Phân tích trích đoạn kịch hồn trương ba da hàng thịt của lưu quang vũ để làm rõ tư tưởng và ý nghĩa phê phán của vở kịch

2 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:13

Thông điệp Lưu Quang Vũ gửi đến người đọc qua Hồi 7 vở kịch Hổn Trương Ba, da hàng thịt Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tóm lại, qua vở kịch, Lưu Quang Vũ đã sáng tạo nên một tình huống ẩn dụ có sức lôi cuốn và gợi suy nghĩ sâu sắc.Phân tích và nêu cảm nghĩ về trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu...Cảm nhận về Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ Ngữ Văn 12Phân tích trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ để làm rõ tư...Tại sao vợ Trương Ba lại đòi bỏ nhà đi? Tìm lời giải đáp câu hỏi bằng cách phân tích...Xem thêm: Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt Lưu Quang Vũ Học trực tuyến Môn Văn học Trong truyện cổ dân gian nước ta có truyện Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Từ cốt truyện của truyện cổ dân gian đó, Lưu Quang Vũ đã phát huy năng lực sáng tạo nghệ thuật, sáng tác một vở kịch lớn gửi đến người đọc những thông điệp về bản thể và cách sống của con người, cụ thể là quan hệ giữa thể xác linh hồn và cách sống chân thực, lẽ sống vì mọi người.Về quan hệ giữa thể xác và linh hồn, truyện cổ dân gian cũng quan niệm linh hồn phải có thể xác thì mới có chỗ trú ngụ và thể xác phải có linh hồn thì mới sống được nhưng truvện cổ dân gian tuyệt đối hóa vai trò của linh hồn, coi nhẹ thế xác quá nên khi Trương Ba mượn được thể xác của người bán thịt thì Trương Ba coi mình là Trương Ba 100% và không băn khoăn gì về hình dạng của mình, cũng không có biến đổi gì trong tính cách...Lưu Quang Vũ có kế thừa truyện cổ dân gian, ông cũng nhấn mạnh vai trò cao hơn của linh hồn so với thể xác. Trương Ba khi sống lại trong thân xác anh hàng thịt thì nhận biết mình là Trương Ba (dựa váo kí ức, tình cảm và ý thức tức là dựa vào phần hồn của mình). Vợ Trương Ba sau khi kiểm tra kí ức của Trương Ba cũng nhận chồng; Trương Hoạt, bạn của Trương Ba cũng vậy. Chị con dâu thì càng thương cha chồng hơn, mXem thêm tại: https:loigiaihay.comthongdiepluuquangvuguidennguoidocquahoi7vokichhontruongbadahangthitnguvan12c30a213.htmlixzz5nLIelU2t Phân tích trích đoạn kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt Lưu Quang để làm tưởng ý nghĩa phê phán kịch - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Khơng có ý nghĩa triết lí nhân sinh, hạnh phúc người, với tinh thần chiến đấu thẳng thắn nghệ sĩ hăng hái tham dự vào tiến trình cải cách xã hội, kịch nói chung đoạn kết nói riêng  Thơng điệp Lưu Quang gửi đến người đọc qua Hồi kịch Hổn Trương Ba, da hàngPhân tích nêu cảm nghĩ trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt Lưu  Cảm nhận Hồn Trương Ba, da hàng thịt Lưu Quang - Ngữ Văn 12  Tại vợ Trương Ba lại đòi bỏ nhà đi? Tìm lời giải đáp câu hỏi cách phân tích Xem thêm: Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - Lưu Quang Học trực tuyến Môn Văn học Lưu Quang đầu nhiều người biết đến với cách nhà thơ Nhưng sau, ông gây tiếng vang đặc biệt biết tới với cách nhà viết kịch tài ba Những năm tám mươi, kịch Lưu Quang chiếm lĩnh sàn diễn nhiều nhà hát Lưu Quang mang khát vọng bày tỏ, muốn thể tâm hồn vào giới xung quanh, muốn tham dự vào dòng chảy mãnh liệt đời sống, trao gứi dâng hiến Khi đất nước bước vào thời kì vận động đổi mới, ý thức dân chủ đời sống xã hội ùa vào văn học Hiện thực phản ánh mang tính đa diện, đa chiều Số phận người, vấn đề cá nhân khám phá, thể đầy đu hơn, sâu sắc Khát vọng tham dự, trao gứi dâng hiến, khát vọng đẹp, thiện, hoàn thiện nhân cách người vừa ý thức công dân vừa trớ thành nhiệt hứng nghệ sĩ Lưu Quang Lúc ấy, viết kịch hình thức có điều kiện tham dự, “xung trận” trực tiếp Hồn Trương Ba, da hàng thịt sáng tác theo hướng khai thác cốt truyện dân gian gửi gắm suy ngẫm nhân sinh, hạnh phúc, kết hợp phê phán số tiêu cực lối sống thời Truyện dân gian gây kịch tính sau hồn Trương Ba nhập vào xác anh hàng thịt dẫn tới “vụ tranh chấp” chồng hai vợ phải đưa xử, Trương Ba thắng kiện đưa chồng Lưu Quang khai thác tình kịch bắt đầu chỗ kết thúc tích truyện dân gian Khi hồn Trương Ba sống “hợp pháp” xác anh hàng thịt, trở nên rắc rối, éo le để cuối đau khổ, tuyệt vọng khiến Hồn Trương Ba không chịu phải cầu xin Đế Thích cho chết hẳn Xâv đựng tình giải xung đột vậy, Lưu Quang gứi gắm triết lí sâu sắc lẽ sống, lẽ làm người: sống thật đáng quý, sống Nếu sống vay mượn, sống chắp vá, khơng có hài hòa vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách nhu cầu vật chất người gặp bi kịch mà Cuộc sống người thực hanh phúc, có giá trị sống mình, sống tự nhiên thể thống Đó chủ đề tưởng kịch Tài kịch Lưu Quang thể nhiều phương diện, tiêu biểu tài dựng cảnh dựng đố Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-trich-doan-kich-hon-truong-ba-da-hang-thit-cua-luu-quang-vu-delam-ro-tu-tuong-va-y-nghia-phe-phan-cua-vo-kich-ngu-van-12-c30a214.html#ixzz5nLIUjH00 ... đề tư tưởng kịch Tài kịch Lưu Quang Vũ thể nhiều phương diện, tiêu biểu tài dựng cảnh dựng đố Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-trich-doan-kich-hon-truong -ba- da- hang-thit-cua-luu -quang- vu-delam-ro-tu-tuong-va-y-nghia-phe-phan-cua-vo-kich-ngu-van-12-c30a214.html#ixzz5nLIUjH00
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích trích đoạn kịch hồn trương ba da hàng thịt của lưu quang vũ để làm rõ tư tưởng và ý nghĩa phê phán của vở kịch, Phân tích trích đoạn kịch hồn trương ba da hàng thịt của lưu quang vũ để làm rõ tư tưởng và ý nghĩa phê phán của vở kịch

Từ khóa liên quan