Phân tích tính cách nhân vật cô hiền trong truyện ngắn một người hà nội của nhà văn nguyễn khải

1 93 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:45

Phân tích tính cách nhân vật cô Hiền trong truyện ngắn: Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải Ngữ Văn 12 Bình chọn:Cô Hiền xuất thân từ một gia đình giàu có, lương thiện, có học thức, yêu thích thơ văn. Cô Hiền đẹp, thông minh, được bố mẹ cho phép mở phòng tiếp khách văn chương, vẻ đẹp của cô Hiền là một vẻ đẹp khá toàn diện.Cảm nhận về nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải...Vẻ đẹp của nhân vật bà Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Ngữ...Phân tích nhân vật cô Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải...Cho ý kiến về nội dung đoạn trích: Bên ngoài trời rét ... cư xử với nhau ở ngoài...Xem thêm: Một người Hà Nội Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học Nguyễn Khải được coi là cây bút khá nổi tiếng của văn xuôi nước ta từ sau rách mạng tháng Tám. Những sáng tác văn chương của Nguyễn Khải phản ánh sinh động và khá chân thật quá trình vận động của cả nền văn học từ thời chiến tranh sang thời hòa hình. Trong những sáng tác trước năm 1977, Nguyễn Khải chủ yếu quan tâm đến các vấn đề mang tính thời sự chính trị. Và những sáng tác của ông từ năm 1978 về sau ông lại quan tâm nhiều hơn về cuộc sống đời thường. Ông đi sâu phản ánh và phân tích những diễn biến tâm lí khá phức tạp nhưng rất hợp lí của con người trong thời đại sau chiến tranh. Một người Hà Nội rút từ tập truyện Hà Nội trong mắt tôi là một tác phẩm tiêu biểu cho ngòi bút Nguyễn Khải ở giai đoạn sáng tác thứ hai. Trong truyện Một người Hà Nội Nguyễn Khải đã xây dựXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichtinhcachnhanvatcohientrongtruyennganmotnguoihanoicuanhavannguyenkhainguvan12c30a1303.htmlixzz5nKhG6QfW Phân tích tính cách nhân vật Hiền truyện ngắn Một người Nội nhà văn Nguyễn Khải - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Hiền xuất thân từ gia đình giàu có, lương thiện, học thức, u thích thơ văn Hiền đẹp, thơng minh, bố mẹ cho phép mở phòng tiếp khách văn chương, vẻ đẹp Hiền vẻ đẹp tồn diện • Cảm nhận nhân vậtHiền tác phẩm Một người Nội nhà văn Nguyễn Khải • Vẻ đẹp nhân vậtHiền truyện ngắn Một người Nội Nguyễn Khải - Ngữ • Phân tích nhân vật Hiền truyện ngắn Một người Nội nhà văn Nguyễn Khải • Cho ý kiến nội dung đoạn trích: "Bên ngồi trời rét cư xử với Xem thêm: Một người Nội - Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học Nguyễn Khải coi bút tiếng văn xuôi nước ta từ sau rách mạng tháng Tám Những sáng tác văn chương Nguyễn Khải phản ánh sinh động chân thật trình vận động văn học từ thời chiến tranh sang thời hòa hình Trong sáng tác trước năm 1977, Nguyễn Khải chủ yếu quan tâm đến vấn đề mang tính thời trị Và sáng tác ông từ năm 1978 sau ông lại quan tâm nhiều sống đời thường Ông sâu phản ánh phân tích diễn biến tâm lí phức tạp hợp lí người thời đại sau chiến tranh Một người Nội rút từ tập truyện Nội mắt tơi tác phẩm tiêu biểu cho ngòi bút Nguyễn Khải giai đoạn sáng tác thứ hai Trong truyện Một người Nội Nguyễn Khải xây dự Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-tinh-cach-nhan-vat-co-hien-trong-truyen-ngan-mot-nguoi-ha-noicua-nha-van-nguyen-khai-ngu-van-12-c30a1303.html#ixzz5nKhG6QfW
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tính cách nhân vật cô hiền trong truyện ngắn một người hà nội của nhà văn nguyễn khải, Phân tích tính cách nhân vật cô hiền trong truyện ngắn một người hà nội của nhà văn nguyễn khải

Từ khóa liên quan