Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Liên kết trong văn bản

7 85 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:01

LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN TIẾT : – TẬP LÀM VĂN I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Hiểu rõ liên kết đặc tính quan trọng văn - Biết vận dụng hiểu biết liên kết vào việc đọc- hiểu tạo lập văn Kiến thức : - Khái niệm liên kết văn - Yêu cầu liên kết văn Kĩ : - Nhận biết phân tích tính liên kết văn - Viết đoạn văn, văn có tính liên kết II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Thầy : Giáo án – bảng phụ - Trò : Chuẩn bị III TỔ CHỨC H Đ DẠY VÀ HỌC : HĐ CỦA THẦY H Đ CỦA TRÒ ND-KT H Đ 1: KT BÀI CŨ KT chuẩn bị HS (2P) H Đ : Giới thiệu (1p) :Trong chương triønh ngữ văn , em học khái GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 niệm văn Văn chuỗi lời nói miệng hay viết có chủ đề thống , có liên kết mạch lạc câu để tạo thành văn phục vụ mục đích giao tiếp Vậy liên kết ? Liên kết thực phương tiện ? Đó vấn đề tìm hiểu học hơm H Đ :Tìm hiểu Tính liên kết văn (9P) GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu vấn đề 1a (SGK trang 17) HĐ : +GV : Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sgk - Nếu En Ri Cô chưa hiểu ý bố cho biết sao? I Liên kết phương tiện liên kết văn : - Muốn cho đoạn văn hiểu phải có tính chất gì? Thế liên kết? Tính liên kết văn : GV : liên kết tính chất quan trọng văn GIÁO ÁN NGỮ VĂN * Ví dụ : - Đoạn văn khó hiểu 13 * BT nhanh : Tôi đến trường Em Thu bị ngã -Vì câu chưa có liên kết - nêu thông tin? Những thông tin với nhau? - Liên kết câu văn khơng có mối quan hệ với - Liên kết: nối kết câu, đoạn văn cách tự nhiên, hợp lí, làm cho văn trở nên có nghĩa, dễ hiểu - Em sửa lại câu văn để thông tin gắn kết với nhau? HĐ :HD tìm hiểu Phương tiện liên kết văn bản:(8p) - HS đọc VD ( sgk ) - thông tin - không liên quan với - Sự xếp ý câu câu có bất hợp lí? Vì ? - Trên đường tới trường, thấy em Thu bị ngã - Làm để xoá bỏ bất hợp lí đó? - Giữa câu 1,2,3 có liên kết với chưa? Vì sao? GV : Những từ : bây giờ, từ, tổ hợp từ sử dụng làm phương tiện liên kết đoạn văn - So sánh đoạn văn chưa dùng phương tiện liên kết dùng phương tiện liên kết? - Một văn muốn có tính liên kết trước hết phải có điều kiện gì? Cùng với điều kiện ấy, GIÁO ÁN NGỮ VĂN Phương tiện liên kết văn : - HS đọc * Ví dụ : - Thêm cụm từ : - Từ : Đứa trẻ phải thay - chưa có nối kết với từ : - chưa có tính liên kết 14 câu văn phải sử dụng phương tiện gì? -Thế tính liên kết văn bản?Nêu phương tiện liên kết văn + chưa dùng : câu văn rời rạc, khó hiểu Khi dùng: câu văn rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu * GỌI HS đọc ghi nhớ (1p) * HĐ : HD LT - Muốn tạo tính liên kết văn cần phải sử dụng phương tiện liên kết hình thức nội dung - Đọc đoạn văn xếp câu văn theo thứ tự hợp lí để tạo thành đoạn văn có tính liên kết chặt chẽ? - Vì lại xếp vậy? * Ghi nhớ : SGK ( 18 ) (sắp xếp đoạn văn rõ ràng, dễ hiểu.) - Các câu văn có tính liên kết chưa? Vì sao? -HS đọc ghi nhớ III Luyện tập : -Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống? GIÁO ÁN NGỮ VĂN 15 III- LUYỆN TẬP ( 18 p) * Bài ( SGK-18 ) : Sơ đồ câu hợp lí : - - - - * Bài ( SGK/19 ) : - Đoạn văn chưa có tính liên kết - Vì hình thức ngơn ngữ song khơng nói nội dung * Bài ( SGK/19 ) : Điền từ : bà, bà , cháu, bà, bà, cháu, IV CỦNG CỐ- HD HS TỰ HỌC Ở NHÀ : Củng cố: GIÁO ÁN NGỮ VĂN ( 5p ) 16 -Viết 2-3 câu văn có tính liên kết câu -Gv đánh giá tiết học Hd tự học nhà : (1p) - Nắm vững nội dung (ghi nhớ ) - Làm tập 5/19 vào tập - Soạn bài: Cuộc chia tay búp bê - Đọc tóm tắt văn - Trả lời câu hỏi: 2, 3, SGK/27 * ĐIỀU CHỈNH: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 17 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 18 ... phương tiện liên kết văn : - Muốn cho đoạn văn hiểu phải có tính chất gì? Thế liên kết? Tính liên kết văn : GV : liên kết tính chất quan trọng văn GIÁO ÁN NGỮ VĂN * Ví dụ : - Đoạn văn khó hiểu 13... nối kết với từ : - chưa có tính liên kết 14 câu văn phải sử dụng phương tiện gì? -Thế tính liên kết văn bản? Nêu phương tiện liên kết văn + chưa dùng : câu văn rời rạc, khó hiểu Khi dùng: câu văn. .. 1,2,3 có liên kết với chưa? Vì sao? GV : Những từ : bây giờ, từ, tổ hợp từ sử dụng làm phương tiện liên kết đoạn văn - So sánh đoạn văn chưa dùng phương tiện liên kết dùng phương tiện liên kết?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Liên kết trong văn bản, Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Liên kết trong văn bản