Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Liên kết trong văn bản

7 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:00

BÀI 1: LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN I Mục tiêu: Giúp HS hiểu Kiến thức: - Muốn đạt mục đích giao tiếp VB phải có tính liên kết Sự liên kết thể mặt: hình thức ngơn ngữ nội dung ý nghĩa - Cần vận dụng kiến thức học để bước đầu xây dựng VB có tính liên kết Kĩ năng: - Rèn kĩ xây dựng VB có tính liên kết Thái độ: - Giáo dục ý thức tạo lập VB có tính liên kết cho HS II Chuẩn bị: GV: Đoạn văn liên kết chặt chẽ nội dung hình thức HS: Tìm hiểu liên kết phương tiện liên kết III Phương pháp dạy học: -Nêu vấn đề, gợi mở, vấn đáp, phân tích, thảo luận… IV Tiến trình: Ổn định tổ chức: 7A1: 7A2: Kiểm tra cũ: Giảng mới: Giới thiệu bài: Ơû lớp em tìm hiểu “Văn phương thức biểu đạt” Qua việc tìm hiểu ấy, em hiểu văn phải có tính chất có chủ đề thống nhất, có liên kếát mạch lạc nhằm đạt mục đích giao tiếp Như văn tốt phải có tính liên kết mạch lạc… Vậy “Liên kết văn bản” phải nào, vào tiết học hôm Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu liên kết phương tiện liên kết văn  GV treo bảng phụ ghi đoạn văn SGK  Theo em, bố En-ri-cô viết câu trên, En-ri-cơ hiểu điều bố muốn nói chưa? Nội dung học I Liên kết phương tiện liên kết văn bản: Tính liên kết văn bản: Đó câu hiểu rõ  GV treo bảng phụ ghi lí SGK  Nếu En-ri-cơ chưa hiểu ý bố cho biết lí lí kể trên? - Muốn cho đoạn văn hiểu câu đoạn văn phải có liên kết Lí 3: Giữa câu chưa có liên kết  Muốn cho đoạn văn hiểu phải có tính chất gì? Như em thấy liên kết có vai trò văn bản?  Rất quan trọng  HS đọc ý1 ghi nhớ Phương tiện liên kết văn bản:: VD: - Đoạn 1: Nội dung câu chưa có gắn bó chặt chẽ với  GDHS ý thức sử dụng liên kết trình tạo lập văn HS đọc đoạn văn SGK/18  Cho biết thiếu ý mà đoạn văn trở nên khó hiểu? Hãy sửa lại đoạn văn để En-ri-cơ hiểu ý bố? Nội dung câu chưa có gắn bó chặt - Đoạn 2: Giữa câu khơng có phương tiện ngơn ngữ để nối chẽ với kết - Trước mặt cô giáo, thiếu lễ độ với mẹ Việc không tái phạm Con phải nhớ mẹ người yêu thương - Điều kiện để văn có Bố tính liên kết: nhớ… con! Nhớ lại điều làm, bố giận Thôi thời gian dài đừng hôn bố: bố khơng vui lòng đáp lại GV treo bảng phụ ghi đoạn văn SGK  Chỉ thiếu liên kết chúng Hãy sửa lại để thành đoạn văn có nghĩa  Giữa câu khơng có phương tiện ngơn ngữ để nối kết - Thêm vào “…Còn giấc ngủ…” + Nội dung câu phải gắn bó chặt chẽ với + Các câu văn phải sử dụng phương tiện ngôn ngữ liên kết cách thích hợp - Thay từ “đứa trẻ” “con”  Một văn có tính liên kết trước hết phải có điều kiện gì? Cùng với điều kiện câu văn  Ghi nhớ: SGK/17 II Luyện tập: Bài 1: phải dụng phương tiện gì? HS thảo luận nhóm, trình bày Thứ tự xếp : 1, 4, 2, 5,  GV nhận xét, chốt ý Bài 2:  Liên kết gì? Để văn có tính liên kết, người viết phải làm gì? HS trả lời, GV chốt ý  Gọi HS đọc ghi nhớ SGK  GD HS ý thức sử dụng phương tiện liên kết tạo lập văn Hoạt động 2:Hướng dẫn HS luyện tập  GV nêu yêu câu tập  Sắp xếp câu văn theo thứ tự hợp lí để tạo thành đoạn văn có tính liên kết chật chẽ?  GV nhận xét cho điểm  Các câu văn có tính liên kết chưa? Vì sao?  GV hướng dẫn HS làm  GV nhận xét, sửa sai  Cho HS làm vào tập  Điền từ thích hợp vào chỗ trống đoạn văn để câu liên kết chặt chẽ với Chưa câu đoạn khơng nói nội dung Chưa có nối liền ý đoạn văn Bài 3: Các từ cần điền: -Bà, bà, cháu, bà, bà,cháu, là.(rồi,và…) Bài 4: Câu đứng tiếp sau, nối tiếp hai câu thành thể thống nhất, làm cho toàn đoạn văn trở nên hợp lí, liên kết chặt chẽ với Do câu văn liên kết với không cần sửa đổi  Gọi hs nêu yêu cầu tập  GV hướng dẫn HS làm  GV nhận xét, sửa sai  Cho HS làm vào tập Củng cố luyện tập :  GV treo bảng phụ giới thiệu tập :  Hãy chọn cụm từ thích hợp (trăng lên rồi, gió nhẹ, từ từ lên chân trời, vắt ngang qua, rặng tre đen, hương thơm ngát) điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn đây: - Ngày chưa tắt hẳn……(1) Mặt trăng tròn, to đỏ,……(2) sau……(3) làng xa Mấy sợi mây con……(4), lúc mảnh dần đứt hẳn Trên quãng đồng ruộng……(5) hiu hiu đưa lại, thoang thoảng……(6)  Trăng lên Từ từ lên chân trời 3 Rặng tre đen Vắt ngang qua Cơn gió nhẹ Những hương thơm ngát Hướng dẫn HS tự học nhà: - Học bài, học thuộc phần ghi nhớ SGK trang 17 - Làm BT4, BT - Hướng dẫn hs làm tập nhà - Soạn “Bố cục văn bản”: Trả lời câu hỏi SGK Tìm hiểu kĩ : + Bố cục yêu cầu bố cục văn + Các phần bố cục văn V Rút kinh nghiệm: ... Như văn tốt phải có tính liên kết mạch lạc… Vậy Liên kết văn bản phải nào, vào tiết học hôm Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu liên kết phương tiện liên kết văn  GV treo bảng... đoạn văn SGK  Theo em, bố En-ri-cô viết câu trên, En-ri-cơ hiểu điều bố muốn nói chưa? Nội dung học I Liên kết phương tiện liên kết văn bản: Tính liên kết văn bản: Đó câu hiểu rõ  GV treo bảng... trên? - Muốn cho đoạn văn hiểu câu đoạn văn phải có liên kết Lí 3: Giữa câu chưa có liên kết  Muốn cho đoạn văn hiểu phải có tính chất gì? Như em thấy liên kết có vai trò văn bản?  Rất quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Liên kết trong văn bản, Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Liên kết trong văn bản