Nguồn gốc tiếng việt

2 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:37

Nguồn gốc tiếng Việt Về nguồn gốc tiếng Việt, có nhiều giả thuyết Giả thuyết giầu sức thuyết phục cả: tiếng Việt thuộc dòng Mơn-Khơme ngữ hệ Đơng Nam Á, sau chuyển biến thành tiếng Việt - Mường (hay tiếng Việt cổ) tách Trong tiếng Việt đại, có nhiều từ chứng minh có gốc Môn-Khơme tương ứng ngữ âm, ngữ nghĩa so sánh với tiếng Mường Trải qua nghìn năm Bắc thuộc, triều đại phong kiến, ngôn ngữ thống chữ Hán, thời gian tiếng Việt tỏ rõ sức sống đấu tranh tự bảo tồn phát triển Chữ Hán đọc theo cách người Việt, gọi cách đọc Hán - ViệtViệt hoá nhiều cách tạo nhiều từ Việt thông dụng Tiếng Việt phát triển phong phú đến đời hệ thống chữ viết ghi lại tiếng Việt sở văn tự Hán vào kỉ 13 chữ Nôm Thời kỳ thuộc Pháp, chữ Hán dần bị loại bỏ, thay tiếng Pháp dùng ngơn ngữ hành chính, giáo dục, ngoại giao Nhưng nhờ chữ Quốc ngữ, có lợi đơn giản hình thể kết cấu, cách viết, cách đọc, văn xi tiếng Việt đại thực hình thành, tiếp nhận thuận lợi ảnh hưởng tích cực ngơn ngữ văn hoá phương Tây Chữ quốc ngữ sản phẩm số giáo sĩ phương Tây có Alexandre de Rhodes hợp tác với số người Việt Nam dựa vào chữ Latinh để ghi âm tiếng Việt dùng việc truyền giáo vào kỉ 17 Chữ quốc ngữ dần hoàn thiện, phổ cập, trở thành cơng cụ văn hố quan trọng Cuối kỉ 19, có sách báo xuất chữ quốc ngữ Sau Cách mạng tháng Tám 1945, tiếng Việt chữ quốc ngữ giành địa vị độc tôn, phát triển dồi dào, ngôn ngữ đa dùng lĩnh vực, cấp học, phản ánh thực sống Ngày nay, nhờ cách mạng, số dân tộc thiểu số Việt Nam có chữ viết riêng Đặc điểm tiếng Việt: đơn âm vốn từ cụ thể, phong phú, giầu âm sắc hình ảnh, lối diễn đạt cân xứng, nhịp nhàng, sống động, dễ chuyển đổi, thiên biểu trưng, biểu cảm, thuận lợi cho sáng tạo văn học nghệ thuật Từ điển tiếng Việt xuất năm 1997 gồm 38410 mục từ ...Đặc điểm tiếng Việt: đơn âm vốn từ cụ thể, phong phú, giầu âm sắc hình ảnh, lối diễn đạt cân xứng, nhịp nhàng,... dễ chuyển đổi, thiên biểu trưng, biểu cảm, thuận lợi cho sáng tạo văn học nghệ thuật Từ điển tiếng Việt xuất năm 1997 gồm 38410 mục từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguồn gốc tiếng việt , Nguồn gốc tiếng việt

Từ khóa liên quan