Chuong 3 do dien ap va dong dien 1 MÔN KỸ THUẬT ĐO

31 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA ĐIỆNĐIỆN TỬ Chương 3: ĐO ĐIỆN ÁP DÒNG ĐIỆN 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 1 Đo dòng điện chiều Cả loại hoạt động với dòng DC nên dùng làm thị cho máy đo dòng DC phải mở rộng tầm đo (thang đo) 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 1.1 Cơ cấu từ điện 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 1.1 Cơ cấu từ điện Nếu ampe kế có nhiều tầm đo khác nhau: Dùng nhiều điện trở Shunt khác Dùng mạch Shunt Ayrton 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 1.2 Cơ cấu điện từ Thay đổi sơ vòng dây quấn cho cuộn dây định với lực tư F không đổi F = ń 1I1 = n2I2 = … ́ I1, I2,… gia trị tầm đo khác ́ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 1.3 Cơ cấu điện động Mắc điện trở shunt song song cuộn dây di động (giống cấu tư điện), cuộn dây cô định mắc nối tiếp với cuộn dây di động ́ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 Đo dòng AC Cơ cấu điệnva điện động hoạt động với dòng AC ⇒ cần mở rộng tầm đo (tương tự đo dòng DC) ̀ Mạch đo AC dùng cấu tư điện: Chuyển đổi tư dòng AC sang dòng DC 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 Đo dòng AC Dùng chỉnh lưu: AC - DC 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 Đo dòng AC Dùng phương pháp biến đổi nhiệt điện: 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 Đo dòng AC Nguyên tắc: dòng I cần đo đốt nóng cặp nhiệt tạo IDC cho cấu tư điện: E0(DC)=KTRIhd2 Trong đó: Ihd :trị số hiệu dụng dòng AC cần đo R :điện trở dây đốt nóng KT :hằng số tỉ lệ Người ta sử dụng khoảng gần tuyến tính E0 theo giá trị Ihd 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 10 Đo áp AC Chỉnh lưu bán ki: ̀ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 17 Đo áp AC VAC: dùng volk kế có biến đổi nhiệt đê không phu thuộc vào dạng va tần sô VAC ̉ ̣ ̀ ́ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 18 Volk kế điệnđo áp DC Volk kê điệnáp DC dùng transistor ́ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 19 Volk kế điệnđo áp DC Volk kê điệnáp DC dùng transistor Cấu tạo: ́ Mạch cầu đo đơn cực (so với điểm mass) vi sai) Hoạt động: Mạch theo khuyếch đại cân Mạch có k>1 (lấy C1, C2) 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 20 Volk kế điệnđo áp DC Dùng mạch khuyếch đại thuật tốn: Có ưu điểm: Hệ số khuyếch đại lớn, chọn lọc phù hợp với đợ xác và tuyến tính cao Có ngõ vào vi sai để đo hiệu sô điện thế Độ ổn định hệ số khuyếch đại cao ́ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 21 Volk kế điệnđo áp DC Mạch đo có K=1 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 22 Volk kế điệnđo áp DC Mạch đo có K>1 R1 ) Vo = Vi (1 + R2 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 23 Volk kế điệnđo áp DC Mạch khuyếch đại chuyển đổi V->I   Rs + Rm  R  Vo = Vi  + 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 24 Volk kế điệnđo áp DC Đo áp có gia trị nho dùng phương pháp “chopper” ̉ Để khắc phục ́ việc khuyếch đại điện áp trôi dùng bô khuyếch đại DC K lớn người ta dùng mạch sau ̣ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 25 Volk kế điệnđo áp DC 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 26 Volk kế điệnđo áp AC Khái quát: Chuyển đổi AC sang DC cách: Phương pháp chỉnh lưu diode Phương pháp trị hiệu dụng thực Phương pháp trị đỉnh Đa số volk kê chuẩn theo trị hiệu dụng tín hiệu sin ́ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 27 Volk kế điệnđo áp AC Phương pháp trị chỉnh lưu trung bình: Chỉnh lưu trứơc khuyếch đại sau: dùng tín hiệu AC lớn 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 Volk kế điệnđo điện áp 28 AC Khuyếch đại trước chỉnh lưu sau: tín hiệu AC nho ̉ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 29 Bài tập 2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.25, 2.26 (TÀI LIỆU “KỸ THUẬT ĐO”, NGUYỄN NGỌC TÂN, NXB ĐHQG TP.HCM) 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 30 ... 1/ 2/2 011 KỸ THUẬT ĐO - 4 030 04 ̉ 13 Đo áp DC 1/ 2/2 011 KỸ THUẬT ĐO - 4 030 04 14 Đo áp AC Chỉnh lưu bán ki: ̀ 1/ 2/2 011 KỸ THUẬT ĐO - 4 030 04 15 Đo áp AC Độ nhạy Ω /VAC trường hợp 1V ( RMS ) / 0 . 31 8... đại cao ́ 1/ 2/2 011 KỸ THUẬT ĐO - 4 030 04 21 Volk kế điện tư đo áp DC Mạch đo có K =1 1/2/2 011 KỸ THUẬT ĐO - 4 030 04 22 Volk kế điện tư đo áp DC Mạch đo có K >1 R1 ) Vo = Vi (1 + R2 1/ 2/2 011 KỸ THUẬT... trước chỉnh lưu sau: tín hiệu AC nho ̉ 1/ 2/2 011 KỸ THUẬT ĐO - 4 030 04 29 Bài tập 2 .1, 2.2,2 .3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2 .10 , 2 .11 , 2 .15 , 2 .16 , 2 .17 , 2 .18 , 2 .19 , 2.25, 2.26 (TÀI LIỆU “KỸ THUẬT
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 3 do dien ap va dong dien 1 MÔN KỸ THUẬT ĐO, Chuong 3 do dien ap va dong dien 1 MÔN KỸ THUẬT ĐO

Từ khóa liên quan