Cảm nhận về nhân vật bà hiền trong tác phẩm một người hà nội của nguyễn khải

2 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:48

Cảm nhận về nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Ngữ Văn 12 Bình chọn:Những giá trị văn hóa bền vững không bao giờ mất đi mà như nhà văn ước ao những giá trị ấy sẽ hóa thân vào hiện tại: Bà già vẫn giỏi quá, bà khiêm tốn và rộng lượng quá.Vẻ đẹp của nhân vật bà Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Ngữ...Phân tích nhân vật cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải ...Ý nghĩa nội dung của đoạn trích: Bên ngoài trời rét, mưa cây lả lướt …cư xử với nhau...Cho ý kiến về nội dung đoạn trích: Bên ngoài trời rét ... cư xử với nhau ở ngoài...Xem thêm: Một người Hà Nội Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học Trong Một người Hà Nội, Nguyễn Khải viết bằng sự trải nghiệm của chính ông, một người gắn bó Hà Nội, am hiểu sâu sắc nếp sống thanh lịch Tràng An từ chính gia đình ông. Nhân vật bà Hiền là một gương mặt đặc biệt mang những tính cách Hà Nội đậm nét. Một con người đã chứng kiến những thay đổi trong suốt những năm tháng Hà Nội chuyển mình từ xã hội tư sản trước Cách mạng thành Hà nội theo mẫu hình xà hội chủ nghĩa. Những cơn trở dạ của lịch sử đã hằn dấu vào tâm tư những người Hà Nội với tất cả những tác động vào nếp sinh hoạt, nhưng dường như nét “bảo thủ” trong tâm hồn Hà Nội không dễ gì chấp nhận sự thay đổi phá vỡ đi nếp sống ngàn năm văn vật. Biệt tài của Nguyễn Khải dường như phát huy rất rõ nét trong tác phẩm này, đó là khả năng lí giải những biến chuyển trong tâm hồn, lí giải mối quan hệ giữa con người và hoàn cảnh. Nhưng có thể thấy sự khác biệt trong cách lí giải của nhà văn từ Mùa lạc viết những năm 1958 1960 đến Một người Hà Nội viết vào thập ki 90. Nhân vật chị Đào trong Mùa lạc là con người hòa nhập vào hoàn cảnh cuộc sống mới, vượt qua những mặc cảm thân phận, lột xác hồi sinh, từng bước hòa nhập với cộng đồng. Còn ở Một người Hà Nội, bà Hiền xuất hiện trong tác phẩm là một người dường như không dính dáng những biến động chính trị, nhưng vẫn chịu sự tác động của hoàn cảnh môi trường. Đặt vào bối cảnh đầy biến động của lịch sử, người phụ nữ ấy vẫn giữ nếp nhà như một cách ứng xử “dĩ bất biến ứng vạn biến”, giữ vẹn cốt cách người Hà Nội. Cùng với thời gian, sự lịch lãm dường như là tích tụ tinh hoa con người Hà thành này. Con người trong tác phẩm không nhẹ dạ, cả tin, xốc nổi, sống theo phong trào và cũng không quay lưng với xã hội, sống một cách tỉnh táo cân nhắc. Nguyễn Khải đã lí giải tính cách đặc biệt của bà Hiền từ gốc gác gia đình, miêu tả một cách tỉ mẩn nếp ăn, ở, sinh hoạt mang theo phong thái kiểu cách, sang trọng, luôn đề cao nếp nhà. Nhân vật có lí lịch phức tạp: vừa phong kiến, vừa có hơi hướng tư sản. Nếu xét theo tiêu chí thành phần, thì bà Hiền lại có gốc gác lao động mà nên, mà giàu có một cách lương thiện, một lí lịch rối rắm đến nỗi con cháu trong nhà cũng coi bà là tư sản, một thành phần cần phải lánh xa trong xã hội mới nếu không muôn chốc lấy phiền toái. Vậy mà, một nhân vật đã từng giao du với giới văn nghệ sĩ Hà thành nổi tiếng lịch lãm và tài hoa từ khi còn trẻ, đến lúc lập gia đình lại gắn cuộc đời với một ông giáo tiểu học, âu cũng là sự khác lạ trong tính cách, trong quan niệm về tình yêu và hôn nhân. Bà Hiền là một kiểu người hoàn toàn không thích hợp với dòng văn học ca ngợiXem thêm tại: https:loigiaihay.comcamnhanvenhanvatbahientrongtacphammotnguoihanoicuanguyenkhainguvan12c30a205.htmlixzz5nKhuzhNq Cảm nhận nhân vật Hiền tác phẩm Một người Nội Nguyễn Khải - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Những giá trị văn hóa bền vững không mà nhà văn ước ao giá trị hóa thân vào tại: già giỏi quá, khiêm tốn rộng lượng  Vẻ đẹp nhân vật Hiền truyện ngắn Một người Nội Nguyễn Khải - Ngữ  Phân tích nhân vật Hiền truyện Một người Nội nhà văn Nguyễn Khải -  Ý nghĩa nội dung đoạn trích: "Bên ngồi trời rét, mưa lả lướt …cư xử với  Cho ý kiến nội dung đoạn trích: "Bên ngồi trời rét cư xử với Xem thêm: Một người Nội - Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học Trong Một người Nội, Nguyễn Khải viết trải nghiệm ơng, người gắn bó Nội, am hiểu sâu sắc nếp sống lịch Tràng An từ gia đình ơng Nhân vật Hiền gương mặt đặc biệt mang tính cách Nội đậm nét Một người chứng kiến thay đổi suốt năm tháng Nội chuyển từ xã hội tư sản trước Cách mạng thành nội theo mẫu hình xà hội chủ nghĩa Những trở lịch sử hằn dấu vào tâm tư người Nội với tất tác động vào nếp sinh hoạt, dường nét “bảo thủ” tâm hồn Nội không dễ chấp nhận thay đổi phá vỡ nếp sống ngàn năm văn vật Biệt tài Nguyễn Khải dường phát huy rõ nét tác phẩm này, khả lí giải biến chuyển tâm hồn, lí giải mối quan hệ người hồn cảnh Nhưng thấy khác biệt cách lí giải nhà văn từ Mùa lạc viết năm 1958 - 1960 đến Một người Nội viết vào thập ki 90 Nhân vật chị Đào Mùa lạc người hòa nhập vào hoàn cảnh sống mới, vượt qua mặc cảm thân phận, lột xác hồi sinh, bước hòa nhập với cộng đồng Còn Một người Nội, Hiền xuất tác phẩm người dường khơng dính dáng biến động trị, chịu tác động hồn cảnh mơi trường Đặt vào bối cảnh đầy biến động lịch sử, người phụ nữ giữ nếp nhà cách ứng xử “dĩ bất biến ứng vạn biến”, giữ vẹn cốt cách người Nội Cùng với thời gian, lịch lãm dường tích tụ tinh hoa người thành Con người tác phẩm không nhẹ dạ, tin, xốc nổi, sống theo phong trào không quay lưng với xã hội, sống cách tỉnh táo cân nhắc Nguyễn Khải lí giải tính cách đặc biệt Hiền từ gốc gác gia đình, miêu tả cách tỉ mẩn nếp ăn, ở, sinh hoạt mang theo phong thái kiểu cách, sang trọng, đề cao nếp nhà Nhân vật có lí lịch phức tạp: vừa phong kiến, vừa có hướng tư sản Nếu xét theo tiêu chí thành phần, Hiền lại có gốc gác lao động mà nên, mà giàu có cách lương thiện, lí lịch rối rắm cháu nhà coi tư sản, thành phần cần phải lánh xa xã hội không muôn chốc lấy phiền toái Vậy mà, nhân vật giao du với giới văn nghệ sĩ thành tiếng lịch lãm tài hoa từ trẻ, đến lúc lập gia đình lại gắn đời với ông giáo tiểu học, âu khác lạ tính cách, quan niệm tình yêu hôn nhân Hiền kiểu người hồn tồn khơng thích hợp với dòng văn học ca ngợi Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/cam-nhan-ve-nhan-vat-ba-hien-trong-tac-pham-mot-nguoi-ha-noi-cuanguyen-khai-ngu-van-12-c30a205.html#ixzz5nKhuzhNq ...yêu hôn nhân Bà Hiền kiểu người hồn tồn khơng thích hợp với dòng văn học ca ngợi Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/cam-nhan-ve-nhan-vat-ba-hien -trong- tac-pham-mot-nguoi-ha-noi-cuanguyen-khai-ngu-van-12-c30a205.html#ixzz5nKhuzhNq
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm nhận về nhân vật bà hiền trong tác phẩm một người hà nội của nguyễn khải, Cảm nhận về nhân vật bà hiền trong tác phẩm một người hà nội của nguyễn khải

Từ khóa liên quan