Cương giới lãnh thổ của âu lạc thời bắc thuộc

2 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:36

Cương giới lãnh thổ Âu Lạc thời Bắc thuộc Đất nước rơi vào ách Bắc thuộc nghìn năm, thời gian có nhiều biến chuyển lãnh thổ nước ta tùy thuộc vào cách chia triều đình phong kiến phương Bắc lại phần lãnh thổ nước Âu Lạc nằm hai phần đất Giao Chỉ Cửu Chân Dưới thời Hán đất Giao Chỉ đất Bắc Bộ ngày nay, trừ miền Tây Bắc phạm vi thống trị nhà Hán, góc Tây Nam tỉnh Ninh Bình địa đầu quận Cửu Chân dải bờ biển từ Thái Bình đến huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, chưa bồi đắp, cộng thêm vùng đất phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây Quận Cửu Chận tương đương với phía Bắc dãy Hồnh Sơn gồm tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ngày Về phía Nam dãi Hoành Sơn, nhà Hán lập thêm quận Nhật Nam Dưới thời Tam Quốc Lưỡng Tấn sau nhà Ngô chia Giao Châu làm Quảng Châu Giao Châu đất Giao Châu sau vào thời kỳ độc lập tự chủ khơng gồm dải đất miền Quảng Tây Thời kỳ này, Champa đánh chiếm toàn quận Nhật Nam lấy Hồnh Sơn làm ranh giới phía Bắc Sự khảo cứu học giả Đào Duy Anh sách Đất nước Việt Nam qua đời cho “Theo tình hình châu huyện An Nam hộ phủ nhà Đường thấy phạm vi thống trị Đô hộ phủ mà phủ thành địa điểm Hà Nội ngày rộng phạm vi Giao Châu thời Tam Quốc thời Nam Bắc Triều Nếu không kể châu ky my miền Tây bắc lệ thuộc Phong Châu, kể châu thuộc địa phận tỉnh Quảng Tây ngày Trung Quốc, châu Lâm Ảnh đặt khống miền nam Hoành Sơn” Năm 347, vua Champa Phạm Văn đánh chiếm toàn quận Nhật Nam nhà Hán lập ra, Champa nhiều lần cho quân đánh chiếm quận Cửu Chân, bị đánh bại Về sau núi Đồng Trụ coi giới hạn phía Nam nước ta thời Bắc thuộc với vương quốc Champa Đến thời điểm bây giờ, việc xác định địa điểm xác núi Đồng Trụ dựa nhiều vào truyền thuyết Nhưng khởi nghĩa Hai Bà Trưng sử ghi lại rõ ràng, khởi nghĩa nổ Nhật Nam (Nghệ An xưa) Như có lẽ vào kỷ I, sông Lam biên giới quận Cửu chân quận Nhật Nam (hiện có nhiều sở khoa học để chứng minh dòng chảy phần Hạ lưu sông Lam xưa khác với bây giờ, điều thật việc xác định ranh giới xưa phức tạp) Từ kỷ II, III, IV nhiều dậy xâm lấn nổ Các dậy xâm lấn lãnh chúa thủ lĩnh địa phương người Chăm đồng ven biển Hà Tĩnh cầm đầu Nhưng lãnh chúa bị đánh bật phía Nam Sơng Lam (theo An Tĩnh cổ lục) (Các lãnh chúa vùng đồng ven biển Hà Tĩnh số họ số người Champa, số chưa thể khẳng định người Việt hay người Champa, kể Mai Thúc Loan) Đầu kỷ VI, Lý Bí khởi nghĩa Cửu Đức (Nghệ An) lập nước Vạn Xuân (544 – 602) Nhưng vua Champa Can-Thực-Luật-Bạt-Ma lại vượt qua Sông Lam Các kỷ VIII (780), IX (802 – 803) quân Champa lại tiếp tục chiếm đóng Châu Hoan Châu Ái lại bị quân Đường đánh bật phía Nam Sơng Lam Cho ta thấy trải thời kỳ bị đô hộ khác phong kiến phương Bắc, cương giới lãnh thổ Âu Lạc có thay đổi nhiều phần đất miền Bắc Bắc Trung Bộ nước ta ... đóng Châu Hoan Châu Ái lại bị qn Đường đánh bật phía Nam Sơng Lam Cho ta thấy trải thời kỳ bị đô hộ khác phong kiến phương Bắc, cương giới lãnh thổ Âu Lạc có thay đổi nhiều phần đất miền Bắc Bắc... đánh chiếm quận Cửu Chân, bị đánh bại Về sau núi Đồng Trụ coi giới hạn phía Nam nước ta thời Bắc thuộc với vương quốc Champa Đến thời điểm bây giờ, việc xác định địa điểm xác núi Đồng Trụ dựa... lấn nổ Các dậy xâm lấn lãnh chúa thủ lĩnh địa phương người Chăm đồng ven biển Hà Tĩnh cầm đầu Nhưng lãnh chúa bị đánh bật phía Nam Sơng Lam (theo An Tĩnh cổ lục) (Các lãnh chúa vùng đồng ven
- Xem thêm -

Xem thêm: Cương giới lãnh thổ của âu lạc thời bắc thuộc , Cương giới lãnh thổ của âu lạc thời bắc thuộc