thi247 com đề thi KSCL địa lí 12 lần 1 năm 2019 trường phan đình phùng – hà tĩnh

6 73 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:26

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 1, NĂM 2019 SỞ GD& ĐT HÀ TĨNH Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG Mơn thi thành phần: ĐỊA LÍ (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 101 Câu 41 Tác động khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa tới vùng núi đá vơi A tạo nên hang động ngầm, suối cạn, thung khô B bào mòn lớp đất mặt nên đất xám bạc màu C làm bề mặt địa hình bị cắt xẻ mạnh D tạo nên hẻm vực, khe sâu, sườn dốc Câu 42 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết mật độ dân số nước ta cao vùng sau đây? A Hải đảo B Trung du C Miền núi D Đồng Câu 43 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết bò ni nhiều tỉnh sau đây? A Bình Định B Hà Tĩnh C Quảng Ngãi D Nghệ An Câu 44 Đặc điểm khơng xét làm tiêu chí để phân loại đô thị nước ta A số dân đô thị B chức đô thị C tốc độ gia tăng dân số đô thị D tỉ lệ dân phi nông nghiệp Câu 45 Trong ngành trồng trọt, xu hướng giảm tỉ trọng lương thực, tăng tỉ trọng cơng nghiệp với mục đích A phát huy lợi đất đai, khí hậu B chuyển nơng nghiệp sang sản xuất hàng hóa C đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp D nâng cao hiệu kinh tế nơng nghiệp Câu 46 Loại gió sau gây mưa lớn cho Nam Bộ nước ta vào cuối mùa hạ ? A Gió mùa Đơng Bắc B Gió mùa Tây Nam C Gió Phơn Tây Nam D Tín Phong bán cầu Bắc Câu 47 Năm nước gia nhập ASEAN A Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Sin-ga-po B Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Philip-pin, Việt Nam C Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Philip-pin, Sin-ga-po D Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Philip-pin, Sin-ga-po Câu 48 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết vùng Tây Nguyên cửa quốc tế Bờ Y thuộc tỉnh sau đây? A Gia Lai B Đắk Lắk C Kon Tum D Đắk Nông Câu 49 Bộ phận coi phần lãnh thổ đất liền nước ta A nội thủy B đặc quyền kinh tế C lãnh hải D tiếp giáp lãnh hải Câu 50 Nước ta khơng có đường biên giới biển với nước A Campuchia B Lào C Trung Quốc D Thái Lan Câu 51 Căn vào Atlat Đia lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi sau thuộc miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ? A Con Voi B Tam Điệp C Pu Sam Sao D Hoàng Liên Sơn Câu 52 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến đường quốc lộ nối đồng sông Hồng với tỉnh Quảng Ninh tuyến Trang 1/5 - Mã đề thi 101 - https://thi247.com/ A quốc lộ 18 4B B quốc lộ 10 C quốc lộ 1A 4A D quốc lộ 10 18 Câu 53 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm cơng nghiệp Cần Thơ khơng có ngành cơng nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng sau đây? A Gỗ, giấy, xenlulơ B Giấy,in, văn phòng phẩm C Dệt,may D Da, giày Câu 54 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết bão tập trung nhiều vào tháng năm? A Tháng XI B Tháng IX C Tháng VIII D Tháng X Câu 55 Nơi sau nước ta có động đất biểu mạnh nhất? A Đông Bắc B Miền Trung C Tây Bắc D Nam Bộ Câu 56 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh sau khơng giáp biển? A Ninh Bình B Sóc Trăng C Hà Nam D Thái Bình Câu 57 Đây khu vực chiếm tỉ trọng nhỏ lại tăng nhanh cấu sử dụng lao động nước ta A kinh tế Nhà nước B kinh tế Nhà nước C kinh tế cá thể D kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi Câu 58 Đặc điểm sau không với khu vực kinh tế Nhà nước? A Tỉ trọng cấu GDP ngày giảm B Tỉ trọng ngày tăng cấu GDP C Giữ vai trò chủ đạo kinh tế D Quản lí ngành lĩnh vực kinh tế then chốt Câu 59 Đồng châu thổ sông Hồng đồng châu thổ sơng Cửu Long có chung đặc điểm A có hệ thống đê ngăn lũ ven sơng B có địa hình thấp chia cắt C hình thành phát triển phù sa sông bồi tụ D có hệ thống sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt Câu 60 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sơng sau có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ hệ thống sông? A Sông Thu Bồn B Sông Thái Bình C Sơng Gianh D Sơng Ba Câu 61.Cho biểu đồ: (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê 2017) Căn vào biểu đồ cho, cho biết nhận xét sau không tốc độ tăng trưởng số mặt hàng xuất Việt Nam ? Trang 2/5 - Mã đề thi 101 - https://thi247.com/ A Hàng dệt, may có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai giai đoạn 2000 - 2015 B Hàng điện tử có tốc độ tăng trưởng thấp giai đoạn 2000 - 2015 C Hàng thủy sản có tốc độ tăng chậm so với hai mặt hàng lại D Nếu tính giai đoạn 2000 - 2010 hàng dệt, may đạt tốc độ tăng trưởng cao Câu 62 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết vùng đồng sông Cửu Long có khu kinh tế ven biển sau ? A Định An, Năm Căn, Phú Quốc B Định An, Năm Căn, Nhơn Hội C Định An, Năm Căn, Vân Phong D Định An, Năm Căn, Dung Quất Câu 63 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp sau Đồng sơng Hồng có giá trị sản xuất cơng nghiệp nghìn tỉ đồng? A Hải Dương, Hưng Yên, Phúc Yên B Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng C Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định D Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh Câu 64 Nhân tố quan trọng thúc đẩy hình thành vùng chun canh sản xuất nơng phẩm hàng hóa nước ta giai đoạn A lực lượng lao động B thị trường C khoa học kĩ thuật D tập quán sản xuất Câu 65 Việc phân bố lại dân cư lao động phạm vi nước mang lại ý nghĩa sau đây? A Thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa thị hóa nước ta B Nhằm thực tốt sách dân số, kế hoạch hóa gia đình C Nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động khai thác tài nguyên D Đảm bảo cho dân cư vùng lãnh thổ phân bố Câu 66 Nguyên nhân chủ yếu sau làm cho chăn nuôi lợn gia cầm tập trung nhiều đồng lớn nước ta ? A Cơ sở thức ăn đảm bảo tốt B Có nhiều mặt để tập trung chuồng trại C Có nhiều sở cơng nghiệp chế biến thịt D.Nhu cầu thịt ,trứng dân cư lớn Câu 67 Cho bảng số liệu: XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HĨA VÀ DỊCH VỤ CỦA IN-ĐƠ-NÊ-XI-A, GIAI ĐOẠN 2010-2016 ( Đơn vị : triệu USD) Năm 2010 2012 2014 2016 Xuất 183,5 225,7 210,5 181,5 Nhập 169,2 229,4 217,5 179,7 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Theo bảng số liệu, nhận xét sau cán cân xuất, nhập hàng hóa dịch vụ In-đơ-nê-xi-a, giai đoạn 2010 - 2016? A Giai đoạn 2010 đến 2016 xuất siêu B Giá trị xuất siêu năm 2010 lớn năm 2016 C Giá trị xuất lớn giá trị nhập D Giai đoạn 2010 đến 2016 nhập siêu Trang 3/5 - Mã đề thi 101 - https://thi247.com/ Câu 68 Cho biểu đồ dầu thô điện Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê 2017) Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Cơ cấu sản lượng dầu thô điện Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015 B Sản lượng dầu thô sản lượng điện Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015 C Quy mô cấu sản lượng dầu thô, điện Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015 D Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô điện Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015 Câu 69 Nguyên nhân chủ yếu làm cho nghề nuôi tôm nước ta phát triển “bùng nổ” năm gần A điều kiện nuôi thuận lợi, kỹ thuật nuôi ngày cải tiến B thị trường có nhu cầu ngày lớn mở rộng, thị trường nước C giá trị thương phẩm nâng cao nhờ công nghiệp chế biến phát triển D sách phát triển ni trồng thủy sản Nhà nước Câu 70 Nguyên nhân làm cho q trình thị hóa nước ta phát triển A thu hút nhiều đầu tư nước B kinh tế chuyển sang chế thị trường C hội nhập quốc tế khu vực D q trình cơng nghiệp hóa đẩy mạnh Câu 71 Nguyên nhân làm cho hiệu ngành chăn nuôi nước ta chưa ổn định A nhu cầu thị trường nhiều biến động B dịch bệnh bùng phát lây lan diện rộng C hình thức chăn ni quảng canh phổ biến D giá sản phẩm chăn nuôi thị trường cao Câu 72 Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển đồi núi thấp kiểu cảnh quan chiếm ưu nước ta A nước ta nằm tiếp giáp với Biển Đông B nước ta nằm khu vực nội chí tuyến C đồi núi thấp chiếm 85% diện tích lãnh thổ D nước ta nằm khu vực Châu Á gió mùa Câu 73 Điều kiện thuận lợi vùng biển nước ta để phát triển du lịch biển đảo A có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt B nằm gần tuyến hàng hải quốc tế Biển Đơng C có nhiều sa khống thềm lục địa có dầu mỏ D sinh vật biển phong phú, giàu thành phần loài Trang 4/5 - Mã đề thi 101 - https://thi247.com/ Câu 74 Ý nghĩa lớn việc hình thành vùng chun canh cơng nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nước ta A giải việc làm, nâng cao đời sống người dân B thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành C khai thác tốt tiềm đất đai, khí hậu vùng D tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao Câu 75 Biện pháp chủ yếu để giải tình trạng thất nghiệp thành thị nước ta A xây dựng nhà máy quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động B đẩy mạnh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa thị C khơi phục đẩy mạnh phát triển làng nghề thủ công truyền thống D đẩy mạnh phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ đô thị Câu 76 Biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch nước ta A sử dụng hóa phẩm bảo vệ nông sản B nâng cao suất loại nông sản C đầu tư công nghệ chế biến bảo quản D đẩy mạnh giới hóa khâu sản xuất Câu 77 Biện pháp có hiệu để cải tạo đất hoang, đồi núi trọc A thực kỹ thuật canh tác B phát triển mạnh thủy lợi C phát triển mơ hình nơng - lâm kết hợp D xóa đói giảm nghèo cho người dân Câu 78 Cho bảng số liệu: CƠ CẤU DIỆN TÍCH CÂY CƠNG NGHIỆP NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2016 (Đơn vị :%) Năm 2005 2010 2012 2016 Tổng diện tích 100,0 100,0 100,0 100,0 Cây hàng năm 34,5 28,4 24,7 23,9 Cây lâu năm 65,5 71,6 75,3 76,1 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Biểu đồ sau thích hợp để thể chuyển dịch cấu diện tích cơng nghiệp nước ta, giai đoạn 2005 đến 2016? A Cột chồng B Đường C Tròn D Miền Câu 79 Đặc điểm xã hội Đông Nam Á khơng phải A có tỉ lệ dân số biết chữ trình độ văn hóa thấp B quốc gia khu vực có nhiều dân tộc sinh sống C phong tục, tập quán nước có nét tương đồng D nơi giao thoa nhiều văn hóa lớn giới Câu 80 Xu hướng đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ sản xuất nông nghiệp nước ta dựa lợi tự nhiên? A Nguồn nhiệt, ẩm dồi B Sự phân mùa khí hậu C Thiên nhiên chịu ảnh hưởng biển D Thiên nhiên phân hóa theo đai cao ………… HẾT………… -Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến -Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 5/5 - Mã đề thi 101 - https://thi247.com/ ĐÁP ÁN KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN – MÔN ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2018 - 2019 MÃ ĐỀ 101 CÂU ĐA CÂU ĐA 41 A 61 B 42 D 62 A 43 D 63 C 44 C 64 B 45 D 65 C 46 B 66 A 47 C 67 B 48 C 68 B 49 A 69 B 50 B 70 D 51 A 71 D 52 D 72 C 53 A 73 A 54 B 74 D 55 C 75 D 56 C 76 C 57 D 77 C 58 B 78 D 59 C 79 A 60 C 80 A 52 B 72 C 53 B 73 B 54 A 74 A 55 D 75 D 56 C 76 A 57 C 77 B 58 B 78 D 59 A 79 C 60 A 80 B 52 C 72 D 53 B 73 A 54 D 74 D 55 D 75 C 56 A 76 B 57 C 77 A 58 C 78 B 59 B 79 C 60 B 80 C 52 D 72 A 53 A 73 C 54 B 74 C 55 C 75 C 56 B 76 B 57 B 77 D 58 C 78 A 59 C 79 C 60 D 80 B MÃ ĐỀ 103 CÂU ĐA CÂU ĐA 41 D 61 C 42 B 62 B 43 D 63 D 44 C 64 A 45 A 65 B 46 A 66 A 47 A 67 D 48 C 68 C 49 D 69 D 50 A 70 C 51 B 71 D MÃ ĐỀ 105 CÂU ĐA CÂU ĐA 41 C 61 A 42 B 62 A 43 C 63 B 44 B 64 B 45 A 65 A 46 D 66 D 47 D 67 A 48 D 68 A 49 D 69 B 50 B 70 D 51 A 71 C MÃ ĐỀ 107 CÂU ĐA CÂU ĐA 41 D 61 A 42 A 62 D 43 B 63 A 44 C 64 A 45 D 65 A 46 D 66 D 47 B 67 B 48 D 68 B 49 D 69 C 50 C 70 D 51 A 71 D ... thích thêm Trang 5/5 - Mã đề thi 10 1 - https:/ /thi2 47. com/ ĐÁP ÁN KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN – MÔN ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2 018 - 2 019 MÃ ĐỀ 10 1 CÂU ĐA CÂU ĐA 41 A 61 B 42 D 62 A 43 D 63 C 44... 2005 – 2 016 (Đơn vị :%) Năm 2005 2 010 2 012 2 016 Tổng diện tích 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 Cây hàng năm 34,5 28,4 24,7 23,9 Cây lâu năm 65,5 71, 6 75,3 76 ,1 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2 016 ,... liệu: XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HĨA VÀ DỊCH VỤ CỦA IN-ĐƠ-NÊ-XI-A, GIAI ĐOẠN 2 010 -2 016 ( Đơn vị : triệu USD) Năm 2 010 2 012 2 014 2 016 Xuất 18 3,5 225,7 210 ,5 18 1,5 Nhập 16 9,2 229,4 217 ,5 17 9,7 (Nguồn: Niên
- Xem thêm -

Xem thêm: thi247 com đề thi KSCL địa lí 12 lần 1 năm 2019 trường phan đình phùng – hà tĩnh , thi247 com đề thi KSCL địa lí 12 lần 1 năm 2019 trường phan đình phùng – hà tĩnh

Từ khóa liên quan