Bài giảng luật đầu tư chương 2

25 79 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:39

Bài giảng Luật đầu tư và nghị định hướng dẫn trang bị cho các bạn những kiến thức về quyền đầu tư, kinh doanh; nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; dự án đầu tư và thủ tục đối với dự án đầu tư. BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT ĐẦU (LAW ON INVESTMENT) NCS- Ths Từ Thanh Thảo GV ĐH LUẬT TP.HCM T.T.THẢO-GVLUẬTKINHTẾ Chuyên đề CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ, ƯU ĐÃI, HỔ TRỢ ĐẦU TƯ, LĨNH VỰC ĐẦU KINH DOANH I Chính sách đầu kinh doanh: Điều Nhà đầu quyền thực hoạt động đầu kinh doanh ngành, nghề mà Luật DT không cấm  Nhà đầu tự chủ định hoạt động đầu kinh doanh; tiếp cận, sử dụng nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai tài nguyên khác theo quy định pháp luật   Nhà nước công nhận bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập quyền, lợi ích hợp pháp khác nhà đầu  Nhà nước đối xử bình đẳng nhà đầu tư; có sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu thực hoạt động đầu kinh doanh, phát triển bền vững ngành kinh tế  Nhà nước tôn trọng thực điều ước quốc tế liên quan đến đầu kinh doanh mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Điều Bảo đảm quyền sở hữu tài sản 1 Tài sản hợp pháp nhà đầu không bị II BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ: INVESTMENT GUARANTEES quốc hữu hóa bị tịch thu biện pháp hành Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản lý quốc phòng, an ninh lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai nhà đầu toán, bồi thường theo quy định pháp luật trưng mua, trưng dụng tài sản quy định khác pháp luật có liên quan  Điều 10 Bảo đảm hoạt động đầu kinh doanh Nhà nước không bắt buộc nhà đầu phải thực yêu cầu sau đây: a) Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ nước phải mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất cung ứng dịch vụ nước; b) Xuất hàng hóa dịch vụ đạt tỷ lệ định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa dịch vụ xuất sản xuất, cung ứng nước; c) Nhập hàng hóa với số lượng giá trị tương ứng với số lượng giá trị hàng hóa xuất phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu; d) Đạt tỷ lệ nội địa hóa hàng hóa sản xuất nước; đ) Đạt mức độ giá trị định hoạt động nghiên cứu phát triển nước; e) Cung cấp hàng hóa, dịch vụ địa điểm cụ thể nước nước ngồi; g) Đặt trụ sở địa điểm theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền  Căn định hướng phát triển kinh tế xã hội, sách quản lý ngoại hối khả cân đối ngoại tệ thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ định việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ dự án đầu thuộc thẩm quyền định chủ trương đầu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ dự án đầu phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác Điều 11 Bảo đảm chuyển tài sản nhà đầu nước nước Sau thực đầy đủ nghĩa vụ tài Nhà nước Việt Nam theo quy định pháp luật, nhà đầu nước chuyển nước tài sản sau đây: 1 Vốn đầu tư, khoản lý đầu tư; 2 Thu nhập từ hoạt động đầu kinh doanh; 3 Tiền tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp nhà đầu Điều 12 Bảo lãnh Chính phủ số dự án quan trọng - Điều 13 Bảo đảm đầu kinh doanh trường hợp thay đổi pháp luật - Điều 14 Giải tranh chấp hoạt động đầu kinh doanh - II ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ:  Điều 15 Hình thức đối tượng áp dụng ưu đãi đầu  Điều 16 Ngành, nghề ưu đãi đầu địa bàn ưu đãi đầu  Điều 17 Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu  Điều 18 Mở rộng ưu đãi đầu Ưu đãi: khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: NĐ 29/2008/NĐ-CP  Khu công nghiệp (Industrial zone) khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp thực dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, thành lập theo quy định Chính phủ  Khu chế xuất (Export processing zone) khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực dịch vụ cho sản xuất hàng xuất hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, thành lập theo quy định Chính phủ  Khu cơng nghệ cao (High-tech zone) khu chuyên nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao, sản xuất kinh doanh sản phẩm cơng nghệ cao, có ranh giới địa lý xác định, thành lập theo quy định Chính phủ  Khu kinh tế (Economic zone) khu vực có khơng gian kinh tế riêng biệt với môi trường đầu kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho nhà đầu tư, có ranh giới địa lý xác định, thành lập theo quy định Chính phủ  Khu phi thuế quan (Non-tariff zones) khu vực kinh tế nằm lãnh thổ Việt Nam, có ranh giới địa lý xác định, thành lập theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ;  Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp khu vực kinh tế khác thành lập theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ, LƯU Ý: Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa khu phi thuế quan với: - Thị trường nội địa: quan hệ xuất khẩu, nhập - Thị trường nước ngoài: ko phải XNK - Đối với dự án sản xuất KCN: mức thuế suất thuế TNDN 25% áp dụng suốt thời hạn thực dự án - Đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao: mức thuế suất thuế TNDN 10% áp dụng 15 năm, sau 25% năm tiếp theo; Dự án miễn thuế TNDN vòng 04 năm kể từ có thu nhập chịu thuế giảm 50% 09 năm - Đối với dự án có quy mơ lớn, cơng nghệ cao cần đặc biệt thu hút đầu thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi kéo dài tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không 30 năm.… Ưu đãi đầu  Điều 19 Hình thức hỗ trợ đầu  Điều 20 Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế IV HỖ TRỢ ĐẦU TƯ:  Điều 21 Phát triển nhà cơng trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế V LĨNH VỰC ĐẦU  Điều Ngành, nghề cấm đầu kinh doanh  Điều Ngành, nghề đầu kinh doanh có điều kiện  Điều Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu kinh doanh có điều kiện Ngành, nghề quy định Luật đầu o Áp dụng chung cho NĐT o o Điều kiện cho ngành, nghề quy định Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Điều ước QT o Đăng tải cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh Quyền tự kinh doanh Đầu KD có điều kiện Yêu cầu ban hành điều kiện đầu KD Điều kiện đầu kinh doanh CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI! ...T.T.THẢO-GVLUẬTKINHTẾ Chuyên đề CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ, ƯU ĐÃI, HỔ TRỢ ĐẦU TƯ, LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KINH DOANH I Chính sách đầu tư kinh doanh: Điều Nhà đầu tư quyền thực hoạt động đầu tư kinh doanh... động đầu tư kinh doanh - II ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ:  Điều 15 Hình thức đối tư ng áp dụng ưu đãi đầu tư  Điều 16 Ngành, nghề ưu đãi đầu tư địa bàn ưu đãi đầu tư  Điều 17 Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư. .. tài sản nhà đầu tư nước nước Sau thực đầy đủ nghĩa vụ tài Nhà nước Việt Nam theo quy định pháp luật, nhà đầu tư nước chuyển nước tài sản sau đây: 1 Vốn đầu tư, khoản lý đầu tư; 2 Thu nhập từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng luật đầu tư chương 2, Bài giảng luật đầu tư chương 2, II. BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ: INVESTMENT GUARANTEES, II. ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ:, V. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Từ khóa liên quan