những vấn đề sử dụng kháng sinh chưa hợp lý

2 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:19

4 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH CHƯA HỢP ? Thích · · Bỏ theo dõi viết · Chia sẻ · Tháng 11 lúc 7:52 gần Hanoi, Ha Noi   Đinh Mạnh Hùng 16 người khác thích điều  chia sẻ  Đinh Mạnh Hùng 4.1 Trong sở y tế - Chẩn đoán bệnh chưa bác sĩ chưa ý, chưa xác định xác vi khuẩn gây bệnh - Không nắm đầy đủ thông tin tình hình kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh địa phương khu vực - Lạm dụng kháng sinh phổ rộng, điều trị mang tính chất bao vây - Lạm dụng phối hợp kháng sinh chưa biết nguyên tắc phối hợp kháng sinh - Chưa ý hiệu chỉnh liều kháng sinh nhóm aminoglycozid, bêta-lactam…đối với nhóm bệnh nhân đặc biệt (người cao tuổi, người suy thận, người suy gan, trẻ em, phụ nữ mang thai, bà mẹ cho bú…) Nguyên nhân - Thiếu hướng dẫn điều trị - Bác sĩ dược sĩ thiếu kiến thức sử dụng thuốc hợp (dược lâm sàng, dược lâm sàng) chưa ứng dụng kiến thức vào thực hành lâm sàng - Bác sĩ thiếu cập nhật thông tin sử dụng thuốc hợp - Tác động yếu tố kinh tế kê đơn sử dụng kháng sinh Tháng 11 lúc 7:53 · Thích ·  Đinh Mạnh Hùng 4.2 Trong cộng đồng - Người dân mua kháng sinh tự điều trị khơng có đơn bác sĩ - Quản thực quy chế kê đơn bán thuốc theo đơn chưa chặt chẽ - Sử dụng kháng sinh khơng mục đích dùng kháng sinh điều trị bệnh thông thường virus, sử dụng kháng sinh liều khuyến cáo, không đủ thời gian… Nguyên nhân: - Người dân thiếu kiến thức y học thông thường, không hiểu mức độ cần thiết việc chẩn đoán điều trị bệnh nhiễm khuẩn - Thiếu giáo dục sử dụng kháng sinh hợp - Không biết tác hại việc sử dụng kháng sinh khơng hợp lý, an tồn Tháng 11 lúc 7:53 · Thích ·  Đinh Mạnh Hùng 4.3 Hậu việc sử dụng kháng sinh không hợp 4.3.1 Đối với tác nhân gây bệnh - Gia tăng tác nhân gây bệnh, chủng vi khuẩn kháng kháng sinh - Xuất nhanh chủng đề kháng - Lan truyền chủng vi khuẩn kháng thuốc từ động vật sang người 4.3.2 Đối với điều trị - Điều trị kéo dài thất bại - Các nhà nghiên cứu phải tìm kháng sinh thay cho loại kháng sinh bị đề kháng - Phải tăng liều phối hợp nhiều loại kháng sinh gặp vi khuẩn đề kháng Tháng 11 lúc 7:54 · Thích ·  Đinh Mạnh Hùng 4.4 Ngăn ngừa kháng kháng sinh Tháng 11 lúc 7:54 · Thích  Đinh Mạnh Hùng 4.4.1 Trong sở y tế - Sử dụng số liệu kháng kháng sinh địa phương nhằm lựa chọn kháng sinh hợp Số liệu kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh khác phụ thuộc vào yếu tố địa điểm, quần thể bệnh nhân, bệnh viện hay thời gian điều trị bệnh nhân, cần lưu ý đến số liệu tình hình kháng thuốc địa phương để lựa chọn kháng sinh điều trị - Các hoạt động tuyên truyền giáo dục sử dụng kháng sinh Theo dõi thông tin kháng kháng sinh thường xuyên, nâng cao nhận thức kháng kháng sinh sở y tế Sử dụng cơng cụ, chương trình đào tạo, tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn sử dụng kháng sinh hợp cho bác sĩ, nhân viên y tế bệnh nhân - Ngăn chặn nhiễm khuẩn Tiêm vaccine phòng bệnh nhiễm khuẩn phòng tránh Hạn chế thủ thuật can thiệp, thủ thuật gây xâm lấn không thật cần thiết Thực tốt công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện - Chẩn đốn điều trị hiệu Xác định xác vi khuẩn gây bệnh, tham khảo ý kiến chuyên gia bệnh nhiễm khuẩn trước kê đơn Thực thực hành kê đơn tốt (GPP) Xây dựng hướng dẫn điều trị bệnh nhiễm khuẩn, tăng cường hợp tác tổ chức chun mơn, tạp chí chun ngành đăng tải thông tin y học dựa chứng - Can thiệp nhân viên y tế với bệnh nhân có nguy cao - Đào tạo, giáo dục kiến thức thông tin thuốc điều trị Tăng cường đào tạo lại cho bác sĩ, dược sĩ kiến thức sử dụng kháng sinh hợp lý, sử dụng thông tin kháng kháng sinh kê đơn Xây dựng danh mục thuốc kháng sinh sử dụng bệnh viện, đánh giá sử dụng kháng sinh lâm sàng Thu thập báo cáo thông tin hiệu điều trị, phản ứng có hại (ADR) Tháng 11 lúc 7:55 · Thích ·  Đinh Mạnh Hùng 4.4.2 Với cộng đồng - Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ thông qua sở Y tế phương tiện thông tin đại chúng - Giáo dục sử dụng kháng sinh hợp thông qua tổ chức quần chúng Hội phụ nữ, Đoàn niên… - Sử dụng hình thức truyền thơng khác tuyên truyền kiến thức sử dụng thuốc kháng sinh 4.4.3 Với người bán thuốc - Giáo dục sử dụng kháng sinh hợp - Kiểm soát chặt chẽ việc thực bán thuốc theo đơn Tháng 11 lúc 7:55 · Thích · ... sĩ, dược sĩ kiến thức sử dụng kháng sinh hợp lý, sử dụng thông tin kháng kháng sinh kê đơn Xây dựng danh mục thuốc kháng sinh sử dụng bệnh viện, đánh giá sử dụng kháng sinh lâm sàng Thu thập... 4.4 Ngăn ngừa kháng kháng sinh Tháng 11 lúc 7:54 · Thích  Đinh Mạnh Hùng 4.4.1 Trong sở y tế - Sử dụng số liệu kháng kháng sinh địa phương nhằm lựa chọn kháng sinh hợp lý Số liệu kháng thuốc vi... hình kháng thuốc địa phương để lựa chọn kháng sinh điều trị - Các hoạt động tuyên truyền giáo dục sử dụng kháng sinh Theo dõi thông tin kháng kháng sinh thường xuyên, nâng cao nhận thức kháng kháng
- Xem thêm -

Xem thêm: những vấn đề sử dụng kháng sinh chưa hợp lý, những vấn đề sử dụng kháng sinh chưa hợp lý

Từ khóa liên quan