Tổng quan về thuốc kháng sinh

21 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:03

TỔNG QUÁT VỀ THUỐC KHÁNG SINH Mời cac ban tham khảo! Gồm phần 1.Đại cương 2.Đặc điểm chung nhóm kháng sinh 3.Nguyên tắc sử dụng kháng sinh 4.Dược động học thuốc kháng khuẩn 5.Các tai biến độc tính chủ yếu thuốc kháng khuẩn 6.Các chống định chủ yếu sử dụng thuốc kháng khuẩn 7.Một số vấn đề tương tác kháng sinh I - Đại cương 1.1 Định nghĩa Thuốc KS chất có tác động chống lại sống VK, ngăn VK nhân lên cách tác động mức phân tử, tác động vào hay nhiều giai đoạn chuyển hóa cần thiết đời sống VK tác động vào cân lý hóa 1.2 Kìm khuẩn diệt khuẩn Nhóm kìm khuẩn gọi trụ khuẩn (bacteriostatic) kháng sinh ức chế phát triển vi khuẩn không tiêu diệt Nhóm diệt khuẩn (bactericidal) kháng sinh có khả tiêu diệt vi khuẩn Chỉ dùng kháng sinh kìm khuẩn trường hợp thể sức đề kháng, thuốc làm vi khuẩn ngưng phát triển, yếu hệ thống đề kháng thể làm nhiệm vụ tiêu diệt chúng Nếu bị nhiễm khuẩn nặng, thể bị suy yếu, bắt buộc phải dùng kháng sinh diệt khuẩn 1.3 Phân loại Lựa chọn Kháng sinh hợp lý: Kháng sinh dựa phổ tác dụng, tính chất dược động học, vị trí nhiễm khuẩn, tình trạng nhiễm khuẩn địa bệnh nhân Từ chế tác dụng Kháng sinh chia làm nhóm - Nhóm 1: ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn ( chọn lọc với tế bào vi khuẩn, ko tổn hại tới tế bào vật chủ): betalactam, vancomycin - Nhóm 2: ức chế tổng hợp protein 50S : macrolid, lincosamid, cloramphenicol; protein 30S: tetracyclin, aminosid - Nhóm 3: ức chế chép dịch mã ADN : quinolon, rifampicin, nitroimidazol - Nhóm 4: thay đổi tính thấm màng: polymycin, lipopeptid - Nhóm 5: kháng chuyển hóa : trimethoprim, sufamid Tỷ lệ Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu(MBC) Nồng độ kìm khuẩn tối thiểu (MIC) Tỷ lệ » 1: diệt khuẩnTỷ lệ > : kìm khuẩn 1.3 Phân loại (theo cấu trúc hố học) b - lactam Aminoglycosid Lincosamid Macrolid Phenicol 6.Tetracyclin Rifamycin Nhóm kháng sinh đa peptid 9.Nhóm thuốc tổng hợp 10 Nhóm kháng sinh chống nấm Đặc điểm chung nhóm kháng sinh 2.1 Nhóm b - lactam 2.2 Nhóm aminoglycozid (A.G) 2.3 Nhóm Lincosamid 2.4 Nhóm Macrolid 2.5 Nhóm Tetracyclin 2.6 Nhóm Phenicol 2.7 Nhóm Quinolon 2.8 - nitroimidazol ( Metronidazol ) 2.9 Sulfamid 2.1 Nhóm b - lactam 2.1.1 Penicilin 2.1.2 Các Cephalosporin 2.1.3 Các beta - lactam khác 2.1.4 Các chất ức chế enzym b - lactamase 2.1.1 Penicilin * Tác dụng diệt khuẩn (giết chết vi khuẩn) *Tác dụng diệt khuẩn Cầu khuẩn Gram (+): tụ cầu, liên cầu, phế cầu Cầu khuẩn Gram (-): Lậu cầu, não mô cầu… Trực khuẩn Gram (+): Uốn ván, bạch hầu, than, hoại thư sinh hơi, xoắn khuẩn Tác dụng mạnh vi khuẩn giai đoạn phân chia, tác dụng vi khuẩn trưởng thành *Cơ chế tác dụng Thuốc ức chế tạo vách vi khuẩn Gram (+), số vi khuẩn Gram (-)Không tác dụng với - Một số trực khuẩn Gram (-) ( thương hàn, lỵ, E coli ) -Trực khuẩn lao, nấm, virus -Tụ cầu tiết b - lactamase *Độc tính Dị ứng Ít độc loại kháng sinh *Chỉ định Các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp - Viêm đường hô hấp, viêm họng, viêm phổi, viêm xoang - Viêm khớp nhiễm khuẩn - Áp xe - Lậu, giang mai - Uốn ván - Viêm màng não, viêm màng tim - Bệnh than - Hoại thư sinh *Chế phẩm - Penicilin G, Penicilin V (Vegacilin) - Penicilin chậm, tác dụng kéo dài Procain Penicilin ( 24 ) Benzathin Penicilin ( tuần ) Các Penicilin chậm tiêm bắp, không tiêm tĩnh mạch *Các Penicilin bán tổng hợp Mục đích - Tăng tác dụng với tụ cầu tiết b-lactamase - Mở rộng phổ tác dụng - Ổn định pH dày Chế phẩm Meticilin, oxacilin ( Bristofen, Cloxacilin, Flucloxacilin ) Ampicilin dẫn xuất Amoxicilin, Hetacilin, Metampicilin (Magnipen) 2.1.2 Các Cephalosporin Chiết xuất từ nấm, bán tổng hợp, mang vòng b - lactam, gồm hệ *Thế hệ thứ *Thế hệ thứ hai *Thế hệ thứ ba *Thế hệ thứ tư a/Thế hệ thứ :Cefazolin, Cephalothin, Cephadroxil, Cephalexin, Cefaclor Đặc điểm : + Phổ tác dụng gần giống Ampicilin, Meticilin + Diệt vi khuẩn Gram ( + ) mạnh, tụ cầu tiết b - lactamase + Ít thấm qua hàng rào máu não + Các trực khuẩn Gram ( - ), Các trực khuẩn ruột, E coli, lỵ, thương hàn yếu * Chỉ định điều trị: + Nhiễm khuẩn mà bệnh chưa rõ + Nhiễm khuẩn tụ cầu vàng + Nhiễm khuẩn kháng Penicilin + Viêm tai giữa, viêm xoang, viêm xương, khớp… + Nhiễm khuẩn huyết tụ cầu + Viêm thận + Có thể phối hợp với AG b/Thế hệ thứ hai : Cefamandol ( Kefandol ), Cefoxitin, Cefuroxim ( Curoxim, Zinnat - viên 250 mg ) * Đặc điểm : Phổ tác dụng rộng hệ + Tác dụng mạnh với b - lactamase hệ + Tác dụng diệt vi khuẩn gây bệnh đường ruột, vi khuẩn kỵ khí yếu + Ít thấm qua hàng rào máu não * Chỉ định: + Nhiễm khuẩn hô hấp + Nhiễm khuẩn vùng bụng, tiết niệu, phụ khoa + Nhiễm khuẩn da + Bệnh lậu kháng Penicilin c/ Thế hệ thứ : Cefotaxim (Claforan ), Ceftriazon ( Rocephin ), Cefotetan, Ceftizoxim ( Cefizox ), Ceftazidim, Cefoperazo * Đặc điểm : phổ tác dụng rộng, qua hàng rào máu não + Diệt vi khuẩn Gram (+) yếu Penicilin, Cefalosporin hệ + Diệt vi khuẩn Gram ( - ) mạnh hệ hệ bệnh lậu cầu khuẩn + Diệt trực khuẩn ruột kháng hệ 1, tiết b - lactamase Chỉ dùng dạng tiêm * Chỉ định: Dành cho nhiễm khuẩn nghiêm trọng, vi khuẩn kháng Cephalosporin thuộc hệ trước : viêm màng não vi khuẩn Gram ( - ) d/Thế hệ thứ Cefepim ( Axepim ), Maxipim * Tác dụng: Tương tự hệ - Ổn định tác dụng, hiệu lực với vi khuẩn kháng b-lactamase hệ - Điều trị nhiễm trực khuẩn Gram (-) kháng Cefalosporin hệ Mới có dạng tiêm 2.1.3 Các beta - lactam khác: Có vòng b - lac tam khơng thuộc nhóm Penicilin hay nhóm Cephalosporin, phát triển Imipenem: Thuộc nhóm Carbapenem mang nhân Penem Aztreonam: Monobactam Imipenem: * Tác dụng: Phổ rộng,cả khí kỵ khí, liên cầu, tụ cầu (cả chủng tiết b lactamase ), cầu khuẩn ruột ( Enterococci ), Pseudomonas * Chỉ định: Nhiễm khuẩn mô mềm, xương khớp, tiết niệu, sinh dục, nhiễm khuẩn bệnh viện Không hấp thu qua đường uống, tiêm tĩnh mạch - g / ngày Aztreonam: Monobactam - Kém tác dụng với Gram(+), kỵ khí -Tác dụng mạnh với Gram(-) giống Cephalosporin hệ A.G - Kháng b - lactamase - Không tác dụng theo đường uống, hấp thu tốt theo đường tiêm - Dùng cho bệnh nhân dị ứng với Penicilin Cephalosporin TB 1-4g/ngày, tiêm tm 2g/ngày 2.1.4 Các chất ức chế enzym b - lactamase Acid clavulanic + Amoxicilin = Augmentin ống g T/M, viên 250 mg, 500 mg Acid clavulanic + Ticarcilin = Claventin ( Timentin ) Sulbactam + Ampicilin = Unasyn ống 500 mg, 1000 mg t/m Tazobactam + Piperacilin = Zosyn 2.2 Nhóm aminoglycozid (A.G): Lấy từ nấm, cấu trúc mang đường ( ose ) có chức amin Một số bán tổng hợp: Streptomycin, Gentamycin, Tobramycin, Amikacin, neomycin * Đặc điểm - Không hấp thu uống ( thường dùng tiêm bắp thịt ) - Kháng sinh diệt khuẩn : Gram ( - ) Gram ( + ) - Độc tính: chọn lọc với dây thần kinh VIII với thận ( có hồi phục ) *Streptomycin *Gentamycin*Amikacin *Neomycin Streptomycin: - Tác dụng đặc hiệu với trực khuẩn lao ( lao cấp ) - Có thể dùng nhiễm khuẩn huyết, viêm màng timdo liên cầu; Phối hợp với Penicilin Gentamycin - Nhiễm khuẩn đường tiết niệu - Nhiễm trực khuẩn Gram (-): viêm nội tâm mạc, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai Amikacin: Tác dụng bền vững thuốc trên, thường dùng thuốc bị kháng NeomycinThuốc bôi - điều trị nhiễm khuẩn da niêm mạc bỏng, vết thương vết loét, phối hợp với Polymycin corticoid 2.3 Nhóm Lincosamid : Clidamycin, Lincomycin * Tác dụng: - Kháng sinh diệt khuẩn, dùng đường uống tiêm bắp - Phân phối mạnh vào mô dịch sinh học + Đặc biệt thuốc thấm vào mơ xương tốt + Thuốc không ảnh hưởng đến phát triển xương Tetracyclin khơng đọng lâu *Chỉ định: - Viêm xương, cốt tuỷ viêm, viêm khung chậu, viêm xoang - Viêm phổi, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết *Tác dụng phụ : gây viêm ruột kết mạc giả dùng dài ngày 2.4 Nhóm Macrolid Những Macrolid Erythromycin, Oleandomycin, Spiramycin ( Rovamycin ) + Những Macrolid mới( Spiramycin, Azithromycin, Clarithromycin ) Tác dụng : kìm diệt khuẩn Gr(+), thay Penicilin dị ứng với Penicilin, tụ cầu kháng Penicilin, nhiễm khuẩn hô hấp, ho gà, bạch hầu, khơng điều trị viêm màng não khơng thấm qua hàng rào máu não Độc tính thấp, nhanh bị kháng thuốc, xếp vào nhóm kháng sinh hạn chế sử dụng * Ưu điểm: + Khuyếch tán tốt vào tổ chức: mô, phổi, amidan, phế quản, mạc xương + Rất tác dụng phụ + Không tạo kháng thuốc * Chỉ định: - Nhiễm khuẩn đường hô hấp, hàm mặt, đường sinh dục - Viêm màng não - Viêm màng tim, viêm khớp cấp - Nhiễm khuẩn toàn thân - Dị ứng với Penicilin 2.5 Nhóm Tetracyclin: (Tetracyclin, Oxytetracyclin, Tetran, Doxycyclin, Methac * Đặc điểm tác dụng: - Kháng sinh phổ rộng, kìm khuẩn (Thuốc có tác dụng kìm hãm phát triển vi khuẩn; song để huỷ hoại giết chết vi khuẩn, cần tham gia hệ thống chống đỡ thể người (đại thực bào, kháng thể ) - Tác dụng đặc hiệu với phẩy khuẩn tả - Tác dụng với virus lớn : mắt hột, ho gà * Độc tính: - Độc với thận, gây suy chức thận - Độc với gan : tổn thương gan - Lắng đọng lâu xương, ức chế phát triển tổ chức xương * Tương tác: - Một số ion kim loại tạo chelat với Tetracyclin, nên khơng dùng với chế phẩm có ion kim loại: thuốc kháng acid dày, chế phẩm sắt, thuốc tẩy muối - Không dùng phối hợp Tetracyclin với chế phẩm sữa - Tetracyclin kìm khuẩn,khơng dùng phối hợp với nhóm beta lactam * Chỉ định: - Bệnh tả, bệnh trực khuẩn Gram ( - ) - Sốt hồi qui - Viêm phế quản - Viêm tuyến tiền liệt mạn tính (dùng Doxycyclin) - Bệnh virus *Chống định: - Trẻ em tuổi - Phụ nữ có thai, phụ nữ ni sữa - Bệnh gan, thận mãn tính 2.6 Nhóm Phenicol ( Cloramphenicol, Thiamphenicol chế phẩm ) Đặc điểm : - Kìm khuẩn, phổ tác dụng rộng, đặc biệt tác dụng vi khuẩn gây thương hàn - Hấp thu tốt uống Nồng độ cao hạch mạc treo ruột, uống có tác dụng chọn lọc với bệnh thương hàn - Thấm tốt qua hàng rào máu não nên thường dùng viêm màng não trực khuẩn Gram ( - ) * Cơ chế: Thuốc ức chế tổng hợp protein vi khuẩn : gắn vào tiểu phần 50 s ribosom vi khuẩn * Độc tính - Suy tuỷ liều cao, thời gian từ - ngày đặc ứng - Hội chứng xám - Truỵ tim mạch bệnh nhân thương hàn dùng liều cao -Thiếu máu không phụ thuộc liều dùng - Viêm dây thần kinh thị giác, thần kinh ngoại biên - Gây phản ứng mẫn, mề đay * Chỉ định : - Bệnh thương hàn, phó thương hàn, dùng liều thấp ( dùng xen kẽ với Ampicilin, Amoxicilin, Biseptol )- Nhiễm khuẩn mắt tai - Viêm màng não trực khuẩn Gram ( - ) - Nhiễm rickettsia 2.7 Nhóm Quinolon 2.7.1 Thế hệ ( kinh điển ) Acid nalidixic: Flumequin Acid oxolinic: Negrnam Acid piromidic: Nevigramol 2.7.2 Thế hệ : Rosoxacin, Pefloxacin, Ofloxacin ( Oflocef ), Ciprofloxacin ( Ciflo, Ciprobay ), Norfloxacin ( Nococin, Zoroxin ) Thuộc dẫn chất Fluoroquinolon 2.7.1 Thế hệ ( kinh điển ) *Tác dụng: Lên vi khuẩn Gram ( - ) Thường phối hợp với nhóm Aminoglycozid * Độc tính: - Máu: giảm bạch cầu -Thần kinh: lú lẫn, đau đầu, ngủ - Gây suy gan, suy thận - Độc với thai, với trẻ sơ sinh - Làm tiêu sụn, đứt gân 2.7.2 Thế hệ : * Ưu điểm: - Phổ tác dụng rộng hệ - Hấp thu tốt qua đường uống - Tác dụng tốt với vi khuẩn Gr(-), tụ cầu * Độc tính : hệ 1, không dùng cho trẻ < 15 tuổi, phụ nữ có thai * Tương tác: tránh phối hợp Norfloxacin, Enoxacin với Theophylin dẫn chất ( làm tăng tác dụng Theophylin ) * Chỉ định: - Nhiễm khuẩn tiết niệu, sinh dục - Nhiễm khuẩn toàn thân, nhiễm khuẩn huyết - Viêm màng tim, viêm màng não - Nhiễm khuẩn xương, khớp, viêm tuỷ xương - Viêm tiền liệt tuyến, lậu - Bệnh trực khuẩn mủ xanh : viêm tai ( phối hợp với nhóm beta lactam nhiễm khuẩn Gram ( - ), với nhóm Rifamycin nhiễm khuẩn tụ cầu ) 2.8 SulfamidCó nhiều loại Hiện hay dùng chế phẩm phối hợp : Co-trimoxazol : Sulfamethoxazol + Trimethoprim viên 400 g; 80 mg Dịch tiêm truyền: Dextrose ml 5% T/ M /90 phút Cơ chế tác dụng Sulfamid tranh chấp với PABA nên ức chế enzym Dihydrofolat synthetase Trimethoprim ức chế enzym Dihydrofolat reductase Khi phối hợp Sulfamid với Trimethoprim ức chế hai enzym hai khâu khác trình tổng hợp purin - thức ăn cần cho sinh sản vi khuẩn, tạo nên tác dụng hiệp đồng tăng mức, mạnh gấp - 100 lần so với dùng thuốc đơn đôc * Chỉ định: - Nhiễm khuẩn đường tiết niệu - uống nhiều nước - Nhiễm khuẩn đường hơ hấp - Nhiễm khuẩn đường tiêu hố ( lỏng lỵ, tả, thương hàn ) NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH 3.1 Chỉ sử dụng kháng sinh có nhiễm khuẩn Dựa vào khám xét lâm sàng (tiêu điểm tiên phát thứ phát nhiễm khuẩn), cận lâm sàng (công thức bạch cầu), xét nghiệm vi khuẩn (nhuộm Gram, cấy máu,CRP ) 3.2 Phải biết chọn kháng sinh 3.3 Biết chọn thuốc thích hợp 3.4 Phải sử dụng đủ liều 3.5 Phải sử dụng đủ thời gian quy định 3.6 Phải biết sử dụng kháng sinh dự phòng 3.7 Phải biết phối hợp kháng sinh thật cần thiết 3.5 Sử dụng đủ thời gian quy định - Kháng sinh dùng tuần mà bệnh không giảm phải thay kết hợp kháng sinh - Căn vào mục đích điều trị : điều trị lao phải kéo dài nhiều tháng, điều trị nhiễm khuẩn khác tuỳ bệnh mà quy định thời gian dùng cho thích hợp 3.6 Sử dụng kháng sinh dự phòng + Phòng bội nhiễm phẫu thuật : nên dùng đường tiêm, tiêm liều trước mổ tiếp tục - liều vòng 24 sau mổ + Phòng nguy viêm nội tâm mạc liên cầu khuẩn bệnh thấp tim 3.7 Phối hợp kháng sinh cần Trước phối hợp kháng sinh để mở rộng tác dụng kháng sinh Ngày phối hợp kháng sinh chủ yếu để làm giảm nguy kháng thuốc ( điều trị lao ) Các trường hợp khác nên hạn chế việc phối hợp kháng sinh Với kháng sinh phổ rộng dùng chắn có nguy nhiễm khuẩn Dược động học thuốc kháng khuẩn Phân loại sau: 4.1 Các thuốc kháng khuẩn dễ khuếch tán vào phổi, tập trung nồng độ cao tổ chức phổi : Penicilin G, Spiramycin, Macrolid, fluorquinolon , sử dụng điều trị bệnh đường hô hấp 4.2 Các thuốc khuếch tán tốt vào xương : Lincomycin, Clindamycin, Fluorquinolon, Lincomycin, Clindamycin, Fluorquinolon, Cefazolin 4.3 Thuốc kháng khuẩn dễ vào tế bào, áp dụng tốt nhiễm khuẩn toàn thân : Ampicilin, Cefalosporin, Gentamycin, Macrolid, Rifamycin, Clindamycin, FQ 4.4 Thuốc kháng khuẩn không hấp thu qua đường tiêu hố, khơng bị dịch tiêu hố phá huỷ : Kanamycin, Neomycin, Streptomycin, Paromomycin, Colistin, Bolymicin B, Vancomycin kháng sinh thuộc nhóm Macrolid, dùng điều trị bệnh viêm ruột kết mạc giả 4.5 Thuốc kháng sinh dễ thấm qua hàng rào máu não tuỷ sống * Loại thấm cao với liều thông thường: Cloramphenicol, Biseptol, Cefalosporin hệ III, Fluorquinolon * Loại thấm qua hàng rào máu não liều cao, liều trung bình tỷ lệ thấm : Penicilin, Ampicilin, Gentamycin * Loại thấm não màng não bị viêm, thuốc vào thần kinh trung ương : Rifamycin, Loniazid, Streptomycin 4.6 Thuốc kháng khuẩn đào thải qua thận, hoạt tính kháng khuẩn, sử dụng tốt bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu : Thiamphenicol, Biseptol ( Bactrim ), Nitrofurantoin, Quinolon 4.7 Các thuốc sau chuyển hoá đào thải qua mật qua gan hoạt tính kháng khuẩn, định tốt nhiễm trùng đường mật apxe gan : Ampicilin, Lincomycin, Macrolid, có nồng độ mật cao máu từ - lần Thiamphenicol có nồng độ thuốc mật cao huyết tương hàng 100 lần Các tai biến độc tính chủ yếu thuốc kháng khuẩn 5.1 Thuốc dễ gây sốc phản vệ, dị ứng: (Penicilin, Streptomycin, Lincocin ) 5.2 Thuốc gây tổn thương thần kinh 5.3.Thuốc gây độc cho thận 5.4 Thuốc gây độc cho gan 5.5 Thuốc ảnh hưởng ống tiêu hoá 5.6 Thuốc ảnh hưởng tới xương trẻ em (Tetracyclin), mơ sụn : nhóm Quinolon 5.7 Thuốc gây thiếu máu tan huyết 5.8 Thuốc gây tâm thần phân liệt, động kinh 5.2 Thuốc gây tổn thương thần kinh * Loại gây tổn thương thần kinh thính giác ( dây VIII ), gây rối loạn tiền đình, nặng làm tổn thương nhánh ốc tai, làm giảm thính lực gây điếc hoàn toàn : Kanamycin, Streptomycin, Gentamycin, Tobramycin, Tetracyclin *Loại gây tổn thương dây thần kinh khác : Penicilin, Gentamycin, Polymicin B, Colistin, Ethambutol, Ioniazid, Nitrofurantoin 5.3 Thuốc kháng khuẩn gây độc cho thận, không nên dùng cho người có chức thận : Polymicin B, Penicilin, Cefaloridin, Streptomycin tiêm, Kanamycin, Gentamycin, Colistin, Rifamycin 5.4 Thuốc kháng khuẩn gây độc cho gan, không dùng cho người viêm gan suy chức gan : Rifamycin ( kết hợp với Izoniazid, Lincocin, Tetracyclin) 5.5 Thuốc kháng khuẩn gây ảnh hưởng ống tiêu hoá, dễ gây loạn khuẩn làm giảm hấp thu Vitamin gây rối loạn tiêu hoá kéo dài : Tetracyclin, Lincocin, Penicilin dạng uống, Cloramphenicol, Rifamycin 5.7 Nhóm thuốc kháng khuẩn gây tai biến thiếu máu tan huyết, người có bệnh di truyền thiếu enzym glucose - - phosthat dehydrogenase ( G6PD ) : Sulfamid Nitrofurantoin 5.8 Nhóm thuốc kháng khuẩn gây bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, đặc biệt người bệnh bị có tiền sử tâm thần: Izoniazid, Quinolon 6.CCĐ chủ yếu dùng thuốc kháng khuẩn 6.1 Đối với người bệnh suy thận 6.2 Người giảm chức gan, suy gan 6.3 Người bệnh có địa dị ứng 6.4 Đối với phụ nữ có thai 6.5 Phụ nữ cho bú 6.6 Đối với trẻ em tuổi : 6.7 Đối với người thiếu enzym G6PD 6.8 Đối với người bị tâm thần tiền sử có bệnh tâm thần phân liệt, động kinh 6.9 Các bệnh nhân sau phẫu thuật có gây mê kết hợp thuốc mềm cura9 6.1 Các bệnh thận không dùng : Kanamycin, Gentamycin, Streptomycin, Polymycin B, Colistin, Sulfamid, Nitrofurantoin, Tetracyclin dạng tiêm, Amphotericin B, Vancomycin 6.2 Người bệnh giảm chức gan suy gan : Tetracyclin, Erythromycin, Oleandomycin, Izoniazid, Rifamycin ( tuyệt đối không kết hợp Rifamycin với Izoniazid ), Sulfamid, Cloramphenicol 6.3 Người bệnh có địa dị ứng cần tránh định loại : Penicilin, Cefalosporin, Sulfamid, Streptomycin 6.4 Phụ nữ có thai : chống định với thuốc: Streptomycin, Kanamycin, Cloramphenicol, Sulfamid, loại Quinolon Tetracyclin 6.5 Phụ nữ cho bú : ý thời gian sinh cần tránh dùng Cloramphenicol, Tetracyclin, Sulfamid, Colistin, Rifamycin, Nitrofurantoin,Quinolon 6.6 Trẻ em tuổi : khơng dùng với Tetracyclin gây vàng chậm lớn 6.7 Người có bệnh di truyền thiếu enzym glucose - - phosphat dehydrogenase ( G6PD ) cần tránh dùng Sulfamid Nitrofurantoin, dễ gây tai biến thiếu máu tan huyết 6.8 Người bị tâm thần tiền sử có bệnh tâm thần phân liệt, động kinh: cần thận trọng dùng Izoniazid, Cycloserin, Quinolon 6.9 Bệnh nhân sau phẫu thuật có gây mê kết hợp thuốc mềm cura: tránh dùng thuốc kháng khuẩn có tác dụng ổn định màng thuốc làm ngăn cản tính thấm Na+ qua màng: Streptomycin, Kanamycin, Neomycin, Polymicin B, Colistin Một số vấn đề tương tác kháng sinh (Tương kỵ kháng sinh) Khi pha kháng sinh cần ý tính tương kỵ kháng sinh Ví dụ: Streptomycin + Penicilin G tiêm gây tương kị dẫn đến loại giảm tác dụng .Penicilin + HTN 5% giảm t/d Penicilin .Tiêm kháng sinh số Vitamin ( ví dụ: Vitamin B2) làm giảm t/d kháng sinh Uống Vitamin B1 lúc với Penicilin Streptomycin, Vitamin B1 phá huỷ kháng sinh * Tương kỵ vật lý Không uống kết hợp : Erythomycin, Oleandomycin, Tetracyclin với Fe, Al, Mg, Phosphat tạo phức hợp chelat làm giảm độ tan, ngăn cản hấp thu kháng sinh * Gây hiệp đồng hấp thu thuốc : tăng tác dụng tăng độc tính kháng sinh Aminozid + Cefalosporin ( Cefalotin - Cefaloridin ) dẫn đến độc cho thận Cefalosporin + Lasix dẫn đến tăng độc với tuỷ xương * Phối hợp gây phản ứng bất thường ( tượng không chịu thuốc ) Erythromycin + Theophylin, Synthophylin 8.ĐỀ KHÁNG THUÔC KHÁNG SINH dạng đề kháng: Đề kháng thật, đề kháng giả 8.1 Đề kháng giả: + Khi hệ thống miễn dịch thể giảm (do dùng corticoid, tia xạ, chức đại thực bào bị hạn chế Cơ thể không đủ khả loại trừ vi khuẩn bị kháng sinh ức chế khỏi thể + Khi vi khuẩn ngoan cố: trạng thái nghỉ (khơng nhân lên, khơng chuyển hố thiếu oxy, pH thay đổi, + Khi có vật cản, tuần hồn ứ trệ, kháng sinh khơng thấm tới ổ viêm Sau phá bỏ vật cản kháng sinh lại phát huy tác dụng 8.2 Đề kháng có thật * Đề kháng tự nhiên: + Một số vi khuẩn không chịu tác động của số kháng sinh Ví dụ: E coli khơng chịu tác dụng Erythromycin, + Một số vi khuẩn vách Mycoplasma khơng chịu tác dụng kháng sinh ức chế trình tổng hợp vách, như: Penicillin, Cephalosporin, * Đề kháng thu được: Do biến cố di truyền mà vi khuẩn từ chỗ khơng có gen đề kháng thuốc trở thành có gen đề kháng + Đột biến gen: Đột biến bước Đột biến nhiều bước + Nhận gen đề kháng: Gen đề kháng lan truyền từ vi khuẩn sang vi khuẩn khác qua nhiều hình thức vận chuyển chất liệu di truyền 8.3 Cơ chế sinh hoá đề kháng Gen đề kháng tạo đề kháng cách: * Làm giảm tính thấm màng tế bào làm hệ thống vận chuyển qua màng Kháng sinh không thấm vào màng tế bào vi khuẩn * Làm thay đổi đích tác động: Kháng sinh khơng gắn vào đích tác dụng * Tạo isoenzym bỏ qua tác dụng kháng sinh: đề kháng sulfamid trimethoprim * Tạo enzym phá hủy kháng sinh Những enzym là: b lactamase, penicillinase ý nghĩa lâm sàng: - Kháng sinh dùng nhiều, rộng rãi có nhiều vi khuẩn kháng lại - thành phố phân lập nhiều vi khuẩn đề kháng nông thôn - Trong bệnh viện phân lập nhiều vi khuẩn đề kháng cộng đồng, 8.4 Biện pháp hạn chế gia tăng tính kháng thuốc vi khuẩn + Chỉ dùng kháng sinh điều trị chắn có nhiễm khuẩn + Chọn kháng sinh theo kết kháng sinh đồ, đặc biệt ưu tiên kháng sinh có hoạt phổ hẹp, đặc hiệu + Chọn kháng sinh khuyếch tán tốt vào vị trí nhiễm khuẩn + Phối hợp kháng sinh hợp lý, đặc biệt bệnh phải điều trị kéo dài + Giám sát tình hình đề kháng vi khuẩn ... kháng cộng đồng, 8.4 Biện pháp hạn chế gia tăng tính kháng thuốc vi khuẩn + Chỉ dùng kháng sinh điều trị chắn có nhiễm khuẩn + Chọn kháng sinh theo kết kháng sinh đồ, đặc biệt ưu tiên kháng sinh. .. khuẩn bệnh thấp tim 3.7 Phối hợp kháng sinh cần Trước phối hợp kháng sinh để mở rộng tác dụng kháng sinh Ngày phối hợp kháng sinh chủ yếu để làm giảm nguy kháng thuốc ( điều trị lao ) Các trường... hợp khác nên hạn chế việc phối hợp kháng sinh Với kháng sinh phổ rộng dùng chắn có nguy nhiễm khuẩn Dược động học thuốc kháng khuẩn Phân loại sau: 4.1 Các thuốc kháng khuẩn dễ khuếch tán vào phổi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về thuốc kháng sinh, Tổng quan về thuốc kháng sinh