Anh chị hãy phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu

1 135 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:30

Anh chị hãy phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu Ngữ Văn 12 Bình chọn:Một là, nghịch lý giữa đời sống và nghệ thuật. Cả một tập thể nghệ sĩ nhiếp ảnh trong “dăm tháng” trời đã chụp được “hàng trăm bức ảnh đẹp, chụp công phu …”.Ý nghĩa nhan đề Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Hình tượng tác giả trong “Chiếc thuyền ngoài xa” Ngữ Văn 12Phân tích Nghịch lý trong Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Phân tích nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Xem thêm: Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học Một là, nghịch lý giữa đời sống và nghệ thuật. Cả một tập thể nghệ sĩ nhiếp ảnh trong “dăm tháng” trời đã chụp được “hàng trăm bức ảnh đẹp, chụp công phu …”, được ông Trưởng phòng “là người sâu sắc, lại cũng lắm sáng kiến” đánh giá là “đẹp thì đẹp thực … và nhất là lại có hồn nữa. Đúng là những bức ảnh nghệ thuật”.Thế mà, cũng chính vì Trưởng phòng thông minh này lại “không thể chọn đủ cho mười hai tháng, vẫn đang còn thiếu một tờ”. Thì ra người nghệ sĩ dù có cố gắng bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, đầu tư nhiều thời gian, bỏ ra nhiều tâm huyết và trí tuệ bao nhiêu cũng chưa thể đáp ứng được đòi hỏi của cuộc sống. Người nghệ sĩ không bao giờ được thoả mãn, phải luôn coi mục đích nghệ thuật luôn ở phía trước để phấn đấu. Đây có thể coi là thông điệp nghệ thuật thứ nhất của nhà văn.Hai là, nghịch lý giữa cảnh đẹp của thiên nhiên thơ mộng trữ tình và di hoạ chiến tranh. Cái bờ biển ấy cách Hà Nội hơn sáu trăm cây số, được Phùng – nhà nghệ sĩ nhiếp ảnh nhìn bằng con mắt “nhà nghề”, nó “thật là thơ mộng”, “thật là phẳng lặng và tươi mát như da thịt của mùa thu …”, thế nhưng lại có “những bãi xe tăng do bọn thiết giXem thêm tại: https:loigiaihay.comanhchihayphantichtinhhuongtruyentrongtruyennganchiecthuyenngoaixacuanguyenminhchaunguvan12c30a3408.htmlixzz5nKdKNy6g Anh chị phân tích tình truyện truyện ngắn Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Một là, nghịch lý đời sống nghệ thuật Cả tập thể nghệ sĩ nhiếp ảnh “dăm tháng” trời chụp “hàng trăm ảnh đẹp, chụp công phu …”  Ý nghĩa nhan đề Chiếc thuyền xa - Ngữ Văn 12  Hình tượng tác giả “Chiếc thuyền ngồi xa” - Ngữ Văn 12  Phân tích Nghịch lý Chiếc thuyền xa - Ngữ Văn 12  Phân tích nhân vật Phùng Chiếc thuyền ngồi xa - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học Một là, nghịch lý đời sống nghệ thuật Cả tập thể nghệ sĩ nhiếp ảnh “dăm tháng” trời chụp “hàng trăm ảnh đẹp, chụp cơng phu …”, ơng Trưởng phòng “là người sâu sắc, lại sáng kiến” đánh giá “đẹp đẹp thực … lại có hồn Đúng ảnh nghệ thuật” Thế mà, Trưởng phòng thơng minh lại “không thể chọn đủ cho mười hai tháng, thiếu tờ” Thì người nghệ sĩ dù có cố gắng bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, đầu tư nhiều thời gian, bỏ nhiều tâm huyết trí tuệ chưa thể đáp ứng đòi hỏi sống Người nghệ sĩ khơng thoả mãn, phải ln coi mục đích nghệ thuật ln phía trước để phấn đấu Đây coi thơng điệp nghệ thuật thứ nhà văn Hai là, nghịch lý cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng trữ tình di hoạ chiến tranh Cái bờ biển cách Hà Nội sáu trăm số, Phùng – nhà nghệ sĩ nhiếp ảnh nhìn mắt “nhà nghề”, “thật thơ mộng”, “thật phẳng lặng tươi mát da thịt mùa thu …”, lại có “những bãi xe tăng bọn thiết gi Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/anh-chi-hay-phan-tich-tinh-huong-truyen-trong-truyen-ngan-chiec-thuyenngoai-xa-cua-nguyen-minh-chau-ngu-van-12-c30a3408.html#ixzz5nKdKNy6g
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh chị hãy phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu, Anh chị hãy phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu

Từ khóa liên quan