LÝ LUẬN văn học về THƠ

3 405 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:37

LUẬN VĂN HỌC VỀ THƠ Thơ mối quan hệ với thực Thơ hôn phối người vũ trụ Thơ ln tìm với sống, thơ sống nên “Nhà thơ chẳng muốn, thấy bị ràng buộc vào biến chuyển lịch sử” (Saint John Perse) Như vậy, dù ý thức hay vô thức, thơ chảy biển lớn đời nhà thơ đứng ngồi dòng chảy Hơn hết, họ phải người cảm nhận sống mãnh liệt nhất, tế vi “Thơ phản ảnh đời sống người tồn diện sinh động từ mặt tầng (hành động) tới đáy tầng (tâm linh) qua hết phương diện xã hội” Nhà thơ trình sáng tạo Để vào giới nghệ thuật thơ, có lẽ cần xác định nhà thơ - họ ai? Vì sứ mệnh nhà thơ chi phối trình sáng tạo thi ca Với Trần Nhựt Tân, “Thi sĩ người có ngơn ngữ: vượt thóat ngơn ngữ Thi sĩ người vượt hố thẳm, lập ngôn” “Thơ xúc động đặc biệt diễn tả ngôn ngữ đặc biệt sinh linh có khiếu đặc biệt mệnh danh thi sĩ” Như vậy, quan niệm nhà luận phê bình văn nhà thơ khơng phải người bình thường mà người nghệ sĩ có phẩm chất khác thường Thật vậy, sáng tạo thi ca trình phức tạp Như nến, thi nhân tự đốt cháy tâm hồn mong thơ tỏa sáng đời Vì “thơ kết tinh, thơ ngọc đọng, thơ phiến Kỳ nam rừng trầm hương, thơ hạt minh châu biển hạt trai, thơ tinh hoa vườn phương thảo” Quá trình sáng tạo nhà thơ kết tinh “hồn thơ” Để sáng tác thi ca phần kỹ thuật, thi pháp nội dung tư tưởng, “còn đòi hỏi ngun sinh động hồn thơ, khả cảm hứng diễn tả nhà thơ làm cho nội dung kết cấu với hình thức thơ có sức sống linh diệu” (Nguyễn Sỹ Tế) Và “Những chất thơ có tác phẩm xuất phát từ hồn thơ Hồn thơ nguồn suối nguyên sinh đẹp nghệ thuật tìm thấy sáng tạo đam mê” (Trần Nhựt Tân) Với nhà luận phê bình văn học, hồn thơ yếu tố khơng thể thiếu q trình sinh thành thơ ca Nó khơng nguyên nhân, động lực, “nỗi niềm tinh vân” dậy lên đam mê khát khao sáng tạo mà tiếng gọi từ vơ thức người thơ “Chất thơ thường hướng tác phẩm, tức ngoại giới, hồn thơ dư vang chưa thành hình trạng thái tiềm thế, đồng hóa với mỹ cảm sống động tâm hồn thi sĩ” Ngơn ngữ hình ảnh thơ “Thơ nghệ thuật lấy ngơn ngữ làm cứu cánh” (Jakobson) Đó thứ ngơn ngữ chưng cất cơng phu “bài thơ tổ chức trình độ cao ngôn ngữ, tổ chức chặt chẽ tinh tế ngơn ngữ” Vì với nhà luận phê bình văn học, ngơn ngữ thơ phương tiện hình thức ln coi trọng, ngơn ngữ ln giá trị khơng thể phủ nhận thơ, “thơ tức phần tinh lọc ngôn ngữ” (Nguyễn Quốc Trụ) Và “ngôn ngữ thi ca thứ ngơn ngữ kết hợp hài hòa ngơn ngữ tư tưởng nhiệm vụ thi nhân phải tạo nên nhiệm màu kỳ diệu ấy” Đây thực yếu tố làm nên giá trị thơ ca Tư tưởng ngôn ngữ thơ dây diều vừa đưa thơ cất cánh bay cao, bay xa bầu trời thực mộng vừa neo thơ lại với bầu khí đời sống Ngơn ngữ thơ theo Phú Hưng “không phải thứ ngôn ngữ xác ve sau mùa hè im bặt tiếng kêu mà thứ ngơn ngữ khơng ngừng biến sinh mãnh liệt” Song ngôn ngữ thơ ngơn ngữ ngun sinh đời sống Đó ngơn ngữ có giá trị tạo nghĩa, thứ “bóng chữ” Nó có “ma lực” riêng, nhiều vượt thoát khỏi ý thức người cầm bút để trở thành thứ ám ảnh vô thức Như “tiếng chim gọi đàn”, tràn ngòi bút thi nhân phóng chiếu thành cảm hứng sáng tạo Ngơn ngữ thơ “khơng khác biệt ngơn ngữ nhật dụng, biệt lập với người cầm bút, khả tự tồn, sinh sôi, nẩy nở “Chữ đẻ chữ nghĩa” (Bùi Hữu Sủng) Quan niệm nhạc tính âm điệu thơ Cùng với ngôn ngữ hình ảnh, nhạc tính âm điệu thơ yếu tố thi pháp nhà luận phê bình văn học thị miền Nam đề cập nhiều quan niệm thơ Theo họ, “Nhạc điệu yếu tính thi ca Thiếu nhạc tính thơ trở thành văn xi” Bởi nhạc tính nét duyên thầm làm nên vẻ đẹp thơ, yếu tố tạo mỹ cảm cho người đọc “Ly khai với nhạc tính, thơ nhan sắc trơ trẽn thiếu duyên”(Tam Ích) Và “Thơ phối hợp âm thanh” Thơ kết hợp hài hòa ý nhạc Nếu “rơi vào vực ý thơ sâu dễ khơ khan Rơi vào vực nhạc thơ dễ làm say lòng người dễ nông cạn” (Chế Lan Viên) Rõ ràng, nhạc tính tiếng nói linh diệu thi ca, gợi thức trí tưởng tượng người đọc, nói La Fontaine “Chẳng có thơ khơng có nhạc, song chẳng có thơ khơng có tưởng tượng” Là yếu tố thiếu thơ, nhạc tạo nên từ cách dùng ngôn ngữ, cách gieo vần, phối Nếu ngơn ngữ hình ảnh yếu tố song hành âm điệu yếu tố đồng hành với tính nhạc Nói cách hình ảnh, ngơn ngữ sợi dây đàn nhạc tính âm điệu cung bậc âm ngân lên từ sợi dây đàn ấy, “âm điệu bố cục tiết nhịp” mà “nhạc tính dây giao cảm yếu tố toàn bố cục ấy”(Trần Nhựt Tân) Vì quan niệm luận phê bình văn học , âm điệu yếu tố hình thức nghệ thuật quan trọng thơ Việc kiến tạo âm điệu thơ kiến tạo nhạc tính Và âm điệu cầu nối thơ với người đọc, nói Trần Nhựt Tân “âm điệu cảm nghiệm thi tánh sinh khí hội thoại thơ với người thưởng lãm” Quan niệm ngơn ngữ, hình ảnh, âm điệu nhạc tính thơ luận phê bình văn học tương hợp với quan niệm thơ phương Tây quan niệm thơ ca truyền thống dân tộc Bởi số giá trị thơ ca Nhưng thơ ẩn số khác mà người phải khám phá trình tìm đến thể thơ “Thơ vần điệu Thơ ý nghĩa tác động lên tâm hồn người đọc Thơ ẩn dụ nhằm gây rung động hay cảm xúc” (Huỳnh Phan Anh) Thơ giới đầy bí ẩn mà giải mã, khơng phải lúc có thống nhất; quan niệm việc giải, phê bình Nguồn st) ... “bài thơ tổ chức trình độ cao ngơn ngữ, tổ chức chặt chẽ tinh tế ngơn ngữ” Vì với nhà lý luận phê bình văn học, ngơn ngữ thơ phương tiện hình thức ln coi trọng, ngôn ngữ giá trị phủ nhận thơ, thơ. .. nhạc tính âm điệu thơ yếu tố thi pháp nhà lý luận phê bình văn học đô thị miền Nam đề cập nhiều quan niệm thơ Theo họ, “Nhạc điệu yếu tính thi ca Thiếu nhạc tính thơ trở thành văn xi” Bởi nhạc... sinh khí hội thoại thơ với người thưởng lãm” Quan niệm ngơn ngữ, hình ảnh, âm điệu nhạc tính thơ lý luận phê bình văn học tương hợp với quan niệm thơ phương Tây quan niệm thơ ca truyền thống
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ LUẬN văn học về THƠ , LÝ LUẬN văn học về THƠ

Từ khóa liên quan