THUỐC KHÁNG SINH

3 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:20

THUỐC KHÁNG SINH ? • • • Thích · · Theo dõi viết · Chia sẻ · Hôm qua lúc 1:10 gần Hanoi, Ha Noi Thuốc Và Sức Khỏe 17 người khác thích điều lượt chia sẻ • Đinh Mạnh Hùng 3.1 Một số khái niệm Năm 1928, Fleming phát nấm Penicilium notatum diệt Staphylococcus aureus bệnh viện Saint Marie Năm 1940, nhóm nghiên cứu Oxford (Flory, Chain Hartley) tinh chế penicilin mở kỉ nguyên dùng kháng sinh để điều trị bệnh nhiễm trùng Đến có 2000 chất kháng sinh xác định, song số (khoảng 50) dùng để điều trị bệnh người Theo Meyers, kháng sinh chất có tác dụng ức chế trao đổi chất, mà đầu tế bào sống phần nhiều vi sinh vật, đặc biệt loài nấm Streptomycetes tiết Nhưng đến nhiều dẫn xuất chất thu sau biến đổi hoá học đường bán tổng hợp Một số thuốc lại hồn tồn tổng hợp phòng thí nghiệm, gọi hố chất điều trị, ví dụ sulfamid Vì kháng sinh (antibiotica) hố chất điều trị (chemotherapeutica) tên song đôi kháng sinh, tính đối kháng mà lịch sử để lại Một số kháng sinh ức chế đặc hiệu trình trao đổi chất vi khuẩn, dùng để chữa bệnh nhiễm khuẩn penicilin, streptomycin Một số kháng sinh ức chế trình trao đổi chất Procaryota (tiền nhân) Eucaryota (nhân thật) mitomycin C, dùng để nghiên cứu thực nghiệm số dùng cho điều trị ung thư (Actinomycin D) Định nghĩa: Kháng sinh chất mà nồng độ thấp có tác dụng ức chế tiêu diệt vi sinh vật (vi khuẩn, nấm, đơn bào, virus) mà không tác dụng lên tế bào đại sinh vật (người) Mỗi thuốc kháng sinh gây rối loạn phản ứng sinh học định tế bào vi sinh vật từ dẫn đến ngừng phát triển Bài viết đề cập tới kháng sinh chống vi khuẩn gọi thuốc kháng khuẩn (antibacterial agents) Hơm qua lúc 1:10 · Thích · • Đinh Mạnh Hùng 3.2 Xếp loại Có nhiều kiểu xếp loại (xem thêm phần dược lý) 3.2.1 Xếp loại theo phổ tác dụng Có ưu điểm dễ nhớ cho việc lựa chọn kháng sinh Có loại kháng sinh có hoạt phổ rộng kháng sinh có hoạt phổ chọn lọc - Kháng sinh có hoạt phổ rộng: Một kháng sinh có tác dụng nhiều loại vi khuẩn, Gram - dương Gram - âm + Nhóm aminoglycosid: Streptomycin, gentamicin, kanamycin, neomycin, tobramycin, amikacin + Nhóm tetracyclin + Nhóm phenicol + Nhóm sulfamid trimethoprim - Kháng sinh có hoạt phổ chọn lọc: Một kháng sinh có tác dụng một hay số loại vi khuẩn định, ví dụ: + Các dẫn xuất acid isonicotinic: INH (Rimifon) có tác dụng vi khuẩn lao + Nhóm macrolid: có tác dụng vi khuẩn Gram - dương số trực khuẩn Gram - âm, erythromycin, spiramycin + Nhóm polymyxin acid nalidixic: Chỉ có tác dụng trực khuẩn Gram - âm - Thuốc kháng sinh bêta-lactam gồm có: + Nhóm penicilin: Tác động lên vi khuẩn Gram - dương, bị penicilinase phân huỷ, penicilin G, penicilin V + Nhóm methicilin (còn gọi penicilin chống tụ cầu): Tác động lên vi khuẩn Gram - dương, không bị penicilinase phân huỷ, cloxacilin, flucloxacilin, nafcilin + Penicilin chống Pseudomonas: Bị phá huỷ bêta-lactamase như: carbenicilin, ticarcilin, azlocilin + Nhóm ampicilin: Có hoạt phổ rộng, bị penicilinase phân huỷ, như: ampicilin, amoxicilin, mecilinam, pivampicilin + Nhóm cephalosporin: Có hoạt phổ rộng, không bị penicilinase phân huỷ, chia thành (đến 4) hệ, bao gồm hệ cephalothin, cephalexin ; hệ cephamandol, cefuroxim, cefoxitin ; hệ cefotaxim, ceftriazon, ceftazidim, latamoxef \ Hơm qua lúc 1:11 · Thích · • Đinh Mạnh Hùng 3.2.2 Xếp loại theo phương thức tác dụng Nếu xếp theo phương thức tác dụng, người ta chia kháng sinh thành loại: Kháng sinh có tác dụng kìm khuẩn (ức chế - bacteriostatic) kháng sinh có tác dụng diệt khuẩn (bacteriocidal); thực tế khơng có ranh giới rõ ràng cho phân biệt Vì số kháng sinh kìm khuẩn nồng độ cao lại có tác dụng diệt khuẩn Điều phụ thuộc vào chủng loại số lượng vi khuẩn, vào giai đoạn phát triển, tốc độ phát triển vi khuẩn, vào môi trường nồng độ kháng sinh Một số thuốc có tác dụng kìm khuẩn như: acid fusidic, acid nalidixic, clindamycin lincomycin, erythromycin, nitrofurantoin, sulfamid, tetracyclin, trimethoprim Thuốc có tác dụng kìm hãm phát triển vi khuẩn; song để huỷ hoại giết chết vi khuẩn, cần tham gia hệ thống chống đỡ thể người (đại thực bào, kháng thể ) Thuốc kìm khuẩn khơng có tác dụng tế bào vi khuẩn trạng thái nghỉ, yêu cầu nồng độ kháng sinh ln phải trì mức đủ ức chế phát triển vi khuẩn ổ nhiễm khuẩn; người bệnh khỏi bệnh hệ miễn dịch thể có đủ khả loại trừ vi khuẩn bị ức chế khỏi thể Một số thuốc có tác dụng diệt khuẩn như: polymyxin, aminoglycosid, cephalosporin, fosfomycin, nitroimidazol, penicilin, rifampicin, vancomycin Thuốc có tác dụng diệt khuẩn tức gây rối loạn không hồi phục chức tế bào vi khuẩn dẫn tới chết Duy có polymyxin có tác dụng diệt khuẩn tuyết đối (absolute bactericid) chế tác dụng giống chất tẩy, phá huỷ chức thẩm thấu chọn lọc màng nguyên tương; thuốc khác có tác dụng diệt khuẩn vi khuẩn nhân lên (degenerative bactericid), ví dụ penicilin ức chế sinh tổng hợp vách Động diệt khuẩn phụ thuộc vào nồng độ thuốc Hôm qua lúc 1:11 · Thích · • Đinh Mạnh Hùng Sau vào tế bào, kháng sinh đưa tới đích tác động phát huy tác dụng cách: - ức chế sinh tổng hợp vách tế bào vi khuẩn: Vi khuẩn sinh khơng có vách dễ bị tiêu diệt, ví dụ kháng sinh nhóm bêta-lactam, vancomycin Xem thêm Hơm qua lúc 1:12 · Thích · • Good Better Best Ngun tắc sử dụng kháng sinh: Chỉ sử dụng kháng sinh nhiễm khuẩn, ko dùng nhiễm virus (có loại riêng) Dùng sớm tốt Chỉ định theo phổ tác dụng Nếu nhiễm khuẩn xác định dùng kháng sinh phổ hẹp Dùng đủ liều để trì nồng độ thuốc thể Khơng dùng liều tăng dần.4 Dùng đủ thờ gian vi khuẩn thể tồn nhiều giai đoạn khác với kháng sinh Khi dùng ks sau ngày ko hết giảm sốt cần thay thuốc phối hợp vs ks khác, hết sốt phải dùng ks thêm 2-3 ngày Thông thường nk cấp dùng 5-7 ngày, nk đặc biệt khác dùng lâu hơn: nk nội tâm mạc osler, nk tiết niệu dùng 2-4 tuần, nk khớp háng tháng, nk lao tháng Chọn thuốc theo dược động học (hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ) phụ thuộc vào nơi nk tình trạng người bệnh Cần phối hợp thêm bp điều trị khác cần thiết: nk có ổ mủ, vật lạ (sỏi) cần thông mủ, phẫu thuật Hôm qua lúc 9:08 thông qua di động · Thích · ... chia kháng sinh thành loại: Kháng sinh có tác dụng kìm khuẩn (ức chế - bacteriostatic) kháng sinh có tác dụng diệt khuẩn (bacteriocidal); thực tế khơng có ranh giới rõ ràng cho phân biệt Vì số kháng. .. Sau vào tế bào, kháng sinh đưa tới đích tác động phát huy tác dụng cách: - ức chế sinh tổng hợp vách tế bào vi khuẩn: Vi khuẩn sinh khơng có vách dễ bị tiêu diệt, ví dụ kháng sinh nhóm bêta-lactam,... Nguyên tắc sử dụng kháng sinh: Chỉ sử dụng kháng sinh nhiễm khuẩn, ko dùng nhiễm virus (có loại riêng) Dùng sớm tốt Chỉ định theo phổ tác dụng Nếu nhiễm khuẩn xác định dùng kháng sinh phổ hẹp Dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: THUỐC KHÁNG SINH, THUỐC KHÁNG SINH