Phân tích truyện những đứa con trong gia đình của nguyễn thi

1 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:09

Phân tích truyện Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi Ngữ Văn 12 Bình chọn:Truyện viết năm 1966, lúc Bến Tre đã đồng khởi, nhân dân miền Nam đã cầm vũ khí đánh lại Mĩ Ngụy, giành quyền sống và giải phóng quê hương. Chiến và Việt lớn lên trong cảnh tang tóc của gia đình và trong cuộc đứng dậy đồng khởi vĩ đại của quê nhà.Truyện ngắn Những đứa con trong gia đình là sáng tác xuất sắc của nhà văn Nguyễn Thi...Em hãy phân tích nét đặc sắc về tầm khái quát nghệ thuật đồng hiện trong tác phẩm...Phân tích chất Nam Bộ thể hiện ở tính cách và ngôn ngữ các nhân vật Chiến, Việt và...Đoạn kể lại hai chị em Việt, Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi bên nhà chú Năm trong...Xem thêm: Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Truyện viết năm 1966, lúc Bến Tre đã đồng khởi, nhân dân miền Nam đã cầm vũ khí đánh lại Mĩ Ngụy, giành quyền sống và giải phóng quê hương. Chiến và Việt lớn lên trong cảnh tang tóc của gia đình và trong cuộc đứng dậy đồng khởi vĩ đại của quê nhà.Nguyễn Thi thuộc lớp nhà văn cầm súng. Ông hi sinh trong vị trí, tư thế chiến đấu giữa mùa xuân tiến công và nổi dậy năm 1968 trong trận đánh vào Sài Gòn. Trước đó, ông có mặt ở những vùng chiến trận khốc liệt (Củ Chi đất thép...)Trong truyện Anh chiến sĩ trẻ Việt bị thương nặng trong trận đọ súng với lính Mĩ. Tỉnh dậy lần đầu tiên vào ban đêm, Việt thấy mình lạc đơn vị, khắp người anh rỉ máu giữa trận địa đầy xác giặc. Việt chộp súng, dùng răng lên đạn, sẵn sàng chiến đấu. Tỉnh dậy lần thứ hai, Việt nhớ về quê nhà, nhớ chú Năm với cuốn sổ ghi chuyện, ghi công gia đình. Choàng dậy lần thứ ba, Việt phát hiện hai mắt không còn nhìn thấy gì, cả chín ngón tay đều bị thương. Anh nhớ đến câu chuyện má kể việc đi đòi đầu bXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichtruyennhungduacontronggiadinhcuanguyenthinguvan12c30a193.htmlixzz5nKYI63LJ Phân tích truyện Những đứa gia đình Nguyễn Thi - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Truyện viết năm 1966, lúc Bến Tre đồng khởi, nhân dân miền Nam cầm vũ khí đánh lại Mĩ - Ngụy, giành quyền sống giải phóng quê hương Chiến Việt lớn lên cảnh tang tóc gia đình đứng dậy đồng khởi vĩ đại quê nhà  Truyện ngắn Những đứa gia đình sáng tác xuất sắc nhà văn Nguyễn Thi  Em phân tích nét đặc sắc tầm khái quát nghệ thuật đồng tác phẩm  Phân tích chất Nam Bộ thể tính cách ngơn ngữ nhân vật Chiến, Việt  Đoạn kể lại hai chị em Việt, Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi bên nhà Năm Xem thêm: Những đứa gia đình - Nguyễn Thi Học trực tuyến Mơn Văn học Truyện viết năm 1966, lúc Bến Tre đồng khởi, nhân dân miền Nam cầm vũ khí đánh lại Mĩ - Ngụy, giành quyền sống giải phóng quê hương Chiến Việt lớn lên cảnh tang tóc gia đình đứng dậy đồng khởi vĩ đại quê nhà Nguyễn Thi thuộc lớp nhà văn cầm súng Ông hi sinh vị trí, tư chiến đấu mùa xn tiến cơng dậy năm 1968 trận đánh vào Sài Gòn Trước đó, ơng có mặt vùng chiến trận khốc liệt (Củ Chi đất thép ) Trong truyện Anh chiến sĩ trẻ Việt bị thương nặng trận đọ súng với lính Mĩ Tỉnh dậy lần vào ban đêm, Việt thấy lạc đơn vị, khắp người anh rỉ máu trận địa đầy xác giặc Việt chộp súng, dùng lên đạn, sẵn sàng chiến đấu Tỉnh dậy lần thứ hai, Việt nhớ quê nhà, nhớ Năm với sổ ghi chuyện, ghi cơng gia đình Chồng dậy lần thứ ba, Việt phát hai mắt khơng nhìn thấy gì, chín ngón tay bị thương Anh nhớ đến câu chuyện má kể việc đòi đầu b Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-truyen-nhung-dua-con-trong-gia-dinh-cua-nguyen-thi-ngu-van12-c30a193.html#ixzz5nKYI63LJ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích truyện những đứa con trong gia đình của nguyễn thi, Phân tích truyện những đứa con trong gia đình của nguyễn thi

Từ khóa liên quan