Phân tích ý nghĩa sâu xa của lời thoại trong vở kịch hồn trương ba da hàng thịt của lưu quang vũ

1 240 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:07

Phân tích ý nghĩa sâu xa của lời thoại trong vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ Ngữ văn 12 Bình chọn:Lời thoại này chính là những lời Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm những quan niệm về hạnh phúc, về lẽ sống và cái chết.Trình bày suy nghĩ về đoạn trích trong vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt: Đế Thích:...Tại sao vợ của Trương Ba lại đòi bỏ nhà ra đi? Thử tìm lời giải đáp cho câu hỏi ấy...Phân tích trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ để làm rõ tư...Thông điệp Lưu Quang Vũ gửi đến người đọc qua Hồi 7 vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng...Xem thêm: Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt Lưu Quang Vũ Học trực tuyến Môn Văn học Lưu Quang Vũ là mội nhà thơ khá nổi tiếng trong những năm sáu mươi của thế kỉ XX, được nhiều bạn đọc yêu mến. Đến đầu những năm tám mươi thì Lưu Quang Vũ chuyển hẳn sang lĩnh vực sân khấu. Chỉ trong bảy, tám năm, ông đã sáng tác khoảng năm mươi kịch bản và hầu hết đều được dàn dựng. Kịch của Lưu Quang Vũ thể hiện khát vọng về cái đẹp, cái thiện, về sự hoàn thiện nhân cách con người, đấu tranh khá quyết liệt với cái ác, cái xấu, nhất là đấu tranh chống tiêu cực để làm cho cuộc sống trong sạch hơn, tốt đẹp hơn. Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt, mà đặc biệt là trong lời thoại sau đây giữa Hồn Trương Ba với tiên Đế Thích đã cho ta thấy cái khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp của Lưu Quang Vũ: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn.... sống nhờ vào đồ đạc, cuả cải người khác, đã là chuyện không nên, đằng này đến cái thân tôi cũng phảỉ sống nhờ anh hàng thịt. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhìn tôi sống như thế nào thì ông chẳng cần biết.Lời thoại này chính là những lời Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm những quan niệm về hạnh phúc, về lẽ sống và cái chết. Như chúng ta đã biết Hồn Trương Ba, da hàng thịt được Lưu Quang Vũ sáng tác theo hướng khai thác, cốt truyện dân gian để gửi gắm những suy ngẫm về nhân sinh, về hạnh phúc, thể hiện một triếi lí sâu sắc về lẽ sống, lẽ làm người, kết hợp phê phán một số tiêu cực trong cuộc sống hiện thời. Tuy khai thác đề tài từ cốt truyện dân gian, nhưng trong vở kịch này Lưu Quang Vũ có một sự sáng tạo rất độc đáo: trong truyện dân gian thì khi Hồn Trương Ba được tiên Đế Thích cho nhập vào xác anh hàng thịt, Hồn Trương Ba vẫn sống bình thản, còn trong vở kịch này thì Hồn Trương Ba sống quay quắt, luôn có những xung đột nội tâm rất căng thẳng. Hồn Trương Ba đã phải trải qua những cuộc đấu tranh gay gắt với chính thể xác mà mình trú ngụ thể xác đầy ham muốn bảnXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichynghiasauxacualoithoaitrongvokichhontruongbadahangthitcualuuquangvunguvan12c30a1232.htmlixzz5nLGy5hmx Phân tích ý nghĩa sâu xa lời thoại kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt Lưu Quang - Ngữ văn 12 Bình chọn: Lời thoại lời Lưu Quang muốn gửi gắm quan niệm hạnh phúc, lẽ sống chết • Trình bày suy nghĩ đoạn trích kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt: "Đế Thích: • Tại vợ Trương Ba lại đòi bỏ nhà đi? Thử tìm lời giải đáp cho câu hỏi • Phân tích trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt Lưu Quang để làm rõ tư • Thơng điệp Lưu Quang gửi đến người đọc qua Hồi kịch Hồn Trương Ba, da hàng Xem thêm: Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - Lưu Quang Học trực tuyến Môn Văn học Lưu Quang mội nhà thơ tiếng năm sáu mươi kỉ XX, nhiều bạn đọc yêu mến Đến đầu năm tám mươi Lưu Quang chuyển hẳn sang lĩnh vực sân khấu Chỉ bảy, tám năm, ông sáng tác khoảng năm mươi kịch hầu hết dàn dựng Kịch Lưu Quang thể khát vọng đẹp, thiện, hoàn thiện nhân cách người, đấu tranh liệt với ác, xấu, đấu tranh chống tiêu cực để làm cho sống hơn, tốt đẹp Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt, mà đặc biệt lời thoại sau Hồn Trương Ba với tiên Đế Thích cho ta thấy khát vọng sống tốt đẹp Lưu Quang Vũ: Khơng thể bên đằng, bên ngồi nẻo Tơi muốn tơi tồn vẹn sống nhờ vào đồ đạc, cuả cải người khác, chuyện không nên, đằng đến thân phảỉ sống nhờ anh hàng thịt Ông nghĩ đơn giản cho tơi sống, nhìn tơi sống ơng chẳng cần biết Lời thoại lời Lưu Quang muốn gửi gắm quan niệm hạnh phúc, lẽ sống chết Như biết Hồn Trương Ba, da hàng thịt Lưu Quang sáng tác theo hướng khai thác, cốt truyện dân gian để gửi gắm suy ngẫm nhân sinh, hạnh phúc, thể triếi lí sâu sắc lẽ sống, lẽ làm người, kết hợp phê phán số tiêu cực sống thời Tuy khai thác đề tài từ cốt truyện dân gian, kịch Lưu Quang có sáng tạo độc đáo: truyện dân gian Hồn Trương Ba tiên Đế Thích cho nhập vào xác anh hàng thịt, Hồn Trương Ba sống bình thản, kịch Hồn Trương Ba sống quay quắt, ln có xung đột nội tâm căng thẳng Hồn Trương Ba phải trải qua đấu tranh gay gắt với thể xác mà trú ngụ - thể xác đầy ham muốn Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-y-nghia-sau-xa-cua-loi-thoai-trong-vo-kich-hon-truong-ba-dahang-thit-cua-luu-quang-vu-ngu-van-12-c30a1232.html#ixzz5nLGy5hmx
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ý nghĩa sâu xa của lời thoại trong vở kịch hồn trương ba da hàng thịt của lưu quang vũ, Phân tích ý nghĩa sâu xa của lời thoại trong vở kịch hồn trương ba da hàng thịt của lưu quang vũ

Từ khóa liên quan