Cảm nghĩ của anh chị sau khi đọc đoạn trích hồn trương ba da hàng thịt

1 110 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 20:53

Cảm nghĩ của anh (chị) sau khi đọc đoạn trích hồn Trương Ba da hàng thịt Ngữ Văn 12 Bình chọn:Không chỉ có ý nghĩa triết lý về nhân sinh, về hạnh phúc con người, trong vở kịch nói chung và đoạn kết nói riêng. Lưu Quang Vũ muốn góp phần phê phán một số biểu hiện tiêu cực trong lối sống lúc bây giờ.Quan niệm “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi...Hãy chỉ ra quan niệm khác nhau của Trương Ba và Đế Thích Ngữ Văn 12Qua lớp kịch hồn Trương Ba và gia đình (vợ, con, cháu) Ngữ Văn 12Hàm ý nhà viết kịch Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm qua đối thoại hồn Trương Ba và xác anh...Xem thêm: Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt Lưu Quang Vũ Học trực tuyến Môn Văn học GỢI Ý Không chỉ có ý nghĩa triết lý về nhân sinh, về hạnh phúc con người, trong vở kịch nói chung và đoạn kết nói riêng. Lưu Quang Vũ muốn góp phần phê phán một số biểu hiện tiêu cực trong lối sống lúc bây giờ. Thứ nhất, con người đang có nguy cơ chạy theo ham muốn tầm thường về vật chất, chỉ thích hưởng thụ đến nỗi trở nên phàm phu, thô thiển. Nói như Chế Lan Viên trong một bài thơ đã từng cảnh báo “muốn nuôi sống xác thân đem làm thịt linh hồn. Thứ hai, lấy cớ tâm hXem thêm tại: https:loigiaihay.comcamnghicuaanhchisaukhidocdoantrichhontruongbadahangthitnguvan12c30a19477.htmlixzz5nLDTg5dR Cảm nghĩ anh chị sau đọc đoạn trích hồn Trương Ba da hàng thịt Ngữ Văn 12 Bình chọn: Khơng có ý nghĩa triết lý nhân sinh, hạnh phúc người, kịch nói chung đoạn kết nói riêng Lưu Quang Vũ muốn góp phần phê phán số biểu tiêu cực lối sống lúc • Quan niệm “Khơng thể bên đằng, bên nẻo Tơi muốn tơi • Hãy quan niệm khác Trương Ba Đế Thích - Ngữ Văn 12 • Qua lớp kịch hồn Trương Ba gia đình (vợ, con, cháu) - Ngữ Văn 12 • Hàm ý nhà viết kịch Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm qua đối thoại hồn Trương Ba xác anh Xem thêm: Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - Lưu Quang Vũ Học trực tuyến Môn Văn học GỢI Ý Khơng có ý nghĩa triết lý nhân sinh, hạnh phúc người, kịch nói chung đoạn kết nói riêng Lưu Quang Vũ muốn góp phần phê phán số biểu tiêu cực lối sống lúc Thứ nhất, người có nguy chạy theo ham muốn tầm thường vật chất, thích hưởng thụ trở nên phàm phu, thơ thiển Nói Chế Lan Viên thơ cảnh báo “muốn nuôi sống xác thân đem làm thịt linh hồn" Thứ hai, lấy cớ tâm h Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/cam-nghi-cua-anh-chi-sau-khi-doc-doan-trich-hon-truong-ba-da-hang-thitngu-van-12-c30a19477.html#ixzz5nLDTg5dR
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm nghĩ của anh chị sau khi đọc đoạn trích hồn trương ba da hàng thịt, Cảm nghĩ của anh chị sau khi đọc đoạn trích hồn trương ba da hàng thịt

Từ khóa liên quan