Phân tích ông già và biển cả của hê minh uê

1 74 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:59

Phân tích Ông già và biển cả của Hêminhuê Ngữ Văn 12 Bình chọn:Cùng với William Faulkner, Hêminhuê được xem là người khai sinh ra nền văn xuôi hiện đại Hoa Kì. Tầm ảnh hưởng của ông càng về cuối thế kỉ càng rõ nét. Tên tuổi ông vang xa khắp năm châu.Phân tích ngắn gọn cảnh “Đương đầu với đàn cá dữ” Ngữ Văn 12Tóm tắt truyện Ông già và biển cả Ngữ Văn 12Soạn bài Ông già và biển cảSoạn bài Ông già và biển cả Ngắn gọn nhấtXem thêm: Ông già và biển cả Hêminhuê Học trực tuyến Môn Văn học Cùng với William Faulkner, Hêmhinhuê được xem là người khai sinh ra nền văn xuôi hiện đại Hoa Kì. Tầm ảnh hưởng của ông càng về cuối thế kỉ càng rõ nét. Tên tuổi ông vang xa khắp năm châu. G.G. Marquez gọi ông là thầy và nhiều tác giả Hoa Kì đương đại suy tôn ông làm người khai sinh ra trường phái Chủ nghĩa cực hạn (Minimalism). Một trường phái văn học xuất hiện ở Hoa Kì từ những năm 1920 với phương châm sáng tạo cơ bản là tinh giản văn chương đến mức tối đa, kiệm lời và kiệm cả cảm xúc… Hemingway nổi tiếng với phương pháp Tảng băng trôi. Phương pháp sáng tác này yêu cầu sự cô đọng trong phản ánh hiện thực. Do vậy, nét nổi bật trong thế giới ngôn từ của kiệt tác là khả năng kiệm lời. Đặc biệt Hemingway rất hạn chế việc sử dụng tính từ. Còn động từ được dùng để diễn tả hành vi giao tiếp của con người thì hầu như chỉ độc mỗi nói (say) hoặc hành vi tự giao tiếp với chính bản thân nhân vật thì gần như chỉ là nghĩ (think). Chi tiết, hình tượng nhân vật của ông thường mang tính ẩn dụ và biểu tượng cao.Đoạn trích Ông già và biển cả trong sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập trung vào hành trình săn đuổi con cá kiếm của ông lão Santiago. Dưới đây là những nét đặc sắc nhất của văn bản.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichonggiavabiencacuaheminhuenguvan12c30a2936.htmlixzz5nKkq87bE Phân tích Ơng già biển minh - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Cùng với William Faulkner, Hê-minh-uê xem người khai sinh văn xi đại Hoa Kì Tầm ảnh hưởng ông cuối kỉ rõ nét Tên tuổi ơng vang xa khắp năm châu • Phân tích ngắn gọn cảnh “Đương đầu với đàn dữ” - Ngữ Văn 12 • Tóm tắt truyện Ơng già biển - Ngữ Văn 12 • Soạn Ơng già biển • Soạn Ơng già biển - Ngắn gọn Xem thêm: Ông già biển - Hê-minh-uê Học trực tuyến Môn Văn học Cùng với William Faulkner, Hê-mhinh-uê xem người khai sinh văn xi đại Hoa Kì Tầm ảnh hưởng ông cuối kỉ rõ nét Tên tuổi ông vang xa khắp năm châu G.G Marquez gọi ông thầy nhiều tác giả Hoa Kì đương đại suy tơn ơng làm người khai sinh trường phái Chủ nghĩa cực hạn (Minimalism) Một trường phái văn học xuất Hoa Kì từ năm 1920 với phương châm sáng tạo tinh giản văn chương đến mức tối đa, kiệm lời kiệm cảm xúc… Hemingway tiếng với phương pháp Tảng băng trôi Phương pháp sáng tác yêu cầu cô đọng phản ánh thực Do vậy, nét bật giới ngôn từ kiệt tác khả kiệm lời Đặc biệt Hemingway hạn chế việc sử dụng tính từ Còn động từ dùng để diễn tả hành vi giao tiếp người độc nói (say) hành vi tự giao tiếp với thân nhân vật gần nghĩ (think) Chi tiết, hình tượng nhân vật ơng thường mang tính ẩn dụ biểu tượng cao Đoạn trích Ơng già biển sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập trung vào hành trình săn đuổi kiếm ông lão Santiago Dưới nét đặc sắc văn Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-ong-gia-va-bien-ca-cua-he-minh-ue-ngu-van-12c30a2936.html#ixzz5nKkq87bE
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ông già và biển cả của hê minh uê, Phân tích ông già và biển cả của hê minh uê

Từ khóa liên quan