Bài giảng chương 2 một số hoạt động liên quan đến hoạt đông nghiên cứu pháp luật nước ngoài

6 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:14

Luật so sánh là một ngành khoa học luật mà chức năng chủ yếu của nó là so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìm ra sự tương đồng và khác biệt, sử dụng những sự tương đồng và khác biệt đã tìm ra nhằm giải thích nguồn gốc, đánh giá cách giải quyết trong các hệ thống pháp luật... Chuyên đề MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI NỘI DUNG CHÍNH: Sai lầm thường gặp nghiên cứu, so sánh pháp luật nước Nguyên tắc chung nghiên cứu, so sánh pháp luật nước Các loại nguồn thông tin sử dụng hoạt động nghiên cứu, so sánh pháp luật nước SAI LẦM KHI NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI 04 Hiểu biết thực tiễn PLNN thiếu xác 03 02 01 Áp đặt giả thiết, giả định Tìm hiểu PLNN ngơn ngữ thứ Thu thập thơng tin PLNN thiếu xác NGUYÊN TẮC CHUNG KHI NGHIÊN CỨU, SO SÁNH PHÁP LUẬT NƯỚC NGỒI Phải nghiên cứu tồn Phân cấp nguồn luật hệ thống pháp luật quốc gia diện tổng thể 02 01 04 03 Dịch thuật mang tính chun mơn Giải thích pháp luật chuẩn xác NGUỒN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT NƯỚC NGỒI NGUỒN THƠNG TIN CHỦ YẾU NGUỒN THƠNG TIN THỨ YẾU - Là nguồn luật hệ thống pháp luật quốc gia - Các cơng trình khoa học lĩnh vực pháp lý: giáo trình, bình luận khoa học, viết tạp chí… - Ưu điểm: + Có giá trị mặt pháp lý - Nhược điểm: - Ưu điểm: + Dễ thu thập, tiếp cận - Nhược điểm: + Thu thập thơng tin khó khăn + Mang tính chủ quan + Khó tiếp cận hiểu đúng, đủ + Thích hợp cho cơng trình so sánh quy mơ hẹp NHẬN ĐỊNH Nguồn thông tin chủ yếu nghiên cứu đối tượng Luật so sánh nguồn thông tin ban hành quan nhà nước có thẩm quyền Khi nghiên cứu luật so sánh, nguồn thông tin chủ yếu quan trọng nguồn thông tin thứ yếu Các hệ thống pháp luật có nguồn gốc có đặc điểm hệ thống pháp luật hoàn toàn giống ... gặp nghiên cứu, so sánh pháp luật nước Nguyên tắc chung nghiên cứu, so sánh pháp luật nước Các loại nguồn thông tin sử dụng hoạt động nghiên cứu, so sánh pháp luật nước SAI LẦM KHI NGHIÊN CỨU PHÁP... NGHIÊN CỨU, SO SÁNH PHÁP LUẬT NƯỚC NGỒI Phải nghiên cứu tồn Phân cấp nguồn luật hệ thống pháp luật quốc gia diện tổng thể 02 01 04 03 Dịch thuật mang tính chun mơn Giải thích pháp luật chuẩn xác NGUỒN... yếu nghiên cứu đối tượng Luật so sánh nguồn thông tin ban hành quan nhà nước có thẩm quyền Khi nghiên cứu luật so sánh, nguồn thông tin chủ yếu quan trọng nguồn thông tin thứ yếu Các hệ thống pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chương 2 một số hoạt động liên quan đến hoạt đông nghiên cứu pháp luật nước ngoài, Bài giảng chương 2 một số hoạt động liên quan đến hoạt đông nghiên cứu pháp luật nước ngoài

Từ khóa liên quan