ĐẶC điểm của văn học yêu nước CHỐNG PHÁP

4 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:36

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN HỌC YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP Văn thơ yêu nước gắn liền với vận mệnh dân tộc: Văn thơ yêu nước tự phát tham gia gánh vác nhiệm vụ dân tộc cách vẻ vang Nó gắn liền với vận mệnh dân tộc giai đoạn lịch sử bi tráng Ðồng thời nêu lên hai vấn đề có liên quan đến vận mệnh dân tộc: Vấn đề trị vấn đề nhân sinh 1.1 Vấn đề trị: -Vấn đề Duy tân thể qua điều trần sĩ phu có đầu óc canh tân Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch Hai ông nhiều lần đề nghị triều đình nghiên cứu thực chủ trương cải cách đất nước, khơng triều đình chấp nhận, việc Duy tân thất bại - Vấn đề chống Pháp, chống thỏa hiệp đầu hàng vấn đề trọng tâm văn học yêu nứơc chống Pháp - Vấn đề vai trò người dân có ý nghĩa lịch sử quan trọng, việc chống ngoại xâm Thơ văn u nước Nguyễn Ðình Chiểu khơng ca ngợi người dân chiến lược, chiến thuật, tinh thần chiến đấu mà nhận thức tự phát họ: Nào đợi đòi bắt, phen xin sức đoạn kình Chẳng thèm trốn ngược, trốn xuôi, chuyến dốc tay hổ (Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc) Trong thư Phan Ðình Phùng trả lời Hoàng cao Khải nhân dân mục tiêu phục vụ, mục tiêu bảo vệ chiến đấu nghĩa quân, nhân dân gắn liền với phong trào kháng chiến 1.2 Vấn đề nhân sinh quan: Nói đến nhân sinh quan nói sống để làm gì? Sống nào?Thái độ người trước sống chết? Ðể giải vấn đề trị, thơ văn yêu nước đặt vấn đề mang ý nghĩa thời - Vấn đề sống - chết giải không theo quan điểm người trừu tượng theo kiểu tơn giáo mà từ góc dộ đấu tranh dân tộc Tức sống trọng nghĩa chết đắn Làm người khỏi thác, thác trung thần thác thơm danh (Hịch Quản Ðịnh) Hay: Ninh cam tử táng sài lang Khẳng nhẫn sinh phùng bạch quỷ ưu (Nguyễn Cao điếu Nguyễn Tri Phương) - Khái niệm vinh - nhục theo quan điểm chết vinh sống nhục Sống đánh giặc cứu nước sống đúng, chết nước nhà vinh, sống theo giặc đầu hàng phản bội sống nhục (Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Văn tế Trương Ðịnh, Thơ điếu Phan Tòng) - Khái niệm khí gắn với hành động nghĩa: Nhớ câu kiến nghĩa bất vi Làm người phi anh hùng (Nguyễn Ðình Chiểu) Kiến nghĩa ninh cam bất dũng vi (Thấy nghĩa há đành làm kẻ khơng có dũng) (Hồ Huấn Nghiệp) Các vấn đề nhân sinh quan đặt dựa vào hệ tư tưởng vốn có nước ta chủ yếu từ sở, tư tưởng Việt Nam, từ giá trị tinh thần truyền thống dân tộc Văn thơ yêu nước gắn với sống dân tộc người thời đại: 2.1 Văn thơ yêu nước phản ánh dân tộc thời cuộc: Văn thơ yêu nước sử thi thời đại ghi chép cách cảm động trung thành đấu tranh dân tộc Ðó lịch sử khổ nhục vĩ đại dân tộc Việt Nam giai đoạn Văn thơ yêu nước chứng tỏ nước dân, giá trị tinh thần truyền thống tin tưởng vào thắng lợi dân tộc 2.2 Văn thơ yêu nước phản ánh người thời đại: Ðó người tiêu biểu người sĩ phu, người trí thức bất hợp tác, người nơng dân, người phụ nữ, người nghĩa sĩ … Bên cạnh có tên sâu dân mọt nước bọn vua quan, bọn tay sai tranh xã hội Việt Nam giai đoạn nửa cuối kỷ XIX tái cách đủ, sinh động Có thể nói, với nét hào hùng thời đại, dân tộc, người, văn thơ yêu nước xem sử thi đau thương không phần hùng tráng dân tộc Việt Nam giai đoạn lịch sử khổ nhục vĩ đại 3.Văn thơ yêu nước anh hùng ca: Cuộc đấu tranh giai đoạn hào hùng không tránh khỏi thất bại Âm hưởng chung văn thơ yêu nước giai đoạn âm điệu đau thương anh dũng Thậm chí buồn, bi quan khơng phải khơng gây phẫn uất Do đó, âm điệu bi hùng ... có nước ta chủ yếu từ sở, tư tưởng Việt Nam, từ giá trị tinh thần truyền thống dân tộc Văn thơ yêu nước gắn với sống dân tộc người thời đại: 2.1 Văn thơ yêu nước phản ánh dân tộc thời cuộc: Văn. .. thời cuộc: Văn thơ yêu nước sử thi thời đại ghi chép cách cảm động trung thành đấu tranh dân tộc Ðó lịch sử khổ nhục vĩ đại dân tộc Việt Nam giai đoạn Văn thơ yêu nước chứng tỏ nước dân, giá trị... hào hùng thời đại, dân tộc, người, văn thơ yêu nước xem sử thi đau thương không phần hùng tráng dân tộc Việt Nam giai đoạn lịch sử khổ nhục vĩ đại 3 .Văn thơ yêu nước anh hùng ca: Cuộc đấu tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm của văn học yêu nước CHỐNG PHÁP , ĐẶC điểm của văn học yêu nước CHỐNG PHÁP

Từ khóa liên quan