Soạn bài phong cách ngôn ngữ hành chính

1 86 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:17

Soạn bài Văn bản tổng kết Ngắn gọn nhất Bình chọn:Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 2 bài Văn bản tổng kết. Câu 1: I. Tìm hiểu chung về văn bản tổng kết.Soạn bài Văn bản tổng kếtXem thêm: Văn bản tổng kết Học trực tuyến Môn Văn học Câu 1. Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi:a.Văn bản này thuộc loại văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn. Thuộc phong cách ngôn ngữ hành chínhb. Mục đích: nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động của Đội thanh niên tình nguyện số 2 Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Yêu cầu: chính xác, khách quan Bố cục: 3 phần Phần mở đầu Phần nội dung Xem thêm tại: https:loigiaihay.comsoanbaivanbantongketngangonnhatc30a32483.htmlixzz5nLJkvMUH Soạn Phong cách ngơn ngữ hành - Ngắn gọn Bình chọn: Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn tập Phong cách ngơn ngữ hành Câu 1: Một số loại văn hành thường liên quan đến công việc học tập nhà trường: • Soạn Phong cách ngơn ngữ hànhSoạn Văn tổng kết - Ngắn gọn • Soạn Văn tổng kết Xem thêm: Phong cách ngơn ngữ hành Học trực tuyến Mơn Văn học Câu 1: Một số loại văn hành thường liên quan đến công việc học tập nhà trường: Đơn xin nhập học, Đơn xin nghỉ học, Đơn xin làm thẻ thư viên, Quyết định khen thưởng,… Câu 2: Những đặc điểm tiêu biểu cách trình bày văn bản, từ ngữ, kiểu câu văn hành (SGK, tr.172) - Về cách trình bày: Văn soạn thảo theo kết cấu thống gồm phần theo khuôn mẫu đinh - Về từ ngữ: Có sử dụng lớp từ ngữ hành dùng với tần số cao: Căn cứ, Nghị định, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quản lí Nhà nước,… - Về kiểu câu: văn dài Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-phong-cach-ngon-ngu-hanh-chinh-ngan-gon-nhatc30a32484.html#ixzz5nLJbElD6
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài phong cách ngôn ngữ hành chính, Soạn bài phong cách ngôn ngữ hành chính

Từ khóa liên quan