Phân tích nghịch lý trong chiếc thuyền ngoài xa

1 86 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:31

Phân tích Nghịch lý trong Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12 Bình chọn:“Chiếc thuyền ngoài xa” là nhan đề một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Minh Châu, được in trong tập Bến quê (1985), sau đó được đưa vào và dùng làm tên cho một tuyển tập gồm 15 truyện do nhà xuất bản Tác phẩm mới ấn hành năm 1987.Phân tích nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Hãy tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực trong gia đình hàng chài trong truyện...Phân tích tình huống truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Ngữ Văn...Xem thêm: Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học “Chiếc thuyền ngoài xa” là nhan đề một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Minh Châu, được in trong tập Bến quê (1985), sau đó được đưa vào và dùng làm tên cho một tuyển tập g ồm 15 truyện do nhà xuất bản Tác phẩm mới ấn hành năm 1987. Thiên truyện được đưa vào giảng dạy trong chương trình văn học lớp 12 phổ thông cả ban khoa học xã hội – nhân văn lẫn ban cơ bản.Truyện gồm 5 phần mở ra bao nghịch lí đời thường: một người trưởng phòng mẫn cán muốn có tờ lịch “tĩnh vật hoàn toàn” về thuyền và biển có sương giữa mùa tháng Bảy nhưng thực tế không thể tước bỏ được hình ảnh con người; người nghệ sĩ Phùng thu vào ống kính mình một cảnh thuyền và biển thật đẹp thì chính từ cảnh đó lại xuất hiện những cái thật xấu; một người đàn bà bị chồng hành hạ một cách vô lí nhưng không bao giờ muốn từ bỏ kẻ độc ác ấy; những người chiến sĩ nhiệt thành, dũng cảm đã từng chiến đấu giải phóng miền Nam khỏi nanh vuốt quân xâm lược Mĩ nhưng lại không thể làm thế nào để giải thoát cho một người đàn bà bất hạnh,v.v.. Đấy là những minh chứng sinh động cho cách nhìn đa diện của Nguyễn Minh Châu, như chính ông từng khẳng định : “ Nhà văn không có quyền nhìn sự vật một cách đơn giản, và nhà văn cần phải phấn đấu để đào xới bản chất con người vào các tầng sâu lịch sử”.Phần mở truyện kể trọn vẹn sự cần thiết phải có bức ảnh. Nguyên trưởng phòng “là người sâu sắc , lại cũng lắm sáng kiến” yêu cầu tổ nhiếp ảnh “ Phải có một bộ sưu tập chuyên đề. 12 tháng là 12 bức ảnh nghệ thuật về thuyền và biển. Không có người. HoànXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichnghichlytrongchiecthuyenngoaixanguvan12c30a2922.htmlixzz5nKdjXCGu Phân tích Nghịch Chiếc thuyền ngồi xa - Ngữ Văn 12 Bình chọn: “Chiếc thuyền ngồi xa” nhan đề truyện ngắn nhà văn Nguyễn Minh Châu, in tập Bến quê (1985), sau đưa vào dùng làm tên cho tuyển tập - gồm 15 truyện - nhà xuất Tác phẩm ấn hành năm 1987 • Phân tích nhân vật Phùng Chiếc thuyền xa - Ngữ Văn 12 • Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngồi xa - Ngữ Văn 12 • Hãy tìm ngun nhân dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình hàng chài truyện • Phân tích tình truyện ngắn Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu - Ngữ Văn Xem thêm: Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học “Chiếc thuyền xa” nhan đề truyện ngắn nhà văn Nguyễn Minh Châu, in tập Bến quê (1985), sau đưa vào dùng làm tên cho tuyển tập -g ồm 15 truyện - nhà xuất Tác phẩm ấn hành năm 1987 Thiên truyện đưa vào giảng dạy chương trình văn học lớp 12 phổ thơng - ban khoa học hội – nhân văn lẫn ban Truyện gồm phần mở bao nghịch lí đời thường: người trưởng phòng mẫn cán muốn có tờ lịch “tĩnh vật hoàn toàn” thuyền biển có sương mùa tháng Bảy thực tế khơng thể tước bỏ hình ảnh người; người nghệ sĩ Phùng thu vào ống kính cảnh thuyền biển thật đẹp từ cảnh lại xuất thật xấu; người đàn bà bị chồng hành hạ cách vơ lí khơng muốn từ bỏ kẻ độc ác ấy; người chiến sĩ nhiệt thành, dũng cảm chiến đấu giải phóng miền Nam khỏi nanh vuốt quân xâm lược Mĩ lại làm để giải thoát cho người đàn bà bất hạnh,v.v Đấy minh chứng sinh động cho cách nhìn đa diện Nguyễn Minh Châu, ơng khẳng định : “ Nhà văn khơng có quyền nhìn vật cách đơn giản, nhà văn cần phải phấn đấu để đào xới chất người vào tầng sâu lịch sử” Phần mở truyện kể trọn vẹn cần thiết phải có ảnh Nguyên - trưởng phòng - “là người sâu sắc , lại sáng kiến” yêu cầu tổ nhiếp ảnh “ Phải có sưu tập chuyên đề 12 tháng 12 ảnh nghệ thuật thuyền biển Không có người Hồn Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-nghich-ly-trong-chiec-thuyen-ngoai-xa-ngu-van-12c30a2922.html#ixzz5nKdjXCGu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nghịch lý trong chiếc thuyền ngoài xa, Phân tích nghịch lý trong chiếc thuyền ngoài xa

Từ khóa liên quan