GIÁ TRỊ của TRUYỆN lục vân TIÊN

11 112 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:36

GIÁ TRỊ CỦA TRUYỆN LỤC VÂN TIÊN 1.1.Tóm tắt cốt truyện: Ðây câu truyện thơ lục bát dài 2082 câu Cốt truyện tóm tắt sau: -Lục Vân tiên gặp Kiều Nguyệt Nga (Câu 1-186) -Lục Vân Tiên bị tai nạn dồn dập cứu giúp (Câu 187-1264) -Kiều Nguyệt Nga bị cống Phiên (Câu 1265-1664) -Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga nên nghĩa vợ chồng (câu 1665-2082) 1.2 Lục Vân Tiên thể Ðạo làm người đời thường: 1.Ðạo đức nhân nghĩa tác phẩm Lục Vân Tiên Khái niệm nhân nghĩa Nguyễn Ðình Chiểu bắt nguồn từ tư tưởng nhân nghĩa nho giáo thâm tâm, ông khẳng định ca ngợi đạo nho Theo đường nhân nghĩa chi đạo nho Viết tác phẩm Lục Vân Tiên, tác giả có nêu lên gương luân lý, đạo đức kiểu Nhị thập tứ hiếu nhằm mục đích giáo huấn, cải tạo xã hội: Trai thời trung hiếu làm đầu Gái thời tiết hạnh làm câu trau Quan niệm xuất rải rác tồn tác phẩm thơng qua hành động tính cách nhân vật (Vân Tiên, Nguyệt Nga, Tiểu Ðồng…) dễ làm ta nghĩ đến quan niệm phong kiến Nam nữ thụ thụ bất thân, lòng trung thành, chữ trung, chữ tiết phong kiến Nhưng thực đạo đức nhân nghĩa, Nguyễn Ðình Chiểu nhào nặn lại tư tưởng đạo nho, tiếp thu cách sáng tạo phù hợp với nguyện vọng nhân dân Trong tác phẩm có đặt vấn đề trung, hiếu, tiết, nghĩa khơng theo lý thuyết nho giáo gò bó, áp đặt, cứng nhắc, cực đoan theo kiểu phong kiến mà khúc xạ đến mức khó nhận Các nhân vật khơng thấy bị gò bó ngun lý đạo đức Vân Tiên nghe theo lệnh vua chống giặc Ô Qua để cứu dân Ðó hành động trung quân hay quốc Tư tưởng trung quân Nguyễn Ðình Chiểu trung qn có điều kiện, trung với lẽ phải, trung với nước Nhưng ông vua xấu, vua ác ông phê phán: Quán rằng: ghét việc tầm phào Ghét cay ghét đắng, ghét vào tận tâm Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm Ðể dân sa hầm sẩy hang Ghét đời U, Lệ đa đoan, Khiến dân luống chịu lầm than muôn phần Ghét đời Ngũ bá phân vân, Chuộng bề dối trá làm dân nhọc nhằn Ghét đời Thúc quý phân băng, Sớm đầu tối đánh lằng nhằng hại dân… Hành động tự trầm Nguyệt Nga thái độ phản kháng chữ trung Nghĩa tình nặng hai bên Lấy báo chúa, lấy lòng phu Nguyễn Ðình Chiểu nhà nho sống thời nhà Nguyễn thời kỳ nho giáo đề cao Nhưng có quan niệm đạo đức rõ ràng tiến Như vậy, tác phẩm có đề cao trung , hiếu tiết, hạnh khơng phải hồn tồn thuộc quan niệm phong kiến mà có nhiều yếu tố nhân dân Ðứng lập trường nhân dân, ơng ca ngợi người hành động nhân nghĩa họ xem nhu cầu mà không nghĩ đến lợi danh, không cần báo đáp -Ðó người hào hiệp, nghĩa khí Giữa đường thấy chuyện bất chẳng tha Vân Tiên Tả xung hữu đột đánh cướp cứu Nguyệt Nga, Hớn Minh bẻ giò quan tri huyện để cứu người bị ức hiếp -Họ người tốt, giàu lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ người khác khơng nghĩ đến thân, qn nghĩa Ơng Ngư hết lòng chăm sóc cho Vân Tiên lúc hoạn nạn: Hối vầy lửa Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày Ngư rằng: lòng lão chẳng mơ Dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn Nước rửa ruột trơn Một câu nhân nghĩa chi sờn lòng Tất việc làm nghĩa nhân vật diện tác phẩm Lục Vân Tiên thể quan điểm quán Ðồ Chiểu sống, đạo đức Ðể khẳng định tư tưởng nhân nghĩa, mặt, ông ca ngợi nghĩa mặt khác ông phê phán phi nghĩa Các nhân vật tác phẩm xếp thành hai tuyến nhân vật rõ Một bên người nghĩa bên kẻ bất nhân bất nghĩa gia đình họ Võ ăn hai lòng, Trịnh Hâm tính tình đố kỵ nhỏ nhen; Bùi Kiệm dâm ô, dốt nát hàng loạt tên lang băm, phù phép, bối toán nhiễu đời, hại dân với tên sâu dân mọt nước tên Vua Sở, tên Thái Sư truyện Tất nhân vật phản diện tiêu biểu cho xấu, ác nên cuối bị trừng trị thích đáng Cách xử lý tác giả gần với quan niệm nhân dân Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo Ðó đạo lý, ước mơ nhân dân 2.Lục Vân Tiên thể chất đạo lý nhân dân: Vấn đề đạo lý thể qua quan hệ khác tác phẩm: Cha con, chồng vợ, thầy trò, bạn bè… Nguyễn Ðình Chiểu đặt tình xử mối quan hệ đời thường, gia đình xã hội Nó gần gũi cần thiết với sống hàng ngày bao trùm mối quan hệ người với người Mối tình Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga vun đắp từ vấn đề ân nghĩa Khi nghe tin Vân Tiên mất, nàng kiên thủ tiết thờ chồng Nỗi đau buồn nàng lệnh cống Ô qua: Trong bào, canh chày chẳng ngủ, thao thức hồi… lấy chết để giữ tình phu phụ Vân Tiên cảm phục lòng sắt son chung thủy người yêu nên không ngần ngại Xin đền ba lạy bàynguồn Vân Tiên làm việc mà đạo đức phong kiến không cho phép Cũng giống Nguyệt Nga, nàng vượt qua lễ giáo phong kiến tự ý đính ước với Vân Tiên Các nhân vật diện tác phẩm sống hồn nhiên, cởi mở Họ sống có tình, có nghĩa, giản dị, chân chất Tình thầy trò Tơn Sư Vân Tiên, tình cảm bạn bè Vân Tiên, Tử Trực, Hớn Minh; Tình nghĩa chủ tớ Vân Tiên với Tiểu Ðồng; Nguyệt Nga Kim Liên miêu tả giống với sống quan niệm nhân dân Ðoạn Vân Tiên bày tiệc tế Tiểu Ðồng cảm động, Tiểu Ðồng sống, gặp lại tớ thầy vui mừng không xiết: Trạng nguyên mừng vui Tớ thầy sum hiệp nơi Ðại đề Ðoạn xe trở về… Vân Tiên bạn Hớn Minh, Tử Trực thân thiết ngày trước: Hai người gặp lại hai người Ðều vào quán vui cười ngả nghiêng Bản chất nhân dân thể qua đặc điểm tính cách nhân vật Quan điểm thương ghét Ông Quán rõ ràng, dứt khốt tiêu biểu cho tính cách người dân Nam bộ, quan điểm xuất phát từ lòng thương u trìu mến Bởi chưng hay ghét hay thương Hớn Minh người nghĩa khí, hành động bẻ giò quan tri huyện ỷ giàu sang làm tiêu biểu cho hào khí người dân lục tỉnh Cũng Tử Trực miêu tả người trực tính, khơng màng danh lợi, sống có tình có nghĩa, mực yêu quý bạn, nghe tin Vân Tiên chàng than khóc: Nghe qua Tử Trực chạnh lòng Hai hàng nước mắt ròng ròng mưa Nhưng tiêu biểu nhân vật Lục Vân Tiên, chàng mẫu ngưỡi lý tưởng nên hội đủ điều kiện mà nhân dân mơ ước: trọng nghĩa khinh tài, phò đời giúp nước, đối nhân xử theo quan điểm nhân dân 1.3.Lục Vân Tiên từ dáng dấp tự truyện, giấc mơ đến lý tưởng xã hội: 1.Từ dáng dấp tự truyện, giấc mơ: Lục Vân Tiên câu chuyện mang tính chất tự truyện Tính chất tự truyện thể qua chi tiết có tính chất bề bề sâu tác phẩm Chính nội dung tự thuật bao quát toàn cốt truyện thể suốt chiều dài tác phẩm Lục Vân Tiên thể giấc mơ Ðồ Chiểu Người niên bị phụ tình ước mơ mối tình chung thủy Chàng ước mơ cử anh hùng, mơ ước trả nợ nước non tâm chàng gửi vào Tử Trực, vào Hớn Minh, vào Vân Tiên Vân Tiên bị mù có thuốc tiên chữa cho sáng mắt Vân Tiên thực chí bình sanh Nguyễn Ðình Chiểu(*) Ngồi giấc mơ riêng tư giấc mơ chung đời rộng lớn mà tự thể ý nghĩa xã hội sâu sắc 2.Ðến lý tưởng xã hội: -Lục Vân Tiên xã hội, tất nhiên xã hội phong kiến với đầy đủ hạng người: Vua quan, thứ dân, đứa ở, kẻ sĩ… Một xã hội với đầy đủ người tốt, kẻ xấu Nguyễn Ðình Chiểu dựng đời để gửi gấm lý tưởng xã hội -Nhà thơ xây dựng mẫu người lý tưởng, qua nhân vật lý tưởng, ông muốn xây dựng xã hội lý tưởng Ở đó, tốt đẹp coi trọng ngưỡng mộ, người tài đức trọng dụng, oan khuất giải minh Tóm lại, xứ sở điều thiện, lẽ sống cơng lòng nhân -Bên cạnh đó, nhà thơ phê phán bất nhân, bất nghĩa Qua diễn tiến kết cục số phận nhân vật phản diện tác phẩm, Nguyễn Ðình Chiểu muốn nói lên muốn xây dựng xã hội lý tưởng phải tiêu diệt hạng người xấu xa, độc ác Cách xử lý có phần ảo tưởng thỏa hiệp có ý nghĩa xã hội sâu sắc Nó thể cao thượng làm cho tính cách nhân vật diện lý tưởng hơn, thể tư tưởng lạc quan nhân dân: Cái ác, xấu người tha, Trời khơng dung, đất khơng tha -Tác phẩm có xây dựng yếu tố thần kỳ: Giao long, phật bà, du thần, hai đạo bùa… Các yếu tố thần kỳ tiếp tay, tiếp sức cho nghĩa, thể khát khao công lý nhân nhân dân ... giáo phong kiến tự ý đính ước với Vân Tiên Các nhân vật diện tác phẩm sống hồn nhiên, cởi mở Họ sống có tình, có nghĩa, giản dị, chân chất Tình thầy trò Tơn Sư Vân Tiên, tình cảm bạn bè Vân Tiên, ... Lục Vân Tiên, chàng mẫu ngưỡi lý tưởng nên hội đủ điều kiện mà nhân dân mơ ước: trọng nghĩa khinh tài, phò đời giúp nước, đối nhân xử theo quan điểm nhân dân 1.3 .Lục Vân Tiên từ dáng dấp tự truyện, ... dấp tự truyện, giấc mơ: Lục Vân Tiên câu chuyện mang tính chất tự truyện Tính chất tự truyện thể qua chi tiết có tính chất bề bề sâu tác phẩm Chính nội dung tự thuật bao quát toàn cốt truyện
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁ TRỊ của TRUYỆN lục vân TIÊN , GIÁ TRỊ của TRUYỆN lục vân TIÊN

Từ khóa liên quan