Marketing truyền miệng

2 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:56

Cinque TerreMarketing Truyền Miệng Tác giả : Andy SernovitzThể Loại : Marketing Bán hàngLượt xem : 12699 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Word Of Mouth Marketing Marketing Truyền MiệngQuảng cáo luôn là phần khó khăn nhất trong một chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới, nó quyết định danh tiếng cũng như sự tồn tại của công ty. Có hàng tá các phương pháp để marketing tuy nhiên đâu mới là phương pháp marketing hiệu quả mà ít tốn kém ? Câu trả lời nằm trong cuốn Marketing truyền miệng.Quảng cáo luôn là khâu cốt yếu trong một chiến dịch ra mắt sản phẩm mới, nếu sản phẩm của bạn không đủ sáng tạo hay khác biệt, hoặc chiến lược marketing của bạn chưa thật sự công phu và hiệu quả thì toàn bộ chiến dịch ra mắt sản phẩm mới bại của bạn sẽ hoàn toàn thất. Nhưng làm thế nào để marketing hiệu quả mà vẫn đảm bảo chi phí nằm trong giới hạn ngân sách thì lại là điều khiến cho các nhà quản lý, những nhà marketing phải đau đầu.Và nếu, bạn cũng đang là một người quan tâm đến vấn đề này: quảng cáo với chi phí thấp nhất nhưng lại đạt được hiệu quả lớn nhất thì Marketing truyền miệng là quyển sách mà bạn không thể bỏ qua. Được viết bởi nhà marketing hàng đầu thế giới Andy Sernovitz, quyển sách này giới thiệu đầy đủ mọi khía cạnh của marketing truyền miệng qua ba phần chính: Tìm kiếm người nói Đề tài ấn tượng Công cụ truyền tải. Không chỉ đưa ra những phần lý thuyết suông đấy sáo rỗng, quyển sách còn đưa ra cho bạn những bài tập ứng dụng làm sao để thực hiện công việc kinh doanh của công ty bạn và duy trì nó trong một thời gian dài, kèm theo đó là những ví dụ thực tế về những thành quả vượt trội mà các thương hiệu hàng đầu thế giới đã đạt được nhờ vào Marketing truyền miệng.Thông tin về tác giả:Andy Sernovitz, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất về Marketing truyền miệng do New York Times bình chọn. Ông từng tham gia giảng dạy tại trường Northwestern University và tham gia điều hành website www.SocialMedia.org và www.WordofMouth.org cũng như cộng đồng các nhà marketing hàng đầu cho các thương hiệu nổi tiếng và hướng dẫn làm sao tạo ra những quảng cáo truyền miệng tuyệt vời nhất.Bình luận Marketing Truyền Miệng Tác giả : Andy Sernovitz Thể Loại : Marketing - Bán hàng Lượt xem : 12699 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Word Of Mouth Marketing - Marketing Truyền Miệng Quảng cáo ln phần khó khăn chiến dịch qu ảng cáo sản ph ẩm mới, quy ết định danh tiếng tồn cơng ty Có hàng tá ph ương pháp để marketing nhiên đâu m ới phương pháp marketing hiệu mà tốn ? Câu trả lời nằm "Marketing truyền miệng" Quảng cáo khâu cốt yếu chiến dịch mắt sản ph ẩm m ới, n ếu s ản ph ẩm c b ạn không đủ sáng tạo hay khác biệt, chiến lược marketing c bạn ch ưa th ật s ự công phu hi ệu qu ả tồn b ộ chiến dịch mắt sản phẩm bại bạn hoàn toàn th ất Nh ưng làm th ế để marketing hi ệu qu ả mà đảm bảo chi phí nằm giới hạn ngân sách lại ều ến cho nhà qu ản lý, nh ững nhà marketing phải đau đầu Và nếu, bạn người quan tâm đến vấn đề này: "qu ảng cáo với chi phí th ấp nh ất nh ưng l ại đạt hiệu lớn nhất" "Marketing truyền miệng" sách mà bạn bỏ qua Được viết nhà marketing hàng đầu giới - Andy Sernovitz, sách gi ới thi ệu đầy đủ m ọi khía c ạnh c marketing truyền miệng qua ba phần chính: "Tìm kiếm ng ười nói - Đề tài ấn t ượng - Công c ụ truy ền t ải" Không đưa phần lý thuyết suông sáo rỗng, quy ển sách đưa cho b ạn nh ững t ập ứng dụng để thực công việc kinh doanh công ty bạn trì m ột th ời gian dài, kèm theo ví dụ thực tế thành vượt trội mà thương hiệu hàng đầu th ế giới đạt nhờ vào "Marketing truyền miệng" Thông tin tác giả: Andy Sernovitz, tác giả sách bán chạy Marketing truyền miệng New York Times bình chọn Ơng tham gia giảng dạy trường Northwestern University tham gia ều hành website www.SocialMedia.org www.WordofMouth.org c ũng cộng đồng nhà marketing hàng đầu cho thương hiệu tiếng hướng dẫn tạo quảng cáo truyền miệng ệt vời nh ất Bình luận ...www.SocialMedia.org www.WordofMouth.org c ũng cộng đồng nhà marketing hàng đầu cho thương hiệu tiếng hướng dẫn tạo quảng cáo truyền miệng ệt vời nh ất Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Marketing truyền miệng, Marketing truyền miệng