thi247 com đề thi thử địa lí THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên nguyễn trãi – hải dương (1)

6 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:26

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI THỬ - LẦN I (Đề thi gồm 40 câu 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Mơn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: MÃ ĐỀ THI _ 301 Số báo danh: Câu 41: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường ôtô sau không kết nối trực tiếp với Buôn Ma Thuột? A Đường số 14 B Đường số 26 C Đường số 27 D Đường số 25 Câu 42: Nhận định sau nguyên nhân chủ yếu đem đến đặc điểm phân bố sản xuất rộng khắp công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta? A Nguyên liệu dồi dào, phân tán khắp vùng miền B Khơng đòi hỏi vốn lớn trình độ người lao động C Nhu cầu thiết yếu tiêu dùng người dân D Dân cư, nguồn lao động phân tán toàn lãnh thổ Câu 43: Nơi sau nước ta có động đất mạnh nhất? A Miền Trung B Đơng Bắc C Tây Bắc D Tây Nguyên Câu 44: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm cơng nghiệp sau có giá trị sản xuất lớn cả? A Hưng Yên B Phúc Yên C Hải Dương D Nam Định Câu 45: Nguyên nhân sau chủ yếu tạo nên đặc điểm đất nghèo dinh dưỡng, nhiều cát đồng ven biển miền Trung nước ta? A Biển đóng vai trò hình thành B Lượng mưa ít, sơng nước nghèo phù sa C Hình thành lưu vực sơng ngắn, dốc D Lãnh thổ hẹp ngang có núi lan sát biển Câu 46: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi sau có mùa mưa lùi cuối năm? A Nha Trang B Hà Nội C Đà Lạt D Lạng Sơn Câu 47: Điều kiện sau quan trọng để Đồng sông Cửu Long trở thành vựa lúa lớn nước? A Diện tích đất phù sa rộng lớn, khí hậu cận xích đạo B Khí hậu cận xích đạo, mạng lưới kênh rạch dày đặc C Diện tích đất phù sa rộng lớn, chất lượng giống tốt D Khí hậu cận xích đạo, chất lượng nhiều giống lúa tốt Câu 48: Khó khăn sau chủ yếu việc đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ nước ta nay? A Ngành cơng nghiệp chế biến thủy sản nhiều hạn chế B Tàu thuyền phương tiện đánh bắt thô sơ lạc hậu C Thiên tai (bão biển), hoạt động gió mùa Đơng Bắc D Ơ nhiễm mơi trường suy giảm nguồn lợi sinh vật Câu 49: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang - 5, cho biết tỉnh sau giáp với Lào Trung Quốc? A Hà Giang B Sơn La C Lào Cai D Điện Biên Câu 50: Ý nghĩa quan trọng việc phát triển sở hạ tầng giao thông vận tải Bắc Trung Bộ A tăng cường mối giao thương với nhiều nước láng giềng B tạo bước ngoặt việc hình thành cấu kinh tế vùng C tăng khả thu hút nguồn vốn đầu tư ngồi nước D thay đổi phân cơng lao động theo lãnh thổ theo ngành Câu 51: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị sau thuộc tỉnh Hà Tĩnh? A Cửa Lò B Đồng Hới C Hồng Lĩnh D Đơng Hà Câu 52: Vùng đặc quyền kinh tế nước ta Biển Đơng vùng A tính từ đường bờ biển phía ngồi rộng 200 hải lí B biển rộng 200 hải lí, tính từ đường sở phía ngồi C tiếp liền với lãnh hải phía ngồi rộng 188 hải lí D biển rộng lớn, bao gồm đảo nhóm quần đảo Câu 53: Biện pháp quan trọng để đảm bảo an ninh phát triển lâu dài nước Biển Đông A khai thác hiệu nguồn tài nguyên biển B tăng cường đối thoại hợp tác nước C tăng cường sức mạnh quân nước D trì diện quân nước lớn Trang1/4 – Mã đề 301 - https://thi247.com/ Câu 54: Cho bảng số liệu: Năm 2000 2005 2010 2015 2017 QUY MÔ DỰ ÁN VÀ TỈ LỆ VỐN THỰC HIỆN TRÊN VỐN ĐĂNG KÝ TỪ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2017 Quy mô dự án (Triệu USD) Vốn thực hiện/vốn đăng ký (%) 6,1 86,9 3,4 48,3 8,9 55,4 6,8 60,2 6,4 47,2 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Theo bảng số liệu, để thể tình hình quy mơ dự án tỉ lệ vốn thực nhà đầu tư vào nước ta giai đoạn 2000 - 2017, dạng biểu đồ sau thích hợp nhất? A Đường B Miền C Kết hợp D Tròn Câu 55: Đơng Nam Bộ có điều kiện phát triển công nghiệp lâu năm công nghiệp hàng năm nguyên nhân chủ yếu sau đây? A Diện tích đất đỏ badan đất xám phù sa cổ lớn B Cơ sở công nghiệp chế biến đại nước C Khí hậu nhiệt đới ẩm mang tính chất cận xích đạo D Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất Câu 56: Cho bảng số liệu: TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ NƯỚC Năm Cam-pu-chia Xin-ga-po Việt Nam 2000 3,6 91,5 31,2 2005 6,6 127,4 57,6 2010 11,2 199,6 115,9 2012 14,0 289,3 156,7 2014 16,8 284,6 186,2 (Đơn vị: tỉ USD) 2016 20,0 305,0 205,3 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Theo bảng số liệu, nhận xét sau so sánh tổng sản phẩm nước quốc gia qua năm? A Xin-ga-po cao tăng liên tục B Việt Nam tăng liên tục, tăng nhanh C Xin-ga-po tốc độ tăng GDP nhanh D Cam-pu-chia thấp, tăng chậm Câu 57: Nguyên nhân sau chủ yếu làm cho thành phần kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế nước ta nay? A Chiếm tỉ trọng cao cấu GDP, chi phối ngành khác B Có số lượng doanh nghiệp thành lập nhiều nước C Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế thời kì Đổi D Nắm giữ ngành lĩnh vực kinh tế then chốt quốc gia Câu 58: Biện pháp sau nhằm cải tạo đất hoang, đồi núi trọc vùng miền núi nước ta? A Trồng theo băng B Làm ruộng bậc thang C Đào hố kiểu vẩy cá D Nông - lâm kết hợp Câu 59: Phát biểu sau với đặc điểm nguồn lao động Đơng Nam Á? A Lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao B Lao động dồi nguồn dự trữ lao động lớn C Người lao động đáp ứng đầy đủ việc làm D Trình độ người lao động đồng khu vực Câu 60: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, khác chủ yếu nhà máy nhiệt điện phía Bắc phía Nam A việc sử dụng nhiên liệu B quy mô, công suất điện C mục đích sản xuất điện D mức độ gây ô nhiễm Câu 61: Cho biểu đồ diện tích, dân số số quốc gia năm 2016 Trang2/4 – Mã đề 301 - https://thi247.com/ (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Tình hình phát triển dân số Cam-pu-chia, Thái Lan Việt Nam qua năm B Quy mơ dân số, diện tích lãnh thổ Cam-pu-chia, Thái Lan Việt Nam năm 2016 C Diện tích lãnh thổ quốc gia Cam-pu-chia, Thái Lan Việt Nam năm 2016 D Cơ cấu dân số, diện tích lãnh thổ Cam-pu-chia, Thái Lan Việt Nam năm 2016 Câu 62: Biện pháp sau chủ yếu để thúc đẩy sản xuất hàng hóa công nghiệp Tây Nguyên? A Quy hoạch vùng chuyên canh B Đa dạng hoá cấu cơng nghiệp C Đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường D Mở rộng thêm diện tích đất trồng trọt Câu 63: Phát biểu mục đích tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp nước ta? A Tận dụng triệt để nguồn vốn đầu tư nước mở rộng mặt hàng quốc tế B Sử dụng hợp lí nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu cao kinh tế, xã hội môi trường C Khai thác lợi vị trí địa lí nước ta tạo thêm nhiều việc làm cho người dân D Sử dụng hợp lí tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng nguồn thu ngoại tệ Câu 64: Cho biểu đồ: DIỆN TÍCH CÂY HÀNG NĂM, CÂY LÂU NĂM VÀ TỈ TRỌNG DIỆN TÍCH CÂY HÀNG NĂM TRONG TỔNG DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Theo biểu đồ, nhận xét sau khơng tình hình sản xuất hàng năm, lâu năm ngành trồng trọt nước ta, giai đoạn 2000 – 2017? A Diện tích hàng năm cao lâu năm B Tỉ trọng diện tích hàng năm cao liên tục giảm C Tốc độ tăng diện tích hàng năm nhanh D Diện tích hàng năm lâu năm tăng qua năm Câu 65: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Thác Bà thuộc lưu vực hệ thống sông A Cả B Thái Bình C Hồng D Mã Câu 66: Nguyên nhân sau chủ yếu nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm ngành sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy nhiều nước Đông Nam Á? A Liên doanh với nhiều hãng tiếng khu vực B Sản xuất số lượng lớn sản phẩm, ưu tiên xuất C Sử dụng nguyên liệu chỗ chi phí sản xuất thấp D Lao động dồi dào, trình độ tiếp thu công nghệ nhanh Trang3/4 – Mã đề 301 - https://thi247.com/ Câu 67: Đặc điểm sau khơng với hoạt động gió mùa Đơng Bắc nước ta? A Hầu kết thúc chắn dãy Bạch Mã B Gây mưa lớn lệch thu đông cho Bắc Trung Bộ C Tạo nên mùa đơng có 2-3 tháng lạnh miền Bắc D Theo đợt, khu vực Đồng Bắc Bộ Câu 68: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi thuộc miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ A Bắc Sơn B Phu Luông C Tam Đảo D Con Voi Câu 69: Nông nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc cần tập trung phát triển theo hướng A hình thành vùng chun canh có quy mơ lớn sản xuất hàng hóa B mở rộng diện tích canh tác, quy hoạch thành vùng chuyên canh lớn C chuyển dịch cấu ngành, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa chất lượng cao D sử dụng giống trồng, vật nuôi có truyền thống sản xuất lâu đời Câu 70: Khó khăn lớn việc tiến hành thị hóa nước ta A nguồn lực đầu tư phát triển hạn chế B khơng đủ số dân để đạt quy mô đô thị C thiếu không gian cho phát triển đô thị D cấu kinh tế ngành chậm chuyển dịch Câu 71: Nguyên nhân chủ yếu sau thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công nghiệp nước ta năm gần đây? A Thị trường mở rộng, công nghiệp chế biến hoàn thiện B Áp dụng tiến khoa học - kĩ thuật vào sản xuất C Chính sách khuyến khích, ưu tiên phát triển Nhà nước D Giá thành cao, không bị cạnh tranh thị trường quốc tế Câu 72: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết diện tích cơng nghiệp lâu năm nhiều tỉnh sau đây? A Bình Phước B Đắk Lắk C Gia Lai D Quảng Trị Câu 73: Khó khăn lớn việc phát triển ngành công nghiệp khai thác vùng Trung du miền núi Bắc Bộ A phần lớn mỏ có quy mơ nhỏ, nằm sâu nhiều tầng địa chất phức tạp B chế độ mưa theo mùa, mưa tập trung gây khó khăn cơng việc khai thác C trình độ chuyên môn kỹ thuật người lao động vùng nhiều hạn chế D cơng nghệ khai thác hạn chế, địa hình núi cao gây nhiều trở ngại giao thông Câu 74: Ngành giao thông vận tải thơng tin liên lạc ngày có vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội nước ta chủ yếu A kinh tế - xã hội phát triển mạnh theo chiều rộng B dân số nước ta đông, nhu cầu dịch vụ ngày lớn C nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa D mở cửa, hội nhập mạnh với kinh tế thị trường Câu 75: Phát biểu sau xu quan trọng việc phát triển công nghiệp theo chiều sâu Đông Nam Bộ? A Tiếp tục mở rộng cải tạo trung tâm công nghiệp B Tăng cường mở rộng quan hệ đầu tư với nước C Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn D Phát triển nguồn điện để giải vấn đề lượng Câu 76: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm cơng nghiệp sau có ngành sản xuất vật liệu xây dựng? A Tân An B Mỹ Tho C Rạch Giá D Cà Mau Câu 77: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh sau đây, chưa thành lập khu kinh tế ven biển? A Quảng Nam B Quảng Ngãi C Khánh Hòa D Ninh Thuận Câu 78: Phát biểu sau tình hình gia tăng dân số nước ta nay? A Gia tăng tự nhiên cao tốc độ tăng dân số nhanh B Gia tăng học cao gia tăng tự nhiên giảm mạnh C Gia tăng tự nhiên giảm, tốc độ tăng dân số chậm lại D Gia tăng học thấp, gia tăng tự nhiên cao Câu 79: Nhiệm vụ trọng tâm việc chuyển dịch cấu công nghiệp theo ngành Đồng sông Hồng A phát triển, đại hóa cơng nghiệp khai thác B phát triển mở rộng sơ sở lượng C hình thành ngành cơng nghiệp trọng điểm D quy hoạch, hình thành nhiều khu cơng nghiệp Câu 80: Tình trạng nhập siêu cán cân xuất nhập nước ta giai đoạn 1995 - 2010 chủ yếu A kinh tế giai đoạn đầu tư tăng lực cho sản xuất B dân số đông nhu cầu nhập mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao C tài nguyên thiên nhiên hạn chế, thiếu nguồn nhiên liệu cho sản xuất D kinh tế phát triển chậm, mặt hàng xuất chủ yếu hàng thô HẾT -* Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến * Cán coi thi không giải thích thêm Trang4/4 – Mã đề 301 - https://thi247.com/ MĐ - 301 MĐ - 302 MĐ - 303 MĐ - 304 MĐ - 305 MĐ - 306 MĐ - 307 MĐ - 308 41 D 41 C 41 C 41 B 41 B 41 A 41 D 41 D 42 A 42 B 42 D 42 B 42 D 42 C 42 C 42 B 43 C 43 C 43 B 43 D 43 D 43 B 43 A 43 D 44 B 44 B 44 B 44 C 44 C 44 B 44 B 44 C 45 A 45 B 45 B 45 A 45 B 45 C 45 B 45 B 46 A 46 B 46 A 46 B 46 D 46 C 46 A 46 C 47 A 47 C 47 C 47 C 47 D 47 C 47 C 47 C 48 B 48 D 48 B 48 D 48 A 48 C 48 C 48 A 49 D 49 B 49 A 49 B 49 C 49 A 49 A 49 D 50 B 50 D 50 A 50 C 50 A 50 B 50 B 50 A 51 C 51 A 51 A 51 A 51 C 51 D 51 D 51 C 52 C 52 C 52 D 52 D 52 A 52 A 52 C 52 A 53 B 53 D 53 D 53 C 53 C 53 D 53 A 53 A 54 C 54 B 54 D 54 A 54 A 54 D 54 C 54 A 55 A 55 C 55 B 55 D 55 B 55 D 55 C 55 A 56 B 56 C 56 A 56 D 56 C 56 C 56 B 56 B 57 D 57 D 57 B 57 A 57 A 57 A 57 D 57 D 58 D 58 D 58 C 58 B 58 C 58 D 58 D 58 B 59 B 59 B 59 B 59 C 59 D 59 A 59 B 59 C 60 A 60 D 60 D 60 C 60 A 60 B 60 C 60 D 61 B 61 D 61 A 61 D 61 A 61 B 61 B 61 D 62 C 62 A 62 C 62 B 62 D 62 C 62 A 62 D 63 B 63 A 63 A 63 D 63 B 63 D 63 B 63 C 64 C 64 B 64 D 64 A 64 C 64 D 64 A 64 B 65 C 65 C 65 C 65 D 65 D 65 C 65 A 65 C 66 A 66 D 66 B 66 A 66 C 66 B 66 B 66 D 67 D 67 B 67 A 67 D 67 D 67 A 67 D 67 B 68 B 68 C 68 C 68 C 68 D 68 A 68 A 68 A 69 C 69 B 69 D 69 B 69 D 69 B 69 D 69 B 70 D 70 A 70 A 70 B 70 B 70 D 70 D 70 C 71 A 71 A 71 C 71 B 71 A 71 C 71 C 71 D 72 A 72 A 72 C 72 C 72 B 72 D 72 A 72 B 73 D 73 A 73 D 73 A 73 B 73 B 73 D 73 B 74 D 74 A 74 B 74 A 74 A 74 A 74 A 74 B 75 B 75 A 75 C 75 B 75 B 75 B 75 B 75 C 76 D 76 D 76 D 76 A 76 C 76 D 76 D 76 A 77 D 77 C 77 C 77 C 77 B 77 B 77 C 77 C 78 C 78 C 78 D 78 A 78 A 78 C 78 D 78 A 79 C 79 A 79 B 79 D 79 B 79 A 79 C 79 D 80 A 80 D 80 A 80 C 80 C 80 A 80 B 80 A ... 2000 3,6 91, 5 31, 2 2005 6,6 12 7,4 57,6 2 010 11 ,2 19 9,6 11 5,9 2 012 14 ,0 289,3 15 6,7 2 014 16 ,8 284,6 18 6,2 (Đơn vị: tỉ USD) 2 016 20,0 305,0 205,3 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2 016 , NXB Thống... Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến * Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang4/4 – Mã đề 3 01 - https:/ /thi2 47. com/ MĐ - 3 01 MĐ - 302 MĐ - 303 MĐ... đồ diện tích, dân số số quốc gia năm 2 016 Trang2/4 – Mã đề 3 01 - https:/ /thi2 47. com/ (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2 016 , NXB Thống kê, 2 017 ) Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Tình
- Xem thêm -

Xem thêm: thi247 com đề thi thử địa lí THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên nguyễn trãi – hải dương (1) , thi247 com đề thi thử địa lí THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên nguyễn trãi – hải dương (1)