Phân tích tình huống truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu

1 88 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:33

Phân tích tình huống truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Ngữ Văn 12 Bình chọn:Trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa nhà văn Nguyễn Minh Châu đã tạo nên những tình huống truyện khá độc đáo, tạo cho người đọc sự suy nghĩ về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống.Những giá trị về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của...Cách nhìn hiện thực cuộc sống của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài...Về nhân vật người đàn bà trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu ...Những đổi mới trong cách nhìn hiện thực cuộc sống của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm...Xem thêm: Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học Sự thành công của một truyện ngắn hay mội cuốn tiểu thuyết phần lớn do nghệ thuật tạo ra tình huống truyện của tác giả. Sự thành công của Nguyễn Minh Châu trong truyện ngắn “Chiếc truyền ngoài xa cũng không ngoài điều đó. Vậy muốn phân tích nghệ thuật tạo nên tình huống truyện trong truyện ngắn này trước tiên L phải hiểu lình huống iruyện là gì? Tình huống truyện là hoàn cảnh riêng (thời gian, không gian; sự việc diễn ra trong thời gian, không gian đó ...) được tạo nên bởi một sự kiện đặc biệt khiến cho tại đó, cuộc sống hiện lên đậm đặc nhất và tư tưởng của tác giả cũng được bộc lộ rõ nét nhất. Đối với truyện ngắn, tình huống giữ một vai trò rất quan trọng của truyện, là hạt nhân của cấu trúc thể loạiCó ba loại tình huống phổ biến trong truyện ngắn: tình huống hành động, tình huống tâm trạng và tình huống nhận thức. Nếu tình huống hành động chủ yếu nhằm tới hành động có tính bước ngoặt của nhân vật, tình huống tâm trạng chủ yếu khám phá diễn biến tình cảm, cảm xúc của nhân vật thì tình huốing nhận thức chủ yếu cắt nghĩa giây phút “giác ngộ chân lí của nhân vật. Tình huống trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu thuộc loại tình huống nhận thức.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichtinhhuongtruyennganchiecthuyenngoaixacuanguyenminhchaunguvan12c30a1304.htmlixzz5nKeGuDvE Phân tích tình truyện ngắn Chiếc thuyền ngồi xa Nguyễn Minh Châu - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Trong truyện ngắn Chiếc thuyền xa nhà văn Nguyễn Minh Châu tạo nên tình truyện độc đáo, tạo cho người đọc suy nghĩ mối quan hệ nghệ thuật sống • Những giá trị nội dung nghệ thuật truyện ngắn Chiếc thuyền ngồi xa • Cách nhìn thực sống Nguyễn Minh Châu tác phẩm Chiếc thuyền ngồi • Về nhân vật người đàn bà tác phẩm Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu - • Những đổi cách nhìn thực sống Nguyễn Minh Châu tác phẩm Xem thêm: Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học Sự thành công truyện ngắn hay mội tiểu thuyết phần lớn nghệ thuật tạo tình truyện tác giả Sự thành cơng Nguyễn Minh Châu truyện ngắn “Chiếc truyền xa" khơng ngồi điều Vậy muốn phân tích nghệ thuật tạo nên tình truyện truyện ngắn trước tiên L phải hiểu lình iruyện gì? Tình truyện hồn cảnh riêng (thời gian, khơng gian; việc diễn thời gian, không gian ) tạo nên kiện đặc biệt khiến cho đó, sống lên đậm đặc tư tưởng tác giả bộc lộ rõ nét Đối với truyện ngắn, tình giữ vai trò quan trọng truyện, hạt nhân cấu trúc thể loại Có ba loại tình phổ biến truyện ngắn: tình hành động, tình tâm trạng tình nhận thức Nếu tình hành động chủ yếu nhằm tới hành động có tính bước ngoặt nhân vật, tình tâm trạng chủ yếu khám phá diễn biến tình cảm, cảm xúc nhân vật tình huốing nhận thức chủ yếu cắt nghĩa giây phút “giác ngộ" chân lí nhân vật Tình Chiếc thuyền ngồi xa Nguyễn Minh Châu thuộc loại tình nhận thức Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-tinh-huong-truyen-ngan-chiec-thuyen-ngoai-xa-cua-nguyenminh-chau-ngu-van-12-c30a1304.html#ixzz5nKeGuDvE
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình huống truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu, Phân tích tình huống truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu

Từ khóa liên quan