Những giá trị về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của tác giả nguyễn minh châu

1 119 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:36

Những giá trị về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu Ngữ Văn 12 Bình chọn:Năm 1983, khi Chiếc thuyền ngoài xa ra đời, đất nước vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của chiến tranh, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, số phận cá nhân nằm im dưới lớp băng hà của “giấc mơ đại tự sự”.Cách nhìn nhận cuộc sống và con người của Nguyễn Minh Châu trong truyện ngắn Chiếc...Về nhân vật người đàn bà trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu ...Những đổi mới trong cách nhìn hiện thực cuộc sống của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm...Phân tích đoạn văn: Đẩu gật đầu. Anh đứng dậy…toàn ăn cây xương rồng luộc chấm muối...Xem thêm: Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học Chiếc thuyền ngoài xa ra đời ba năm trước thời điểm 1986 mốc mà bất cứ một nhà văn Việt Nam xã hội chủ nghĩa nào cũng phải nhớ, như là năm khai sinh và tái sinh con đường nghệ thuật của mình, ít nhất là về tư thế cầm bút, họ được tự do. Nguyễn Minh Châu được coi là vị khai quốc công thần của triều đại văn học đổi mới. Bắt đầu từ Bức tranh, Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, truyện ngắn Nguyễn Minh Châu tăng dần độ rung chấn vào cơ địa văn đàn đương thời, dự báo một cuộc bung trào dung nham đổi mới triệt để của văn học nghệ thuật những năm sau đó. Cuộc bung trào dung nham này như là một nhu cầu nội sinh, xuất phát từ chính bản thân văn học, mặt khác, từ chính những biến đổi lớn lao của đời sống xã hội. Nhà văn bắt buộc phải kiểm soát những nhu cầu ấy, rời xa nó tức là chuốc lấy cho mình con đường hẹp, mọi sáng tác chỉ như một phế liệu của nghệ thuật mà thôi.Nguyễn Minh Châu ý thức rất rõXem thêm tại: https:loigiaihay.comnhunggiatrivenoidungvanghethuattrongtruyennganchiecthuyenngoaixacuatacgianguyenminhchaunguvan12c30a201.htmlixzz5nKf4VqwQ Những giá trị nội dung nghệ thuật truyện ngắn Chiếc thuyền xa tác giả Nguyễn Minh Châu - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Năm 1983, Chiếc thuyền xa đời, đất nước chưa thoát khỏi dư chấn chiến tranh, đời sống nhân dân vơ khó khăn, số phận cá nhân nằm im lớp băng hà “giấc mơ đại tự sự” • Cách nhìn nhận sống người Nguyễn Minh Châu truyện ngắn ChiếcVề nhân vật người đàn bà tác phẩm Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu - • Những đổi cách nhìn thực sống Nguyễn Minh Châu tác phẩm • Phân tích đoạn văn: "Đẩu gật đầu Anh đứng dậy…tồn ăn xương rồng luộc chấm muối" Xem thêm: Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Mơn Văn học Chiếc thuyền ngồi xa đời ba năm trước thời điểm 1986 - mốc mà nhà văn Việt Nam hội chủ nghĩa phải nhớ, năm khai sinh tái sinh đường nghệ thuật mình, tư cầm bút, họ tự Nguyễn Minh Châu coi vị khai quốc công thần triều đại văn học đổi Bắt đầu từ Bức tranh, Người đàn bà chuyến tàu tốc hành, truyện ngắn Nguyễn Minh Châu tăng dần độ rung chấn vào địa văn đàn đương thời, dự báo bung trào dung nham đổi triệt để văn học nghệ thuật năm sau Cuộc bung trào dung nham nhu cầu nội sinh, xuất phát từ thân văn học, mặt khác, từ biến đổi lớn lao đời sống hội Nhà văn bắt buộc phải kiểm sốt nhu cầu ấy, rời xa tức chuốc lấy cho đường hẹp, sáng tác phế liệu nghệ thuậtNguyễn Minh Châu ý thức rõ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nhung-gia-tri-ve-noi-dung-va-nghe-thuat-trong-truyen-ngan-chiec-thuyenngoai-xa-cua-tac-gia-nguyen-minh-chau-ngu-van-12-c30a201.html#ixzz5nKf4VqwQ
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giá trị về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của tác giả nguyễn minh châu, Những giá trị về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của tác giả nguyễn minh châu

Từ khóa liên quan