Chóng mặt và tăng bù trừ tiền đình

68 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:43

ĐIỀU TRỊ CHĨNG MẶT TĂNG TRỪ TIỀN ĐÌNH TS LÊ VĂN TUẤN BỘ MƠN THẦN KINH-ĐHYD TPHCM • Bệnh nhân nữ, 70 tuổi, nhập cấp cứu triệu chứng chóng mặt, khơng Cách tiếp cận trường hợp nào? DIZZINESS Chóng mặt tiền đình Vertigo Chóng mặt thật Chóng mặt khơng tiền đình • Lightheadedness • Pre syncope • Dys-equilibrium Chóng mặt thật (vertigo) Hoa mắt, cảm giác chóng mặt (Lightheadedness) Ngất hay gần ngất (Pre syncope) Mất thăng (Dys-equilibrium) Khó xác định Nguyên nhân chóng mặt thường chóng mặt tư kịch phát lành tính Các rối loạn khác (9,8%) Hội chứng chóng mặt khơng rõ (3,0%) Lỗ rò ngoại dịch tai (0,6%) Chóng mặt tư kịch phát lành tính (18,5%) Chóng mặt tâm thần (3,1%) Cơn kịch phát tiền đình (4,0%) Bệnh tiền đình bên (6,3%) Chóng mặt tư ám ảnh sợ (15,6%) Viêm dây thần kinh tiền đình (7,3%) Bệnh Ménière (9,4%) Đau nửa đầu tiền đình động mạch đáy (10,6%) Chóng mặt tiền đình trung ương (11,7%) Chóng mặt tiền đình TIỀN ĐÌNH NGOẠI BIÊN BPPV: chóng mặt kịch phát tư lành tính Viêm thần kinh tiền đình cấp Cholesteatoma Herpes zoster oticus Bệnh Ménière Xơ cứng tai Dò ngoại dịch TIỀN ĐÌNH TRUNG ƯƠNG Rối loạn mạch máu não (TIA, stroke) Migraine Xơ cứng rãi rác U góc cầu tiểu não 90% trường hợp chóng mặt nguyên nhân tiền đình Các yếu tố thúc đẩy gây chóng mặt gì? Diễn tiến theo thời gian? Vài giây Nguyên nhân ngoại biên • Mất chức tiền đình bên • Các giai đoạn muộn viêm TK tiền đình • Các giai đoạn muộn bệnh Ménière Vài giây đến vài phút • BPPV • Rò quanh bạch huyết THĂNG BẰNG chức thiết yếu điều khiển quan đơn mà cần hệ thống gồm nhiều q trình, nhiều cấu trúc có liên hệ với MỤC TIÊU CỦA QUÁ TRÌNH THĂNG BẰNG KIỂM SỐT VẬN ĐỘNG MẮT VỚI MƠI TRƯỜNG DUY TRÌ TƯ THẾ, DÁNG BỘ, VẬN ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN, THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH CÁC PHẢN XẠ TỰ ĐỘNG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH TÂM LÝ INFORMA TION SỰ NHẬN BIẾT SỰ SO SÁNH SỰ ĐIỀU HỊA TỔNG HỢP THƠNG TIN LƯU TRỮ THƠNG TIN LẬP CHƯƠNG TRÌNH đáp ứng tự động tự ý ORDERS Ở mức độ đó, thơng tin ưu tiên thu nhận thơng tin khác tùy vào thói quen nhu cầu Q trình xử lý trung ương Phân tích thực tế tiếp diễn • Sự nhận biết thơng tin • So sánh thơng tin • Tổng hợp thơng tin: • thơng tin thu nhận khơng khớp cách mạch lạc =>không tổng hợp thơng tin => CHĨNG MẶT Q trình xử lý trung ương Sự thích nghi với thực tế tiếp diễn • Lập chương trình đáp ứng: tự động tự ý • Điều hòa liên tục đáp ứng • Ghi nhớ kinh nghiệm • Dự đoán thực tế xảy Thăng trình nhận thức thật Các triệu chứng tiền đình thay đổi, tùy thuộc vào vùng bị tổn thương, nguyên nhân, tiến triển tổn thương, hết tùy vào khả điều chỉnh hệ TKTƯ với tình trạng TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM TRỪ Thay cảm giác Neurotrophine reexpression Sinh sản tế bào thần kinh Bắt rễ vào đường Điều hòa lại nhạy cảm (điều hòa hoạt động synapes thần kinh, tăng tính nhạy cảm receptor sống sót) THÍCH NGHI Các chiến lược Phương thức hoạt động giống chức Thay hành vi Các trình học lại Tái cấu trúc đồ vỏ não Các chế thích nghi khơng hồn tồn giống bệnh nhân mà tùy vào kinh nghiệm, tuổi thọ, nhận thức, cá tính trước sau bị tiền đình THÍCH NGHI = HỌC KỸ NĂNG & TRÍ NHỚ KỸ NĂNG SỰ GIA TĂNG LÂU DÀI CÁC KẾT QUẢ CỦA CÁC KINH NGHIỆM MỚI Các chế thích nghi tiền đình tương tự với đặc tính HỌC VẬN ĐỘNG CẢM GIÁC Sự lập lại điều kiện bất thường hàng ngày hình thành thói quen, thường liên quan đến giảm gia tăng phản xạ TẬP LUYỆN THĨI QUEN TÍCH LŨY Q TRÌNH THÍCH NGHI THƯỜNG GIÚP PHỤC HỒI NHƯNG SẸO TIỀN ĐÌNH THÌ CỊN MÃI trừ tiền đình Tính mềm dẽo hệ thần kinh Cần feedback đường cảm giác Thường khó cân vừa giảm chóng mặt vừa tăng trừ Adaptation Habituation Compensation Gia tăng trừ tiền đình Giảm thuốc ức chế tiền đình Tăng trừ: - Tập luyện - Thuốc gia tăng trừ KẾT LUẬN  Chóng mặt tình trạng thường gặp: Chóng mặt tư kịch phát lành tính nguyên nhân thường gặp  Cần chẩn đoán nguyên nhân chóng mặt Điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân  Các thuốc ức chế tiền đình nên điều trị ngắn ngày  Các thuốc ƯC TK TƯ làm chậm trừ TW  Cần gia tăng chức trừ tiền đình phương pháp tập luyện, phối hợp thuốc tăng trừ tiền đình Cám ơn quí vị theo dõi ... thần kinh tiền đình (7,3%) Bệnh Ménière (9,4%) Đau nửa đầu tiền đình động mạch đáy (10,6%) Chóng mặt tiền đình trung ương (11,7%) Chóng mặt tiền đình TIỀN ĐÌNH NGOẠI BIÊN BPPV: chóng mặt kịch... chứng chóng mặt, khơng Cách tiếp cận trường hợp nào? DIZZINESS Chóng mặt tiền đình Vertigo Chóng mặt thật Chóng mặt khơng tiền đình • Lightheadedness • Pre syncope • Dys-equilibrium Chóng mặt thật... chứng chóng mặt khơng rõ (3,0%) Lỗ rò ngoại dịch tai (0,6%) Chóng mặt tư kịch phát lành tính (18,5%) Chóng mặt tâm thần (3,1%) Cơn kịch phát tiền đình (4,0%) Bệnh tiền đình bên (6,3%) Chóng mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Chóng mặt và tăng bù trừ tiền đình, Chóng mặt và tăng bù trừ tiền đình