Phân tích thuốc của lỗ tấn

1 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:53

Phân tích Thuốc của Lỗ Tấn Ngữ Văn 12 Bình chọn:Nhan đề thiên truyện là Thuốc (nguyên văn là Dược). Thuốc ở đây chính là chiếc bánh bao tẩm máu người mà lão Hoa đã mua về cho thằng Thuyên ăn để chữa bệnh lao. Nhan đề này có nhiều nghĩa.Phân tích Những nét độc đáo trong “Thuốc” của Lỗ Tấn Ngữ Văn 12Phân tích hình ảnh Đường mòn và Vòng hoa trong Thuốc của Lỗ Tấn Ngữ Văn 12Ý nghĩa nhan đề “Thuốc” Lỗ Tấn Ngữ Văn 12Tóm tắt truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn Ngữ Văn 12Xem thêm: Thuốc Lỗ Tấn Học trực tuyến Môn Văn học 1Ý nghĩa nhan đề “Thuốc” và hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người: Nhan đề thiên truyện là Thuốc (nguyên văn là Dược) . Thuốc ở đây chính là chiếc bánh bao tẩm máu người mà lão Hoa đã mua về cho thằng Thuyên ăn để chữa bệnh lao. Nhan đề này có nhiều nghĩa:Tầng nghĩa thứ nhất của Thuốc là nghĩa tường minh , chỉ phương thuốc chữa bệnh lao bằng chiếc bánh bao tẩm máu người . Đây là một phương thuốc mê tín lạc hậu tương tự như hai vị thuốc mà ông thầy lang đã bốc cho cho bố Lỗ Tấn để chữa bệnh phù thủng là rễ cây mía đã kinh sương ba năm và một đôi dế đủ con đực , con cái dẫn đến cái chết của ông cụ.Tầng nghĩa thứ hai của Thuốc là nghĩa hàm ẩn , đó là phương thuốc để chữa bệnh tinh thần : căn bệnh gia trưởng , căn bệnh u mê lạc hậu về mặt khoa học của người dân Trung Quốc . Bố mẹ thằng Thuyên vì lạc hậu và gia trưởng đã áp đặt cho nó một phương thuốc là chiếc bánh bao tẩm máu người dẫn đến cái chết của nó . Rồi tất cả đám người trong quán trà cũng sai lầm như vậy. Chiếc bánh bao tẩm máu vô hại kia đã trở thành một thứ thuốc độc vì người ta quá tin vào nó mà không lo tìm một thứ thuốc khác .Người dân Trung Quốc phải tỉnh giấc , không được “ngủ mê trong cái nhà hộp bằng sắt không có cửa sổ”.Tầng nghĩa thứ ba của Thuốc , của chiếc bánh bao tẩm máu người là phương thuốc nhằm chữa căn bệnh u mê lạc hậu về mặt chính trị của người dân Trung Quốc và căn bệnh xa rời quần chúng của người cách mạng Trung Quốc thời bấy giờ . Máu để tẩm chiếc bánh bao là dòng máu người chiến sĩ cánh mạng Hạ Du đã đổ xuống để giảiXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichthuoccualotannguvan12c30a2926.htmlixzz5nKjLL3Gx Phân tích Thuốc Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Nhan đề thiên truyện Thuốc (nguyên văn Dược) Thuốc bánh bao tẩm máu người mà lão Hoa mua cho thằng Thuyên ăn để chữa bệnh lao Nhan đề có nhiều nghĩa  Phân tích Những nét độc đáo “Thuốc” Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12  Phân tích hình ảnh "Đường mòn" "Vòng hoa trong" Thuốc Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12  Ý nghĩa nhan đề “Thuốc” - Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12  Tóm tắt truyện ngắn Thuốc Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Thuốc - Lỗ Tấn Học trực tuyến Môn Văn học 1-Ý nghĩa nhan đề “Thuốc” hình tượng bánh bao tẩm máu người: Nhan đề thiên truyện Thuốc (nguyên văn Dược) Thuốc bánh bao tẩm máu người mà lão Hoa mua cho thằng Thuyên ăn để chữa bệnh lao Nhan đề có nhiều nghĩa: -Tầng nghĩa thứ Thuốc nghĩa tường minh , phương thuốc chữa bệnh lao bánh bao tẩm máu người Đây phương thuốc mê tín lạc hậu tương tự hai vị thuốc mà ông thầy lang bốc cho cho bố Lỗ Tấn để chữa bệnh phù thủng rễ mía kinh sương ba năm đơi dế đủ đực , dẫn đến chết ông cụ -Tầng nghĩa thứ hai Thuốc nghĩa hàm ẩn , phương thuốc để chữa bệnh tinh thần : bệnh gia trưởng , bệnh u mê lạc hậu mặt khoa học người dân Trung Quốc Bố mẹ thằng Thuyên lạc hậu gia trưởng áp đặt cho phương thuốc bánh bao tẩm máu người dẫn đến chết Rồi tất đám người quán trà sai lầm Chiếc bánh bao tẩm máu vô hại trở thành thứ thuốc độc người ta tin vào mà khơng lo tìm thứ thuốc khác Người dân Trung Quốc phải tỉnh giấc , không “ngủ mê nhà hộp sắt cửa sổ” -Tầng nghĩa thứ ba Thuốc , bánh bao tẩm máu người phương thuốc nhằm chữa bệnh u mê lạc hậu mặt trị người dân Trung Quốc bệnh xa rời quần chúng người cách mạng Trung Quốc thời Máu để tẩm bánh bao dòng máu người chiến sĩ cánh mạng Hạ Du đổ xuống để giải Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-thuoc-cua-lo-tan-ngu-van-12-c30a2926.html#ixzz5nKjLL3Gx
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thuốc của lỗ tấn, Phân tích thuốc của lỗ tấn