GV: Nguyễn Xuân Diệu TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” Trên lớp: Khi dạy kiến thức có hình vẽ, tranh ảnh, hình ảnh phải bảo đảm hình vẽ đủ kích thước, rõ ràng để học sinh quan sát Nếu hình nhỏ giáo viên tổ chức thảo luận theo nhóm, theo bàn Đảm bảo học sinh quan sát rõ hình ảnh - Kỹ khai thác thông tin từ bảng biểu, đồ thị, sơ đồ: Bảng biểu, đồ thị, sơ đồ có vai trò quan trọng việc tóm lược, so sánh, biện luận kiến thức, quy luật vật lý Từ bảng biểu ta thấy, tóm tắt thơng tin liên quan đến đối tượng, đại lượng vật lý Khi làm việc với loại kênh thông tin nên xem xét chúng bao gồm cột, dòng thơng tin (bảng lập theo dạng hàng - cột), khối thông tin nào, bảng nói gì, thơng tin thơng tin mà ta quan tâm Với đồ thị, cần biết vẽ để thể mối quan hệ đại lượng vật lý (căn vào trục đồ thị, số trục đồ thị, đơn vị tính ) Cần xem xét dạng đường đồ thị để biết tính chất biến thiên đại lượng (tuyến tính, phi tuyến tính ) Trong nhiều tốn khơng cần phải thời gian để giải giải phương pháp thơng thường gặp khơng bất lợi, khai thác tốt đồ thị ta đưa kết nhanh xác Sơ đồ SGK Vật lý giúp tóm lược hệ thống kiến thức, mô tả ngắn gọn sơ lược đặc trưng học theo ý đồ phạm tác giả, phần học hay kiến thức vật lý Khi làm việc với kênh thông tin này, cần xác định sơ đồ lập để làm gì, cho phần kiến thức nào, dạng tóm tắt hay so sánh Nếu tóm tắt hay so sánh tóm tắt hay so sánh nội dung Đặc trưng mơn Vật lý thí nghiệm, nhiên khơng phải làm thí nghiệm cũng tiến hành thành công Nhờ vào số liệu sách giáo khoa mà giáo viên tiến hành thí nghiệm theo ý đồ mình,hoặc từ số liệu sách giáo khoa số liệu thực tế q trình tiến hành thí nghiệm học sinh so sánh, đối chiếu, rút kết luận Một số lưu ý sử dụng bảng số liệu, đồ thị + Yêu cầu học sinh phải đọc tiêu đề phía phía bảng số liệu, để học sinh xác định đối tượng bảng số liệu, đồ thị - Kỹ thuật khai thác thông tin từ băng đĩa hình, video clip: Video xây dựng dựa vào nội dung SGK, tượng diễn mà mắt thường HS không tri giác được…Video giúp HS thu nhận giới tự nhiên vào lớp học, xóa bỏ hạn hẹp mặt khơng gian lớp học mặt thời gian học Nhờ phim quay từ trước HS quan sát với tốc GV: Nguyễn Xuân Diệu TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” độ mong muốn làm dừng lại hình ảnh để quan sát tượng vật lý cách tối ưu, làm cho HS hiểu rõ đối tượng nghiên cứu Việc sử dụng khả đồ họa, kết hợp với tín hiệu âm thuyết minh phim khơng ngừng tạo cho HS biểu tượng tốt đối tượng nghiên cứu mà tăng tính trực quan, rút ngắn thời gian so với với việc sử dụng phương tiện dạy học khác, GV có nhiều thời gian dẫn dắt HS tự phát kiến thức Video dùng tất giai đoạn trình dạy học: lớp học lớp học Một số lưu ý sử dụng video: + Đặt kế hoạch sử dụng video kế hoạch tổng thể chương; phần cụ thể (sử dụng video nào, lúc nào, nhằm mục đích mặt luận dạy học ) + Xác định công việc chuẩn bị với HS trước sử dụng: giao cho HS nhiệm vụ ôn tập nhà kiến thức cần thiết để hiểu nội dung video; nêu mục đích sử dụng video để đặt HS tâm chờ đợi tích cực, khêu gợi tính tò mò nhận thức; trước chiếu, để định hướng ý HS vào nội dung video, GV cần giao cho HS nhiệm vụ cần hoàn thành sau xem + Trong xem phim, GV cần quan sát, đưa gợi ý nhỏ để hướng ý HS vào bản, đặc biệt + Đánh giá hiệu việc sử dụng video học tập: đánh giá kết sử dụng video sau xem học sau; hiệu sử dụng cần đánh giá thông qua câu trả lời HS cho câu hỏi nêu Tốt tổ chức thảo luận HS qua đánh giá mức độ nắm vững HS Tùy vào đơn vị kiến thức, đặc điểm đối tượng nhận thức mà GV sử dụng kênh hình để tổ chức hoạt động nhận thức cho phù hợp với hoạt động nhận thức HS, cho loại kênh hình loại phương tiện hữu hiệu để HS lĩnh hội tri thức cách dễ dàng hiệu Việc sử dụng kênh hình ngồi SGK nhằm làm cho đối tượng vật lý có tính cập nhật, sống động phong phú Đặc biệt với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, GV dễ dàng thiết kế tạo nhiều loại kênh hình khác để phục vụ cho giảng dạy Vai trò việc khai thác, sử dụng kênh hình dạy học Vật lý Nếu học sinh xem clip, thí nghiệm (được thiết kế theo logic học), tranh ảnh với màu sắc sinh động kết hợp với lời nói giáo viên khả ghi nhớ cá em tăng lên Không thế, làm việc tạo bầu khơng khí học tập sinh động, khơi gợi hứng thú học tập cho GV: Nguyễn Xuân Diệu TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐƠN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” em đồng thời khắc sâu kiến thức mà em học Rõ ràng việc kết hợp hai hay nhiều phương tiện dạy học giúp cho học sinh tiếp thu thơng tin nhanh, xác nhớ lâu Kênh hình phát triển khả quan sát, trí tưởng tượng, tư duy, ngôn ngữ học học sinh Đồng thời có ý nghĩa giáo dục tư tưởng tình cảm, cảm xúc thẩm mỹ lớn, góp phần hồn thiện tri thức Với ý nghĩa trên, kênh hình góp phần to lớn việc góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn vật lý, tạo hứng thú, hút học sinh tham gia tích cực vào giảng, làm cho lớp học sôi động, không buồn tẻ, hiệu giảng dạy tốt hơn, giúp phát huy sức sang tạo, khả suy nghĩ độc lập, lực nghiên cứu, tư tìm tòi khám phá, lực quan sát, khả vận dụng lý thuyết vào thực tiễn học sinh Việc khai thác, sử dụng kênh hình dạy học vật lý có vai trò quan trọng: - Kênh hình phương tiện trực quan GV, nguồn tri thức quan trọng HS Nó có khả cung cấp thơng tin cách đầy đủ hơn, bổ sung mở rộng vấn đề SGK chưa trình bày đến - Giúp HS dễ dàng tiếp thu trình nhận thức, phát triển tư hỗ trợ HS khái niệm trừu tượng hoá, định hướng vấn đề - Cải tiến phương pháp dạy học GV thay đổi hình thức học HS theo hướng tích cực Lấy HS làm trung tâm, GV có tác dụng hướng dẫn HS trình chủ động tiếp cận kiến thức - Minh hoạ cho tượng, khái niệm, công thức, định luật Nó hỗ trợ phát huy giác quan HS Tăng độ tin cậy khắc sâu kiến thức Giảm thời gian giảng giải, gây hứng thú cho người học, dễ nhận biết, dễ nhớ, làm cho giảng cụ thể, sinh động - Phát huy, nâng cao tính chủ động, sáng tạo người GV hoạt động dạy học - Giảm thời gian giảng giải, giảm tải cho người dạy, gây hứng thú cho người học, HS dễ dàng hiểu vấn đề muốn diễn đạt, làm rõ điều GV muốn giới thiệu - Giúp đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập HS Các yêu cầu khai thác, sử dụng kênh hình - Các nguyên tắc khai thác, sử dụng kênh hình Để khai thác triệt để cơng dụng kênh hình, GV phải nắm số ngun tắc có tính bắt buộc sau: GV: Nguyễn Xuân Diệu TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” + Nguyên tắc sử dụng lúc: Sử dụng kênh hình vào lúc cần thiết, lúc HS mong muốn quan sát, trạng thái tâm lý thuận lợi nhất.Kênh hình xuất lúc nội dung phương pháp dạy học cần nói đến.Tránh đưa lúc nhiều kênh hình nhiều loại phương tiện trực quan + Nguyên tắc sử dụng chỗ: Tìm vị trí để giới thiệu kênh hình phương tiện trực quan lớp hợp lý nhất, giúp HS sử dụng nhiều giác quan nhất, tiếp xúc phương tiện cách đồng vị trí lớp, đảm bảo cho tồn lớp quan sát kênh hình cách rõ ràng, đảm bảo khơng làm phân tán tư tưởng học sinh tiến hành hoạt động học tập + Nguyên tắc sử dụng cường độ: Nguyên tắc chủ yếu đề cập nội dung phương pháp dạy học cho thích hợp, vừa với trình độ tiếp thu lứa tuổi HS.Mỗi loại kênh hình phương tiện dạy học có mức độ sử dụng lớp khác Nếu kéo dài việc sử dụng loại phương tiện lặp lặp lại nhiều lần buổi học, hiệu chúng giảm sút Việc sử dụng nhiều hình thức, nhiều phương tiện khác buổi học có ảnh hưởng lớn đến tiếp thu HS, đến hiệu sử dụng phương tiện dạy học Theo nghiên cứu nhà sinh lý học, dạng hoạt động tiếp tục 15 phút khả làm việc giảm sút nhanh Việc áp dụng thường xuyên phương tiện nghe nhìn lớp dẫn đến q tải thơng tin HS chưa có đủ thời gian để chuyển hóa lượng thơng tin Sử dụng phương tiện nghe nhìn khơng q – lần tuần kéo dài không 20 – 25 phút buổi dạy - Những điều giáo viên cần lưu ý khai thác sử dụng kênh hình Khi sử dụng kênh hình dạy học, GV cần ý đảm bảo yêu cầu sau: + Kênh hình phải sử dụnghiệu cao, đáp ứng yêu cầu nội dung phương pháp quy định chương trình giáo dục + Tập trung vào việc sử dụng kênh nguồn kiến thức, hạn chế dùng chúng theo cách minh họa cho kiến thức + Để sử dụng tốt kênh hình, lên lớp GV cần: Có kế hoạch chuẩn bị trước kênh hình Nghiên cứu kỹ kênh hình để hiểunội dung, tác dụng loại kênh hình, tránh tình trạng lên lớp HS tiếp xúc với kênh hình.Khi soạn cũng lên lớp học GV cần phải xây dựng hệ thống câu hỏi, tập tương đối xác, rõ ràng để HS làm việc với loại kênh hình nhằm lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kỹ vật lý GV GV: Nguyễn Xuân Diệu TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐƠN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” cần giúp HS nắm trình tự bước làm việc với loại phương tiện, thiết bị dạy học để tìm kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư + Trong trình sử dụng kênh hình GV nên dùng phương pháp đàm thoại để hướng dẫn HS quan sát, tập trung ý chi tiết quan trọng + Khi tranh ảnh không nêu rõ đặc điểm, chi tiết đối tượng GV phải kết hợp với việc bổ sung hình vẽ bảng vật mẫu + GV nên cho HS sưu tầm tranh ảnh từ tạp chí, báo trang web theo chủ đề khác II Thực trạng việc sử dụng kênh hình dạy học vật lý trường trung học sở Về phía giáo viên Nhìn chung đa số GV nhận thức tầm quan trọng kênh hình dạy học vật lý, có sử dụng kênh hình dạy học, nhiên mức độ không thường xuyên GV khai thác tương đối tốt kênh hình SGK, với kênh hình ngồi SGK chưa GV sử dụng nhiều học Giáo viên sử dụng kênh hình giảng dạy, nhiên ảnh hưởng lối truyền thụ cũ Bởi vậy, học sinh chưa phát huy hết vai trò chủ thể nhận thức, để phát huy triệt để tính tích cực, chủ động HS tiết lên lớp, người GV cần phải huy động phương tiện dạy học tối ưu, việc sử dụng kênh hình phục vụ dạy thao tác hữu ích cần thiết Các quan niệm GV kênh hình có nhận thức khác Từ dẫn đến hướng sử dụng kênh hình GV khác nhau: - Nếu coi kênh hình phương tiện minh họa, GV người chủ động hoạt động dạy học GV trình bày kiến thức xong giới thiệu kênh hình để minh họa cho nội dung vừa trình bày, nhằm củng cố học - Nếu coi kênh hình nguồn kiến thức, GV tổ chức cho HS khai thác tri thức từ kênh hình, thơng qua hướng dạy học tích cực hệ thống câu hỏi tập mà GV chuẩn bị trước Tuy nhiên kênh hình GV sử dụng chủ yếu mang tính chất minh họa, chưa sử dụng kênh hình nguồn khai thác tri thức dùng giải tập Như giáo viên nhận thức cần thiết sử dụng kênh hình dạy học Nhưng thực tế việc sử dụng kênh hình dạy học nhiều hạn chế Một mặt điều kiện vật chất khó khăn, điều kiện thiết bị dạy học trường phổ thơng thiếu (máy chiếu…), mặt khác nhiều thời gian chuẩn bị, số GV khả sử dụng cơng nghệ thơng tin hạn chế, nên việc khai thác kênh hình vào dạy họchiệu chưa cao GV: Nguyễn Xuân Diệu TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” Tuy nhiên việc sử dụng kênh hình có chuyển biến tích cực, kết bước đầu khả quan, cần phát triển thêm Về phía học sinh Thực trạng mặt trí lực HS lớp có lực quan sát tốt có tư nhạy bén hơn, có khả phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá tốt nhiều so với HS lớp 6, Về tính cách, em giai đoạn chuyển đổi, em thích thể thân, thể cá tính rõ rệt, em thích tranh luận, thích bày tỏ ý kiến thân mình, em thích tìm tòi lạ, khơng thích chấp nhận cách đơn giản yêu cầu GV, nghe GV giảng ghi chép em cảm thấy nhàm chán, em có biểu thờ hứng thú tiết học Điều thể qua học lớp qua kết khảo sát độ hứng thú học sinh trước áp dụng đề tài nghiên cứu: Bảng 1: Khảo sát độ hứng thú học sinh học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật lý 8”.(khi chưa áp dụng đề tài) Lớp Mức độ Hứng thú Không hứng thú 8A 8B 8C 8D 8E Tổng sl % sl % sl % sl % sl % sl % 10 33,3 12 41,4 10 35,7 12 40 13 46,4 57 39 20 66,7 17 58,6 18 64,3 18 60 16 53,6 89 61 Qua số liệu khảo sát ta thấy độ hứng thú học sinh học chủ đề chưa cao, dẫn đến khó hiểu từ lơ chểnh mảng học tập, chí có em cúp học, ảnh hưởng tới tiếp thu kiến thức, kết học tập chưa cao Điều thể qua kiểm tra : Bảng 2: Kết kiểm tra 15 phút chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật lý 8”, tháng 12 năm học 2017-2018 Lớp Mức độ Trên trung bình Dưới trung bình 8A 8B 8C 8D 8E Tổng sl % sl % sl % sl % sl % sl % 30 10 34,5 11 39,3 11 36,7 12 41,4 53 36,3 21 70 19 65,5 17 61,7 19 63,3 17 58,6 93 63,7 Từ số liệu điều tra đòi hỏi q trình dạy học phải có cải tiến cho phù hợp Lúc GV có vai trò quan trọng việc kích thích hứng thú học tập HS, thay tiết giảng sử dụng phương pháp truyền GV: Nguyễn Xuân Diệu 10 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” Hình Ác si mét phát lực đẩy Ở mục thí nghiệm kiểm tra, khơng làm thí nghiệm mà u cầu học sinh mơ tả, học sinh khó hình dung thí nghiệm GV dùng thí nghiệm ảo để học sinh quan sát học sinh dễ mơ tả thí nghiệm, từ hiểu mục đích thí nghiệm Hình Thí nghiệm ảo kiểm chứng độ lớn lực đẩy Ác-si-mét Phần mở rộng lực đẩy Ác-si-mét không áp dụng cho chất lỏng mà áp dụng cho chất khí, GV dùng hình ảnh khinh khí cầu hình ảnh bóng bay hay hình ảnh khói bụi Hình Lực đẩy Ác-si-mét khơng khí GV: Nguyễn Xuân Diệu 17 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” 3.2 Đối với “Sự nổi” GV dùng số kênh hình sau: GV cho HS xem hình ảnh, thí nghiệm, liên quan đến viên bi gỗ, viên bi sắt, tàu để tạo vấn đề cần giải Hình 10 Thí nghiệm ảo vậtnội dung điều kiện vật chìm, vật GV làm thí nghiệm trực tiếp cho HS xem clip trứng chìm trứng nổi, clip ống hút hình động biểu diễn lực để học sinh dễ hiểu Hình 11 Clip thí nghiệm trứng chìm, trứng Hình 12 Clip ống hút GV: Nguyễn Xuân Diệu 18 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” Khi biểu diễn lực trường hợp vật chìm, vật nổi, vật lơ lững ta nên dùng hình động cho học sinh dễ hình dung Hình 13 Ảnh động điều kiện vật nổi, vật chìm Phần liên hệ thực tế GV nên đưa số tượng thực tiễn để giải thích qua giáo dục học sinh ứng dụng tác hại như: Ngun hoạt động lên tàu ngầm, lên chìm xuống loài cá, tượng tràn dầu, rác thải biển gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng xấu đến lồi sinh vật, bơi lại phải mặc áo phao, qua giáo dục chống đuối nước cho em hay tượng kì lạ người lại biển chết, khinh khí cầu lại bay lên kích thích thích thú học sinh tiết dạy Hình 22 Cấu tạo ngun hoạt động tàu ngầm Hình 23 Bong bóng cá giúp cá lên hay lặn xuống dễ dàng GV: Nguyễn Xuân Diệu 19 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐƠN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” Hình 24 Hiện tượng tràn dầu gây ảnh hưởng xấu Hình 25 Rác thải gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng sinh vật Hình 26 Mặc áo phao để tránh đuối nước Hình 27 Biển chết GV: Nguyễn Xuân Diệu 20 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” Ví dụ minh họa: soạn “Sự – Vật lý lớp 8” Mục tiêu a Kiến thức - Giải thích vật nổi, chìm - Nêu điều kiện vật - Biết vật mặt thống chất lỏng FA = P - Biết vận dụng kiến thức để giải thích tượng liên quan đến vật b Kĩ - HS biết làm thí nghiệm vật chất lỏng - Giúp em rèn tốt khả tư duy, thảo luận nhóm, thu thập thơng tin, phân tích, liên hệ thực tế - Biết vận dụng kiến thức giải vấn đề c Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, biết bảo vệ môi trường địa phương nơi em sinh sống - Tích cực học tập, hợp tác tốt, linh hoạt hoạt động, vận dụng kiến thức để giải tình thực tế Chuẩn bị a Giáo viên - cốc thủy tinh to đựng nước, bi sắt, bi gỗ, miếng gỗ nhỏ - Hình ảnh nhiễm mơi trường khơng khí, ô nhiễm nguồn nước, “Biển chết”, khí cầu - Máy chiếu b Học sinh - Nghiên cứu kĩ nội dung học xem nội dung kiến thức trọng lượng riêng vật lý Phương pháp dạy học - Bàn tay nặn bột - Nêu giải vấn đề - Thuyết trình (hoạt động nhóm) Tiến trình dạy học 4.1 Ổn định 4.2 Kiểm tra cũ ( phút) - Nêu cơng thức tính lực đẩy Ác-si-mét? - Lực đẩy Ácsimét có phương, chiều nào? 4.3 Bài GV: Nguyễn Xuân Diệu 21 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Giới thiệu (3 phút) - Giới thiệu mới: + Cho HS làm thí nghiệm ảo quan sát tượng thả bi gỗ bi sắt vào nước Nội dung - HS tiến hành thí nghiệm, quan sát tượng đưa câu trả lời: bi sắt chìm, bi gỗ + Thế tàu thép nặng bi thép lại bi thép chìm? -GV nêu vấn đề: Khi vật nổi? vật chìm? Họat động 2: Tìm hiểu điều kiện vật nổi, vật chìm (10 phút ) - Khi vật nằm chất lỏng chịu tác dụng lực nào? Nhận xét phương chiều hai lực đó? - HS trả lời: - GV làm thí nghiệm biểu diễn trường hợp thả vật vào chất lỏng I Điều kiện để vật nổi, vật chìm - C1: Một vật nhúng chìm chất lỏng chịu tác dụng hai lực: Trọng lực P, Lực đẩy Acsimet FA Hai lực phương ngược chiều - C2: GV: Nguyễn Xuân Diệu 22 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” F FA A A P - HS quan sát thảo luận theo nhóm ban trả lời C2 - Vậy điều kiện để vật nổi, vật chìm gì? - GV chốt lại: dùng hình ảnh động a) P > FA Vật CĐ xuống F P b)P = FA Vật lơ lửng chất lỏng P c) P < FA Vật CĐ lên * kết luận: - Vật chìm xuống lực đẩy Ác-si-mét FA nhỏ trọng lượng P: (FA< P) - Vật lên khi: FA> P - Vật lơ lửng chất lỏng FA=P - Chuyển ý: vật hay chìm phụ thuộc chủ yếu vào độ lớn lực đẩy Ác-si-mét Vậy vật mặt thoáng chất lỏng độ lớn lực đẩy Ác-si-mét nào->mục II Họat động 3: Tìm hiểu độ lớn lực đẩy Ác II Độ lớn lực đẩy Ác si si mét vật mặt thoáng chất mét vật mặt lỏng (10 phút ) thống chât lỏng * Thí nghiệm hình 12.2: - Cho HS nêu: + Mục đích TN HS: nghiên cứu độ lớn lực đẩy Ác-si-mét + Dụng cụ TN GV: Nguyễn Xuân Diệu 23 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” HS: Chậu, nước, miếng gỗ + Cách tiến hành TN HS: nhúng miếng gỗ vào chậu nước, thả tay quan sát - GV phát dụng cụ TN yêu cầu Hs tiến hành TN theo nhóm, thảo luận hồn thành C3 C3: Miếng gỗ FA > P - Yêu cầu nhóm nhận xét, bổ sung - Cho HS thảo luận theo nhóm bàn trả lời C4 - miếng gỗ mặt nước trọng lượng P lực đẩy Ác-si-mét có khơng Tại sao? - Gv chốt lại: vật lên F A > P, lên mặt thoáng thể tích phần vật chìm chất lỏng giảm -> FA giảm FA = P vật lên mặt thoáng - GV giới thiệu: độ lớn lực đẩy Ác-si-mét tính biểu thức: FA = d.V Trong d trọng lượng riêng chất lỏng, V gì? u cầu HS trả lời C5 - GV nhấn mạnh lại Hoạt động 4: Vận dụng (15 phút) - HS nghiên cứu tóm tắt yêu cầu C6 C6 : biết P=dv.V FA= dl V chứng minh - Vật chìm xuống dl < dv - Vật lơ lửng chất lỏng dl = dv - Vật lên chất lỏng dl > dv C7- Hãy giúp Bình trả lời An phần mở bài, GV: Nguyễn Xuân Diệu 24 C4: miếng gỗ mặt nước trọng lượng P lực đẩy Ác-si-mét 2lực hai lực cân C5 Câu B sai III Vận dụng C6: * Vật nhúng nước nên V Khi vật chìm xuống FA < P  dl.V < dv.V dl < dv TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” biết tàu khơng phải khối thép đặc mà - Khi vật lơ lửng chất có nhiều khoảng rỗng ? lỏng dl = dv C8 :- Thả bi thép vào thủy ngân bi - Khi vật lên mặt chất thép hay chìm? sao? lỏng dl > dv Liên hệ thực tế: C7 - GV giải thích nguyên hoạt động tàu ngầm Hòn bi làm thép có trọng loài cá lượng riêng lớn trọng lượng riêng nước nên bị chìm Tàu làm thép người ta thiết kế có khoảng trống để trọng lượng riêng tàu nhỏ trọng lượng riêng nước biển nên tàu - Treo hình ảnh minh họa tượng tràn dầu mặt nước biển làm cá chết C8: Thả bi thép vào thủy ngân bi thép trọng lượng riêng thép nhỏ trọng lượng riêng thủy ngân Tại Các hoạt động khai thác vận chuyển dầu làm rò rỉ dầu lửa Vì dầu nhẹ nước nên dầu mặt nước Lớp dầu ngăn cản việc hòa tan oxy nước sinh vật không lấy oxy chết dầu biển? cá chết? - Chốt lại câu trả lời - Theo em cần làm để bảo vệ mơi trường? -HS nêu số biện pháp bảo vệ môi trường - Người biển chết - GV giới thiệu Biển Chết: dng < dnb Nước biển chết mặn gấp 9,6 lần GV: Nguyễn Xuân Diệu 25 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” so với nước biển thường, độ mặn cao nên khơng mơt sinh vật sống đây, hồ có tên gọi Biển Chết Và điều thú vị nước biển có khả trị - Tại người mặt biển Chết bệnh da vẩy nến, mụn nhọt dù bơi? - GV giáo dục học sinh mặc áo phao chống đuối nước 4.4 Củng cố (3 phút) - Cho HS trả lời câu hỏi: Khi vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng? 4.5 Hướng dẫn nhà (1 phút) - Học thuộc nội dung phần ghi nhớ - Trả lời C9 làm lại tập SBT 4.6 Rút kinh nghiệm sau tiết dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GV: Nguyễn Xuân Diệu 26 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” IV Tính giải pháp - Sử dụng phong phú hình ảnh, clip thu thập phù hợp với nội dung học, lồng ghép hình ảnh giáo dục ý thức học sinh - Thơng qua thí nghiệm tự làm giúp học sinh có trải nghiệm, sáng tạo, kích thích tư tìm tòi tượng thực tế - Việc khái thác sử dụng hiệu kênh hình khơng áp dụng cho chủ đề mà áp dụng cho nhiều chủ đề dạy học vật V Hiệu SKKN Qua q trình giảng dạy, tơi áp dụng đề tài trường THCS Lê Q Đơn cho tồn khối 8, thất HS hứng thú GV sử dụng video clip dạy học, em thấy video clip sinh động, hấp dẫn giúp em có hứng thú quan sát, học tập chăm hơn, khả nắm bắt kiến thức cũng nhanh nhớ lâu hơn, cụ thể sau: Bảng 3: Khảo sát độ hứng thú học sinh học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật lý 8”.(sau áp dụng đề tài) Lớp Mức độ Hứng thú Không hứng thú 8A 8B 8C 8D 8E Tổng sl % sl % sl % sl % sl % sl % 19 65,5 17 58,6 21 70 19 65,5 20 69 96 65,8 10 34,5 12 41,4 30 10 34,5 31 50 34,2 Bảng 4: Kết kiểm tra 15 phút chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật lý 8”, tháng 12 năm học 2018-2019 Lớp Mức độ Trên trung bình Dưới trung bình 8A 8B 8C 8D 8E Tổng sl % sl % sl % sl % sl % sl % 18 62,1 19 65,5 18 64,3 19 65,5 18 62,1 92 63,9 11 37,9 10 34,5 10 35,7 10 34,5 11 37,9 52 36,1 Qua số liệu điều tra cho thấy, mức độ hứng thú HS với dạy tăng lên rõ rệt so với trước áp dụng đề tài, từ tiếp thu kiến thức kết học tập em cũng tăng lên đáng kể Hầu hết em có hứng thú với việc GV sử dụng kênh hình dạy học vật lý Các em cho hệ thống kênh hình giúp em nắm kiến thức, hiểu sâu vấn đề dễ nhớ kiến thức GV: Nguyễn Xuân Diệu 27 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ I Kết luận Sau q trình làm việc tích cực, nghiêm túc với nỗ lực thân, tơi hồn thành đề tài nghiên cứu: Khai thác, sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - vật8” Việc khai thác, sử dụng kênh hình dạy học vật lý có vai trò quan trọng: - Kênh hình phương tiện trực quan GV, nguồn tri thức quan trọng HS Nó có khả cung cấp thông tin cách đầy đủ hơn, bổ sung mở rộng vấn đề SGK chưa trình bày đến - Việc sử dụng kênh hình dạy học giúp em dễ tiếp thu trình nhận thức, phát triển tư hỗ trợ HS khái niệm trừu tượng hoá, định hướng vấn đề - Đề tài giúp cải tiến phương pháp dạy học GV thay đổi hình thức học HS theo hướng tích cực Lấy HS làm trung tâm, GV có tác dụng hướng dẫn HS q trình chủ động tiếp cận kiến thức - Cung cấp hệ thống kênh hình phục vụ dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét Sự - vật8” phong phú, phân loại theo chủ đề để giáo viên sử dụng vào dạy học tốt - Đề tài có tính khả thi cao mở rộng cho chủ đề khác chương trình vật II Đề nghị - Cần khuyến khích giáo viên khai thác, sử dụng kênh hình dạy học vật lý - Giáo viên cần biết cách sử dụng kết hợp kênh hình với tài liệu khác để tạo hứng thú học tập cho học sinh - Khuyến khích giáo viên xây dựng hệ thống kênh hình cho chủ đề khác chương trình vật lý trung học sở - Tổ chức lớp tập huấn cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin việc sử dụng phần mềm mô dạy học vật lý Draysap, ngày 05 tháng 03 năm 2019 Người thực Nguyễn Xuân Diệu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GV: Nguyễn Xuân Diệu 28 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” GV HS SGK THCS GV: Nguyễn Xuân Diệu : Giáo viên : Học sinh : Sách giáo khoa : Trung học sở 29 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐƠN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” MỤC LỤC Phần .1 MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề II Mục đích nghiên cứu Phần .3 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở luận vấn đề .3 Khái niệm kênh hình Các loại kênh hình .3 Vai trò việc khai thác, sử dụng kênh hình dạy học Vật Các yêu cầu khai thác, sử dụng kênh hình II Thực trạng việc sử dụng kênh hình dạy học vật lý trường trung học sở Về phía giáo viên Về phía học sinh .10 III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề .11 Giải pháp 1: Bám sát mục tiêu, chuẩn kiến thức, kĩ chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi” Vật 11 1.1 Mục tiêu 11 1.2 Nội dung 11 Giải pháp 2: Xây dựng kho tư liệu kênh hình chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét Sự nổi” Vật 13 2.1 Các yêu cầu khai thác, sử dụng kênh hình 13 2.2 Khai thác kênh hình sách giáo khoa 14 2.3 Khai thác kênh hình ngồi sách giáo khoa 14 Giải pháp 3: Dựa vào mục tiêu để lựa chọn kênh hình phù hợp với học 16 3.1 Đối với “Lực đẩy Ác-si-mét” 16 3.2 Đối với “Sự nổi” 18 Ví dụ minh họa: soạn “Sự – Vật lý lớp 8” .21 IV Tính giải pháp 27 V Hiệu SKKN 27 Phần .28 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 28 I Kết luận 28 II Đề nghị 28 GV: Nguyễn Xuân Diệu 30 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật 8” MỤC LỤC .30 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Tập huấn giảng viên trung ương dạy học tích cực, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), SGK Vật lý cao, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn Vật lý lớp 8, NXB Giáo dục Thiết kế giảng Vật lý , NXB Hà Nội Đỗ Thúy Nga (2010), Phương pháp sử dụng kênh hình dạy học địa 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hường tích cực, Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục, Đại học Thái Nguyên Nguyễn Đức Thâm (2003), Phương pháp dạy học Vật lý trường phổ thông, NXB ĐHSP Lê Công Triêm (2011), Rèn luyện kỹ làm việc với kênh hình dạy học Vật lý cho học sinh trung học phổ thông, Tạp chí khoa học trường Đại học Huế, số 68, 18-23 Thái Duy Tuyên (1999), Những vấn đề giáo dục học đại, NXB Giáo dục Ngô Thị Hải Yến (2009), Một số kỹ sử dụng kênh hình giảng dạy mơn Địa lý trường phổ thơng, Tạp chí Thiết bị Giáo dục 10 http://thuvienvatly.com 11 http://tusach.thuvienkhoahoc.com 12 http://vatlysupham.com 13 http://vietbao.vn 14 http://violet.vn 15 http://youtube.com 16 http://www.education.vnu.edu.vn 17 http://www.vatlyphothong.net GV: Nguyễn Xuân Diệu 31 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ... “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật lý 8” GV: Nguyễn Xuân Diệu TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật lí 8” Phần GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ... kênh hình chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét Sự nổi Vật lý 13 2.1 Các yêu cầu khai thác, sử dụng kênh hình 13 2.2 Khai thác kênh hình sách giáo khoa 14 2.3 Khai thác kênh hình ngồi sách giáo... ĐÔN SKKN: Khai thác sử dụng hiệu kênh hình dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự - Vật lí 8” thu hút học tập HS vừa có tác dụng giáo dục óc thẩm mĩ cho HS 2.2 Khai thác kênh hình sách giáo khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “lực đẩy ác si mét sự nổi vật lí 8” , SKKN khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “lực đẩy ác si mét sự nổi vật lí 8” , GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, Các loại kênh hình, Giải pháp 2: Xây dựng kho tư liệu kênh hình chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi” Vật lý 8, Giải pháp 3: Dựa vào mục tiêu để lựa chọn kênh hình phù hợp với bài học, Ví dụ minh họa: soạn bài “Sự nổi – Vật lý lớp 8”, V. Hiệu quả của SKKN, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm