Hãy tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực trong gia đình hàng chài trong truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu tình trạng đó gây hậu quả như thế nào đối với trẻ em

1 130 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:33

Hãy tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực trong gia đình hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Tình trạng đó gây hậu quả như thế nào đối với trẻ em? Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tình trạng bạo lực trong gia đình anh hàng chài đã để lại một hậu quả thật bi đát, đớn đau cho vợ con anh hàng chài.Phân tích tình huống truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Ngữ Văn...Những giá trị về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của...Cách nhìn hiện thực cuộc sống của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài...Về nhân vật người đàn bà trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu ...Xem thêm: Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học Nguyễn Minh Châu là một trong những nhà văn mở đường xuất sắc cho công cuộc đổi mới văn chương Việt Nam sau 1975. Cuộc đời sáng tác của ông chia ra làm hai giai đoạn rõ rệt: trước thập kỉ tám mươi, ông là ngòi bút sử thi có thiên hướng trữ tình lãng mạn; từ đầu thập kỉ tám mươi đến khi mất, ông chuyển hẳn sang cảm hứng thế sự với những vấn đề đạo đức và triết lí nhân sinh. Suốt cuộc đời cầm bút của mình, Nguyễn Minh Châu không ngừng trăn trở về số phận nhân dân và trách nhiệm của nhà văn. Điều này được Nguyễn Minh Châu thể hiện khá rõ trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa. Trong truyện ngắn này Nguyễn Minh Châu đã đưa ra một vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng, đó là nạn bạo lực trong gia đình.Đọc truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, ai cũng thấy thói vũ phu, độc ác của anh hàng chài. Anh hàng chài ngày nào cũng đánh đập vợ mình một cách tàn nhẫn, vô nhân đạo. Anh như hoàn toàn mất hết nhân tính, chẳng còn một chút lương tri, lương năng nào. Nhưng đâu là nguyên nhân dẫn đến sự bạo hành ấy? Chúng ta có thể hiểu sở dĩ anh hàng chài có hành động tàn bạo, độc ác ấy là do hai nguyên nhân sau đây: Nguyên nhân trực tiếp: nguyên nhân trực tiếp của tình trạng bạo lực trong gia đình anh hàng chài là dXem thêm tại: https:loigiaihay.comhaytimnguyennhandandentinhtrangbaoluctronggiadinhhangchaitrongtruyennganchiecthuyenngoaixacuanguyenminhchautinhtrangdogayhauquanhuthenaodoivoitreemnguvan12c30a1307.htmlixzz5nKe8b7Mr Hãy tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình hàng chài truyện ngắn Chiếc thuyền ngồi xa Nguyễn Minh Châu Tình trạng gây hậu trẻ em? - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Tình trạng bạo lực gia đình anh hàng chài để lại hậu thật bi đát, đớn đau cho vợ anh hàng chài  Phân tích tình truyện ngắn Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu - Ngữ Văn  Những giá trị nội dung nghệ thuật truyện ngắn Chiếc thuyền xa  Cách nhìn thực sống Nguyễn Minh Châu tác phẩm Chiếc thuyền  Về nhân vật người đàn bà tác phẩm Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu - Xem thêm: Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học Nguyễn Minh Châu nhà văn mở đường xuất sắc cho công đổi văn chương Việt Nam sau 1975 Cuộc đời sáng tác ông chia làm hai giai đoạn rõ rệt: trước thập kỉ tám mươi, ơng ngòi bút sử thi có thiên hướng trữ tình lãng mạn; từ đầu thập kỉ tám mươi đến mất, ông chuyển hẳn sang cảm hứng với vấn đề đạo đức triết lí nhân sinh Suốt đời cầm bút mình, Nguyễn Minh Châu khơng ngừng trăn trở số phận nhân dân trách nhiệm nhà văn Điều Nguyễn Minh Châu thể rõ truyện ngắn Chiếc thuyền xa Trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu đưa vấn đề mang tính thời nóng bỏng, nạn bạo lực gia đình Đọc truyện ngắn Chiếc thuyền ngồi xa, thấy thói vũ phu, độc ác anh hàng chài Anh hàng chài ngày đánh đập vợ cách tàn nhẫn, vơ nhân đạo Anh hồn tồn hết nhân tính, chẳng chút lương tri, lương Nhưng đâu nguyên nhân dẫn đến bạo hành ấy? Chúng ta hiểu anh hàng chài có hành động tàn bạo, độc ác hai nguyên nhân sau đây: Nguyên nhân trực tiếp: nguyên nhân trực tiếp tình trạng bạo lực gia đình anh hàng chài d Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hay-tim-nguyen-nhan-dan-den-tinh-trang-bao-luc-trong-gia-dinh-hang-chaitrong-truyen-ngan-chiec-thuyen-ngoai-xa-cua-nguyen-minh-chau-tinh-trang-do-gay-hau-qua-nhu-the-nao-doivoi-tre-em-ngu-van-12-c30a1307.html#ixzz5nKe8b7Mr
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực trong gia đình hàng chài trong truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu tình trạng đó gây hậu quả như thế nào đối với trẻ em, Hãy tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực trong gia đình hàng chài trong truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu tình trạng đó gây hậu quả như thế nào đối với trẻ em

Từ khóa liên quan