đề thi thử THPTQG 2019 môn địa lí lần 3 trường yên lạc 2 – vĩnh phúc

6 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:27

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA Thời gian làm 50 phút, khơng kể thời gian giao đề Đề thi gồm trang ——————— Mã đề thi 132 Câu 41: Đây đặc điểm chủ yếu sản xuất lương thực nước ta thời gian qua? A Sản lượng lúa tăng nhanh nhờ mở rộng diện tích đẩy mạnh thâm canh B Sản lượng lương thực tăng nhanh nhờ hoa màu trở thành hàng hóa C ĐBSCL vùng dẫn đầu nước diện tích, suất sản lượng lúa D Nước ta trở thành nước đứng đầu giới xuất gạo,trung bình năm 4,5 triệu Câu 42: Việc tăng cường chuyên mơn hố đẩy mạnh đa dạng hố nơng nghiệp có chung tác động A cho phép khai thác tốt điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên B giảm thiểu rủi ro thị trường nơng sản có biến động bất lợi C sử dụng tốt nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm D đưa nông nghiệp bước trở thành nơng nghiệp sản xuất hàng hố Câu 43: Vùng cực Nam Trung Bộ chuyên trồng nho, long, chăn nuôi cừu thể rõ A việc áp dụng hệ thống canh tác khác vùng B chuyển đổi mùa vụ từ Bắc vào Nam, từ đồng lên miền núi C việc khai thác tốt tính mùa vụ nơng nghiệp nhiệt đới D tập đoàn cây, phân bố phù hợp với vùng sinh thái nông nghiệp Câu 44: Cơ cấu công nghiệp biểu A thứ tự giá trị sản xuất ngành tồn hệ thống ngành cơng nghiệp B mối quan hệ ngành toàn hệ thống ngành công nghiệp C tỉ trọng giá trị sản xuất cùa ngành toàn hệ thống ngành công nghiệp D ngành công nghiệp tồn hệ thống ngành cơng nghiệp Câu 45: Cho bảng số liệu: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %) Năm 1990 2000 2005 2010 2015 Tổng số dân 100 117,6 124,8 131,7 138,9 Sản lượng lương thực 100 173,7 199,3 224,5 254,0 Bình quân lương thực theo đầu người 100 147,8 159,7 170,5 182,9 Biểu đồ thích hợp thể tốc độ tăng trưởng tổng số dân, sản lượng lương thực bình quân lương thực theo đầu người cuả nước ta qua năm biểu đồ A kết hợp B miền C cột D đường Câu 46: Căn vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh khơng có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng lương thực từ 60-70%? A Lạng Sơn B Thái Nguyên C Bắc Cạn D Tuyên Quang Câu 47: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 25, cho biết địa danh sau di sản văn hóa giới? A Vịnh Hạ Long B Phong Nha Kẻ Bàng C Phố cổ Hội An D Cát Tiên Câu 48: Đánh bắt hải sản ngành truyền thống nhiều nước Đông Nam Á, vì: A nước có vùng biển rộng; giàu tơm, cá B nước có đường bờ biển dài, nhiều đảo C hải sản nguồn thực phẩm chủ yếu dân cư D dân số đông, nguồn lao động giàu kinh nghiệm Câu 49: Việc hình thành vùng chuyên canh công nghiệp gắn với cơng nghiệp chế biến có tác động A Nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm Trang 1/5 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ B Khai thác tốt tiềm đất đai, khí hậu vùng C Dễ thực giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá D Tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất có giá trị Câu 50: Nguyên nhân tạo nên phân hóa khí hậu theo chiều Bắc - Nam nước ta A di chuyển dải hội tụ từ Bắc xuống Nam với suy giảm ảnh hưởng khối khí lạnh B phía Nam, tăng lượng xạ Mặt Trời với giảm sút ảnh hưởng khối khí lạnh C phía Nam, góc nhập xạ tăng với tác động mạnh mẽ gió mùa Đơng Bắc D vào Nam gần xích đạo với tác động mạnh mẽ gió mùa Tây Nam Câu 51: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm cơng nghiệp có quy mơ từ 40 nghìn tỉ đồng Đồng Sông Cửu Long? A Cần Thơ, Cà Mau B Cần Thơ, Long Xuyên C Cà Mau, Long Xuyên D Sóc Trăng, Mỹ Tho Câu 52: Năm 2005, biểu sau chứng tỏ dân số nước ta thuộc loại trẻ? A Từ đến 14 tuổi chiếm 24%, 60 tuổi trở lên chiếm 10% B Từ đến 14 tuổi chiếm 27%, 60 tuổi trở lên chiếm 10% C Từ đến 14 tuổi chiếm 24%, 60 tuổi trở lên chiếm 9% D Từ đến 14 tuổi chiếm 27%, 60 tuổi trở lên chiếm 9% Câu 53: Ở đồng Bắc Bộ nước ta, gió phơn xuất A có gió mùa Tây Nam hoạt động B khối khí từ Ấn Độ Dương vượt qua dãy Trường Sơn C khối khí từ Ấn Độ Dương vượt qua vùng núi Tây Bắc D khối khí từ lục địa Trung Hoa vượt qua vùng núi biên giới vào nước ta Câu 54: Đặc điểm sau khơng phải đặc điểm địa hình miền Nam Trung Bộ Nam Bộ? A Đồng ven biển thu hẹp, đồng Nam Bộ mở rộng B Hướng TB - ĐN, nhiều sơn nguyên, cao nguyên đồng núi C Sườn Tây thoải, sườn Đông dốc đứng D Gồm khối núi cổ Kon Tum, sơn nguyên, cao nguyên Câu 55: Thu nhập bình quân lao động nước ta thuộc loại thấp so với giới A nhiều lao động khơng có việc làm B lao động chun sâu vào nghề C nhiều lao động làm ngành tiểu thủ công nghiệp D suất lao động thấp Câu 56: Đây điểm khác khu công nghiệp trung tâm công nghiệp nước ta? A Khu cơng nghiệp hình thức đem lại hiệu kinh tế cao trung tâm công nghiệp B Trung tâm công nghiệp đời từ lâu khu cơng nghiệp đời thập niên 90 kỉ XX C Khu công nghiệp thường có trình độ chun mơn hố cao trung tâm cơng nghiệp nhiều D Khu cơng nghiệp có ranh giới địa xác định trung tâm cơng nghiệp ranh giới có tính chất quy ước Câu 57: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 21, giá trị sản công nghiệp tỉnh Quảng Ninh so với nước A 2,5-10% B 1-2,5 % C 10% D 0,5-1% Câu 58: Phát biểu sau không với công nghiệp Hoa Kì nay? A Một số sản phẩm khai khống đứng hàng đầu giới B Cơng nghiệp đại tập trung chủ yếu vùng Đông Bắc C Tỉ trọng luyện kim giảm, hàng không vũ trụ tăng D Cơng nghiệp chế biến có tỉ trọng hàng xuất cao Câu 59: Điểm sau kết trực tiếp việc đầu tư theo chiều sâu, đổi trang thiết bị công nghệ công nghiệp? A Hạ giá thành sản phẩm B Nâng cao chất lượng C Đa dạng hoá sản phẩm D Tăng suất lao động Câu 60: Trong q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, lực lượng lao động nước ta chuyển dịch theo hướng Trang 2/5 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ A tăng dần tỉ trọng lao động khu vực sản xuất công nghiệp - xây dựng B giảm dần tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ C tăng dần tỉ trọng lao động khu vực nông, lâm, ngư nghiệp D tăng tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp - xây dựng dịch vụ Câu 61: Ý sau tác động khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có phân hóa đến nơng nghiệp nước ta? A Ảnh hưởng đến cấu mùa vụ cấu sản phẩm nông nghiệp B Làm cho nông nghiệp nước ta tồn song song hai nông nghiệp C Cho phép áp dụng hệ thống canh tác khác vùng D Làm tăng tính chất bấp bênh vốn có nơng nghiệp Câu 62: Ý sau không với đặc trưng nơng nghiệp hàng hóa? A Người sản xuất quan tâm nhiều đến sản lượng B Sản xuất quy mơ lớn, sử dụng nhiều máy móc C Sản xuất hàng hóa, chun mơn hóa D Năng suất lao động cao nông nghiệp cổ truyền Câu 63: Cho biểu đồ: CƠ CẤU GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ 2010 (%) Nhận xét sau với biểu đồ trên? A Tỉ trọng kinh tế Nhà nước kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng B Kinh tế có vốn đầu tư nước chiếm tỷ trọng lớn tăng C Kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn giảm D Tỉ trọng kinh tế Nhà nước kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi giảm Câu 64: Động Phong Nha Kẻ Bàng nước ta hình thành chủ yếu tác động q trình A phong hóa học sinh học B phong hóa hóa học C phong hóa sinh học D phong hóa học Câu 65: Hiện giá nông sản EU thấp so với thị trường giới A sản xuất đa dạng nơng sản B áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất C mở rộng thị trường tiêu thụ D EU trợ giá cho hàng nông sản Câu 66: Cho biểu đồ nhận định sau : Tỉ người Năm Tốc độ tăng dân số giới giai đoạn 1950 1975 nhanh giai đoạn 1975 2009 Tỉ trọng dân số nước phát triển ngày giảm, tỉ trọng dân số nước phát triển Trang 3/5 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ ngày tăng Năm 2009 dân số nước phát triển cao gấp 4,55 lần so với nước phát triển Năm 2009 tỉ trọng dân số nước phát triển phát triển tổng dân số giới : 18,01% 81,99% Số nhận định so với biểu đồ A B C D Câu 67: Căn vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh sau có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích tồn tỉnh 60%? A Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Lâm Đồng B Tuyên Quang, Quảng Bình, Kon Tum, Lâm Đồng C Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum, Quảng Bình D Tuyên Quang, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng Câu 68: Nhận xét không đặc điểm miền Đông Trung Quốc A từ bắc xuống nam khí hậu chuyển từ ơn đới gió mùa sang cận nhiệt đới gió mùa B dân cư tập trung đơng đúc, nơng nghiệp trù phú C nghèo khống sản, có than đá đáng kể D có đồng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ Câu 69: Đây điểm khác nhà máy nhiệt điện miền Bắc nhà máy nhiệt điện miền Nam: A Các nhà máy miền Nam thường có quy mơ lớn B Miền Bắc chạy than, miền Nam chạy dầu khí C Miền Bắc nằm gần vùng nguyên liệu, miền Nam gần thành phố D Các nhà máy miền Bắc xây dựng sớm nhà máy miền Nam Câu 70: Đường dây 500 KV xây dựng nhằm mục đích A khắc phục tình trạng cân đối điện vùng lãnh thổ B tạo mạng lưới điện phủ khắp nước C kết hợp nhiệt điện thuỷ điện thành mạng lưới điện quốc gia D đưa điện phục vụ cho nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa Câu 71: Biểu sau chung chứng tỏ kinh tế nước ASEAN chênh lệch nhiều? A Q trình trình độ thị hóa quốc gia khác B GDP số nước cao, nhiều nước thấp C Số hộ đói nghèo quốc gia không giống D Việc sử dụng tài nguyên nhiều quốc gia chưa hợp Câu 72: Việt Trì trung tâm cơng nghiệp A Có quy mơ trung bình, có ý nghĩa địa phương B Có quy mơ nhỏ, có ý nghĩa địa phương C Có quy mơ lớn, có ý nghĩa quốc gia D Có quy mơ trung bình, có ý nghĩa vùng Câu 73: Một điều kiện kinh tế-xã hội làm cho hoạt động đánh bắt thủy sản Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh A hệ thống sông ngòi dày đặc, nhiều sơng lớn B có sở chế biến thủy, hải sản phát triển C chịu ảnh hưởng thiên tai D đường bờ biển dài, nhiều bãi tôm, bãi cá Câu 74: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 18, cho biết vùng chuyên canh cao su lớn nước ta? A Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ B Đồng Sông Hồng Bắc Trung Bộ C Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên D Đông Nam Bộ Tây Nguyên Câu 75: Quy định nguyên tắc quản lí, sử dụng phát triển rừng phòng hộ A bảm bảo trì phát triển diện tích chất lượng rừng, trì phát triển hồn cảnh rừng, độ phì chất lượng rừng B bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh vật vườn quốc gia,và khu bảo tồn thiên nhiên C xây dựng vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học vườn quốc gia D có kế hoạch, biện pháp bảo vệ, ni dưỡng rừng có, trồng rừng đất trống, đồi núi trọc Câu 76: Điều kiện thuận lợi chủ yếu Đông Nam Á để trồng lúa nước A có hai mùa mưa, khơ; đủ nước tưới tiêu, nhiệt cao; đất feralit Trang 4/5 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ B có mùa đơng lạnh; nhiệt cao, đủ nước tưới tiêu; đất phù sa C nhiệt quanh năm cao, nhiều nước, độ ẩm dồi dào; đất phù sa D nhiệt quanh năm cao; đất feralit có diện tích rộng, đủ nước tưới Câu 77: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 22, cho biết nhận xét sau không sản lượng khai thác dầu thô than nước từ năm 2000 đến năm 2007? A Sản lượng dầu có xu hướng giảm B Sản lượng than có tốc độ tăng nhanh dầu C Sản lượng than có tốc độ tăng liên tục D Sản lượng khai thác dầu than tăng liên tục qua năm Câu 78: Vấn đề quan trọng việc sử dụng tài nguyên nước nước ta A ô nhiễm môi trường nước lượng nước phân bố không theo thời gian B lượng nước phân bố không mùa vùng C thiếu nước mùa khô ô nhiễm môi trường D lũ lụt mùa mưa ô nhiễm môi trường Câu 79: Dựa vào bảng số liệu: DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 - 2014 (đơn vị: nghìn ha) Năm Tổng số 2000 2005 2010 2014 12 644 13 287 14 061 14 809 Cây hàng năm Tổng 10 540 10 819 11 214 11 665 Cây lâu năm Trong đó: Lúa 666 329 489 816 Tổng 104 468 847 144 Trong đó: Cây cơng nghiệp 451 634 011 134 Nhận xét sau khơng diện tích trồng phân theo nhóm nước ta giai đoạn 2000 - 2014? A Diện tích lúa ln lớn diện tích cơng nghiệp B Tổng diện tích loại trồng nước ta tăng liên tục C Diện tích hàng năm lớn diện tích lâu năm D Diện tích lúa ln tăng chiếm tỉ lệ lớn diện tích hàng năm Câu 80: Đặc điểm sau khơng với khí hậu phần lãnh thổ phía Nam (từ 16°B trở vào) nước ta A quanh năm nóng B có hai mùa mưa khơ rõ rệt C mùa khơ có mưa phùn D khơng có tháng nhiệt độ 20°C - - HẾT (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, sử dụng Atlat địa Việt Nam để làm bài) Họ tên thí sinh:………………………………………………… Số báo danh:……………… Trang 5/5 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 cautron 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan A A D C D C C A A B A D C B D B A B C D B A C B D C B C B A B A B D D C D A D C ... Mã đề thi 1 32 - https:/ /thi2 47. com/ made 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 ... trọng dân số nước phát triển Trang 3/ 5 - Mã đề thi 1 32 - https:/ /thi2 47. com/ ngày tăng Năm 20 09 dân số nước phát triển cao gấp 4,55 lần so với nước phát triển Năm 20 09 tỉ trọng dân số nước phát triển... 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 cautron 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan A A D C D C
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 môn địa lí lần 3 trường yên lạc 2 – vĩnh phúc, đề thi thử THPTQG 2019 môn địa lí lần 3 trường yên lạc 2 – vĩnh phúc