skkn một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng anh lớp 4

24 116 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 18:47

Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp MỤC LỤC Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề II Mục đích nghiên cứu Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề II.Thực trạng vấn đề III Các giải pháp để tiến hành giải vấn đề IV Tính giải pháp 19 V.Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 20 Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 20 I Kết luận 20 II Kiến nghị .21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Trong thời đại nay, với phát triển vũ bão công nghệ 4.0 mơ hình giáo dục 4.0 – mơ hình giảng dạy thơng minh, có định hướng, ứng dụng cơng nghệ thông tin kết hợp với tư phản biện, trọng thực hành ln khuyến khích đổi sáng tạo – dần đưa vào trường học thay hoàn toàn cho phương pháp dạy học truyền thống Năm học 2018 – 2019, ngành giáo dục tiếp tục thực Nghị số 29 Ban chấp hành trung ương Đảng đổi bản, tồn diện giáo dục – đổi đồng hình thức tổ chức, phương pháp dạy học với đổi kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh Trong đó, phương pháp dạy học theo dự án (Project-based learning) có nguồn gốc từ Mỹ phương thức mơ hình dạy học 4.0 vận dụng rộng rãi vào số mơn học Việt Nam, có môn tiếng Anh Trong dạy học tiếng Anh, phương pháp đánh giá hiệu thơng qua việc thực dự án (Project), học sinh nắm bắt kỹ ngôn ngữ sử dụng ngoại ngữ hoạt động giao tiếp lực giao tiếp Chương trình tiếng Anh 3, 4, thí điểm đưa vào giảng dạy tất trường tiểu học toàn quốc từ tháng năm 2010 đem lại sóng tích cực cho giáo viên học sinh chương trình học gần gũi, phù hợp với học sinh Việt Nam, phát triển đầy đủ kỹ tiếng Anh khả tự học, sáng tạo học sinh thời đại Bộ sách tiếng Anh 3, 4, năm 2018 Nhà xuất giáo dục Việt Nam với cộng tác Nhà xuất Macmillan tích hợp phương pháp dạy học theo dự án thông qua phần Project (Lesson 3) Đây định hướng hội cho giáo viên học sinh tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập áp dụng cách sáng tạo vào thực tế sống, từ giúp em tự tin giao tiếp tiếng Anh Tuy nhiên, trình dạy học, giáo viên chưa chịu khó tìm tòi vận dụng phương pháp dạy học theo dự án nên học sinh chưa tạo hội phát huy hết khả sáng tạo vận dụng Câu hỏi đặt là: Giáo viên cần chuẩn bị nội dung sử dụng phương pháp dạy học dự án? Làm để học sinh học theo dự án cách có hiệu quả? Cách đánh giá, nhận xét học sinh hoàn thành dự án? Học sinh phát triển kĩ nói sau thực dự án? Chính vậy, tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh 4”, nghiên cứu chương trình sách tiếng Anh lớp học sinh lớp 4A, 4C trường TH Hoàng Văn Thụ từ năm học 2017 – 2018, nhằm đưa Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp giải pháp giúp giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học nâng cao chất lượng dạy học mơn tiếng Anh, cải thiện kĩ nói, gây hứng thú cho học sinh môn học thông qua mơ hình dạy học theo dự án tích hợp chương trình sách giáo khoa II Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm nghiên cứu khái niệm phương pháp dạy học theo dự án, tìm hiểu đưa cách thức thực dự án gợi ý chương trình sách tiếng Anh lớp giúp học sinh phát huy khả sáng tạo, tính tự chủ học tập, tạo hội cho học sinh áp dụng kiến thức học vào thực tế sống, phát triển kĩ nói, củng cố phương pháp học tập theo nhóm rèn luyện kỹ thuyết trình trước đám đơng tiếng Anh Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Thuật ngữ “dự án” (Project), có nguồn gốc từ tiếng Latin ngày hiểu theo nghĩa phổ thông đề án, dự thảo hay kế hoạch cần thực điều kiện thời gian, phương tiện, tài chính, vật lực, nhân lực xác định nhằm đạt mục đích Khái niệm dự án sử dụng phổ biến hầu hết lĩnh vực kinh tế - xã hội nghiên cứu khoa học Sau đó, khái niệm dự án từ lĩnh vực kinh tế, xã hội vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo không với ý nghĩa dự án phát triển giáo dục mà sử dụng hình thức hay phương pháp dạy học Dạy học dự án hình thức dạy học hay phương pháp dạy học phức hợp, hướng dẫn giáo viên, người học tiếp thu kiến thức hình thành kỹ thơng qua việc giải tập tình (dự án) có thật đời sống,theo sát chương trình học, có kết hợp lý thuyết với thực hành tạo sản phẩm cụ thể UNESCO “Bốn trụ cột giáo dục” nhiều nhà giáo dục Việt Nam xem “Triết lý giáo dục”: (1) Học để chung sống; (2) Học để biết; (3) Học để làm (4) Học để tồn Luật Giáo dục 2005 38/2005/QH11 quy định mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tại điều Luật Giáo dục yêu cầu phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học, bồi dưỡng cho người học lực tự học, Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên.Theo chương trình giáo dục phổ thơng ban hành kèm theo định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo nêu: “Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm, đối tượng học sinh, điều kiện lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả hợp tác, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tế, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho học sinh Phương pháp dạy học dự án xem phương pháp dạy học tích cực nhà triết học người Mỹ John Dewey (1859 – 1952) khởi xướng Với học thuyết “learning by doing and experiencing” (học thông qua hành động trải nghiệm), Dewey chủ trương dạy cho học sinh phương pháp học tập thông qua việc xây dựng dự án cụ thể tìm giải pháp hợp lý để đưa dự án đến thành công Dạy học theo dự án mơ hình lấy học sinh làm trung tâm, thơng qua nhiệm vụ mang tính mở, khuyến khích học sinh tìm tòi, thức hố kiến thức học trình thực tạo sản phẩm Chương trình sách tiếng Anh lớp biên soạn đặc biệt cho trẻ em người Việt bắt đầu học tiếng Anh từ lớp ngoại ngữ, thể phương hướng giao tiếp, lấy người học hoạt động học tập làm trung tâm với ngữ liệu xây dựng phát triển dần qua hoạt động nghe, nói, đọc viết độc lập kết hợp từ đơn giản đến phức tạp Các hoạt động sách thiết kế giúp học sinh phát huy tư độc lập có hợp tác với bạn học thực hoạt động học tập Nội dung hoạt động sách lựa chọn lồng ghép kĩ năng, kiến thức ngôn ngữ văn hoá đất nước học tiếng người học môi trường thực tế Việt Nam đất nước học tiếng Vai trò giáo viên dạy theo sách người tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra đánh giá tiến học sinh việc học tập tiếng Anh điều kiện trường lớp Việt Nam II Thực trạng vấn đề Học sinh đơn vị công tác đa phần học sinh người dân tộc thiểu số, nhiều em có hồn cảnh khó khăn, chưa quan tâm từ cha mẹ học sinh Các em ngại giao tiếp, thiếu tự tin, ngại nói tiếng Anh chưa thực hứng thú với môn Qua phương pháp dạy học nhận thấy học sinh chưa tạo mơi trường nói tiếng Anh cách tối đa, chưa có hội nhiều để thực hành Trước băn khoăn đó, tơi mạnh dạn sử dụng phương pháp học theo dự án vào môn tiếng Anh tiểu học, cụ thể chương trình Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp tiếng Anh lớp Thực tế chương trình tiếng Anh lớp bao gồm đầy đủ yêu cầu phát triển ngôn ngữ cho học sinh mặt kiến thức kĩ Nhưng để giáo viên áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào tất tiết dạy thách thức thời gian tiết dạy có 40 phút, số lượng học sinh đơng, kiến thức nặng phải nhiều thời gian để giáo viên chuẩn bị tiết dạy đảm bảo bước yêu cầu dạy học tích cực Về phía giáo viên, chưa trọng để phát triển kĩ nói học sinh dạy học môn tiếng Anh bậc tiểu học, học sinh thường cho làm việc cá nhân “dạy qua” thời gian khơng cho phép Chính vậy, hội phát triển giao tiếp lực hợp tác học sinh vơ tình bị giáo viên “quên lãng”, học sinh giảm hứng thú học tập môn học Bảng 1: Biểu đồ khảo sát chất lượng giáo dục lớp 3A tháng 9/2017 Hứng thú học tập học sinh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môn học, cụ thể kỹ nói chưa cao Số học Hồn Hồn Chưa hồn STT Lớp sinh thành tốt thành thành 3A 23 13% 60,9% 26,1% 3B 16 12,5% 62,5% 25% 3C 18 11,1% 61,1% 72,2% Bảng 2: Kết kiểm tra kỹ nói học sinh khối cuối năm học 2017 - 2018 Sau giới thiệu, dạy thử tiết học dự án chương trình tiếng Anh lớp lập phiếu khảo sát học sinh khối 4, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, kết học sinh thích muốn học theo cách Thế nhưng, giáo viên chưa định hướng rõ yêu cầu nên chưa đem lại sáng tạo cho giáo viên học sinh Vì vậy, qua sáng kiến kinh nghiệm này, muốn đưa cách thức sử dụng phương pháp dạy học dự án số sáng kiến để giúp giáo viên áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực – dạy học dự án vào giảng dạy môn tiếng Anh tiểu học, giúp học sinh phát triển kĩ nói Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Giải pháp 1: Cách thực dự án nhỏ theo cá nhân lớp Bước 1: Giáo viên giới thiệu mục đích dự án Giáo viên giới thiệu, hướng dẫn thực dự án Dự án mẫu dựa đồ tư Bước 2: Hướng dẫn tổ chức cho học sinh thực dự án sau học xong Lesson Học sinh thực dự án cá nhân lớp Học sinh thực dự án theo nhóm lớp Bước 3: Tổ chức cho học sinh trình bày nhóm trước trình bày trước lớp Hướng dẫn học sinh dùng tiếng Anh lúc giới thiệu sản phẩm Nhận xét, đánh giá dự án cá nhân Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp Trình bày dự án cá nhân Trình bay dự án theo nhóm Unit 1: Nice to see you again - Mục tiêu: Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh tương tác với lúc thực nhiệm vụ lúc trình bày sản phẩm - Nội dung: Làm thủ công bảng tên cá nhân Đọc bảng tên bạn tường thuật lại thông tin với lớp - Trình tự: 1) Giới thiệu mục đích tập 2) Hướng dẫn tổ chức cho HS thực bảng tên theo chi tiết gợi ý 3) Tổ chức cho HS trình bày nhóm trước trình bày trước lớp: Sử dụng mẫu câu Hello, I’m + tên This is the name card of + tên bạn để giới thiệu Học sinh đưa cao thẻ tên, vào mục theo thứ tự: His/ Her name is ; He/ She is from ; His/Her school is ; He/She is in Class kết thúc Thank you for listening Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp Một số sản phẩm học sinh Học sinh giới thiệu bảng tên cá nhân Học sinh nhận xét sản phẩm bạn Unit 2: I’m from Japan - Mục tiêu: Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh tương tác với lúc thực nhiệm vụ lúc trình bày sản phẩm - Nội dung: Làm thủ công bảng tên cá nhân vẽ cờ theo thông tin gợi ý Sau giới thiệu sản phẩm với lớp - Trình tự: 1) Giới thiệu mục đích tập 2) Hướng dẫn tổ chức cho HS thực bảng tên theo thông tin gợi ý 3) Tổ chức cho HS trình bày nhóm trước trình bày trước lớp Hướng dẫn cho em dùng tiếng Anh lúc bắt đầu giới thiệu sản phẩm mình: Hello, everybody This is my name card My name’s + (tên phù hợp với nước chọn) I’m from + tên nước My city is + tên thành phố theo tên nước I’m + tên quốc tịch theo nước And look This is the flag of my country Thanks for your listening Nhận xét, đánh giá dự Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp án cá nhân Một số sản phẩm học sinh Unit 4: When’s your birthday? Thực tương tự Unit 1, Thiệp chúc mừng sinh nhật Unit 6: Where’s your school? Thực tương tự Unit 1, Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp Unit 8: What subjects you have today? Ask a friend in another school about his/her timetable and tick the table below Then tell the class about it Thực tương tự Unit 1, Hướng dẫn học sinh báo cáo trước lớp: Hello My name’s This is the report of my interview with in Class School He/She studies (subject) on (names of the days) .(subject) on ( names of the days) Thanks for your listening Unit 9: What are they doing? Draw a picture of your family. Then tell the class what your family members are doing in the photo Thực tương tự Unit 1, Hướng dẫn học sinh báo cáo trước lớp: Hello My name’s This is a picture of my family My is My is It’s the end of my presentation Thanks for your listening Unit 19: What animal you want to see? Draw and colour your favourite zoo animal(s). Then show it/them to the class and say why you like it/them Thực tương tự Unit 1, Hướng dẫn học sinh báo cáo trước lớp: Hello My name’s This is a picture of a/an … I like … because they are … Thanks for your listening Giải pháp 2: Cách thực dự án nhỏ theo nhóm lớp Bước 1: Giáo viên giới thiệu mục đích dự án Bước 2: Hướng dẫn tổ chức cho học sinh thực dự án sau học xong Lesson theo nhóm đơi, nhóm lớn Giáo viên chia nhóm, phân cơng nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho thành viên nhóm Các thành viên nhóm phải chia thành viên có lực học tốt để đảm bảo hoạt động nhóm có hiệu quả, học sinh giúp đỡ trình thực dự án Giáo viên theo dõi giúp đỡ cần thiết Bước 3: Tổ chức cho học sinh trình bày trước lớp cách thuyết trình 10 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp phân vai Các nhóm quan sát nhận xét Hướng dẫn học sinh dùng tiếng Anh lúc giới thiệu sản phẩm Unit 5: Can you swim? – Project: CAN or CAN’T - Mục tiêu: Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh tương tác với lúc thực nhiệm vụ lúc trình bày lại trước lớp - Nội dung: Phỏng vấn ba bạn học trình bày lại kết trước lớp Trình tự: 1) Giới thiệu mục đích tập, chuẩn bị worksheet cho học sinh tiến hành vấn 2) Hướng dẫn tổ chức cho học sinh thực vấn thành viên nhóm 3) Tổ chức cho học sinh trình bày nhóm trước trình bày trước lớp Hướng dẫn học sinh tự nhận xét, nhận xét chéo giáo viên đánh giá Hướng dẫn học sinh báo cáo trước lớp: Hello My name’s This is the report of my interview with + name … can swim and play the piano He/She cannot … Thanks for your listening Unit 10: Where were you yesterday? – Project: MY WEEKEND Work in pairs. Ask your partners where they were and what they did last weekend Then tell the class about it - Tiến hành tương tự Unit 11 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp - Nội dung: Phỏng vấn bạn học địa điểm bạn ở, việc bạn thực hồi cuối tuần vừa thuật lại cho lớp nghe kết vấn - Hướng dẫn học sinh báo cáo dự án: Hello My name’s This is a report of my interview with He/She was at/on/in He/She It’s the end of my report Thanks for your listening Unit 11: What time is it? – Project: MY ROUTINE - Mục tiêu: Nâng cao khả giao tiếp hợp tác làm việc theo cặp/nhóm - Nội dung: Giáo viên chuẩn bị worksheet bảng để ghi lại thời gian diễn hành động ngày cá nhân học sinh sau trình bày thơng tin chuẩn bị - Hoạt động: HS làm việc theo cặp: Trao đổi thông tin cho để đọc Hai HS ẽ thay phiên trình bày nội dung chuẩn bị mà khơng nhìn vào giấy - Trình tự: 1) Giới thiệu mục tiêu hoạt động 2) Hướng dẫn tổ chức cho học sinh thực hoạt động trao đổi thơng tin cặp trình bày nhóm 3) Hướng dẫn học sinh trình bày trước lớp Tiến hành tự nhận xét, nhận xét nhóm bạn giáo viên nhận xét Unit 15: When’s Children’s Day? – Project: MY NEW YEAR CARD 12 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp Make a greeting card for Tet. Then write wishes to your friend - Mục tiêu: Nâng cao khả giao tiếp hợp tác làm việc theo - nhóm - Nội dung: Học sinh làm thiệp chúc Tết viết lời chúc Tết để gửi cho bạn lớp - Hoạt động: Học sinh làm việc theo nhóm để trao đổi thơng tin định nội dung trình bày, cách trang trí thiệp chúc Tết lời chúc Tết - Trình tự: 1) Giới thiệu mục tiêu hoạt động 2) Hướng dẫn tổ chức cho học sinh thực hoạt động hợp tác việc làm thiệp chúc Tết theo nhóm phân cơng Giáo viên gợi ý cho học sinh tham khảo vài kiểu thiệp có sẵn 3) Các nhóm cử học sinh đại diện lên trình bày giới thiệu nội dung thiệp Học sinh giáo viên tiền hành đánh giá sản phẩm dự án Triển lãm tác phẩm Sản phẩm học sinh Unit 20: What are you going this summer? – Project: MY SUMMER HOLIDAY 13 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp Work in pairs. Ask your partners about their plans for the summer holidays Then tell the class about them - Tiến hành tương tự Unit Giải pháp 3: Cách thực dự án nhỏ theo cá nhân nhà Bước 1: Giáo viên giới thiệu mục đích dự án sau kết thúc Lesson mỗi đơn bị học Bước 2: Hướng dẫn tổ chức cho học sinh thực dự án nhà trước học Lesson Cung cấp worksheet hướng dẫn chi tiết, đưa ta gợi ý sản phẩm minh họa nhiệm vụ dự án Bước 3: Thu sản phẩm học sinh, tổ chức trưng bày triển lãm để làm mẻ hình thức báo cáo Tổ chức cho học sinh trình bày trước lớp cách thuyết trình dạy phần Project học phù hợp Học sinh quan sát nhận xét Hướng dẫn học sinh dùng tiếng Anh lúc giới thiệu sản phẩm Unit 7: What you like doing? – Project: MY COLLECTION Collect things that you like (e.g., stickers, stamps, candy wrappers) and show them to your classmates - Mục tiêu: Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh lúc trình bày lại trước lớp; có hội tự tìm tòi, nghiên cứu khám phá - Nội dung: Cho bạn xem vật sưu tầm - Trình tự: 1) Giới thiệu mục đích tập 2) Hướng dẫn tổ chức cho học sinh thực dự án nhà 14 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp 3) Tổ chức cho học sinh triển lãm sản phẩm theo nhóm, trình bày nhóm trước trình bày trước lớp Học sinh tự nhận xét, nhận xét chéo giáo viên nhận xét Bộ sưu tập sticker học sinh Giới thiệu nhóm trước trình bày trước lớp Unit 12: What does your father do? – Project: MY FAMILY’S JOB Draw a family tree about their job and appearence - Mục tiêu: Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh lúc trình bày lại trước lớp; tóm tắt lại kiến thức học từ vựng thành viên gia đình, ngoại hình mỗi người - Nội dung: Cho bạn xem nghề nghiệp thành viên gia đình - Trình tự: 1) Giới thiệu mục đích tập 4) Hướng dẫn tổ chức cho học sinh thực dự án nhà; đưa sản phẩm làm mẫu giáo viên, khuyến khích học sinh sử dụng đồ tư 5) Tổ chức cho học sinh triển lãm sản phẩm theo nhóm, trình bày nhóm trước trình bày trước lớp Học sinh tự nhận xét, nhận xét chéo giáo viên nhận xét Unit 18: What’s your phone number? – Project: MY CONTACTS Using mindmap to show your friends your members family’s phone number 15 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp - Mục tiêu: Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh lúc trình bày lại trước lớp; sử dụng đồ tư đơn giản - Nội dung: Nói số điện thoại thành viên gia đình - Trình tự: 1) Giới thiệu mục đích tập 2) Hướng dẫn học sinh đồ tư đơn giản để thiết kế danh bạ có số điện thoại thành viên gia đình; tổ chức cho học sinh thực diện dự án nhà 3) Tổ chức cho học sinh triển lãm sản trình bày trước lớp Khuyến khích học sinh đặt câu hỏi với tác phẩm ấn tượng Học sinh tự nhận xét giáo viên nhận xét Giới thiệu sản phẩm theo cặp Danh bạ theo đồ tư Giải pháp 4: Cách thực dự án nhỏ theo nhóm nhà Bước 1: Giáo viên giới thiệu mục đích dự án Bước 2: Hướng dẫn tổ chức cho học sinh thực dự án sau học xong Lesson theo nhóm nhà, hình thức làm việc nhóm tương tự lớp Giáo viên chia nhóm, phân cơng nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho thành viên nhóm Các thành viên nhóm phải chia thành viên có lực học tốt để đảm bảo hoạt động nhóm có hiệu quả, học sinh giúp đỡ trình thực dự án Hướng dẫn học sinh chọn địa điểm làm nhóm phù hợp khoảng cách địa lí, thành viên nhóm phải tuân thủ thời gian yêu cầu mà nhóm đưa ra, tuyệt đối phải đảm bảo an toàn cho mỗi cá nhân Giáo viên đưa thời hạn nộp dự án (trước 16 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp bắt đầu học Lesson 3), đôn đốc việc thực hiện, hướng dẫn học sinh có vướng mắc Bước 3: Tổ chức cho học sinh trình bày trước lớp cách thuyết trình phân vai Các nhóm quan sát nhận xét Hướng dẫn học sinh dùng tiếng Anh lúc giới thiệu sản phẩm Unit 13: Would you like some milk? – Projec: MY MENU Make a menu for your small restaurant - Mục tiêu: Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh lúc trình bày lại trước lớp - Nội dung: Nói tên loại đồ ăn, đồ uống - Trình tự: 1) Giới thiệu mục đích tập 2) Hướng dẫn học sinh thiết kế thực đơn đồ ăn đồ uống theo nhóm nhà, trọng sử dụng ý tưởng hình ảnh minh họa hợp lí, bắt mắt.Chia nhóm, phân cơng nhiệm vụ 3) Tổ chức cho học sinh triển lãm sản trình bày trước lớp Khuyến khích học sinh đặt câu hỏi với tác phẩm ấn tượng Học sinh tự nhận xét, nhận xét chéo giáo viên nhận xét Các nhóm khác đưa câu hỏi phụ: “What your favourite food/drink?”, “Would you like some …?” nhận xét Giáo viên đánh giá dự án dựa tiêu chí đưa 17 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp Một số sản phẩm nhà học sinh Trình bày dự án nhóm trước lớp How much is the T-shirt? – MY FUNNY FLASCARDS Make four flashcards of clothes Draw a picture of a clothing item on one side of the card and write the word for it on the other side - Thực tương tự Unit 13 18 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp Flashcard chủ đề quần áo Unit 17 Giải pháp 5: Xây dựng tiêu chí đánh giá dự án học sinh - Việc đánh giá dự án học sinh cần dựa vào tiêu chí sau: + Học sinh hướng đến mục tiêu học tập nào? + Học sinh sử dụng kỹ nào? + Thái độ học tập học sinh? + Hiệu đạt sau học sinh thực dự án? - Học sinh tự đánh giá - Giáo viên kết hợp cho học sinh nhóm tự đánh giá, đánh giá nhóm bạn đánh giá giáo viên - Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ làm việc cuả thành viên nhóm trình thực dự án - Đánh giá chất lượng sản phẩm thu từ dự án Tun dương nhóm cá nhân xuất sắc; khích lệ, động viên nhóm chưa hồn thành dự án - Xây dựng biểu mẫu đánh giá để học sinh hình dung nhiệm vụ cụ thể, tiêu chuẩn đánh giá phải rõ ràng, học sinh theo dõi tiến thân - Mẫu phiếu đánh giá dự án học sinh: ASESSMENT FORM Project: …………………………………………………………………………… Class: ……………………………… Group Content Creativity Speaking Time TOTAL Skill marks Group Group Group Group IV marks marks Tính giải pháp 19 mark 10 marks Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp Từ năm học 2017 – 2018 sau sử dụng phương pháp dạy học dự ánsố kĩ thuật dạy học tích cực áp dụng yêu cầu đổi giáo dục nay, đến cuối năm học 2018 – 2019 có hiệu lớn đến học sinh: đa số học sinh yêu thích mơn học, có hứng thú chờ đợi đến tiết học dự án; học sinh tiếp thu học lĩnh hội kiến thức cách tự nhiên, chủ động, sáng tạo, phát triển tối đa mặt tư Giáo viên sau đưa chủ đề, học sinh chủ động lựa chọn nội dung phù hợp với nhóm bắt đầu tìm hiểu, thực dự án Nhờ trình này, học sinh sáng tạo tốt thực tiễn, mang lại hiệu tối ưu cho môn học, học sinh khơng cảm thấy “nhàm chán” mà hưng phấn cao áp dụng phương pháp dạy học truyền thống, thụ động Vì vậy, tơi khẳng định việc áp dụng phương pháp dạy học theo dự án vào chương trình tiếng Anh tiểu học thực mang lại chuyển biến rõ rệt trình làm quen với ngơn ngữ thứ hai học sinh Sau nghiên cứu, nhận thấy việc thực dự án lớn cho cho học sinh cần thiết để phát huy sáng tạo, chủ động môi trường giao tiếp tiếng Anh cho học sinh Nhưng học sinh học sử dụng trình chiếu PowerPoint chương trình lớp nên dự án lớn thích hợp với học sinh lớp nhiều Dự án lớn muốn thực với học sinh MY ĐĂK LĂK, dựa lên Tài liệu địa phương môn tiếng Anh – My Lovely Hometown – tích hợp dạy học chương trình tiếng Anh từ lớp đến lớp Dự án tập trung nghiên cứu vị trí địa lí, ẩm thực, trang phục danh lam thắng cảnh Đăk Lăk Học sinh chọn chủ đề sau thảo luận nhóm, hướng dẫn giáo viên, nhóm xây dựng thuyết trình nhóm cơng cụ trình chiếu PowerPoint, hình ảnh sinh động, sử dụng video giới thiệu Đăk Lăk qua kênh hình Các nhóm phân cơng báo cáo viên, tìm kiếm nguồn tư liệu thiết kế với hỗ trợ giáo viên V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp 4” nghiên cứu đối tượng học sinh lớp trường TH Hoàng Văn Thụ từ năm học 2017 – 2018 đến cuối năm học 2018 – 2019 Với nhiều học sinh, tính hấp dẫn hình thức học học sinh đóng vai 20 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp thực nhiệm vụ thực tiễn Thông qua việc thực dự án, học sinh có hội sử dụng tiếng Anh nhà trường, rèn luyện kỹ mềm kỉ XXI gồm khả sáng tạo, tư phản biện, kỹ giáo tiếp, kỹ hợp tác, khả hồn thiện thân kiến thức cơng nghệ Tôi tiến hành khảo sát lại học sinh lớp 4A sau gần năm học thực số tiết dạy theo dự án Kết 100% học sinh u thích có hứng thú với mơn học kể em học sinh người dân tộc thiểu số có lực học chưa tốt em cảm thấy hiểu học biết cách sử dụng mẫu câu, ghi nhớ số từ vựng sau hồn thành dự án Số học Hoàn Hoàn Chưa hoàn STT Lớp sinh thành tốt thành thành 4A 23 43,4% 47,8% 8,8% 4B 16 37,5% 50% 12,5% 4C 18 27,8% 66,7% 5,5% Bảng 3: Kết kiểm tra kỹ nói học sinh khối cuối năm học 2018 - 2019 So với cuối năm học 2017 – 2018, học sinh tiến rõ rệt, mạnh dạn giao tiếp tiếng Anh Khi tiến hành kiểm tra kỹ nói học sinh cuối năm học, thân giáo viên trực tiếp giảng dạy, bất ngờ với khả phản ứng nhanh nhạy học sinh Học sinh trình bày nói hay trả lời giáo viên đa số yêu cầu, hình thành kỹ phản xạ tiếng Anh tự nhiên Nhờ vậy, chất lượng môn học tăng lên rõ rệt, học sinh thích thú đam mê mơn học Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị I Kết luận Sau áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp 4” trường TH Hồng Văn Thụ thu nhiều kết đem lại hiệu cao giảng dạy môn tiếng Anh, phần giúp học sinh biết áp dụng kiến thực học nhà trường vào thực tiễn, học sinh tạo dựng mơi trường nói tiếng Anh, có hội giao tiếp ngơn ngữ thứ hai nhiều nhóm nhỏ Phương pháp dạy học theo dự án lấy người học làm trung tâm, phá vỡ thói quen học tập theo lối mòn học tập cách sáng tạo Qua đó, em dần xây dựng thái độ học tập tích cực, xác định phương pháp học đắn 21 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp để tự học, tự nghiên cứu đáp ứng yêu cầu thời đại mới.nDạy học theo dự án hình thức dạy học quan trọng để thực quan điểm dạy học đại như: định hướng vào người học, định hướng tích hợp Dạy học dự án góp phần gắn lí thuyết với thực hành, tư hành động, nhà trường xã hội, tham gia tích cực vào việc đào tạo lực làm việc tự lực, lực sáng tạo, lực giải vấn đề phức hợp, tinh thần trách nhiệm khả cộng tác làm việc học sinh Giáo viên cần bám sát vào mục tiêu dạy học khơng mục đích dự án khơng rõ ràng kết đem lại không cao Dựa vào mục đích, mục tiêu chuẩn kiến thức, kĩ năng, giáo viên lựa chọn học cần ưu tiên chương trình để thiết kế dự án Giáo viên nên ln nhớ người hướng dẫn hỗ trợ, không làm thay mà tạo điều kiện cho học sinh làm việc Giáo viên cần đặt câu hỏi cho học sinh suy nghĩ thử thách họ Nên lựa chọn câu hỏi định hướng cách cẩn thận để người học tiếp thu kiến thức cần thiết chương trình II Kiến nghị Từ yêu cầu trên, đề xuất số kiến nghị sau: - Nhà trường cần đầu tư trang thiết bị dạy hoc, bố trí phòng tiếng Anh có bảng tương tác, thuận lợi cho học sinh giáo viên báo cáo dự án - Tạo điều kiện cho giáo viên học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế - Học sinh tích cực hoạt động dạy học Tôi xin chân thành cảm ơn! Dur Kmăn, ngày 10 tháng năm 2019 Người viết Đặng Thị Ngọc Huyền 22 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) Đinh Văn Cường NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) 23 Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả Phương pháp dạy học dự án NXBGD Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future Stephanie Bell Project-Based Learning Joshep S Krajkik 24 ... Tính giải pháp 19 mark 10 marks Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp Từ năm học 2017 – 2018 sau sử dụng phương pháp dạy học dự án – số kĩ thuật dạy học. .. án vào môn tiếng Anh tiểu học, cụ thể chương trình Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp tiếng Anh lớp Thực tế chương trình tiếng Anh lớp bao gồm... tiếng Anh lúc giới thiệu sản phẩm Nhận xét, đánh giá dự án cá nhân Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án chương trình tiếng Anh lớp Trình bày dự án cá nhân Trình bay dự án theo
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng anh lớp 4 , skkn một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng anh lớp 4 , Draw a picture of your family. Then tell the class what your family members are doing in the photo., Make a greeting card for Tet. Then write wishes to your friend., Make four flashcards of clothes. Draw a picture of a clothing item on one side of the card and write the word for it on the other side.

Từ khóa liên quan