Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Từ ghép

6 520 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:05

BÀI - TIẾT 3: TV- TỪ GHÉP A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Nhận diện hai loại từ ghép: Từ ghép phụ từ ghép đẳng lập - Hiểu tính chất phân nghĩa từ ghép phụ tính chất hợp nghĩa từ ghép đẳng lập kĩ năng: - Nhận diện loại từ ghép, mở rộng Hệ thống hóa vốn từ, sử dụng từ: dùng từ ghép phụ diễn đạt cụ thể, dùng từ ghép đẳng lập diễn đạt khái quát, Thái độ : - Có ý thức sử dụng từ ghép nói viết B Chuẩn bị: - Giáo viên: nghiên cứu, soạn - Học sinh: đọc, tìm hiểu sgk C Tiến trình dạy học: Ổn định tổ chức Bài cũ: Kiểm tra soạn HS Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động 1* Giới thiệu bài: Ở lớp em làm quen với khái niệm từ ghép tìm hiểu sâu từ ghép cấu tạo nghĩa loại từ ghép Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 2: Ôn lại định nghĩa từ ghép Từ   từ đơn từ phức   từ ghép từ láy   từ ghép CP từ ghép ĐL G? Thế từ ghép H: Từ ghép từ phức tạo cách ghép tiếng có quan hệ với nghĩa VD : lúa gạo,đất I loại từ ghép đai VD: ( SGK) Hoạt động 3: Tìm hiểu kiến thức G: Gọi HS đọc VD- SGK NX: G? Trong từ ghép: thơm phức, bà * VD1: ngoại VD tiếng tiếng chính, Bà ngoại tiếng tiếng phụ bổ sung ý nghĩa C P cho tiếng Thơm phức G? Em có nhận xét trật tự C P tiếng từ ngữ *Kết luận: H: Tiếng đứng trước, tiếng phụ đứng sau bổ sung ý nghĩa cho tiếng - Từ ghép phụ có tiếng tiếng phụ - Tiếng đứng trứơc tiếng phụ - GV chốt đứng sau G? Thế từ ghép phụ? Cho * VD2: ( SGK) VD ( Nắng/chói,mưa/rào ) C P C P G: Gọi HS đọc VD- SGK - Quần/áo - Trầm/bổng *Kết luận: G? Hai từ “ quần áo” “Trầm bổng”có -> Từ ghép đẳng lập có tiếng bình phân tiếng chính, tiếng phụ khơng? đẳng mặt ngữ pháp H: Các từ khơng phân tiếng chính, tiếng phụ, chúng bình đẳng mặt ngữ pháp - GV chốt G? Thế từ ghép đẳng lập ? cho VD * Ghi nhớ 1( SGK-14) G :? Qua hai tập trên, em thấy từ ghép chia làm loại? Đặc điểm loại? * HS đọc ghi nhớ - GV khái quát lại II Nghĩa từ ghép 1.VD: G :? Hãy tìm từ ghép phụ NX: từ ghép đẳng lập đặt câu? H : - Đầu năm học, mẹ mua cho em -a Nghĩa từ bà ngoại hẹp xe đạp nghĩa từ bà - Sách em - Nghĩa từ thơm phức hẹp G: Hãy so sánh nghĩa từ “bà ngoại” nghĩa từ thơm với nghĩa từ “bà nội”? nghĩa từ “thơm phức” với nghĩa từ “thơm”? H : Bà: nói chung người đàn bà sinh mẹ cha-Bà ngoại: người đàn bà sinh mẹ -> Nghĩa từ ghép phụ hẹp nghĩa tiếng - Thơm: nói chung dễ chịu, làm cho -> có tính chất phân nghĩa thích ngửi,có mùi hương hoa - Thơm phức: rõ ràng, cụ thể, có mùi bốc lên mạnh, hấp dẫn -> Tiếng giống tiếng phụ khác chúng có nghĩa khác b Từ “Quần áo” có nghĩa rộng “ quần” “áo” G: So sánh nghĩa từ “quần áo” với nghĩa từ “quần” nghĩa từ -> Nghĩa cuả từ ghép đẳng lập khái quát nghĩa tiếng tạo nên “áo”? H : - Nghĩa từ “quần áo”: nghĩa - Nó có tính chất hợp nghĩa rộng * Ghi nhớ: ( SGK-14) - “Quần” “áo”: Nghĩa hẹp III Luyện tập - Quần áo: quần áo nói chung Bài 1: Xếp từ ghép: suy nghĩ, lâu - Trầm bổng: âm lúc trầm lúc đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, chài lưới, cỏ cây, ẩm ướt, đầu đuôi, cười nụ bổng theo bảng phân loại sau: - GV chốt lại H: Đọc ghi nhớ sách giáo khoa Hoạt động 4:Luyện tập: Từ ghép CP Xanh ngắt,nhà máy, nhà ăn, cười nụ,cây cỏ Từ ghép ĐL Suy nghĩ, lâu đời, chài lưới, ẩm ướt, đầu đuôi Bài 2: Điền thêm tiếng vào sau tiếng để tạo từ ghép CP - Gọi HS đọc yêu cầu BT - XĐ yêu cầu BT Bút chì, thước kẻ, mưa rào, làm việc, ăn cơm, - HS làm độc lập -> GV chữa 3.Bài Điền thêm tiếng vào sau tiếng để tạo từ ghép ĐL HS Núi sông, ham học,xinh đẹp, mặt mũi, học hành,tươi cười Bài tập 4: Bổ sung cho HS khá, giỏi - Khơng Vì” xe cộ” “bánh kẹo” từ ghép đẳng lập -> nghĩa chủ quan, khái quát nên kèm số từ danh từ đơn vị - Chữa: -GV nêu yêu cầu : + Xe cộ tấp nập qua lại ? Có thể nói: - « Một xe cộ chạy + Một xe vừa chạy qua ngã qua ngã » + Em bé đòi mẹ mua bánh kẹo - « Em bé đòi mẹ mua năm bánh + Em bé đòi mẹ mua bánh/kẹo kẹo » không? Hãy chữa lại hai cách - HS thảo luận nhóm ba phút - Báo cáo - GV kết luận Hoạt động Củng cố: Gv khái quát lại kiến thức học Hoạt động Dặn dò- Hướng dẫn tự học: -Học cũ - Làm tập 4,5 SGK - Soạn bài: liên kết câu văn Rút kinh nghiệm: ... nghĩa từ ghép Từ   từ đơn từ phức   từ ghép từ láy   từ ghép CP từ ghép ĐL G? Thế từ ghép H: Từ ghép từ phức tạo cách ghép tiếng có quan hệ với nghĩa VD : lúa gạo,đất I loại từ ghép đai... Hãy tìm từ ghép phụ NX: từ ghép đẳng lập đặt câu? H : - Đầu năm học, mẹ mua cho em -a Nghĩa từ bà ngoại hẹp xe đạp nghĩa từ bà - Sách em - Nghĩa từ thơm phức hẹp G: Hãy so sánh nghĩa từ “bà ngoại”... khác b Từ “Quần áo” có nghĩa rộng “ quần” “áo” G: So sánh nghĩa từ “quần áo” với nghĩa từ “quần” nghĩa từ -> Nghĩa cuả từ ghép đẳng lập khái quát nghĩa tiếng tạo nên “áo”? H : - Nghĩa từ “quần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Từ ghép, Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Từ ghép