Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp khai thác dầu khí liên doanh việt nga vietsopetro giai đoạn 2014 2020

145 225 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 09:10

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐINH THU THỦY HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO GIAI ĐOẠN 2014-2020 LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60 34 01 02 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐINH THU THỦY HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO GIAI ĐOẠN 2014-2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60.34.01.02 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LƯU THANH TÂM TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2014 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS LƯU THANH TÂM Luận văn thạc sỹ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 09 tháng 08 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sỹ gồm: TS Trương Quang Dũng – Chủ tịch TS Lê Quang Hùng – Phản biện 3.TS Nguyễn Hải Quang –Phản biện 4.TS Lê Tấn Phước - Ủy viên TS Phan Thành Vĩnh - Ủy viên , thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn ii TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: ĐINH THU THỦY Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 09/03/1978 Nơi sinh: Hà Nội Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1341820074 I- TÊN ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO GIAI ĐOẠN 2014-2020 II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Thứ nhất, trình bày sở lý luận quản trị nguồn nhân lực vai trò cơng tác doanh nghiệp Thơng qua đó, tác giả xây dựng mơ hình quản trị nguồn nhân lực Xí nghiệp khai thác dầu khí – Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro làm sở để phân tích thực trạng đưa giải pháp Thứ hai, phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp từ đưa điểm tốt điểm hạn chế tồn hoạt động Xí nghiệp khai thác dầu khí - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Thứ ba, dựa thực trạng tồn tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao cơng tác quản nguồn nhân lực Xí nghiệp khai thác dầu khí - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Thứ tư, bên cạnh tác giả nêu lên kiến nghị góp phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 02/06/2014 V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS LƯU THANH TÂM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH iii (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, tất số liệu, tư liệu sử dụng luận văn thu thập từ nguồn thực tế hồn tồn trung thực Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp, nhận nhiều giúp đỡ thầy cô giáo, bạn bè gia đình Xin bày tỏ trân trọng lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ Lời xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ cho tơi suốt khố học Đặc biệt, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến TS.Lưu Thanh Tâm, người tận tình hướng dẫn tơi thực luận văn Tôi xin gởi lời cảm ơn đến bạn khố học anh chị khóa trước chia sẻ, giúp đỡ tơi q trình thực nghiên cứu Tôi chân thành cảm ơn anh chị đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cung cấp tài liệu q báu để tơi hồn thành luận văn dành thời gian giúp thực phiếu khảo sát Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn gia đình ln động viên, giúp đỡ, hậu phương vững cho năm tháng học tập qua Vũng Tàu, tháng 08 năm 2014 iv TÓM TẮT Nghiên cứu thực nhằm mục đích đưa số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Xí nghiệp khai thác dầu khí - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro từ 2014-2020 Mơ hình nghiên cứu đề tài dựa mơ hình quản trị nguồn nhân lực tác giả Trần Kim Dung gồm nội dung: 1) Chức thu hút nguồn nhân lực bao gồm vấn đề hoạch định, hệ thống thông tin Hris, phân tích cơng việc cơng tác tuyển dung; 2) Chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực; 3) Chức trì nguồn nhân lực liên quan đến công tác đánh giá kết làm việc nhân viên sách lương thưởng chế độ đãi ngộ Từ sở lý thuyết, tác giả tiến hành phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực Xí nghiệp khai thác dầu khí - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Kết cho thấy doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến công tác quản trị nguồn nhân lực mạnh dạn xếp, bố trí cán trẻ có trình độ vào vị trí lãnh đạo đơn vị sở, phát huy lực cán công nhân viên Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực quan tâm năm gần đặc biệt sách lương thưởng có nhiều thay đổi theo xu hướng phát triển xã hội Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, tác giả nêu tồn tại: 1) Xí nghiệp khơng thể tự sách nguồn nhân lực mà phải dựa vào Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro; Công tác tuyển dụng tiếp nhận lực lượng nguồn nhân lực Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro phân bổ; 2) Phân cơng cơng việc chồng chéo chức nhiệm vụ; 3) Bảng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc chưa soạn thảo hợp lý, công khai minh bạch dẫn đến chất lượng phân cơng cơng việc thấp; 4) Cơng tác đào tạo chưa thật hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi chất lượng nhân xí nghiệp; 5) Chế độ lương thưởng thời gian qua thực tương đối tốt cần thay đổi nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao Vì so với mặt chung ngành dầu khí, mức lương xí nghiệp thấp dẫn đến có nhiều người tài rời khỏi xí nghiệp v Từ thực trạng diễn ra, tác giả mạnh dạn đưa giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực 1) Thực tốt công tác hoạch định nguồn nhân lực; 2) Quan tâm cơng tác phân tích thiết kế công việc với việc xây dựng bảng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc cụ thể rõ ràng; 3) Cải tiến công tác tuyển dụng tạo điều kiện thu hút người lao động giỏi từ bên ngoài; 4) Nâng cao chất lượng đào tạo chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tế xí nghiệp; 5) Xây dựng phương pháp đánh giá theo phương pháp định lượng nhằm đánh giá lực thật người lao động; 6) Đổi sách lương thưởng sách đãi ngộ giúp cho công tác quản trị nguồn nhân lực đạt kết tốt giữ chân người tài Có thể nói, giải pháp nâng cao cơng tác quản trị nguồn nhân lực Xí nghiệp khai thác dầu khí - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro cần thiết tình hình Việt Nam hội nhập sâu rộng với giới Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, luận văn hệ thống sở lý luận, phân tích thực trạng diễn đề giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp cải thiện hạn chế, bất cập nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tiễn tình hình 113 [14] Ngơ Toại Chương (2014) Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH thành viên dịch vụ Cơng ích Quận Gò Vấp đến năm 2020 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Quản trị kinh doanh, [15] Trường Đại học Cơng Nghệ TP Hồ Chí Minh Số liệu báo cáo NNL XNKT DK thuộc liên doanh Vietsovpetro qua năm 2008, 2009, 2010, 2011 năm 2012 [16] Số liệu kinh doanh XNKT DK thuộc liên doanh Vietsovpetro Vietsovpetro qua năm 2008, 2009, 2010, 2011 năm 2012 [17] Trần Kim Dung (2011) Quản trị NNL NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [18] Văn Nữ Phương Thảo (2013) Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc nhân viên công ty liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí [19] Minh Website XNLD Vietsovpetro, XNKTDK thuộc liên doanh Vietsovpetro http://www.vietsov.com.vn http://ogpe.com.vn/ Tiếng Anh [20] Luthans, F (1992) Organizational behavior McGraw-Hill New York [21] Smith, P.C., Kendall, L M.and Hulin, C L (1969), The measurement of satisfaction in work and retirement Rand McNally Chicago PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT, PHỎNG VẤN ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XNKTDK Cách thực Mục đích đánh giá thỏa mãn cán công nhân viên XNKTDK thơng qua q trình khảo sát, vấn, thảo luận với ban lãnh đạo công ty người lao động Tác giả tiến hành việc xây dựng bảng câu hỏi khảo sát chi tiết Bảng câu hỏi gửi đến cán công nhân viên công ty email nhiều hình thức khác Tác giả gửi 286 bảng thu 232 bảng Kết thu có 200 bảng đạt yêu cầu, 32 bảng không đạt yêu cầu Với 200 bảng câu hỏi trả lời hoàn chỉnh, tác giả tiến hành làm liệu xác định độ tin cậy thang đo thông qua phần mềm SPSS 11.5 Qua kiểm định độ tin cậy thang đo, tác giả loại khỏi số yếu tố (phụ lục 3) so với bảng câu hỏi ban đầu.Từ đó, tác giả tiến hành phân tích thực trạng doanh nghiệp Nội dung bảng câu hỏi BẢNG CÂU HỎI Kính chào Anh/Chị Tôi học viên lớp cao học QTKD, Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Tôi nghiên cứu đề tài quản trị nguồn nhân lực (NNL) Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (XNKTDK LDVN Vietsovpetro) Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian để tham gia thảo luận cơng tác quản trị NNL Xí nghiệp Tơi mong Anh/Chị dành chút thời gian trao đổi đóng góp suy nghĩ vấn đề Xin lưu ý với Anh/Chị khơng có quan điểm hay sai, ý kiến Anh/Chị phục vụ cho mục đích nghiên cứu giữ bí mật Những ý kiến có giá trị với tơi mong Anh/Chị trả lời với suy nghĩ Tơi mong nhận câu trả lời Anh/Chị Xin chân thành cám ơn! Phần 1: Anh/Chị cho biết đánh giá câu hỏi khoanh tròn chọn lựa từ mức đến ( 1: Hoàn toàn khơng đồng ý, 5: Hồn tồn đồng ý) STT CÁC PHÁT BIỂU CÁC GIÁ MÃ TRỊ HÓA A Thực trạng việc thực chức thu A1 hút, bố trí nhân lực XNKTDK Hoạch định XNKTDK có thực công tác hoạch định TH1 NNL Công tác hoạch định NNL Cty mang lại TH2 hiệu tốt NNL XN bố trí hợp lý TH3 A3 Phân tích công việc Các chức danh phân rõ mục tiêu trách TH4 nhiệm Nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn TH5 Anh/Chị phân công công việc hợp lý TH6 Cơng việc phù hợp với trình độ chuyên môn, TH7 10 lực cá nhân Cơng việc có tính thách thức A3 Hris XNKTDK có trang bị phần mềm quản lý TH9 nhân Thông tin thay đổi CBCNV TH10 TH8 cập nhật kịp thời A4 11 Tuyển dụng Công tác tuyển dụng nhân đáp ứng nhu cầu TH11 12 13 14 15 thực tế Cơng tác tuyển dụng quy trình Cơng tác tuyển dụng mang lại nhân viên giỏi Các bước tuyển dụng mang tính lộc cao Thơng báo tuyển dụng thông tin rộng rãi B Thực trạng công tác đào tạo phát triển B1 16 nhân lực XNKT DK Xây dựng chiến lược ĐT&PTNNL XNKTDK có thực xây dựng chiến lược DT16 17 ĐT&PTNNL nhân lực Công tác đào tạo phát triển NNL đáp ứng DT17 18 mục tiêu DN Chiến lược đào tạo phát triển NNL DT18 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 TH12 TH13 TH14 TH15 19 20 doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tế Cách thức thực công tác ĐT&PTNNL Thiết kế chưong trình đào tạo XNKTDK xác định nội dung đào tạo DTPT19 XNKTDK xác định đối tượng cần đào DTPT20 21 22 tạo Các khóa học đào tạo đa dạng DTPT21 Anh/Chị trang bị kỹ cần thiết DTPT22 23 24 để thực tốt cơng việc Thực chương trình đào tạo Phương pháp giảng dạy dễ hiểu DTPT23 Các khóa đào tạo theo phương pháp giảng dạy DTPT24 25 26 Đánh giá kết đào tạo Công tác đánh giá sau đào tạo tốt DTPT25 Chương trình đào tạo áp dụng nhiều vào thực DTPT26 27 tế Công tác đào tạo DN thời gian qua đem DTPT27 28 lại hiệu tốt Các chương trình đào tạo thời gian qua đáp DTPT28 B2 ứng yêu cầu CBCNV C Thực trạng cơng tác trì nhân lực C1 XNKTDK Đánh giá nhân viên 29 Việc đánh giá nhân viên cơng bằng, DT29 30 xác Anh/Chị tin vào cấp đủ lực để đánh DT30 31 giá kết thực công việc Việc đánh giá thực giúp ích để Anh/Chị DT31 32 nâng cao chất lượng thực công việc Anh/Chị thấy phương pháp đánh giá DT32 C2 33 hợp lý Chính sách phúc lợi Anh/Chị hưởng phúc lợi xã hội theo quy DT33 34 định Cơng ty có sách đãi ngộ, phúc lợi trợ cấp DT34 C3 35 thỏa đáng Tiền lương, thưởng Anh/Chị sống hồn tồn dựa vào thu DT35 36 nhập từ công ty Tiền lương mà Anh/Chị nhận tương xứng DT36 37 38 với kết làm việc Tiền lương Anh/Chị nhận công DT37 Tiền lương Anh/Chị nhận có cạnh tranh DT38 C4 39 40 so với công ty khác Môi trường - điều kiện làm việc Ban lãnh đạo quan tâm chu đáo đến nhân viên DT39 Anh/Chị tơn trọng tạo điều kiện hồn DT40 41 thành công việc Anh/Chị có nhiều hội thăng tiến cơng DT41 42 việc Chính sách thăng tiến công ty công DT42 D 43 Lòng trung thành Anh/Chị hài lòng với sách quản trị SAT43 44 nguồn nhân lực công ty Anh/Chị tiếp tục làm việc với công ty SAT44 Phần 2: Thông tin cá nhân Câu 1: Anh/Chị vui lòng cho biết giới tính (1): Nam (2): Nữ Câu 2: Xin vui lòng cho biết nhóm tuổi Anh/Chị (1): Dưới 30 (2): Từ 30-40 (3) Trên 40 Câu 3: Anh/ Chị vui lòng cho biết thời gian làm việc lĩnh vực (1): Dưới năm (2): 2-4 năm (3) Trên năm Câu 4: Anh/ Chị vui lòng cho biết trình độ học vấn (1): Từ PTTH trở xuống (2): Cao đẳng, đại học (3) Trên đại học ** Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ Anh/Chị Chúc Anh/Chị nhiều sức khỏe PHỤ LỤC BẢNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO Với mục tiêu xác định độ tin cậy nội dung bảng câu hỏi (thang đo), tác giả sử dụng cơng cụ phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha phần mềm Spss 11.5 để loại bỏ câu hỏi (biến) không hợp lệ Trong phân tích này, biến có hệ số tương quan biến tổng (item total correlation) lớn 0,3 chọn tiêu chuẩn để chọn thang đo có độ tin cậy alpha từ 0,6 trở lên Bảng kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach Alpha Biến quan sát Ký hiệu A Chức thu hút, bố trí nhân lực XNKTDK A1 Hoạch định: α = 6953 XNKTDK có thực cơng tác hoạch định TH1 NNL Công tác hoạch định NNL Cty mang lại hiệu TH2 tốt NNL XN bố trí hợp lý TH3 A2.Phân tích cơng việc: α = 7841 Các chức danh phân rõ mục tiêu trách TH4 nhiệm Nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn TH5 Anh/Chị phân cơng cơng việc hợp lý TH6 Cơng việc phù hợp với trình độ chuyên môn, TH7 lực cá nhân Công việc có tính thách thức TH8 A3.Hris α =.6027 XNKTDK có trang bị phần mềm quản lý TH9 Tương Alpha quan biến bị biến tổng loại 5804 5167 5967 4964 3767 7795 6381 7167 5922 7328 6798 7057 4322 7841 4713 7721 4313 nhân Thông tin thay đổi CBCNV TH10 cập nhật kịp thời A4 Tuyển dụng α =.7764 Công tác tuyển dụng nhân đáp ứng nhu cầu TH11 thực tế Công tác tuyển dụng quy trình TH12 Cơng tác tuyển dụng mang lại nhân viên giỏi TH13 Các bước tuyển dụng mang tính lộc cao TH14 Thơng báo tuyển dụng thông tin rộng rãi TH15 B Chức đào tạo phát triển nhân lực XNKT DK B1 Xây dựng chiến lược ĐT&PTNNL α = 8238 XNKTDK có thực xây dựng chiến lược DT16 ĐT&PTNNL nhân lực Công tác đào tạo phát triển NNL đáp ứng DT17 mục tiêu DN Chiến lược đào tạo phát triển NNL doanh DT18 nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tế B2 Thực công tác ĐT&PTNNL Thiết kế chưong trình đào tạo α = 6905 XNKTDK xác định nội dung đào tạo XNKTDK xác định đối tượng cần đào tạo Các khóa học đào tạo đa dạng Anh/Chị trang bị kỹ cần thiết DTPT19 DTPT20 DTPT21 DTPT22 để thực tốt cơng việc Thực chương trình đào tạo α = 6235 Phương pháp giảng dạy dễ hiểu DTPT23 Các khóa đào tạo theo phương pháp giảng dạy DTPT24 Đánh giá kết đào tạo α = 6939 Công tác đánh giá sau đào tạo tốt DTPT25 Chương trình đào tạo áp dụng nhiều vào thực tế DTPT26 Công tác đào tạo DN thời gian qua đem lại DTPT27 hiệu tốt .4313 4118 7876 5140 5961 7233 5349 7477 7200 6717 7400 7247 7125 7463 6880 5837 8464 4782 4422 5063 6243 6454 6048 4723 6282 5102 4535 4634 4535 5720 4054 5766 6717 3935 6836 Các chương trình đào tạo thời gian qua đáp DTPT28 ứng u cầu CBCNV C Cơng tác trì nhân lực XNKT DK C1 Đánh giá nhân viên α = 8334 Việc đánh giá nhân viên công bằng, xác DT29 Anh/Chị tin vào cấp đủ lực để đánh DT30 giá kết thực công việc Anh/Chị Việc đánh giá thực giúp ích để Anh/Chị DT31 nâng cao chất lượng thực công việc Anh/Chị thấy phương pháp đánh giá DT32 hợp lý C2 Chính sách phúc lợi α = 6268 Anh/Chị hưởng phúc lợi xã hội theo quy DT33 định Cơng ty có sách đãi ngộ, phúc lợi trợ cấp DT34 thỏa đáng C3 Tiền lương, thưởng α = 8585 Anh/Chị sống hồn tồn dựa vào thu nhập DT35 từ công ty Tiền lương mà Anh/Chị nhận tương xứng DT36 với kết làm việc Tiền lương Anh/Chị nhận công DT37 Tiền lương Anh/Chị nhận có cạnh tranh so DT38 với công ty khác C4 Môi trường - điều kiện làm việc α = 8832 Ban lãnh đạo quan tâm chu đáo đến nhân viên DT39 Anh/Chị tơn trọng tạo điều kiện hồn DT40 thành cơng việc Anh/Chị có nhiều hội thăng tiến cơng DT41 việc Chính sách thăng tiến cơng ty cơng DT42 D Sự hài lòng α = 7878 Anh/Chị hài lòng với sách quản trị NNL SAT43 5620 5715 7901 7299 7194 7659 6178 8123 5406 8406 4566 4566 7530 7995 7464 8027 7563 7968 5688 8746 8375 8130 6556 8861 6677 8788 8375 8130 6577 công ty Anh/Chị tiếp tục làm việc với công ty SAT44 6577 Kết luận: Các thành phần thang đo công tác quản trị NNL XNKTDK LDVN Vietsovpetro có hệ số tin cậy Crobach alpha cao 0.6, đồng thời hệ số tương quan biến-tổng 0.3 Vì vậy, biến chấp nhận PHỤ LỤC BẢNG KẾT QUẢ QUAN ĐIỂM CỦA NHÂN VIÊN CÁC PHÁT BIỂU CÁC GIÁ TRỊ A Chức thu hút, bố trí nhân lực A1 Hoạch định XNKTDK có thực TỶ LỆ % TƯƠNG ỨNG công tác hoạch định NNL Công tác 54 101 40 1,5 27 50,5 20 65 118 13 0,5 1,5 32,5 59 6,5 hợp lý 10 A2 Phân tích cơng việc Các chức danh 98 53 20 19 49 26,5 10 9,5 hoạch định NNL Xí nghiệp mang hiệu tốt NNL lại Xí nghiệp bố trí phân rõ mục tiêu trách nhiệm Nhân viên hiểu rõ 32, 10 96 65 22 3,5 47 11 hạn Anh/Chị phân 19 41 14 126 55 12 88 40 1,5 9,5 20,5 63 44 27,5 20 nhiệm vụ, quyền công công việc hợp lý Công việc phù hợp với trình độ chun mơn, lực cá nhân 10 Cơng việc có tính 33 24 95 38 16,5 12 47,5 19 thách thức A3 Hris XNKTDK 43 68 45 22 11 21,5 34 22,5 11 22 có trang bị phần mềm quản lý nhân Thơng tin thay đổi 44, 28 89 72 2,5 14 36 65 79 40 3,5 4,5 32,5 39,5 20 ứng nhu cầu thực tế 38 Công tác tuyển 62 40 22 38 19 31 20 11 19 dụng quy trình 25 Cơng tác tuyển 76 33 24 42 12,5 38 16,5 12 21 32 38 65 24 41 16 19 32,5 12 20,5 lọc cao 45 Thông báo tuyển 28 60 42 25 22,5 14 30 21 12,5 rộng rãi 86 60 40 12 43 30 20 B Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực XNKTDK CBCNV cập nhật kịp thời A4 Tuyển dụng Công tác tuyển dụng nhân đáp dụng mang lại nhân viên giỏi Các bước dụng mang tuyển tính dụng thơng tin B1 Xây dựng chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực XNKT DK có thực xây dựng chiến lược ĐT&PT nhân lực 13 Công tác đào tạo 23 34 76 54 6,5 11,5 17 38 27 11 40 90 51 5,5 20 45 25,5 thực tế 20 42 53 48 37 10 B2 Thực công tác đào tạo phát triển NNL Thiết kế chưong trình đào tạo XNKT DK xác 21 26,5 24 18,5 phát triển NNL đáp ứng mục tiêu DN Chiến lược đào tạo phát triển NNL doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu định nội dung đào tạo XNKT DK 11, 25 47 83 23 22 12,5 23,5 41,5 11 cần đào tạo 18 Các khóa học đào 22 90 55 15 11 45 27,5 7,5 tạo đa dạng 23 Anh/Chị 41 65 35 36 11,5 20,5 32,5 17,5 18 việc 13 33 95 Thực chương trình đào tạo Phương pháp giảng 25 47 83 24 35 6,5 16,5 47,5 12 17,5 23 22 12,5 23,5 41,5 11, 11 xác định đối tượng trang bị kỹ cần thiết để thực tốt công dạy dễ hiểu Các khóa đào tạo theo phương pháp giảng dạy 18 22 Đánh giá kết đào tạo Công tác đánh giá 90 55 15 11 45 27,5 7,5 sau đào tạo tốt 25 Chương trình đào 47 83 23 22 12,5 23,5 41,5 11 22 90 55 15 11 45 27,5 7,5 41 65 35 36 11,5 20,5 32,5 17,5 18 cầu CBCNV 13 33 95 24 35 C Công tác trì nhân lực XNKTDK C1 Đánh giá nhân viên Việc đánh giá nhân 6,5 16,5 47,5 12 17,5 11, tạo áp dụng nhiều vào thực tế 18 Công tác đào tạo DN thời gian qua đem lại hiệu tốt 23 Các chương trình đào tạo thời gian qua đáp ứng yêu viên công bằng, xác 34 Anh/Chị tin vào cấp 47 46 35 38 17 23,5 23 17,5 19 46 64 64 65 46 33 40 23 7,5 23 32 32 32,5 23 16,5 20 11,5 đủ lực để đánh giá kết thực công việc Bạn Việc đánh giá 15 thực giúp ích để Anh/Chị nâng cao chất lượng thực công việc Anh/Chị thấy phương pháp đánh giá hợp lý 56 C2 Chính sách phúc lợi Anh/Chị 46 42 50 28 23 21 25 hưởng phúc lợi xã hội theo quy định Xí nghiệp có 18 82 60 32 41 30 16 đáng 14 C3 Tiền lương, thưởng Anh/ Chị 28 60 46 52 14 30 23 26 10 46 74 64 23 37 32 làm việc 14 Tiền lương anh/ chị 22 50 64 50 11 32 25 36 64 46 44 18 32 23 22 64 18 35 29 27 32 17,5 14,5 sách đãi ngộ, phúc lợi trợ cấp thỏa sống hồn tồn dựa vào thu nhập từ cơng ty Tiền lương mà Anh/ Chị nhận tương xứng với kết 25 nhận công 10 Tiền lương anh/ chị nhận có cạnh tranh so với cơng ty khác 54 C4 Môi trường - điều kiện làm việc Ban lãnh đạo quan 40 90 58 20 45 29 13,5 43 38 tâm chu đáo đến nhân viên Anh/Chị tôn 27 86 76 1,5 16 22 68 42 52 11 34 21 26 22 38 96 24 20 11 19 48 12 10 22 38 89 23 28 11 19 44,5 11,5 14 22 87 78 2,5 11 43,5 39 trọng tạo điều kiện hoàn thành cơng việc Anh/Chị có nhiều hội thăng tiến cơng việc Chính sách thăng tiến Xí nghiệp cơng D Lòng trung thành Anh/Chị hài lòng với sách quản trị nguồn nhân lực Xí nghiệp Anh/Chị tiếp tục làm việc với Xí nghiệp ... ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1341820074 I- TÊN ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO GIAI ĐOẠN 2014- 2020 II-... bày sở lý luận quản trị nguồn nhân lực vai trò cơng tác doanh nghiệp Thơng qua đó, tác giả xây dựng mơ hình quản trị nguồn nhân lực Xí nghiệp khai thác dầu khí – Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐINH THU THỦY HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO GIAI ĐOẠN 2014- 2020 LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp khai thác dầu khí liên doanh việt nga vietsopetro giai đoạn 2014 2020 , Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp khai thác dầu khí liên doanh việt nga vietsopetro giai đoạn 2014 2020 , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XN KHAI THÁC DẦU KHÍ – LDVN VIETSOVPETRO, ► Bộ phận sản xuất chính ngoài biển, c. Phân tích và thiết kế công việc, Nguồn: Tác giả luận văn, 2014, a. Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:, b. Cách thức thực hiện công tác đào tạo và phát triển NNL, b. Tiền lương tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ vật chất, Bảng 2.18: So sánh mức phụ cấp biển giữa các công ty dầu, CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XNKTDK ĐẾN NĂM 2020, a. Nhu cầu nhân lực cho việc thực hiện các mục tiêu kế họach, b. Nhu cầu nhân lực cho phần chiến lược (NL2), c. Nhu cầu thay thế nhân lực của XNKT (NL3), Công tác đào tạo, huấn luyện có vai trò rất lớn đối với hoạt động quản trị NNL. Để đạt kết quả tốt, ngoài công tác xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển NNL tốt thì công tác thực hiện cũng giữ một vai trò quan trọng không kém., c. Giải pháp tạo động lực lao động hệ thống khuyến khích, động viên tinh thần, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm