Phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống truyện trong chiếc thuyền ngoài xa

1 80 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:25

Phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống truyện trong Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12 Bình chọn:Phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống trong truyện “Chiếc thuyền ngoài xa” Dàn ý: I.Mở bài:Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong “Chiếc thuyền ngoài xa” Ngữ Văn 12Hóa thân vào nhân vật Phùng để phân tích Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Nét chính về nhân vật người đàn bà trong Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Truyện Chiếc thuyền ngoài xa, nhân vật nào đã để lại cho anh, chị ấn tượng sâu sắc...Xem thêm: Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học I. Mở bài Giới thiệu tác phẩm: hoàn cảnh sáng tác, nội dung. Giới thiệu vấn đề: “Chiếc thuyền ngoài xa” đã sáng tạo ra một tình huống nghịch lý, oái oăm, trớ trêu.. Bởi nhờ tình huống này mà tính tư tưởng của tác phẩm mới được thể hiện rõ.II. Thân bài1. Một là, nghịch lý giữa đời sống và nghệ thuật.Cả một tập thể nghệ sĩ nhiếp ảnh trong “dăm tháng” trời đã chụp được “hàng trăm bức ảnh đẹp, chụp công phu …”, được ông Trưởng phòng “là người sâu sắc, lại cũng lắm sáng kiến” đánh giá là “đẹp thì đẹp thực … và nhất là lại có hồn nữa. Đúng là những bức ảnh nghệ thuật”. Thế mà, cũng chính vì Trưởng phòng thông minh này lại “không thể chọn đủ cho mười hai tháng, vẫn đang còn thiếu một tờ”. Thì ra người nghệ sĩ dù có cố gắng bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, đầu tư nhiều thời gian, bỏ ra nhiều tâm huyết và trí tuệ bao nhiêu cũng chưa thể đáp ứng được đòi hỏi của cuộc sống. Người nghệ sĩ không bao giờ được thoả mãn, phải luôn coi mục đích nghệ thuật luôn ở phía trước để phấn đấu. Đây có thể coi là thông điệp nghệ thuật thứ nhất của nhà văn.2. Hai là, nghịch lý giữa cảnh đẹp của thiên nhiên thơ mộng trữ tình và di hoạ chiến tranh.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichnghethuatxaydungtinhhuongtruyentrongchiecthuyenngoaixanguvan12c30a4189.htmlixzz5nKcGz9pb Phân tích nghệ thuật xây dựng tình truyện Chiếc thuyền ngồi xa - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Phân tích nghệ thuật xây dựng tình truyện “Chiếc thuyền xa” Dàn ý: I.Mở bài:  Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài “Chiếc thuyền ngồi xa” - Ngữ Văn 12  Hóa thân vào nhân vật Phùng để phân tích Chiếc thuyền ngồi xa - Ngữ Văn 12  Nét nhân vật người đàn bà Chiếc thuyền xa - Ngữ Văn 12  Truyện Chiếc thuyền xa, nhân vật để lại cho anh, chị ấn tượng sâu sắc Xem thêm: Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học I Mở - Giới thiệu tác phẩm: hoàn cảnh sáng tác, nội dung - Giới thiệu vấn đề: “Chiếc thuyền ngồi xa” sáng tạo tình nghịch lý, ối oăm, trớ trêu Bởi nhờ tìnhtính tư tưởng tác phẩm thể rõ II Thân Một là, nghịch lý đời sống nghệ thuật Cả tập thể nghệ sĩ nhiếp ảnh “dăm tháng” trời chụp “hàng trăm ảnh đẹp, chụp công phu …”, ơng Trưởng phòng “là người sâu sắc, lại sáng kiến” đánh giá “đẹp đẹp thực … lại có hồn Đúng ảnh nghệ thuật” Thế mà, Trưởng phòng thơng minh lại “khơng thể chọn đủ cho mười hai tháng, thiếu tờ” Thì người nghệ sĩ dù có cố gắng bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, đầu tư nhiều thời gian, bỏ nhiều tâm huyết trí tuệ chưa thể đáp ứng đòi hỏi sống Người nghệ sĩ không thoả mãn, phải ln coi mục đích nghệ thuật ln phía trước để phấn đấu Đây coi thơng điệp nghệ thuật thứ nhà văn Hai là, nghịch lý cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng trữ tình di hoạ chiến tranh Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-nghe-thuat-xay-dung-tinh-huong-truyen-trong-chiec-thuyenngoai-xa-ngu-van-12-c30a4189.html#ixzz5nKcGz9pb
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống truyện trong chiếc thuyền ngoài xa, Phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống truyện trong chiếc thuyền ngoài xa

Từ khóa liên quan