Ý nghĩa bãi xe tăng hỏng trong chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu

1 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:23

Ý nghĩa bãi xe tăng hỏng trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Ngữ Văn 12 Bình chọn:Bãi xe tăng hỏng – vật chứng chứng tỏ chiến tranh vừa qua chưa xa.Nét đặc sắc nghệ thuật trong Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu qua Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Phân tích hình tượng Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống truyện trong Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn...Xem thêm: Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học Gợi ý:Bãi xe tăng hỏng – vật chứng chứng tỏ chiến tranh vừa qua chưa xa. Tuy chiến tranh đã qua, những người lính như Phùng đã cố gắng hết sức chiến đấu mang lại tự do cho nhân dân, mang lại độc lập cho đất nước, thế nhưng anh lại không thể giải phóng cho những người phụ nữ nghèo khỏi đói khổ, khỏi cảnh tượng bạo lực gia đình.Chiếc xe tăng giống như một vật chứng của chiến tranh đã hủy hoại khiến cả một đất nước rơi vào tình cảnXem thêm tại: https:loigiaihay.comynghiabaixetanghongtrongchiecthuyenngoaixacuanguyenminhchaunguvan12c30a4241.htmlixzz5nKblAzIj Ý nghĩa bãi xe tăng hỏng Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Bãi xe tăng hỏng – vật chứng chứng tỏ chiến tranh vừa qua chưa xa  Nét đặc sắc nghệ thuật Chiếc thuyền xa - Ngữ Văn 12  Quan điểm nghệ thuật Nguyễn Minh Châu qua Chiếc thuyền xa - Ngữ Văn 12  Phân tích hình tượng Chiếc thuyền ngồi xa - Ngữ Văn 12  Phân tích nghệ thuật xây dựng tình truyện Chiếc thuyền xa - Ngữ Văn Xem thêm: Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học Gợi ý: Bãi xe tăng hỏng – vật chứng chứng tỏ chiến tranh vừa qua chưa xa Tuy chiến tranh qua, người lính Phùng cố gắng chiến đấu mang lại tự cho nhân dân, mang lại độc lập cho đất nước, anh lại giải phóng cho người phụ nữ nghèo khỏi đói khổ, khỏi cảnh tượng bạo lực gia đình Chiếc xe tăng giống vật chứng chiến tranh hủy hoại khiến đất nước rơi vào tình cản Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/y-nghia-bai-xe-tang-hong-trong-chiec-thuyen-ngoai-xa-cua-nguyen-minhchau-ngu-van-12-c30a4241.html#ixzz5nKblAzIj
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý nghĩa bãi xe tăng hỏng trong chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu, Ý nghĩa bãi xe tăng hỏng trong chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu

Từ khóa liên quan