Soạn bài thuốc

1 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:51

Soạn bài Thuốc Bình chọn:Soạn bài Thuốc Lỗ Tấn SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2. Câu 2. Hình tượng người cách mạng Hạ Du hiện lên như thế nào? Thái độ của tác giả? Nêu ý nghĩa cuộc bàn luận trong quán trà về Hạ Du?Tóm tắt truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn Ngữ Văn 12Ý nghĩa nhan đề “Thuốc” Lỗ Tấn Ngữ Văn 12Phân tích hình ảnh Đường mòn và Vòng hoa trong Thuốc của Lỗ Tấn Ngữ Văn 12Phân tích Thuốc của Lỗ Tấn Ngữ Văn 12Xem thêm: Thuốc Lỗ Tấn Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết1. Ý nghĩa của hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu ngườiTrả lời: Nghĩa thực: là một phương thuốc chữa bệnh => độc hại, gợi liên tưởng đến việc người ăn thịt người.Nghĩa biểu tượng: chiếc bánh bao là biểu tượng cho sự u mê, tăm tối và mê tín, dị đoan của những người Trung Quốc giai đoạn đó.2. Hình tượng người cách mạng Hạ Du hiện lên như thế nào? Thái độ của tác giả? Nêu ý nghĩa cuộc bàn luận trong quán trà về Hạ Du?Trả lời:a. Hình tượng người cách mạng Hạ Du Hạ Dukhông được miêu tả trực tiếp, chỉ được nói tới qua một số chi tiết: đó là một thanh niên tuổi mới đôi mưXem thêm tại: https:loigiaihay.comsoanbaithuoclotansgknguvanlop12tap2c30a24188.htmlixzz5nKioZ3F3 Soạn Thuốc Bình chọn: Soạn Thuốc - Lỗ Tấn - SGK Ngữ Văn lớp 12 tập Câu Hình tượng người cách mạng Hạ Du lên nào? Thái độ tác giả? Nêu ý nghĩa bàn luận quán trà Hạ Du?  Tóm tắt truyện ngắn Thuốc Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12  Ý nghĩa nhan đề “Thuốc” - Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12  Phân tích hình ảnh "Đường mòn" "Vòng hoa trong" Thuốc Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12  Phân tích Thuốc Lỗ Tấn - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Thuốc - Lỗ Tấn Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết Ý nghĩa hình tượng bánh bao tẩm máu người Trả lời: - Nghĩa thực: phương thuốc chữa bệnh => độc hại, gợi liên tưởng đến việc người ăn thịt người -Nghĩa biểu tượng: bánh bao biểu tượng cho u mê, tăm tối mê tín, dị đoan người Trung Quốc giai đoạn Hình tượng người cách mạng Hạ Du lên nào? Thái độ tác giả? Nêu ý nghĩa bàn luận quán trà Hạ Du? Trả lời: a Hình tượng người cách mạng Hạ Du - Hạ Dukhông miêu tả trực tiếp, nói tới qua số chi tiết: niên tuổi đơi mư Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-thuoc-lo-tan-sgk-ngu-van-lop-12-tap-2c30a24188.html#ixzz5nKioZ3F3
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài thuốc, Soạn bài thuốc

Từ khóa liên quan