Truyện ngắn những đứa con trong gia đình là sáng tác xuất sắc của nhà văn nguyễn thi về những người nông dân nam bộ trong cuộc kháng chiến chống mĩ lâu dài và gian khổ phân tích hình tượng hai chị em chiến và việt trong tác phẩ

1 53 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:10

Truyện ngắn Những đứa con trong gia đình là sáng tác xuất sắc của nhà văn Nguyễn Thi về những người nông dân Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ lâu dài và gian khổ. Phân tích hình tượng hai chị em Chiến và Việt trong tác phẩm này Ngữ Văn 12 Bình chọn:Những đứa con trong gia đình, đến lượt mình, sẽ tiếp bước của những khúc sông trước đó, kế thừa truyền thống được cha anh đổ vào cho khúc sông của đời mình. Nhưng họ là khúc sông sau, họ sẽ chảy xa hơn.Em hãy phân tích nét đặc sắc về tầm khái quát nghệ thuật đồng hiện trong tác phẩm...Phân tích chất Nam Bộ thể hiện ở tính cách và ngôn ngữ các nhân vật Chiến, Việt và...Đoạn kể lại hai chị em Việt, Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi bên nhà chú Năm trong...Điểm giống và khác nhau trong tâm lí tính cách của hai nhân vật Việt và Chiến trong...Xem thêm: Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Những đứa con trong gia đình là một sáng tác tiêu biểu của Nguyễn Thi cây bút văn xuôi hàng đầu của văn nghệ giải phóng miền Nam trong những năm chống Mĩ.Nhân vật chính trong thiên truyện là những thanh niên lứa tuổi mười tám đôi mươi, và chúng đã kịp thời trớ thành những chiến sĩ xông pha trận mạt.Nhưng điều bất ngờ là dù thế, tác giả vẫn thể hiện họ chủ yếu trong tư cách những đứa con. Họ, những thanh niên ấy, quả có được miêu tả nhiều hơn trong quan hệ với anh em đồng đội. Thế nhưng họ vẫn được miêu tả nhiều hơn trong quan hệ với gia đình.Nhìn những chiến sĩ trong tập thể chiến đấu như những đứa con trong gia đình, Nguyễn Thi đã có một cảm xúc nghệ thuật lí thú. Góc nhìn ấy sẽ cho phép nhà văn lí giải, cắt nghĩa phẩm chất của con người không chỉ trong mối quan hệ ngang với một thời đại, mà còn trong mối quan hệ dọc và một truyền thống, một nếp nhà.Cảm hứng nghệ thuật líXem thêm tại: https:loigiaihay.comtruyenngannhungduacontronggiadinhlasangtacxuatsaccuanhavannguyenthivenhungnguoinongdannambotrongcuockhangchienchongmilaudaivagiankhophantichhinhtuonghaichiemchienvaviettrongtacphamnaynguvan12c30a192.htmlixzz5nKYQDtyk Truyện ngắn Những đứa gia đình sáng tác xuất sắc nhà văn Nguyễn Thi người nông dân Nam Bộ kháng chiến chống lâu dài gian khổ Phân tích hình tượng hai chị em Chiến Việt tác phẩm - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Những đứa gia đình, đến lượt mình, tiếp bước khúc sơng trước đó, kế thừa truyền thống cha anh đổ vào cho khúc sơng đời Nhưng họ khúc sông sau, họ chảy xa • Em phân tích nét đặc sắc tầm khái quát nghệ thuật đồng tác phẩm • Phân tích chất Nam Bộ thể tính cách ngôn ngữ nhân vật Chiến, Việt • Đoạn kể lại hai chị em Việt, Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi bên nhà Năm • Điểm giống khác tâm lí tính cách hai nhân vật Việt Chiến Xem thêm: Những đứa gia đình - Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Những đứa gia đình sáng tác tiêu biểu Nguyễn Thi - bút văn xuôi hàng đầu văn nghệ giải phóng miền Nam năm chống Nhân vật thiên truyện niên lứa tuổi mười tám đôi mươi, chúng kịp thời trớ thành chiến sĩ xông pha trận mạt Nhưng điều bất ngờ dù thế, tác giả thể họ chủ yếu tư cách đứa Họ, niên ấy, có miêu tả nhiều quan hệ với anh em đồng đội Thế họ miêu tả nhiều quan hệ với gia đình Nhìn chiến sĩ tập thể chiến đấu đứa gia đình, Nguyễn Thi có cảm xúc nghệ thuật lí thú Góc nhìn cho phép nhà văn lí giải, cắt nghĩa phẩm chất người không mối quan hệ ngang với thời đại, mà mối quan hệ dọc truyền thống, nếp nhà Cảm hứng nghệ thuật lí Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/truyen-ngan-nhung-dua-con-trong-gia-dinh-la-sang-tac-xuat-sac-cua-nhavan-nguyen-thi-ve-nhung-nguoi-nong-dan-nam-bo-trong-cuoc-khang-chien-chong-mi-lau-dai-va-gian-kho-phantich-hinh-tuong-hai-chi-em-chien-va-viet-trong-tac-pham-nay-ngu-van-12-c30a192.html#ixzz5nKYQDtyk
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện ngắn những đứa con trong gia đình là sáng tác xuất sắc của nhà văn nguyễn thi về những người nông dân nam bộ trong cuộc kháng chiến chống mĩ lâu dài và gian khổ phân tích hình tượng hai chị em chiến và việt trong tác phẩ, Truyện ngắn những đứa con trong gia đình là sáng tác xuất sắc của nhà văn nguyễn thi về những người nông dân nam bộ trong cuộc kháng chiến chống mĩ lâu dài và gian khổ phân tích hình tượng hai chị em chiến và việt trong tác phẩ

Từ khóa liên quan