SỰ đề KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH

4 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:20

SỰ ĐỀ KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH ? Thích · · Theo dõi viết · Chia sẻ · Hôm qua lúc 1:12 gần Hanoi, Ha Noi   người thích điều  Đinh Mạnh Hùng Khi điều trị người bệnh bị nhiễm khuẩn kháng sinh đây, tồn mối quan hệ qua lại thành phần, là: Kháng sinh, thể, Vi khuẩn Vì vậy, việc điều trị kháng sinh không thành công, ta cần xem xét thất bại từ yếu tố Trong mối quan hệ vi khuẩn kháng sinh đề kháng hiểu khả chống đối vi khuẩn với kháng sinh hoá chất điều trị Chúng ta nên phân biệt đề kháng sinh học (biological resistance) đề kháng điều trị (therapeutical resistance) Đề kháng sinh học cá thể loài thu đặc tính di truyền mà giảm nhạy cảm so với cá thể khác lồi Những cá thể đề kháng sinh học không thiết đề kháng điều trị, đề kháng điều trị chủ yếu xét kết điều trị Do đề kháng điều trị khái niệm tương đối, có liên quan tới cường độ tác dụng phụ thuộc vào liều lượng, tức nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) in vitro ổ nhiễm khuẩn Nó phụ thuộc vào nồng độ thuốc đạt tác dụng thuốc dựa thông số hố lý đo ổ nhiễm khuẩn Một tác nhân gây bệnh có biểu đề kháng nồng độ thấp nhạy cảm nồng độ cao Hôm qua lúc 1:13 · Thích  Đinh Mạnh Hùng 4.2 Phân loại đề kháng: Có hai dạng đề kháng giả đề kháng thật Hơm qua lúc 1:14 · Thích  Đinh Mạnh Hùng 4.2.1 Đề kháng giả Đề kháng giả có biểu đề kháng khơng phải chất, tức không nguồn gốc di truyền Ví dụ tượng đề kháng vi khuẩn nằm ổ apxe nung mủ lớn có tổ chức hoại tử bao bọc, kháng sinh không thấm tới ổ viêm vi khuẩn gây bệnh nên thuốc không phát huy tác dụng, tương tự trường hợp có vật cản làm tuần hồn ứ trệ Hoặc vi khuẩn trạng thái nghỉ (không nhân lên, khơng chuyển hố) khơng chịu tác dụng thuốc ức chế trình sinh tổng hợp chất, ví dụ khuẩn lạo nằm hang lao Do vậy, hệ thống miễn dịch thể bị suy giảm hay chức đại thực bào bị hạn chế thể khơng đủ khả loại trừ vi khuẩn bị ức chế khỏi thể; khơng thuốc kháng sinh chúng hồi phục phát triển lại 4.2.2 Đề kháng thật Có hai loại đề kháng tự nhiên đề kháng thu - Đề kháng tự nhiên: Một số vi khuẩn không chịu tác động số kháng sinh định, ví dụ Pseudomonas khơng chịu tác dụng penicilin tụ cầu không chịu tác dụng colistin Các vi khuẩn khơng có vách Mycoplasma không chịu tác dụng kháng sinh ức chế sinh tổng hợp vách, ví dụ nhóm bêta-lactam - Đề kháng thu được: Do biến cố di truyền đột biến nhận gen đề kháng làm cho vi khuẩn từ khơng trở nên có gen đề kháng Các gen đề kháng nằm nhiễm sắc thể hay/và plasmid vi khuẩn hoặc/và transposon Hôm qua lúc 1:14 · Thích ·  Đinh Mạnh Hùng Điều đáng quan tâm tác dụng chọn lọc kháng sinh: Khi kháng sinh dùng rộng rãi khơng đủ liều lượng kháng sinh yếu tố tạo áp lực chọn lọc, giữ lại dòng vi khuẩn đề kháng; đồng thời yếu tố kích thích gây đột biến cảm ứng vi khuẩn, tạo đề kháng ngày nhiều mà mức đề kháng ngày cao (đây điều mà quen gọi nôm na "nhờn" thuốc) Hơm qua lúc 1:14 · Thích  Đinh Mạnh Hùng 4.3 Sự lan truyền vi khuẩn đề kháng Một vi khuẩn có gen đề kháng, gen truyền dọc (vertical) sang hệ sau qua nhân lên (phân chia) tế bào Ngoài thơng qua hình thức vận chuyển di truyền khác biến nạp, tải nạp, tiếp hợp chuyển vị trí (transposition), gen đề kháng truyền ngang (horizontal) từ tế bào sang tế bào khác; chí từ tế bào lồi vi khuẩn sang tế bào loài vi khuẩn khác (nếu gen đề kháng nằm R - plasmid), ví dụ từ vi khuẩn lị sang E coli, từ E coli sang vi khuẩn thương hàn - Trong quần thể vi sinh vật (các quần thể vi khuẩn thuộc vi hệ bình thường người): Dưới tác dụng kháng sinh cá thể đề kháng chọn lọc, giữ lại phát triển thành dòng vi khuẩn đề kháng; dòng vi khuẩn đề kháng tiếp tục chọn lọc thay dòng vi khuẩn nhạy cảm, làm cho vi khuẩn ngày kháng kháng sinh nhiều cao - Trong quần thể đại sinh vật (người, động vật): Thông qua truyền nhiễm (qua khơng khí, thức ăn, bụi, dụng cụ ) vi khuẩn đề kháng lây truyền từ người sang người khác từ súc vật sang người - Trong chạy đua nỗ lực phát minh kháng sinh người đề kháng kháng sinh vi khuẩn vi khuẩn ln giành phần thắng Vì vậy, để phát huy hiệu ngăn ngừa vi khuẩn kháng kháng sinh phải thực chiến lược sử dụng kháng sinh an tồn, hợp lý Hơm qua lúc 1:15 · Thích  Đinh Mạnh Hùng 4.4 Cơ chế đề kháng Gen đề kháng tạo đề kháng cách: - Làm giảm tính thấm màng nguyên tương, ví dụ kháng tetracycline, oxacilin; gen đề kháng tạo protein đưa màng, ngăn cản kháng sinh thấm vào tế bào; làm khả vận chuyển qua màng cản trở protein mang vác kháng sinh không đưa vào tế bào - Làm thay đổi đích tác động: Do protein cấu trúc nucleotit tiểu phần 30S 50S ribosom bị thay đổi nên kháng sinh khơng bám vào đích (ví dụ streptomycin, erythromycin) khơng phát huy tác dụng - Tạo isoenzym khơng có lực với kháng sinh nên bỏ qua (không chịu) tác động kháng sinh, ví dụ kháng sulfamide trimethoprime - Tạo enzym: Các enzym gen đề kháng tạo có thể: + Biến đổi cấu trúc hoá học phân tử kháng sinh, làm kháng sinh tác dụng, ví dụ acetyl hố phospho hoá hay adenyl hoá aminozid chloramphenicol + Phá huỷ cấu trúc hoá học phân tử kháng sinh, ví dụ -lactamase làm cho kháng sinh nhóm -lactam tác dụng Một vi khuẩn kháng kháng sinh thường phối hợp nguyên tắc riêng rẽ kể trên, ví dụ vi khuẩn Gram - âm kháng -lactam sinh -lactamase cộng với giảm khả gắn PBPs (penicilin binding protein = protein gắn penicilin) giảm tính thấm màng ngun tương Hơm qua lúc 1:15 · Thích ·  Đinh Mạnh Hùng SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ Hôm qua lúc 1:16 · Thích  Đinh Mạnh Hùng 5.1 Một số biện pháp hạn chế gia tăng vi khuẩn kháng kháng sinh - Chỉ dùng kháng sinh để điều trị bệnh nhiễm trùng vi khuẩn gây (không dùng thuốc kháng khuẩn để điều trị nhiễm trùng virus) - Chọn kháng sinh theo kết kháng sinh đồ; nên ưu tiên kháng sinh có hoạt phổ hẹp có tác dụng đặc hiệu vi khuẩn gây bệnh - Dùng kháng sinh đủ liều lượng thời gian - Đề cao biện pháp khử trùng tiệt trùng, tránh lan truyền vi khuẩn đề kháng - Liên tục giám sát đề kháng kháng sinh vi khuẩn Hôm qua lúc 1:16 · Thích ·  Đinh Mạnh Hùng 5.2 Chọn kháng sinh Sáu điều cân nhắc chọn kháng sinh (theo Tổ chức Y tế giới, 1991) cho vi khuẩn tác nhân gây bệnh, là: - Phổ tác dụng thuốc - Đặc tính dược động học - Độc tính - Hiệu - Khả sẵn có - Giá Theo tài liệu "Hướng dẫn sử dụng kháng sinh" Hội đồng Tư vấn sử dụng thuốc Victorian, Australia (1997) việc chọn thuốc dựa yếu tố sau: - Phổ tác dụng thuốc vi khuẩn nghi ngờ tác nhân gây bệnh - Độ an toàn - Kinh nghiệm điều trị thực tế trước - Giá - Khả chọn lọc vi khuẩn đề kháng nguy bội nhiễm Tầm quan trọng yếu tố tuỳ thuộc vào mức độ nặng nhẹ bệnh tuỳ thuộc vào tác nhân gây bệnh phân lập Ngồi ra, phải ý đến phản ứng không mong muốn thuốc với người bệnh Hơm qua lúc 1:16 · Thích ·  Đinh Mạnh Hùng 5.3 Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm Dựa sở số liệu dịch tễ học vi khuẩn gây bệnh kiểu cách (mức độ) đề kháng kháng sinh chúng Tuỳ theo điều kiện, lấy bệnh phẩm để nhuộm Gram, nuôi cấy phân lập thử kháng sinh đồ trước điều trị kháng sinh tốt Một tiêu nhuộm Gram hay xét nghiệm tìm kháng nguyên trực tiếp, ví dụ viêm màng não, cho phép có biện pháp điều trị đặc hiệu, trước có kết ni cấy Hơm qua lúc 1:16 · Thích  Đinh Mạnh Hùng 5.4 Điều trị kháng sinh (hướng trực tiếp) theo kết xét nghiệm Điều trị kháng sinh hướng trực tiếp vào tác nhân gây bệnh bao hàm: Thuốc có hiệu nhất, độc nhất, phổ chọn lọc Làm giảm việc sử dụng kháng sinh phổ rộng, gây áp lực chọn lọc nguy bội nhiễm, mang lại hiệu kinh tế Hôm qua lúc 1:17 · Thích  Đinh Mạnh Hùng 5.5 Phối hợp kháng sinh Dựa sở: - Nhằm diệt nhiều loại vi khuẩn nhiễm khuẩn hỗn hợp, ví dụ kháng sinh diệt vi khuẩn ưa khí với kháng sinh diệt vi khuẩn kỵ khí cho nhiễm trùng vi khuẩn ưa khí kỵ khí gây ra; ví dụ đa chấn thương nhiễm bẩn, nhiễm trùng phụ khoa - Nhằm làm tăng hiệu diệt khuẩn (tác dụng hiệp đồng - synergy) lồi vi khuẩn gây bệnh; ví dụ điều trị viêm màng tim liên cầu đường ruột, viêm tuỷ xương - Nhằm làm giảm xác suất xuất vi khuẩn đề kháng (do đột biến), ví dụ điều trị lao phải phối hợp 3, chí kháng sinh Hơm qua lúc 1:17 · Thích ·  Đinh Mạnh Hùng 5.6 Kháng sinh đồ Định nghĩa: Kháng sinh đồ kỹ thuật xác định độ nhạy cảm vi khuẩn với kháng sinh nhằm giúp thầy thuốc chọn kháng sinh thích hợp biết liều lượng thích hợp dùng điều trị Có hai kỹ thuật kháng sinh đồ: Kỹ thuật kháng sinh khuếch tán kháng sinh pha lỗng mơi trường ni cấy vi khuẩn Phổ biến kĩ thuật khoanh giấy kháng sinh khuếch tán, thực nhiều labo Vi sinh lâm sàng Kết kỹ thuật kháng sinh đồ chia thành ba loại: Nhạy cảm S (susceptible), trung gian I (intermediate) đề kháng R (resistant) Thầy thuốc thường chọn kháng sinh cho kết S để điều trị không dùng kháng sinh cho kết R Hôm qua lúc 1:17 · Thích  Chung Dkh em làm ca lâm sàng kháng sinh đồ cho kết R,nhưng vẩn dùng điều trị lâm sàng vẩn đáp ứng.haiza.chắc có liên quan đến yếu tố cá thể Hơm qua lúc 1:29 · Thích  Chung Dkh anh có phần kháng sinh phụ thuộc nồng độ ,ks không phụ thuộc nồng độ không.em học lâu quên gần hêt.anh có post em với.thanks anh Hơm qua lúc 1:43 · Thích · ... phát minh kháng sinh người đề kháng kháng sinh vi khuẩn vi khuẩn ln giành phần thắng Vì vậy, để phát huy hiệu ngăn ngừa vi khuẩn kháng kháng sinh phải thực chiến lược sử dụng kháng sinh an tồn,... Hùng 4.4 Cơ chế đề kháng Gen đề kháng tạo đề kháng cách: - Làm giảm tính thấm màng nguyên tương, ví dụ kháng tetracycline, oxacilin; gen đề kháng tạo protein đưa màng, ngăn cản kháng sinh thấm vào... vi khuẩn với kháng sinh nhằm giúp thầy thuốc chọn kháng sinh thích hợp biết liều lượng thích hợp dùng điều trị Có hai kỹ thuật kháng sinh đồ: Kỹ thuật kháng sinh khuếch tán kháng sinh pha loãng
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ đề KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH, SỰ đề KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH

Từ khóa liên quan