Trình bày ý nghĩa nhan đề tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa

1 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:20

Trình bày ý nghĩa nhan đề tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” Ngữ Văn 12 bài 1 Bình chọn:Chiếc thuyền là biểu tượng của bức tranh thiên nhiên đẹp và cuộc sống sinh hoạt của người dân làng chài.Trình bày ý nghĩa nhan đề tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” Ngữ Văn 12Tóm tắt Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu Ngữ Văn 12Phân tích giá trị nhân đạo của tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” Ngữ Văn 12Cách khám phá đời sống mới mẻ của Nguyễn Minh Châu qua truyện ngắn “Chiếc thuyền...Xem thêm: Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học a. Chiếc thuyền là biểu tượng của bức tranh thiên nhiên đẹp và cuộc sống sinh hoạt của người dân làng chài “Trước mặt tôi là một bức tranh mực tầu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum, đang hướng mặt vào bờ.”b. Nghĩa biểu tượng: Là một ẩn dụ về mối quXem thêm tại: https:loigiaihay.comtrinhbayynghianhandetacphamchiecthuyenngoaixanguvan12bai1c30a4395.htmlixzz5nKaorm1L Trình bày ý nghĩa nhan đề tác phẩm Chiếc thuyền ngồi xa” - Ngữ Văn 12 - Bình chọn: Chiếc thuyền biểu tượng tranh thiên nhiên đẹp sống sinh hoạt người dân làng chài  Trình bày ý nghĩa nhan đề tác phẩm “Chiếc thuyền xa” - Ngữ Văn 12  Tóm tắt Chiếc thuyền ngồi xa – Nguyễn Minh Châu - Ngữ Văn 12  Phân tích giá trị nhân đạo tác phẩm “Chiếc thuyền xa” - Ngữ Văn 12  Cách khám phá đời sống mẻ Nguyễn Minh Châu qua truyện ngắn “Chiếc thuyền Xem thêm: Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học a Chiếc thuyền biểu tượng tranh thiên nhiên đẹp sống sinh hoạt người dân làng chài “Trước mặt tranh mực tầu danh họa thời cổ Mũi thuyền in nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng sữa có pha đôi chút màu hồng hồng ánh mặt trời chiếu vào Vài bóng người lớn lẫn trẻ ngồi im phăng phắc tượng mui khum khum, hướng mặt vào bờ.” b Nghĩa biểu tượng: - Là ẩn dụ mối qu Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/trinh-bay-y-nghia-nhan-de-tac-pham-chiec-thuyen-ngoai-xa-ngu-van-12bai-1-c30a4395.html#ixzz5nKaorm1L
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày ý nghĩa nhan đề tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa, Trình bày ý nghĩa nhan đề tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa

Từ khóa liên quan