Phân tích những nét độc đáo trong thuốc của lỗ tấn

1 75 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:54

Phân tích Những nét độc đáo trong “Thuốc” của Lỗ Tấn Ngữ Văn 12 Bình chọn:Trong di sản văn học của Lỗ Tấn, Thuốc là truyện ngắn đặc biệt và luôn giữ một vị trí quan trọng, độc đáo trong cách thức kết cấu, tổ chức không gian, bố trí nhân vật và tái hiện nhân vật.Phân tích Thuốc của Lỗ Tấn Ngữ Văn 12Phân tích hình ảnh Đường mòn và Vòng hoa trong Thuốc của Lỗ Tấn Ngữ Văn 12Ý nghĩa nhan đề “Thuốc” Lỗ Tấn Ngữ Văn 12Tóm tắt truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn Ngữ Văn 12Xem thêm: Thuốc Lỗ Tấn Học trực tuyến Môn Văn học Trong di sản văn học của Lỗ Tấn, Thuốc là truyện ngắn đặc biệt và luôn giữ một vị trí quan trọng, độc đáo trong cách thức kết cấu, tổ chức không gian, bố trí nhân vật và tái hiện nhân vật.Với kết cấu bốn phần, mạch lạc tạo ra cảm giác kết cấu khai – thừa – luận – kết hay khai – thừa – chuyển – hợp tương tự như kết cấu của một bài thơ cổ điển, được đánh số thứ tự từ I đến IV, câu chuyện mang tiêu đề vừa thực vừa biểu trưng – Thuốc – được chia thành hai không gian rất đặc trưng gắn với nhan đề tác phẩm: không gian quán trà nhà lão Hoa với ba phần và không gian nghĩa địa với phần còn lại mà độ dài không kém ba phần kia là bao.Phần khai truyện, tương ứng với phần khai đề của một bài thơ cổ điển, được mở ra từ không gian thứ nhất bằng một buổi sáng sớm, chưa sáng hẳn song cũng đã chuyển sang một ngày mới với nội dung chính là mua thuốc. Đó là “một đêm thu gần về sáng, trăng lặn rồi, nhưng mặt trời chưa mọc”. Bóng tối bao trùm lên không gian ấy, trời không trăng cũng chẳng có sao nên “ngoài những giống đi ăn đêm, còn thì ngủ say cả”. Để xua đi cái bóng tối ấy, lão Hoa, chủ nhân của ngôi nhà vừa để ở vừa để bán hàng, đã “đánh diêm, thắp cái đèn nhầy nhụa những dầu là dầu” để tạo ra một thứ ánh sáng “trắng xanh sáng khắp hai gian quán trà”. Ánh sáng ấy không làm cho ngôi nhà ấm lên, hay sáng thêm mà chỉ làm cho nó chìm ngập sâu hơn vào bóng tối đang phủ dày xung quanh, khiến sự trầm lắng có chiều sâu và hoàn cảnh buồn bã thê thảm hơn. Ánh sáng ấy cũng mang tính chất khác thường. Đã thế sau khi thắp ngọn đèn lồng, lão Hoa lại “tắt ngọn đèn con”, tắt luôn thứ “ánh sáng trắng xanh” đầy vẻ ma quái, hăm dọa ấy. Cảm giác về bóng tối bao trùm lại hiện ra khi lão bXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichnhungnetdocdaotrongthuoccualotannguvan12c30a2925.htmlixzz5nKjSjfs6 Phân tích Những nét độc đáo Thuốc Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Trong di sản văn học Lỗ Tấn, Thuốc truyện ngắn đặc biệt ln giữ vị trí quan trọng, độc đáo cách thức kết cấu, tổ chức không gian, bố trí nhân vật tái nhân vật • Phân tích Thuốc Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12 • Phân tích hình ảnh "Đường mòn" "Vòng hoa trong" Thuốc Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12 • Ý nghĩa nhan đề “Thuốc” - Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12 • Tóm tắt truyện ngắn Thuốc Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Thuốc - Lỗ Tấn Học trực tuyến Môn Văn học Trong di sản văn học Lỗ Tấn, Thuốc truyện ngắn đặc biệt ln giữ vị trí quan trọng, độc đáo cách thức kết cấu, tổ chức không gian, bố trí nhân vật tái nhân vật Với kết cấu bốn phần, mạch lạc tạo cảm giác kết cấu khai – thừa – luận – kết hay khai – thừa – chuyển – hợp tương tự kết cấu thơ cổ điển, đánh số thứ tự từ I đến IV, câu chuyện mang tiêu đề vừa thực vừa biểu trưng – Thuốc – chia thành hai không gian đặc trưng gắn với nhan đề tác phẩm: không gian quán trà nhà lão Hoa với ba phần không gian nghĩa địa với phần lại mà độ dài khơng ba phần bao Phần khai truyện, tương ứng với phần khai đề thơ cổ điển, mở từ không gian thứ buổi sáng sớm, chưa sáng hẳn song chuyển sang ngày với nội dung mua thuốc Đó “một đêm thu gần sáng, trăng lặn rồi, mặt trời chưa mọc” Bóng tối bao trùm lên khơng gian ấy, trời khơng trăng chẳng có nên “ngồi giống ăn đêm, ngủ say cả” Để xua bóng tối ấy, lão Hoa, chủ nhân nhà vừa để vừa để bán hàng, “đánh diêm, thắp đèn nhầy nhụa dầu dầu” để tạo thứ ánh sáng “trắng xanh sáng khắp hai gian quán trà” Ánh sáng không làm cho nhà ấm lên, hay sáng thêm mà làm cho chìm ngập sâu vào bóng tối phủ dày xung quanh, khiến trầm lắng có chiều sâu hồn cảnh buồn bã thê thảm Ánh sáng mang tính chất khác thường Đã sau thắp đèn lồng, lão Hoa lại “tắt đèn con”, tắt thứ “ánh sáng trắng xanh” đầy vẻ ma quái, hăm dọa Cảm giác bóng tối bao trùm lại lão b Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-nhung-net-doc-dao-trong-thuoc-cua-lo-tan-ngu-van-12c30a2925.html#ixzz5nKjSjfs6
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích những nét độc đáo trong thuốc của lỗ tấn, Phân tích những nét độc đáo trong thuốc của lỗ tấn

Từ khóa liên quan