giao trinh mang may tinh toan tap pdf

307 207 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:45

Bài giảng MẠNG MÁY TÍNH GV: NGUYỄN HÀ HUY CƯỜNG   Quảng Nam 2009, Huy Cường Mạng máy tính Tổng quan mạng máy tính   Quảng Nam 2009, Huy Cường Nội dung Lịch sử phát triển mạng máy tính Khái niệm mạng máy tính Mạng ngang hàng, mạng dựa vào phục vụ (server) Phần cứng/Phần mềm mạng Các kiểu mạng        Quảng Nam 2009, Huy Cường Lịch sử phát triển mạng máy tính Vào năm 50 hệ máy tính việc nhập liệu phức tạp phải thông qua bìa mà người viết chương trình đục lỗ sẵn Thơng qua thiết bị đọc bìa thơng tin đưa vào máy tính Các thiết bị đọc bìa máy in thể thiết bị I/O máy tính Sau thời gian máy tính đưa vào hoạt động máy tính trung tâm kết nối với nhiều thiết bị I/O       Quảng Nam 2009, Huy Cường Lịch sử phát triển mạng máy tính Cùng với phát triển ứng dụng máy tính phương pháp nâng cao khả giao tiếp với máy tính trung tâm đầu tư nghiên cứu nhiều Vào năm 60 số nhà chế tạo máy tính nghiên cứu thành cơng thiết bị truy cập từ xa tới máy tính họ Một phương pháp truy cập từ xa thực thông qua đường dây điện thoại hai thiết bị xử lý tín hiệu (Modem)      Quảng Nam 2009, Huy Cường Lịch sử phát triển mạng máy tính Vào năm 1970, thiết bị đầu cuối sử dụng phương pháp liên kết qua đường cáp nằm khu vực đời Với ưu điểm từ nâng cao tốc độ truyền liệu qua kết hợp khả tính tốn máy tính lại với Vào năm 1980 hệ thống đường truyền tốc độ cao thiết lập Bắc Mỹ Châu Âu Vào năm 1974 công ty IBM giới thiệu loạt thiết bị đầu cuối chế tạo cho lĩnh vực ngân hàng thương mại, thông qua dây cáp mạng thiết bị đầu cuối truy cập lúc vào máy tính dùng chung Với thời đại bùng nổ thông tin nay, nhiều nơi mạng trở thành nhu cầu thiếu        Quảng Nam 2009, Huy Cường Khái niệm mạng máy tính Định nghĩa: Mạng máy tính tập hợp máy tính nối với theo cấu trúc phương tiện truyền thông cho chúng chia trao đổi thông tin với    Một mô hình liên kết máy tính mạng Quảng Nam 2009, Huy Cường Khái niệm mạng máy tính Ưu điểm:  Sử dụng chung tài nguyên: liệu, phần cứng, phần mềm, CPU  tiết kiệm chi phí  Tăng độ tin cậy hệ thống: Người ta dễ dàng bảo trì máy móc lưu trữ (backup) liệu chung  Nâng cao chất lượng hiệu khai thác thông tin:  Quản lý liệu tập trung đồng  Tăng cường lực xử lý  Tăng cường truy nhập tới dịch vụ mạng khác cung cấp giới   Quảng Nam 2009, Huy Cường Thí dụ - Tiết kiệm chi phí     Phòng máy nối mạng 20 máy thực tập cần 20 đĩa cứng, phần mềm tương ứng Nếu thông qua máy chủ (server) chia sẽ, dùng chung đĩa cứng phần mềm Các máy trạm (không cần đĩa cứng) khởi động thông qua kỹ thuật BootROM cho phép tải phần mềm dùng chung đĩa cứng máy chủ Quảng Nam 2009, Huy Cường KIẾN TRÚC MẠNG MÁY TÍNH      Kiến trúc mạng máy tính thể cách nối máy tính với tập hợp qui tắc, qui ước mà tất máy tính tham gia truyền thông mạng phải tuân theo để đảm bảo hệ thống mạng hoạt động tốt Cách nối máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị mạng hệ thống mạng gọi cấu trúc hình học Còn tập hợp qui tắc, qui ước truyền thông gọi giao thức Cấu trúc hình học mạng giao thức hai khái niệm mạng máy tính Quảng Nam 2009, Huy Cường ... thống mạng gọi cấu trúc hình học Còn tập hợp qui tắc, qui ước truyền thơng gọi giao thức Cấu trúc hình học mạng giao thức hai khái niệm mạng máy tính Quảng Nam 2009, Huy Cường Cấu trúc hình học(Topology)... Lịch sử phát triển mạng máy tính Cùng với phát triển ứng dụng máy tính phương pháp nâng cao khả giao tiếp với máy tính trung tâm đầu tư nghiên cứu nhiều Vào năm 60 số nhà chế tạo máy tính nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh mang may tinh toan tap pdf, giao trinh mang may tinh toan tap pdf, Cáp và đầu nối, Chuẩn truyền thông RS-232, Kỹ thuật truyền Baseband/Broadband, Bên nhận kiểm và sửa lỗi, Các mô hình LAN, Các mô hình kết hợp, Phương pháp truy cập CSMA/CD, Cấu trúc khung Ethernet, Mô hình phân tầng OSI, Mô hình phân tầng, Thiết bị hoạt động ở tầng mạng, Liên mạng (Internet working), So sánh giữa OSI và TCP/IP, Mô hình TCP/IP và Protocol, Các lớp địa chỉ, I, Giới thiệu chung về Windows và Linux, Cài đặt và khởi động:, 9, Hỗ trợ người sử dụng:, Yêu cầu thực hành, Các loại tài khoản người dùng, Thực hành chia sẻ tài nguyên, Cài HĐH Windows Sever 2003, § Giai đoạn 01:, § Giai đoạn 02:, Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP, Dịch vụ tên miền DNS, Bước 1: Mở Console: Nhấp StartProgramsAdminitratives ToolsDNS, Thiết lập máy DNS dự phòng, Thiết lập máy phục vụ khu vực dò ngược, Các thành phần của AD:, Cài đặt Domain controller

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm