ĐỒ ÁN KHÁCH SẠN THANH BÌNH

98 120 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐẠI CHẤT KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đề bài: “Đánh giá hiệu quả thương mại dự án đầu tư xây dựng khách sạn Thanh Bình” Giảng viên hướng dẫn: Ths.Phạm Ngọc Tuấn Sinh viên thực hiện: Mã sinh viên Chu Thị Phương Hồng Nguyễn Khánh Huyền Vũ Thị Thúy Hằng1624010132 1624010182 1624010079 HÀ NỘI, 2019 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ THƯƠNG MẠI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả thương mại dự án đầu tư 2. Các phương pháp phân tích hiệu quả thương mại 2.1. Phân tích hiệu quả vốn đầu tư 2.1.1. Phương pháp giản đơn. 2.1.2. Nhóm phương pháp chiết khấu. 2.2 Phân tích tài chính 2.2.1.Phân tích khả năng thanh toán 2.2.2.Phân tích cơ cấu nguồn vốn…………………………………………. 3.Phân tích hiệu quả dự án đầu tư trong điều kiện bất định………………………... PHẦN 3: TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THƯƠNG MẠI 1. Phân tích hiệu quả kinh tế vốn đầu tư 1.1. Nhóm phương pháp giản đơn (tĩnh) 1.2. Nhóm phương pháp chiết khấu luồng tiền mặt 2. Phân tích tài chính 2.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn đầu tư 2.2. Phân tích khả năng thanh toán 3. Phân tích độ nhạy của dự án KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   LỜI MỞ ĐẦU Việc mở mang doanh nghiệp, phát triển sản xuất và dịch vụ trong cơ chế thị trường đòi hỏi phải triển khai các dự án đầu tư có cơ sở khoa học dựa trên sự phân tích tính toán chặt chẽ. Thực tế chỉ ra rằng, thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp phần lớn phụ thuộc vào vấn đề sử dụng tiền của ai, đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào, khi nào thì đầu tư và làm cái gì? Đồng thời các hoạt động này có tuân thủ mọi quy định, hướng dẫn của Nhà nước cũng như cơ quan chuyên môn hay không. Môn học “Quản trị dự án đầu tư” nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh nói chung cũng như những người quan tâm đến lĩnh vực này những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành công tác lập, phân tích dự án đầu tư để có cơ sở ra quyết định đầu tư vào những đối tượng cụ thể có căn cứ khoa học và chắc chắn. Đồng thời còn cung cấp cho sinh viên biết những thủ tục cần thiết khi tiến hành xin cấp giấy phép đầu tư và đầu tư. Đây là một môn học tương đối độc lập nhưng có liên hệ mật thiết với các môn khoa học khác dưới dạng kế thừa về luận điểm, kiến thức chuyên môn như Kinh tế học, Tài chính tín dụng, Toán kinh tế, Luật kinh tế và các môn khoa học dự báo khác… Đồ án môn học nói chung là một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh sau khi đã học xong môn học. Với mục đích: giúp cho sinh viên củng cố lại những kiến thức đã học; Rèn luyện kỹ năng và phương pháp nghiên cứu các đề tài khoa học về Quản trị áp dụng trong các doanh nghiệp; Đồng thời thông qua đồ án cũng gợi ý cho sinh viên về hướng đi sâu nghiên cứu, phục vụ cho việc lựa chọn chuyên đề của luận văn tốt nghiệp. Mục đích của việc thực hiện đồ án môn học “Quản trị dự án đầu tư” cũng không nằm ngoài mục đích nêu trên. Cụ thể hơn: không chỉ giúp củng cố lại kiến thức đã học, gợi ý về hướng đi phục vụ cho việc lựa chọn chuyên đề của luận văn tốt nghiệp, đồ án này giúp cho sinh viên rèn luyện kỹ năng phân tích dự án đầu tư để có cơ sở ra quyết định đầu tư vào những đối tượng cụ thể có căn cứ khoa học và chắc chắn. Mục đích của việc thực hiện Đồ án môn học Quản trị dự án đầu tư là giúp cho sinh viên củng cố lại những kiến thức đã học đồng thời cũng gợi ý cho sinh viên về hướng đi chuyên sâu nghiên cứu phục vụ cho việc lựa chọn chuyên đề của luận văn tốt nghiệp. Với những kiến thức đã học, nhóm em xin vận dụng vào trình bày đồ án môn học Quản trị dự án đầu tư với đề tài: “Đánh giá hiệu quả thương mại dự án đầu tư xây dựng khách sạn Thanh Bình”. Qua đó, nêu lên tính khả thi hay không khả thi của dự án và đưa ra các kết luận, kiến nghị, phương hướng khắc phục cho những thiếu sót. Đồ án môn học của chúng em gồm có các nội dung sau : 1.Mở đầu: Nêu mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đồ án môn học. 2.Nội dung: Phần I: Cơ sở dữ liệu. Nêu tóm tắt các thông tin về dự án bao gồm: Vốn đầu tư vào các hạng mục công trình; thời gian xây dựng; tuổi thọ dự án; các chi phí trong quá trình vận hành dự án; giá bán sản phẩm; các chính sách thuế có liên quan đến dự án cũng như các dự kiến thay đổi các yếu tố đầu vào, đầu ra của dự án,.… Phần II: Tóm tắt lý thuyết có liên quan. Nêu nội dung các chỉ tiêu dùng để phân tích hiệu quả thương mại của dự án. Phần III: Tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thương mại . Lập các bảng tính và tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả thương mại và hiệu quả kinh tế quốc dân của dự án đầu tư. 3.Kết luận và kiến nghị. Do còn hạn chế về mặt kiến thức và cũng là lần đầu làm đồ án môn học nên đồ án của chúng em không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được sự góp ý và giúp đỡ của các thầy cô để chúng em sữa chữa đồ án được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô. Đặc biệt, chúng em xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Ths.Phạm Ngọc Tuấn - đã giúp cho nhóm em hoàn thành đồ án môn học này. 4.Phần phụ lục.   PHẦN 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU Đề số 31: Hãy đánh giá hiệu quả thương mại của dự án đầu xây dựng khách sạn Thanh Bình với các thông tin như sau: a.Diện tích đất xây dựng: Khu đất quy hoạch có diện tích 8ha b.Tổng hạng mục đầu tư: +Khu biệt thự nhà vườn 200m2: 10 nhà x 04 phòng/nhà = 40 phòng +Khu khách sạn 5 tầng, diện tích sàn xây dựng 9000m2 với 250 phòng nghỉ có công trình phụ khép kín và khu vực lễ tân. +Khu hội trường hội họp, dịch vụ sinh hoạt văn hóa … 3 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng 2000m2. Trong đó gồm 03 phòng loại 150m2, 02 phòng hội trường loại 300m2 và 08 phòng 25m2. +Khu nhà bếp, nhà ăn, dich vụ khác… 2 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng 1800m2. c.Tổng mức đầu tư: 130.000 tr.đồng đã bao gồm cả lãi vay trong thời gian xây dựng dự án. Trong đó: vốn tự có 25%, vốn liên kết 25%, vốn vay 50% với lãi suất vay vốn 15%/năm, hoàn trả vốn trong 10 năm. d.Thời gian xây dựng: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn và vay vốn huy động trong giai đoạn như sau: +Giai đoạn một 2 năm, xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, các khu vực nhà nghỉ 5 tầng với tổng số tiền đầu tư 70.000 tr.đồng, chia làm 2 năm. Vốn tự có huy động hết trong giai đoạn này rồi mới đi vay nếu thiếu. +Giai đoạn hai 2 năm, xây dựng khu hội trường hội họp, khu nhà bếp nhà ăn, khu biệt thự nhà vườn với số tiền đầu tư 60.000 tr.đồng, vốn chia đều trong 2 năm. e.Thời gian hoạt động khai thác công trình của dự án: 50 năm tính từ khi đầu tư hoàn chỉnh. f.Thời gian khấu hao công trình: dự kiến trong vòng 25 năm tính từ khi dự án hoạt động bình thường. Vào năm thứ 26 tiến hành sửa chữa nâng cấp khách sạn với số tiền dự tính 30.000 tr.đồng bằng nguồn vốn tự có. g.Năng lực hoạt động và khả năng khai thác của dự án +Dịch vụ lưu trú khách sạn khu 5 tầng: Công suất khai thác phòng năm đầu là 50%, năm thứ 2 là 60% và các năm sau 70%, trong đó khách quốc tế chiếm 30% và khách nội địa 70%. Giá thuê phòng bình quân; khách quốc tế : 50 USD/phòng/ngày đêm, tỉ giá hối đoái lấy theo thời điểm tính toán, khách nội địa: 350.000 VNĐ/ phòng/ngày đêm. +Dịch vụ lưu trú khách sạn khu biệt thự nhà vườn: Công suất khia thác phòng năm đầu là 50%, năm thứ 2 là 60%, năm thứ 3 là 70% và các năm sau 70%, trong đó khách quốc tế chiếm 50% và khách nội địa 50%. Giá thuê phòng bình quân: khách quốc tế: 70 USD/phòng/ngày đêm, tỉ giá hối đoái lấy theo thời điểm tính toán, khách nội địa: 600.000 VNĐ/phòng/ngày đêm. +Dịch vụ thuê hội trường, phong họp dự kiến khoảng 25% doanh thu dịch vụ lưu trú khách sạn. +Dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác: Dự kiến ổn định 30% doanh thu dịch vụ lưu trú khách sạn. h.Chi phí hoạt động hằng năm dự tính: +Công cụ, dụng cụ nguyên nhiên vật liệu, điện, nước và dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên: 15% tổng doanh thu +Chi phí nhân công trực tiếp 7% doanh thu +Chi phí hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi: 2% tổng doanh thu +Chi phí quản lý và chi phí chung khác: 6% tổng doanh thu i.Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tính từ khi dự án có lãi, 2 năm đầu được miễn hoàn toàn, 5 năm tiếp theo được giảm một nửa, các năm sau quy định là 25%.   PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ THƯƠNG MẠI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Để có thể quyết định đầu tư, lựa chọn một dự án tốt nhất trong số các dự án đưa ra, người ta phải xem xét dự án theo hai phương diện cơ bản là: + Phương diện kỹ thuật: nhằm xác định ngay từ đầu cấu hình kỹ thuật cũng như các phương diện cốt yếu khác định hình nên dự án. Công việc này thường do các chuyên gia hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn tiến hành. + Phương diện kinh tế - tài chính: nhằm đánh giá lợi ích thu được của mỗi cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư và đánh giá những đóng góp của dự án đối với toàn bộ nền kinh tế đất nước có dự án thực thi. Công việc này thường do các chuyên gia kinh tế tiến hành. Theo yêu cầu của đề tài nên nhóm chúng em sẽ đi sâu nghiêm cứu các chỉ tiêu đánh giá hiêu quả thương mại của dự án đầu tư xây dựng khách sạn Thạh Bình. Hiện nay trên thế giới có nhiều phương pháp đánh giá khác nhau gợi cho chúng ta một số các tiếp cận toàn diện, tinh tế với việc phân tích hiệu quả thương mại (hay hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xí nghiệp, hiệu quả mang lại cho chủ đầu tư), song trong điều kiện nước ta hiện nay mới chuyển từ cơ chế quản lý tập trung, bao cấp theo kế hoạch cứng nhắc sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, việc vận dụng các lý luận vào thực tiễn còn gặp phải nhiều khó khăn do trình độ quản lý kinh tế còn thấp kém, khả năng của người làm công tác đánh giá dự án chưa cao, nguồn thông tin dữ liệu cần thiết cho việc xây dựng một dự án còn thiếu nhiều và độ tin cậy chưa cao…. Vì vậy, vấn đề đặt ra với chúng ta là phải lựa chọn một phương pháp đánh giá hợp lý, giảm bớt khoảng cách giữa lý luận với thực tiễn, đơn giản, dễ hiểu, đánh giá được sức sống của dự án đầu tư với độ chính xác chấp nhận được và mang tính phổ cập rộng rãi. Hệ thống phương pháp phân tích hiệu quả dự án theo quan điểm của UNIDO (United Nations Industrial Development Organization – Tổ chức phát triển công nghiêp Liên Hợp Quốc) là phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam và được quy định trong đánh giá dự án hiện nay. rường đại học mỏ - địa chất KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đề bài: “Đánh giá hiệu thương mại dự án đầu tư xây dựng khách sạn Thanh Bình” Giảng viên hướng dẫn: Ths.Phạm Ngọc Tuấn Sinh viên thực hiện: Mã sinh viên Chu Thị Phương Hồng Nguyễn Khánh Huyền Vũ Thị Thúy Hằng 1624010132 1624010182 1624010079 HÀ NỘI, 2019 Đồ án Quản trị dự án đầu tư MỤC LỤC Đồ án Quản trị dự án đầu tư LỜI MỞ ĐẦU Việc mở mang doanh nghiệp, phát triển sản xuất và dịch vụ chế thị trường đòi hỏi phải triển khai dự án đầu tư có sở khoa học dựa phân tích tính toán chặt chẽ Thực tế chỉ rằng, thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp phần lớn phụ thuộc vào vấn đề sử dụng tiền của ai, đầu tư vào đâu, đầu tư thế nào, nào đầu tư và làm gì? Đồng thời hoạt đợng này có tn thủ quy định, hướng dẫn của Nhà nước quan chuyên môn hay không Môn học “Quản trị dự án đầu tư” nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh nói chung người quan tâm đến lĩnh vực này kiến thức lý thuyết và thực hành công tác lập, phân tích dự án đầu tư để có sở quyết định đầu tư vào đối tượng cụ thể có khoa học và chắn Đồng thời còn cung cấp cho sinh viên biết thủ tục cần thiết tiến hành xin cấp giấy phép đầu tư và đầu tư Đây là một môn học tương đối độc lập có liên hệ mật thiết với môn khoa học khác dưới dạng kế thừa luận điểm, kiến thức chuyên môn Kinh tế học, Tài chính tín dụng, Toán kinh tế, Luật kinh tế và môn khoa học dự báo khác… Đồ án môn học nói chung là một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh sau học xong môn học Với mục đích: giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức học; Rèn luyện kỹ và phương pháp nghiên cứu đề tài khoa học Quản trị áp dụng doanh nghiệp; Đồng thời thông qua đồ án gợi ý cho sinh viên hướng sâu nghiên cứu, phục vụ cho việc lựa chọn chuyên đề của luận văn tốt nghiệp Mục đích của việc thực hiện đồ án môn học “Quản trị dự án đầu tư” không nằm ngoài mục đích nêu Cụ thể hơn: không chỉ giúp củng cố lại kiến thức học, gợi ý hướng phục vụ cho việc lựa chọn chuyên đề của luận văn tốt nghiệp, đồ án này giúp cho sinh viên rèn luyện kỹ phân tích dự án đầu tư để có sở quyết định đầu tư vào đối tượng cụ thể có khoa học và chắn Mục đích của việc thực hiện Đồ án môn học Quản trị dự án đầu tư là giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức học đồng thời gợi ý cho sinh viên hướng chuyên sâu nghiên cứu phục vụ cho việc lựa chọn chuyên đề của luận văn tốt nghiệp Đồ án Quản trị dự án đầu tư Với kiến thức học, nhóm em xin vận dụng vào trình bày đồ án mơn học Quản trị dự án đầu tư với đề tài: “Đánh giá hiệu thương mại dự án đầu tư xây dựng khách sạn Thanh Bình” Qua đó, nêu lên tính khả thi hay không khả thi của dự án và đưa kết luận, kiến nghị, phương hướng khắc phục cho thiếu sót Đồ án môn học chúng em gồm có nội dung sau : Mở đầu: Nêu mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đồ án môn học Nội dung: Phần I: Cơ sở liệu Nêu tóm tắt thông tin dự án bao gồm: Vốn đầu tư vào hạng mục cơng trình; thời gian xây dựng; tuổi thọ dự án; chi phí trình vận hành dự án; giá bán sản phẩm; chính sách thuế có liên quan đến dự án dự kiến thay đổi yếu tố đầu vào, đầu của dự án,.… Phần II: Tóm tắt lý thuyết có liên quan Nêu nội dung chỉ tiêu dùng để phân tích hiệu thương mại của dự án Phần III: Tính tốn tiêu đánh giá hiệu thương mại Lập bảng tính và tính toán chỉ tiêu phân tích hiệu thương mại và hiệu kinh tế quốc dân của dự án đầu tư Kết luận kiến nghị Do còn hạn chế mặt kiến thức và là lần đầu làm đồ án môn học nên đồ án của chúng em khơng tránh khỏi sai sót Vì vậy, chúng em mong nhận góp ý và giúp đỡ của thầy cô để chúng em sữa chữa đồ án hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ của thầy cô Đặc biệt, chúng em xin cảm ơn hướng dẫn tận tình của thầy giáo Ths.Phạm Ngọc Tuấn giúp cho nhóm em hoàn thành đồ án môn học này Phần phụ lục Đồ án Quản trị dự án đầu tư PHẦN 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU Đề số 31: Hãy đánh giá hiệu thương mại của dự án đầu xây dựng khách sạn Thanh Bình với thơng tin sau: a Diện tích đất xây dựng: Khu đất quy hoạch có diện tích 8ha b Tổng hạng mục đầu tư: + Khu biệt thự nhà vườn 200m2: 10 nhà x 04 phòng/nhà = 40 phòng + Khu khách sạn tầng, diện tích sàn xây dựng 9000m2 với 250 phòng nghỉ + + có công trình phụ khép kín và khu vực lễ tân Khu hội trường hội họp, dịch vụ sinh hoạt văn hóa … tầng có tổng diện tích sàn xây dựng 2000m2 Trong đó gồm 03 phòng loại 150m2, 02 phòng hội trường loại 300m2 và 08 phòng 25m2 Khu nhà bếp, nhà ăn, dich vụ khác… tầng có tổng diện tích sàn xây dựng 1800m2 c Tổng mức đầu tư: 130.000 tr.đồng bao gồm lãi vay thời gian xây dựng dự án Trong đó: vốn tự có 25%, vốn liên kết 25%, vốn vay 50% với lãi suất vay vốn 15%/năm, hoàn trả vốn 10 năm d Thời gian xây dựng: năm, chia làm giai đoạn và vay vốn huy động giai đoạn sau: + Giai đoạn một năm, xây dựng hoàn chỉnh sở hạ tầng, khu vực nhà + nghỉ tầng với tổng số tiền đầu tư 70.000 tr.đồng, chia làm năm Vốn tự có huy động hết giai đoạn này mới vay nếu thiếu Giai đoạn hai năm, xây dựng khu hội trường hội họp, khu nhà bếp nhà ăn, khu biệt thự nhà vườn với số tiền đầu tư 60.000 tr.đồng, vốn chia năm e Thời gian hoạt động khai thác cơng trình dự án: 50 năm tính từ đầu tư hoàn chỉnh f Thời gian khấu hao cơng trình: dự kiến vòng 25 năm tính từ dự án hoạt đợng bình thường Vào năm thứ 26 tiến hành sửa chữa nâng cấp khách sạn với số tiền dự tính 30.000 tr.đồng nguồn vốn tự có g Năng lực hoạt động khả khai thác dự án Đồ án Quản trị dự án đầu tư + Dịch vụ lưu trú khách sạn khu tầng: Công suất khai thác phòng năm đầu là 50%, năm thứ là 60% và năm sau 70%, đó khách quốc tế chiếm 30% và khách nội địa 70% Giá thuê phòng bình quân; khách quốc tế : 50 USD/phòng/ngày đêm, tỉ giá hối đoái lấy theo thời điểm tính toán, khách nội địa: 350.000 VNĐ/ phòng/ngày đêm + Dịch vụ lưu trú khách sạn khu biệt thự nhà vườn: Công suất khia thác phòng năm đầu là 50%, năm thứ là 60%, năm thứ là 70% và năm sau 70%, đó khách quốc tế chiếm 50% và khách nợi địa 50% Giá th phòng bình qn: khách quốc tế: 70 USD/phòng/ngày đêm, tỉ giá hối đoái lấy theo thời điểm tính tốn, khách nợi địa: 600.000 VNĐ/phòng/ngày đêm + Dịch vụ thuê hội trường, phong họp dự kiến khoảng 25% doanh thu dịch vụ lưu trú khách sạn + Dịch vụ ăn uống và dịch vụ khác: Dự kiến ổn định 30% doanh thu dịch vụ lưu trú khách sạn h Chi phí hoạt động năm dự tính: + Cơng cụ, dụng cụ ngun nhiên vật liệu, điện, nước và dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên: 15% tổng doanh thu + Chi phí nhân công trực tiếp 7% doanh thu + Chi phí hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi: 2% tổng doanh thu + Chi phí quản lý và chi phí chung khác: 6% tổng doanh thu i Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tính từ dự án có lãi, năm đầu miễn hoàn toàn, năm tiếp theo giảm một nửa, năm sau quy định là 25% Đồ án Quản trị dự án đầu tư PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ THƯƠNG MẠI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Để có thể quyết định đầu tư, lựa chọn một dự án tốt số dự án đưa ra, người ta phải xem xét dự án theo hai phương diện là: + Phương diện kỹ thuật: nhằm xác định từ đầu cấu hình kỹ thuật phương diện cốt yếu khác định hình nên dự án Công việc này thường chuyên gia hiểu biết lĩnh vực chuyên môn tiến hành + Phương diện kinh tế - tài chính: nhằm đánh giá lợi ích thu của mỗi cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư và đánh giá đóng góp của dự án đối với toàn bộ kinh tế đất nước có dự án thực thi Công việc này thường chuyên gia kinh tế tiến hành Theo yêu cầu của đề tài nên nhóm chúng em sẽ sâu nghiêm cứu chỉ tiêu đánh giá hiêu thương mại của dự án đầu tư xây dựng khách sạn Thạh Bình Hiện thế giới có nhiều phương pháp đánh giá khác gợi cho một số tiếp cận toàn diện, tinh tế với việc phân tích hiệu thương mại (hay hiệu tài chính, hiệu kinh tế xí nghiệp, hiệu mang lại cho chủ đầu tư), song điều kiện nước ta hiện mới chuyển từ chế quản lý tập trung, bao cấp theo kế hoạch cứng nhắc sang kinh tế thị trường có quản lý vĩ mô của Nhà nước, việc vận dụng lý luận vào thực tiễn còn gặp phải nhiều khó khăn trình đợ quản lý kinh tế còn thấp kém, khả của người làm công tác đánh giá dự án chưa cao, nguồn thông tin liệu cần thiết cho việc xây dựng một dự án còn thiếu nhiều và đợ tin cậy chưa cao… Vì vậy, vấn đề đặt với là phải lựa chọn một phương pháp đánh giá hợp lý, giảm bớt khoảng cách lý luận với thực tiễn, đơn giản, dễ hiểu, đánh giá sức sống của dự án đầu tư với độ chính xác chấp nhận và mang tính phổ cập rộng rãi Hệ thống phương pháp phân tích hiệu dự án theo quan điểm của UNIDO (United Nations Industrial Development Organization – Tổ chức phát triển công nghiêp Liên Hợp Quốc) là phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam và quy định đánh giá dự án hiện Đồ án Quản trị dự án đầu tư Hệ thống phương pháp phân tích hiệu dự án đầu tư phát triển theo quan điểm của UNIDO HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THEO UNIDO Phân tích hiệu thương mại Phân tích hiệu kinh tế quốc dân Phân tích hiệu kinh tế vốn đầu Phân tư tích tài Phân tích giá trị giaPhân tăng tích hiệu xã hội Ý nghĩa việc phân tích hiệu thương mại dự án đầu tư Phân tích hiệu thương mại là bước việc đánh giá dự án Nó đề cập đến việc đánh giá tính khả thi của dự án từ góc độ tài chính, kinh tế của doanh nghiệp hay của người chủ đầu tư Bởi vậy, thu nhập và chi phí của dự án tính tiền theo giá thị trường thực tế của sản phẩm đầu và yếu tố đầu vào Nội dung của phân tích hiệu thương mại gồm: - Phân tích hiệu kinh tế vốn đầu tư: Là xác định hiệu của tiềm lực đưa vào dự án hay nói rõ là người ta xác định thu người ta bỏ một số tiền cho dự án - Phân tích tài chính: Là xem xét đặc điểm tài chính của dự án nhằm đảm bảo nguồn tài chính sẵn có sẽ cho phép xây dựng và vận hành dự án một cách trôi chảy Ngoài ra, tùy theo đặc điểm của dự án và môi trường đầu tư của dự án mà người ta có thể tiến hành thêm phân tích vơ hình Đồ án Quản trị dự án đầu tư Các phương pháp phân tích hiệu thương mại 2.1 Phân tích hiệu vốn đầu tư Phân tích hiệu kinh tế vốn đầu tư là xác định hiệu của tiềm lực đưa vào dự án, nghĩa là chủ đầu tư xác định thu bỏ một số tiền cho dự án Phân tích hiệu vốn đầu tư có hai phương pháp: - Phương pháp phân tích giản đơn (phương pháp tĩnh) - Phương pháp phân tích triết khấu (phương pháp động) 2.1.1 Phương pháp giản đơn Đặc điểm của phương pháp này: - Số liệu đưa vào tính toán chỉ tiêu chỉ lấy theo giá trị danh nghĩa chúng biểu hiện thời điểm nghiên cứu q trình hoạt đợng của dự án - Không xét toàn bộ đời dự án mà chỉ chọn một số giai đoạn đặc trưng cho hoạt đợng bình thường (thường là năm) a) Tỷ lệ hoàn vốn giản đơn (Tỷ lệ lãi giản đơn), R (Re)  Khái niệm: Là chỉ tiêu đánh giá lượng tiền có thể bồi hoàn trở lại là một năm bỏ một đồng vốn đầu tư P +Y I  Công thức tính: R= x 100 %, đ/đ P Re = X 100% E Hay , đ/đ (1.1) Trong đó: R: Tỷ lệ hoàn vốn giản đơn vốn đầu tư Re : Tỷ lệ hoàn vốn giản đơn vốn cổ phần P : Lợi nhuận ròng năm bình thường của dự án, đ Y : Lãi tiền vay năm dự án còn phải trả lãi vay, đ I : Tổng vốn đầu tư ban đầu, đ E: tổng vốn cổ phần, đ  Nguyên tắc sử dụng tiêu : + Dự án coi là tốt theo tiêu chuẩn này R, R e >r (r: lãi vay vốn bình quân thị trường, hay tỷ suất chiết khấu) + Trong trường hợp phải lựa chọn mợt số phương án phương án nào có R hoặc Re lớn và thỏa mãn điều kiện sẽ lựa chọn  Ưu, nhược điểm phương pháp Đồ án Quản trị dự án đầu tư - Ưu điểm: Việc phân tích đơn giản số liệu dùng để phân tích là giá trị dự kiến của chi phí và lợi nhuận thực năm bình thường mà khơng cần mợt điều chỉnh nào - Nhược điểm: + Chỉ tiêu này chỉ gần nó chỉ dựa vào số liệu của một năm mà không xem xét năm khác của dự án + Trong thực tế khó khăn việc lựa chọn một năm nào đó là năm bình thường làm năm đại diện cho toàn bợ thời gian hoạt động của dự án + Tiêu chuẩn này không xem xét tới yếu tố thời gian của chi phí và lợi nhuận thực trình hoạt động của dự án (không xét đến giá trị thời gian của đồng tiền)  Điều kiện áp dụng: + Sử dụng chỉ tiêu này không đủ thông tin cần thiết cho việc tính toán và phân tích cho toàn bộ thời gian hoạt động của dự án + Sử dụng tiện lợi muốn đánh giá nhanh hiệu kinh tế vốn đầu tư của dự án có thời gian hoạt động tương đối ngắn + Dùng để đánh giá sơ bộ giai đoạn dự án tiền khả thi b) Thời hạn hoàn vốn (T)  Khái niệm: Thời hạn hòa vốn là khoảng thời gian dự án hoàn trả hết vốn đầu tư bỏ lãi ròng và khấu hao  Phương pháp tính T:  Nếu (Pt + Dt) năm t nhau: T= I Pt + Dt (1.2) Trong đó:  Dt: Khấu hao một năm, đ/năm Pt : Lợi nhuận ròng năm của dự án, đ/năm I : Tổng vốn đầu tư ban đầu, đ Nếu (Pt + Dt) năm t không tính T cách lập bảng tính theo bước sau: Bước 1: Tính toán chênh lệch vốn đầu tư bỏ cuối mỗi năm với (Pt + Dt) lũy kế để xác định số tiền vốn còn lại là Bước 2: Khi số tiền vốn đầu tư còn lại (Icl) nhỏ (Pt + Dt) năm ta thực hiện phép tính: 10 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 10: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG VÀ IRR KHI DOANH THU TĂNG 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH GIẢM 10% (TIẾP) ST T I Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp III NCF NPV= 19 18 76327.00 76,327.0 34134.30 20 19 76327.00 76,327.0 34134.30 Năm 21 22 20 21 76327.00 76327.00 76,327.0 76,327.0 0 34134.30 34134.30 20607.99 13526.31 42192.70 20607.99 13526.31 42192.70 20607.99 13526.31 42192.70 84 20607.99 13526.31 42192.70 23 22 76327.00 76,327.0 34134.30 24 23 76327.00 76,327.0 34134.30 20607.99 13526.31 42192.70 20607.99 13526.31 42192.70 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 10: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RÒNG VÀ IRR KHI DOANH THU TĂNG 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH GIẢM 10% (TIẾP) ST T I Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp III NCF NPV= 25 26 24 25 76327.0 76325.9 0 76,327.0 76,325.9 0 34134.3 34134.3 0 Năm 27 28 29 30 26 27 28 29 76327.0 76327.0 76327.0 76327.0 0 0 76,327.0 76,327.0 76,327.0 76,327.0 0 0 34134.3 34134.3 34134.3 35134.3 0 0 20607.9 13526.3 42192.7 20607.9 13526.3 42192.7 85 20607.9 13526.3 42191.6 20607.9 13526.3 42192.7 20607.9 13526.3 42192.7 20607.9 14526.3 41192.7 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 10: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG VÀ IRR KHI DOANH THU TĂNG 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH GIẢM 10% (TIẾP) S T T I Năm Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp III NCF NPV= 31 32 33 34 35 36 30 31 32 33 34 35 76327.0 76327.0 76327.0 76327.0 76327.0 76327.0 0 0 0 76,327 76,327 76,327 76,327 76,327 76,327 00 00 00 00 00 00 35134.3 35134.3 35134.3 35134.3 35134.3 35134.3 0 0 0 20607.9 20607.9 20607.9 20607.9 20607.9 20607.9 9 9 9 14526.3 14526.3 14526.3 14526.3 14526.3 14526.3 1 1 1 41192.7 41192.7 41192.7 41192.7 41192.7 41192.7 0 0 0 86 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 10: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG VÀ IRR KHI DOANH THU TĂNG 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH GIẢM 10% (TIẾP) S T T I Năm Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp II I NCF NPV= 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 76327 76327 76327 76327 76327 76327 00 00 00 00 00 00 76,327 76,327 76,327 76,327 76,327 76,327 00 00 00 00 00 00 35134 35134 35134 35134 35134 35134 30 30 30 30 30 30 20607 99 14526 31 41192 70 20607 99 14526 31 41192 70 87 20607 99 14526 31 41192 70 20607 99 14526 31 41192 70 20607 99 14526 31 41192 70 20607 99 14526 31 41192 70 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 10: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG VÀ IRR KHI DOANH THU TĂNG 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH GIẢM 10% (TIẾP) S T T I Năm Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp II I NCF NPV= 43 44 45 46 47 48 42 43 44 45 46 47 76327 76327 76327 76327 76327 76327 00 00 00 00 00 00 76,327 76,327 76,327 76,327 76,327 76,327 00 00 00 00 00 00 35134 35134 35134 35134 35134 35134 30 30 30 30 30 30 20607 20607 20607 20607 20607 20607 99 99 99 99 99 99 14526 14526 14526 14526 14526 14526 31 31 31 31 31 31 41192 41192 41192 41192 41192 41192 70 70 70 70 70 70 88 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 10: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG VÀ IRR KHI DOANH THU TĂNG 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH GIẢM 10% (TIẾP) S T T I Năm Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp II I NCF NPV= 49 50 51 52 53 54 48 49 50 51 52 53 76327 76327 76327 76327 76327 76327 00 00 00 00 00 00 76,32 76,32 76,32 76,32 76,32 76,32 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 35134 35134 35134 35134 35134 35134 30 30 30 30 30 30 20607 20607 20607 20607 20607 20607 99 99 99 99 99 99 14526 14526 14526 14526 14526 14526 31 31 31 31 31 31 41192 41192 41192 41192 41192 41192 70 70 70 70 70 70 89 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 11: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RÒNG VÀ IRR KHI DOANH THU GIẢM 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH TĂNG 10% STT I II III Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp NCF NPV= 0 35,000 35,000 35,000 35,000 -35,000 -35,000 46,587.35 IRR= 90 Năm 30,000 30,000 -30,000 20.04% 30,000 30,000 -30,000 46011.60 46011.60 16870.92 58879.98 58879.98 21589.33 16870.92 0.00 29140.68 21589.33 0.00 37290.65 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 11: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG VÀ IRR KHI DOANH THU GIẢM 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH TĂNG 10% (TIẾP) ST T I II III Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp NCF NPV= 91 68693.31 68693.31 29506.43 68693.31 68693.31 29628.30 Năm 10 68693.31 68693.31 68693.31 68693.31 29750.18 29872.05 25187.55 4318.88 39186.88 25187.55 4440.75 39065.01 25187.55 4562.63 38943.13 25187.55 4684.50 38821.26 11 10 68693.31 68693.31 29993.93 12 11 68693.31 68693.31 35044.06 25187.55 4806.38 38699.38 25187.55 9856.51 33649.25 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 11: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG VÀ IRR KHI DOANH THU GIẢM 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH TĂNG 10% (TIẾP) ST T I Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp III NCF NPV= 13 12 68693.3 68693.3 35287.8 14 13 68693.3 68693.3 35531.5 Năm 15 16 14 15 68693.3 68693.3 1 68693.3 68693.3 1 35775.3 35775.3 1 25187.5 10100.2 33405.5 25187.5 10344.0 33161.7 25187.5 10587.7 32918.0 92 25187.5 10587.7 32918.0 17 16 68693.3 68693.3 35775.3 18 17 68693.3 68693.3 35775.3 25187.5 10587.7 32918.0 25187.5 10587.7 32918.0 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 11: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG VÀ IRR KHI DOANH THU GIẢM 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH TĂNG 10% (TIẾP) ST T I Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp III NCF NPV= 19 20 18 19 68693.3 68693.3 1 68693.3 68693.3 1 35775.3 35775.3 1 Năm 21 22 23 24 20 21 22 23 68693.3 68693.3 68693.3 68693.3 1 1 68693.3 68693.3 68693.3 68693.3 1 1 35775.3 35775.3 35775.3 35775.3 1 1 25187.5 25187.5 25187.5 25187.5 25187.5 25187.5 5 5 5 10587.7 10587.7 10587.7 10587.7 10587.7 10587.7 6 6 6 32918.0 32918.0 32918.0 32918.0 32918.0 32918.0 0 0 0 93 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 11: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RÒNG VÀ IRR KHI DOANH THU GIẢM 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH TĂNG 10% (TIẾP) S T T I Năm Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp III NCF NPV= 25 24 68693 31 68693 31 35775 31 26 25 68693 31 68693 31 35775 31 27 26 68693 31 68693 31 35775 31 28 27 68693 31 68693 31 35775 31 29 28 68693 31 68693 31 35775 31 30 29 68693 31 68693 31 36775 31 25187 55 10587 76 32918 00 25187 55 10587 76 32918 00 25187 55 10587 76 32918 00 25187 55 10587 76 32918 00 25187 55 10587 76 32918 00 25187 55 11587 76 31918 00 94 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 11: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RÒNG VÀ IRR KHI DOANH THU GIẢM 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH TĂNG 10% (TIẾP) S T T I Năm Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp II I NCF NPV= 31 32 33 34 35 36 30 31 32 33 34 35 68693 68693 68693 68693 68693 68693 31 31 31 31 31 31 68693 68693 68693 68693 68693 68693 31 31 31 31 31 31 36775 36775 36775 36775 36775 36775 31 31 31 31 31 31 25187 25187 25187 25187 25187 25187 55 55 55 55 55 55 11587 11587 11587 11587 11587 11587 76 76 76 76 76 76 31918 31918 31918 31918 31918 31918 00 00 00 00 00 00 95 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 11: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG VÀ IRR KHI DOANH THU GIẢM 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH TĂNG 10% (TIẾP) S T T I Năm Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp II I NCF NPV= 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 68693 68693 68693 68693 68693 68693 31 31 31 31 31 31 68693 68693 68693 68693 68693 68693 31 31 31 31 31 31 36775 36775 36775 36775 36775 36775 31 31 31 31 31 31 25187 25187 25187 25187 25187 25187 55 55 55 55 55 55 11587 11587 11587 11587 11587 11587 76 76 76 76 76 76 31918 31918 31918 31918 31918 31918 00 00 00 00 00 00 96 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 11: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG VÀ IRR KHI DOANH THU GIẢM 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH TĂNG 10% (TIẾP) STT I II III Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp NCF NPV= 97 43 42 68693.31 68693.31 36775.31 44 43 68693.31 68693.31 36775.31 Năm 45 46 44 45 68693.31 68693.31 68693.31 68693.31 36775.31 36775.31 25187.55 11587.76 31918.00 25187.55 11587.76 31918.00 25187.55 11587.76 31918.00 25187.55 11587.76 31918.00 47 46 68693.31 68693.31 36775.31 48 47 68693.31 68693.31 36775.31 25187.55 11587.76 31918.00 25187.55 11587.76 31918.00 Đồ án Quản trị dự án đầu tư BẢNG 11: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG VÀ IRR KHI DOANH THU GIẢM 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH TĂNG 10% (TIẾP) ST T I II III Chỉ tiêu Gía trị của t Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp NCF NPV= 98 49 48 68693.31 68693.31 36775.31 50 49 68693.31 68693.31 36775.31 Năm 51 52 50 51 68693.31 68693.31 68693.31 68693.31 36775.31 36775.31 25187.55 11587.76 31918.00 25187.55 11587.76 31918.00 25187.55 11587.76 31918.00 25187.55 11587.76 31918.00 53 52 68693.31 68693.31 36775.31 54 53 68693.31 68693.31 36775.31 25187.55 11587.76 31918.00 25187.55 11587.76 31918.00 ... em hoàn thành đồ án môn học này Phần phụ lục Đồ án Quản trị dự án đầu tư PHẦN 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU Đề số 31: Hãy đánh giá hiệu thương mại của dự án đầu xây dựng khách sạn Thanh Bình với thơng... trình bày đồ án môn học Quản trị dự án đầu tư với đề tài: “Đánh giá hiệu thương mại dự án đầu tư xây dựng khách sạn Thanh Bình Qua đó, nêu lên tính khả thi hay không khả thi của dự án và... sửa chữa nâng cấp khách sạn với số tiền dự tính 30.000 tr.đồng nguồn vốn tự có g Năng lực hoạt động khả khai thác dự án Đồ án Quản trị dự án đầu tư + Dịch vụ lưu trú khách sạn khu tầng: Công
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN KHÁCH SẠN THANH BÌNH, ĐỒ ÁN KHÁCH SẠN THANH BÌNH