Nghệ thuật vị nhân sinh và nghệ thuật vị nghệ thuật

15 227 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:37

Nghệ thuật vị nhân sinh nghệ thuật vị nghệ thuật Chữ “Vị” khơng phải chữ “Vì” ý nghĩa câu: “Nghệ Thuật VỊ Nghệ Thuật Hay Nghệ Thuật VỊ Nhân Sinh”, có người đọc nhầm rằng: “Nghệ Thuật Nghệ Thuật Hay Nghệ Thuật Nhân Sinh” *** Chúng ta, tìm hiểu văn học Việt Nam, quên trận bút chiến hai nhóm: bên nhóm ông Hoài Thanh quan niệm “nghệ thuật vị nghệ thuật”, bên nhóm ơng Hải Triều quan niệm “nghệ thuật vị nhân sinh” Cuộc bút chiến này, diễn liên tiếp, kéo dài báo: Tin Văn, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Tràng An, Ðời Mới xuất vào thời Ðây bước khởi sự, tiền đề cho danh xưng “chủ nghĩa tả thực văn chương”, để văn học toàn giới cho chào đời trường phái “chủ nghĩa thực” Chưa dừng lại đây, tư tưởng gia, nhà phê bình văn học khối Cộng Sản “vẽ thêm chân” vào “rắn thực” tạo thành gọi “dòng văn học chủ nghĩa thực xã hội chủ nghĩa” Trong viết tiếp theo, người viết có vài “phê phán” dòng văn học “rắn thêm chân” Ðể vào đề tài, người viết xin trích nguyên văn “Văn Chương Là Văn Chương” mà tác giả Hoài Thanh viết đăng báo Tràng An thời Ông người khởi xướng cho nhóm nghệ sĩ thuộc trường phái “Nghệ thuật vị nghệ thuật”: “Văn Chương Văn Chương (Ðáp lại ông Hải Triều ông Phan Văn Hùm báo Tin Văn) Trước nhận thấy ơng Hải Triều phê bình quyễn “Kép Tư Bền” cách sai lầm, tơi có bày tỏ vài ý kiến cách phê bình Tơi nhân việc có xảy - việc ơng Hải Triều phê bình “Kép Tư Bền” - mà bày tỏ vài ý kiến không đề xướng hay bên vực lý thuyết hết chẳng dấu bạn, tơi nhát gan lắm, thấy bóng lý thuyết sợ Có lẽ ơng Hải Triều biết chỗ yếu nên nửa tháng sau tờ Tin Văn ông viết dài cột báo đưa mớ lý thuyết danh từ to nhổn để dọa Nào: Nghệ thuật xã hội đích sinh hoạt, nào: nghệ thuật hệ thống tình cảm diễn hình ảnh Ơng dọa tơi tràng chữ tây xen vào văn quốc ngữ, trang câu trích Flaubert, Plékhanov, Gide, Boukharine Thế chưa đủ ơng cắt tơi gửi vào cho tay kiện tướng Phan Văn Hùm nghe tên đủ sợ Thế tờ Tin Văn, cột báo, lại bị ông Phan Văn Hùm dọa lần Nhưng chiến lược ông Hải Triều sơ suất chừng chiến lược ơng Hùm bí hiểm chừng Một bên Trương Phi, bên Gia Cát Hai bên đối phó hai Con nhà văn quen giữ thói nhã, khơng có cách chống lại với vũ nghệ cao cường Trương Phi bát-trận-đồ Gia Cát, đưa hết trí hiểu biết, khơng dò lối Tơi ông Hùm bát-trận-đồ Gia Cát chưa Thực báttrận-đồ dễ hiểu nhiều Các ơng chơi ác dúi vào chỗ ông đặt tên Nghệ thuật vị nghệ thuật ông xơng vào mà tổng cơng kích Các ơng bảo chủ trương lý thuyết Nghệ thuật vị nghệ thuật Úi chà! Oai quá! Tôi không dám, có chủ trương lý thuyết đâu Trong tơi khơng có chữ Các ơng lại làm ơn báo cho biết chủ trương lý thuyết nghệ thuật vị nghệ thuật tất lấy văn chương phụng giai cấp đấy, giai cấp lao động Thì ơng phải dè dặt làm gì? Các ơng nói ơng phe với người lao khổ tơi phe người giàu người bóc lột anh em lao khổ, nói dễ hiểu khơng? Các ơng khơn đó, ơng Cái hay, tốt, ông dành hết phần ông; dở, xấu, ơng nhét cho tơi Ðáng lẽ, tơi người bóc lột, hay ơng người bóc lột, khoan nói đến Tơi có phát biểu ý kiến văn chương, ông phát biểu ý kiến văn chương, ta xem ý kiến đúng, không Ðằng ông phê cho câu: “Ý kiến thằng cha Hoài Thanh ý kiến tụi giàu, bên mặt trận tất nhiên làm gì, khơng thể nhận thấy lẽ phải chúng ta” Tôi đọc hai ông đọc đọc lại ngẫm nghĩ thấy hai ông trách chỗ này: không cho nhà văn làm công việc xã hội Sao ông không thấy trước có câu: “Nhà văn người sống xã hội cố nhiên phải tùy sức mình, làm hết phận xã hội, tơi muốn nói nhà văn đến lúc phải bênh vực yếu, chống lại sức mạnh với tiền tài, súng đạn, lúc nhà văn khơng làm văn mà làm phận người cầm bút mà Ta nên nhớ cầm bút chưa phải viết văn Văn chương vật quý có đâu thế” Cùng trước tơi nhận sách có tính cách văn chương đèo thêm tính cách khác trị, xã hội, đạo đức, tôn giáo, v.v Tôi muốn người ta biết phân biệt tính cách lúc xét sách phương diện nghệ thuật, phải để ý đến tính cách khác Một sách người, thân mn hình vạn trạng Muốn cho dễ hiểu, tơi lấy thí dụ có lẽ khơng nhã tiện Ơng Hải Triều người bán sách, bán báo Huế Với ông lại người hay viết văn chữ Tây chữ Nho báo quốc ngữ hay trích câu văn Gide, Boukharine, Flékhanov, Flaubert, Quách Mạc Nhược, v.v Vậy lúc tơi nói chuyện với ơng văn chương, tơi để ý đến ông Hải Triều bán sách, bán báo với ơng Hải Triều khác, người ta bảo tơi điên Cho nên trí tơi phải chia nhiều ơng Hải Triều phải để ông nơi, không lẫn lộn Khi xem sách Tôi phải phân biệt tính cách phiền tối Xét kỹ ra, tính tiến hóa tư tưởng biết phân biệt Ðối với người xưa nước nước, ngày nhờ khoa học tinh vi, người ta biết nước gồm có hai chất khinh khí dưỡng khí hợp lại Sự tiến hóa khoa học theo đường vậy, tiến hóa văn chương Người xem văn phải biết nhận chân tướng lộng lẫy văn chương đừng cho lẫn lộn với khác theo với sách Tơi lại muốn người ta nhận sách chuyên tả nỗi khổ kẻ lao động chưa hẵn sách hay Hay chỗ biết cách tả Trái lại, sách khơng tả nỗi khổ kẻ lao động, khơng có tính cách xã hội, người ta thường nói, hay phải nhận hay tài người viết Cái đẹp trăm hoa quý chỗ có hương sắc khác Nhà văn vậy, nhà văn phải viết lối văn có tính cách xã hội, cho người khơng có biệt tài lối văn vậy, khơng ích cho mà lại có hại Kho tinh thần lồi người thiệt tác phẩm vơ giá Ðến tơi lại trích câu văn Gide, Gide nói: “Người ta hay phát triển sắc lại giúp ích cho đồn thể” Tôi không khuyên Nguyễn Công Hoan viết lối văn đầy mộng ảo, ơng lại buộc Lưu Trọng Lư phải viết lối văn Nguyễn Cơng Hoan? Hồi Thanh (Báo Tràng An - 1935) Ðể dẫn chứng tiếp cho bút chiến quan niệm “Nghệ Thuật vị Nghệ Thuật hay Nghệ Thuật vị Nhân Sinh”, người viết xin trích ơng Hải Triều: “Ðáp lại ông Thiếu Sơn Tiểu Thuyết Thứ Bảy số 16-2-1935” Vấn đề tơi có hồi bàn qua phệ bình cách giải thích chữ văn học Sào Nam tiên sinh, đăng báo Ðông Phương cũ Nay ông Thiếu Sơn “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” số 38 lại nói đến Tơi muốn thừa bút chiến để giải bày cho rõ quan niệm chúng tơi nghệ thuật Ơng Thiếu Sơn, người ta thường bảo nhà viết văn sành mà lý lại già dặn Nhưng ông sành đâu không biết, ông già dặn đâu không hay, “Hai quan niệm văn học” tỏ lúng túng nông làm sao! Anh chị em, tôi, đời khơng nhiều có tí gan - tí mà thơi - gan đến gan nói liều hẵn thua ông Thiếu Sơn Tơi khơng hay nói ngoa Thì anh chị đọc: ” theo luật tiến hóa văn học sử Việt Nam văn học sử nước, cơng trình sáng tạo còn, mà cơng trình khảo cứu chết.” Bao qt nói cơng trình khảo cứu chết khơng to gan ư? theo “luật tiến hóa” ơng mà “cơng trình sáng tạo” trở lại phản tiến hóa ơng cho sống ư? Ông Thiếu Sơn! Ông to gan chỗ nói liều đó! Ðây lời tơi đưa luận chứng nông ông nhiều mà tơi khơng thể kể hết Ơng lại có ý xích quan niệm văn học ông Phạm Quỳnh cụ Nguyễn Bá Học Cụ Nguyễn Bá Học chết Ơng Phạm Quỳnh sống Ơng Quỳnh có trả lời cho ông Tôi không đâu mà làm trạng sư cho cụ Thượng Bộ Giáo Dục Tôi muốn nói chuyện ơng chỗ ơng chủ trương “lấy nghệ thuật làm cứu cánh cho nghệ thuật” mà cho quan niệm gàn dở gian trá phái nghệ sĩ mà L.Tolstoi thường gọi “bọn giặc nghệ thuật” (les forbans de l'art) Muốn nói chuyện ơng, tơi bắt đấu giải thích “nghệ thuật” I Nghệ thuật gì? Nhà nghệ sĩ tâm giải thích đến nghệ thuật thời cho sản vật thần bí, mầu nhiệm tình cảm “Ðấng Thiêng Liêng” nên họ cho nghệ thuật có tính chất siêu phàm, huyền dịu, không quan hệ đến xã hội, khơng dính dáng đến nhân sinh Họ cao ngạo lớn tiếng đề xướng thuyết “nghệ thuật túy” (l'art pur), “nghệ thuật thần tiên” (l'art olympien) hay “nghệ thuật vị nghệ thuật” (l'art pour l'art) Trong đám nghệ sĩ ấy, khơng nói biết, ơng Thiếu Sơn làm anh học trò dở dang, ơng muốn bênh vực cho mà bệnh vực khơng trò Trái với phái nghệ sĩ tâm, chủ trương “nghệ thuật sản vật sinh hoạt xã hội” (l'art est un produit de la vie sociale), trạng thái sinh hoạt xã hội phản chiếu vào tâm trí người ta, sinh vui, sinh buồn, sinh giận, sinh tiếc, sinh chán, sinh tham Nghệ thuật đặt tình cảm cho có hệ thống diễn thành hình ảnh thiết thực lời nói câu văn, âm điệu, vận động (như nhảy múa) nhiều cách kiểu khác có hình thái rõ ràng kiến trúc, đắp tượng v.v Cho nên người ta thường nói: “Nghệ thuật phương pháp để xã hội hóa tình cảm” (un moyen de socialisation du sentiment) Ông Tolstoi sách “Nghệ thuật gì?” (Qu'est ce que l'art?” giải thích: Nghệ thuật phương pháp truyền nhiễm tình cảm” (un moyen de contangion émotive) Nghệ thuật xã hội hóa tình cảm lồi người, lại đem tình cảm mà truyền nhiễm lại cho loài người; phát nguyên nghệ thuật xã hội mà cứu cánh xã hội Ðặt nghệ thuật xã hội nhân sinh, cho nghệ thuật có tính chất thiêng liêng, thần bí, cao thượng ngụy biện, phi lý, vin lối ông Thiếu Sơn, gian trá tơi dám gọi gian trá, tơi nói đoạn sau II “Nghệ Thuật vị Nhân Sinh” với văn sĩ Tây Phương.- Ơng Thiếu Sơn nói “nghệ thuật vị nhân sinh” (l'art pour la vie) nước ta ảnh hưởng Nho giáo Ông lại cho hầu hết người mà người Tây phương chủ trương lấy nghệ thuật làm cứu cánh cho nghệ thuật Ấy lại nói liều Tơi thiết tưởng đốn điều ơng cần xem xét cho thận trọng chứ! Ai bảo ông hầu chủ trương lấy nghệ thuật làm cứu cánh cho nghệ thuật? Tôi muốn đưa chứng cớ mà vội vàng sưu tầm để ông thấy rõ nhà văn sĩ Tây Phương người ta chủ trương lấy nghệ thuật làm cứu cánh cho nhân sinh Taine, sách triết lý nghệ thuật (La philosophie de l'art) nói rằng: “Nhà nghệ sĩ với quần chúng một, nhà nghệ sĩ hạng người biệt lập” Diderot bảo rằng: “Nghệ thuật phải có nhiệm vụ ca tụng công nghiệp lớn lao, tốt đẹp, bệnh vực lẽ phải, cơng kích đồi bại, chống chọi với đứa bạo” Trong sách “Chúng ta phải làm nào?” (Que devons-nous faire?) Tolstoi nói: “Lồi người đương gặp biết khổ sở, đau đớn tội nghiệp, có thời đâu ngao du đùa bỡn Nhà nghệ sĩ nhà tư tưởng không ngồi đỉnh núi thần tiên, họ phải luôn cảnh hoạt động, chan chứa cảm tình Họ phải cho lồi người thấy đường giải thoát khốn khổ ngày tìm tốt đẹp mẻ hơn.” Tơi muốn để nguyên câu chữ Tây mà không dịch, sợ ý nghĩa hay đi: “Le vrai art est l'expression de la connessance de la mission et du vrai bien de toute les hommes (xem Vie de Tolstoi R Rolland) Thế nghệ thuật chân nghệ thuật vị nhân sinh đấy, ơng Thiếu Sơn thấy chưa? Còn biết nhà nghệ thuật Dickens, Dostolevsky, Millet, Hugo, Barbusse, R Rolland v.v tất nghệ sĩ Nga chủ trương lấy nghệ thuật mà phụng cho nhân sinh Trên kia, tơi giải thích quan hệ nghệ thuật với nhân sinh rõ thuyết “nghệ thuật vị nhân sinh” ông Thiếu Sơn lầm tưởng cho ảnh hưởng Nho giáo Ðông phương Chính thuyết “nghệ thuật vị nhân sinh” nghệ sĩ Âu Mỹ nhiều lần đề xướng cổ động Tỉ nghệ thuật giỏi nước Nga bây giờ, người ta biết nghệ thuật vị nhân sinh nghệ thuật vị nghệ thuật người ta cho thuyết “nghệ thuật vị nghệ thuật” tiêu biểu đồi bại cho văn hóa buốc-doa (bourgois) III Nghệ thuật vị nghệ thuật nghệ thuật sử.- Quách Mạt Nhược, văn sĩ phái nước Tàu, văn học giai cấp đấu tranh có câu: “Nghệ thuật gì? Nghệ thuật biểu nhân sinh” Câu thật Không biểu nhân sinh khơng thành nghệ thuật Bao nhiêu thăng trầm biến chuyển xã hội kinh tế, trị, gián tiếp hay trực tiếp ảnh hưởng vào nghệ thuật Người đời xưa, hồi lạc thịnh hành, quân chủ bền chặt, nghệ thuật tất nhiên xu hướng mặt ca tụng anh hùng hào kiệt, khuyến khích việc thiện, trừ việc ác Nhà nghệ sĩ tự đặt vào hạng “tiên giác”, đem tài ba để thức tỉnh loài người Bao nhiêu sách sử, tranh vẽ, chạm trổ diễn tả công nghiệp oanh oanh liệt liệt vị anh hùng hào kiệt tự ngàn xưa Nghệ thuật hồi rõ ràng để phụng cho nhân sinh Những tác phẩm Illiade, Oldyssée Tây phương, sách “Tam quốc diễn nghĩa” Tàu, “48 vị anh hùng” Nhật chứng cớ hiển nhiên triều lưu nghệ thuật vị nhân sinh thời đại Trước cách mạng 1789 Pháp, nghệ thuật giới Pháp lại phát sinh thể thức gọi “style rococo” “Style recoco” phản ánh chế độ phong kiến Pháp bắt đầu trụy lạc Nhà nghệ thuật xa hẳn quần chúng nên không đem nghệ thuật để dẫn đạo hay giáo hóa quần chúng nữa.Họ mượn nghệ thuật để ca tụng xa hoa, đài dâm dục Các nghệ thuật dầu khơng nói ra, thấy rõ thứ nghệ thuật vị nghệ thuật mà Cuộc cách mạng 1789 lên, nghệ thuật giới tự nhiên có vơ số nghệ sĩ đời Tự lấy trách nhiệm tiên khu cho phong trào, mượn nghệ thuật làm lợi khí để khuyến khích quần chúng vào đường mới, tác phẩm Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, David v.v tiêm nhiễm tư tưởng đem nghệ thuật mà phụng cho nhân sinh Nhà nghệ sĩ tài vừa kiêm tay chiến sĩ giỏi Rồi qua kỷ thứ XX, phát triển chế độ tư đến đoạn cuối Nghệ thuật đồng chịu ảnh hưởng ấy, nên hẳn tính chất “vị nhân sinh” Không biết xu hướng đời: impressionnisme, néoimprissionnisme, futurisme, cubisme, v.v “isme” cũ kéo dây xuất lại kéo dây mà chết, khơng thành hình Nghệ thuật xu hướng mặt thần bí, huyền hoặc, v.v Nhà nghệ thuật không khai sáng quần chúng, lại trở lại mê quần chúng Nhà nghệ thuật hóa người thù quần chúng Ông Léon Tolstoi cho bọn forbans de l'art thật đáng kiếp Bên nghệ thuật phản nhân sinh, phản tiến hóa ấy, ngày thấy nhóm lên nghệ thuật mới, tự lấy trách nhiệm diễn tả tình cảm, tư tưởng quần chúng đề cao sinh hoạt xã hội tất phương diện vật chất tinh thần Những kiện tướng phái nghệ sĩ Gorky Nga, R.Rolland Pháp, Upton Sinclair Mỹ v.v công chúng hoan nghênh cách đặc biệt Ông Thiếu Sơn xem đủ thấy nghệ thuật vị nghệ thuật phát sinh hồi đồi bại xã hội lồi người Còn hồi tiến người ta chủ trương lấy nghệ thuật làm cứu cánh cho nhân sinh Ông Thiếu Sơn lại thấy nghệ sĩ tán thành cho thuyết “nghệ thuật vị nghệ thuật” trái hẳn đường tiến hóa nhân loại IV Giá trị tác phẩm phái nghệ thuật vị nghệ thuật.- Trong “Nghệ thuật với đời người” đăng T.T.T.B số 41, ông Thiếu Sơn đứng phương diện nhà nghệ thuật bảo rằng: “Các ông muốn cải tạo xã hội để tơ điểm cho sống lồi người Tôi cải tạo xã hội gì, sống tơi, tơi khơng cần ông phải tô điểm Tự mãn nguyện rồi! Nếu thiên hạ nhiều người biết yêu mến nghệ thuật, nhờ thưởng thức cơng trình mà quên nỗi nhỏ nhen ti tiện cõi đời, để sống chung với cảnh giới đẹp đẽ hơn, cao thượng hơn, chúng tơi há lại chẳng có cơng với xã hội lồi người ư?” Chỉ câu tun bố đủ đại biểu cho tâm lý thiển bạc mà tự đắc, ích kỷ mà phản động, tâm mà lộn xộn phái “nghệ thuật vị nghệ thuật” Dầu ông Thiếu Sơn nhà “nghệ thuật vị nghệ thuật” không biết, hay không muốn biết, hay không dám biết “cái cải tạo gì?”, dầu ông Thiếu Sơn phái “nghệ thuật vị nghệ thuật” có cho sống khơng cần phải tô điểm, “tự mãn nguyện” rồi, ơng phải tự hỏi ông đến chỗ “không cần tô điểm”, “đã mãn nguyện rồi” chớ! Chẳng qua ông giai cấp dư dật vỗ bụng mà nói câu tự đắc Các ơng có ăn, có mặc, có ở, thong thả ngâm vịnh chuyện mây mưa chớ! Các ông ngắm vào mình, tự cho đẹp đẽ nên bảo “không cần tô điểm” Kỳ thật, xã hội chứa chấp xấu xa nên mong mỏi tô điểm ln Các ơng ngắm vào mình, thấy sướng đời vật chất ơng ăn nhịp với sướng đời tinh thần, nên ông kiêu hãnh “đã mãn nguyện rồi” Kỳ thật, xã hội nhận thấy điều thiếu thốn nên chưa tự hào mãn nguyện Tóm lại, ộng thật hạng người ích kỷ q, thấy có mà khơng thấy người nghệ thuật ơng khn khổ nhỏ bé cá nhân không diễn đạt tình cảm, ý chí, nguyện vọng đại quần chúng xã hội Cái nghệ thuật ông nghệ thuật thiểu số Các ơng chăm chú, tìm kiếm, bơi xới khúc mắc, bí ẩn tim non cô gái ngây thơ đa cảm, hay lòng riêng cậu trai lịch lãm đa tình Rồi ơng viết tiểu thuyết dày hàng trăm trang với tiêu đề đẹp đẽ, tâm lý tiểu thuyết, tình tiểu thuyết, cảnh tiểu thuyết Sách đời, giai cấp đủ ăn đủ mặc, sau vui chơi, nhàn rỗi, a vào mà mua mà đọc, mà khen mà tán, mà phẩm bình, mà bắt chước người chuyện ngây thơ, mơ mộng, yêu đời, vui đời v.v Do ơng hơ to lên rằng: “Các ơng có cơng với xã hội, nghệ thuật ông có giá trị, hữu ích chứ, đồ giải trí cho tiểu thơ khuê sau điểm trang” Câu nói bác sĩ Trần cay chua mà thật V Vài lời chung cáo.- Giữa phân tranh xã hội, trước vấn đề sống thời đại, nhân loại mong mỏi, phương diện tinh thần, hạng nghệ sĩ biết diễn dịch nỗi lòng họ; mà đau thương, mong mỏi, buồn giận, vui sướng tâm khảm họ vẽ vời thành tranh linh hoạt chan chứa cảm tình Nhà văn sĩ Gorky trở nên “một người yêu” giới nhờ Trái lại, lấy nghệ thuật làm “chơi riêng”, lấy nghệ thuật làm nghệ thuật, lấy nghệ thuật làm bùa mê người, vô tâm hay hữu ý nối giáo cho lực lượng phản tiến hóa Hạng nghệ sĩ ấy, xin lỗi ông Thiếu Sơn hạng nghệ sĩ gian trá, hạng nghệ sĩ quái quỉ Những tác phẩm họ theo với chế độ xã hội hủ bại mà bị đào thải (Ðời Mới - 1935) Ðối với ngày hôm vấn đề “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh” vấn đề để bàn cãi Vì, nguy hiểm, tệ hại xảy rồi- - quan niệm chiều cho “nghệ thuật vị nhân sinh” làm lợi khí tuyên truyền cho “chủ nghĩa thực dụng” dựa “chủ thuyết vật” cơng kích mạnh vào “chủ thuyết tâm” Trường phái “nghệ thuật vị nghệ thuật” bị văn học khối Cộng Sản gán cho danh xưng “văn chương tư sản”; mà nghệ sĩ thuộc trường phái nầy, tất nhiên bị ghép vào “hàng ngũ đối lập- phản động- ủy mị- lãng mạn- ru ngủ lòng chiến đấu- sức cản ý thức đấu tranh giai cấp, hại dân hại nước ” Nói vậy, khơng có nghĩa ngày hơm phê bình văn học chủ nghĩa xã hội chấp nhận trường phái “nghệ thuật vị nghệ thuật” để mạnh dạn bác trường phái kia! Hồn tồn khơng thể có điều này, mà kết hợp thật sít hai quan niệm nhằm tạo cho có tầm nhìn rộng hơn, sâu phân tích phê bình Lợi giai đoạn tại, có quyền kết hợp, có quyền lừa lọc phi lý đễ lại hữu lý giúp ích cho sống Khơng “A” “B” chọn Ðã chọn “A” tức “A” phải đúng, “B” phải bị loại bỏ- có nghĩa “B” hồn tồn sai (?) Tóm lại, “nghệ thuật vị nghệ thuật”, hay “nghệ thuật vị nhân sinh”, hai quan niệm nầy đúng? Ông cha ta thường nói “Có thực vực đạo”, “Có bột gọt nên hồ”, điều xét khơng thể sai, bảo hồn tồn khơng thể được! Trong thực tế sống có q nhiều thành cơng, chứng minh cho sai lầm nghĩa đen “tục ngữ” vừa dẫn qua việc làm “từ thiện” lĩnh vực “tơn giáo, tín ngưỡng”, có thành công đường đời mức khởi số không! ... Chính thuyết nghệ thuật vị nhân sinh nghệ sĩ Âu Mỹ nhiều lần đề xướng cổ động Tỉ nghệ thuật giỏi nước Nga bây giờ, người ta biết nghệ thuật vị nhân sinh khơng biết nghệ thuật vị nghệ thuật người... nghệ thuật vị nghệ thuật Dầu ông Thiếu Sơn nhà nghệ thuật vị nghệ thuật không biết, hay không muốn biết, hay không dám biết “cái cải tạo gì?”, dầu ơng Thiếu Sơn phái nghệ thuật vị nghệ thuật ... lấy nghệ thuật làm cứu cánh cho nhân sinh Ông Thiếu Sơn lại thấy nghệ sĩ tán thành cho thuyết nghệ thuật vị nghệ thuật trái hẳn đường tiến hóa nhân loại IV Giá trị tác phẩm phái nghệ thuật vị
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật vị nhân sinh và nghệ thuật vị nghệ thuật , Nghệ thuật vị nhân sinh và nghệ thuật vị nghệ thuật

Từ khóa liên quan